ทั่วไทยเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไทยเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไทยเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ทุกทิศทั่วไทย เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

สุโขทัยคุมเข้มความปลอดภัยถนนช่วงปีใหม่

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งจุดรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านด้วย สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ ในปี 2560 มีการบูรณาความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และคำขวัญของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ซึ่งจะดำเนินการอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 


ผู้ว่าฯ อุดรธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และถือโอกาสท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จำนวนมาก อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยมีฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะยกพื้นที่เป็นตัวตั้งและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


ศรีสะเกษ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยปีใหม่ 

นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล นายวิชาญ พันธุ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กล่าวว่า ได้กำหนดมาตรการในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ดังนั้นจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 60 เพื่อแนะนำและอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนตามเส้นทางทุกสายทางที่จะมุ่งสู่ จ.ศรีสะเกษ และเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยการจัดเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ประจำศูนย์ตลอด 24 ชม.


ราชบุรี ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี โดยภายในงานได้มีการอ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวัน

ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงผู้ประสบเหตุอุบัติภัย และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย ในโอกาสนี้จังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ภายใต้หัวข้อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้การเดินทางช่วงปีใหม่ 2560 อย่างปลอดภัย


ประจวบฯ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย

นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยปีนี้ทางจังหวัดได้เน้นมาตรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง เพื่อสกัดกั้นผู้ที่เมาแล้วขับไม่ให้ออกมาบนท้องถนน การเพิ่มการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดทางร่วมทางแยกต่าง ๆ การจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น พร้อมการตั้งจุดให้บริการประชาชนตลอดเส้นทางถนนเพชรเกษม ซึ่งผ่านพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 8 อำเภอ ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้หยุดพัก ผ่อนคลาย โดยมีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยทำให้ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงให้ได้มากที่สุดจากเทศกาล
ปีใหม่ 2559 ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 60 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 60 คน และผู้เสียชีวิต 5 คน


อยุธยา เปิดศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานพิธีเปิด "ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พระนครศรีอยุธยา" กล่าวรายงานโดย นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นายโชคชัย เมฆฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัด, นายวิชญพร ไชยรัตนะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด


มหาสารคาม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

พ.ต.อ.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รรท.ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, พ.ต.อ.ชาตรี ปรีชากุล รอง ผบก.ฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดมหาสารคาม และรับมอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งในพิธีมีการยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และมีการปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯรอบเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ลานที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

พิษณุโลก จัดรณรงค์ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้น้อยลง

ที่บริเวณสามแยกเรือนแพจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกนำโดย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกันเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2560 เพื่อร่วมคุมเข้มมาตรการรณรงค์ช่วงปีใหม่ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด โดยบริเวณสามแยกเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก เป็นจุดที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้บูรณาการร่วมกับ ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2560


Advertisement Replay Ad
คนร้ายนับ 10 ถือปืนจี้รถทัวร์ยะลา ไล่คนลงก่อนเผา-ไร้เจ็บ

คนร้ายนับ 10 ถือปืนจี้รถทัวร์ยะลา ไล่คนลงก่อนเผา-ไร้เจ็บ

ทหารเกณฑ์ลองประกอบระเบิดพลาด บึ้มนิ้วขาด ยายเจอลูกหลง

ทหารเกณฑ์ลองประกอบระเบิดพลาด บึ้มนิ้วขาด ยายเจอลูกหลง

ฟังอีกมุม สาวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ยืนยัน ไม่ได้ขโมยหวยยายข้างบ้าน

ฟังอีกมุม สาวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ยืนยัน ไม่ได้ขโมยหวยยายข้างบ้าน

ระทึก! ลูกโป่งอัดแก๊สบึ้มใน ม.รังสิต ขณะนักศึกษารับปริญญา

ระทึก! ลูกโป่งอัดแก๊สบึ้มใน ม.รังสิต ขณะนักศึกษารับปริญญา

ลูกทาสยานรกคลั่ง เอาไม้ไล่ตีพ่อ ทำลายข้าวของในบ้าน

ลูกทาสยานรกคลั่ง เอาไม้ไล่ตีพ่อ ทำลายข้าวของในบ้าน

สะเทือนใจ ประตูเหล็กรั้วบ้านชำรุด ล้มทับคุณตาเสียชีวิตคาที่

สะเทือนใจ ประตูเหล็กรั้วบ้านชำรุด ล้มทับคุณตาเสียชีวิตคาที่

หนุ่มขี่ จยย.เสียหลักเฉี่ยวรถบรรทุก ร่างกระแทกเสียชีวิตสยอง

หนุ่มขี่ จยย.เสียหลักเฉี่ยวรถบรรทุก ร่างกระแทกเสียชีวิตสยอง

เด็กรถสองแถวพัทยา รุมกระทืบเสี่ยเกาหลี ผจก.โชว์คาบาเร่ต์

เด็กรถสองแถวพัทยา รุมกระทืบเสี่ยเกาหลี ผจก.โชว์คาบาเร่ต์

ลุงโทรบอกลูก "มารับศพด้วย" ควงปืนยิงหลาน จ่อหัวตัวเองดับ

ลุงโทรบอกลูก "มารับศพด้วย" ควงปืนยิงหลาน จ่อหัวตัวเองดับ

สุดเฮง “ชาวนาบุรีรัมย์” ซื้อหวยตามฝัน รับเงิน 12 ล้าน รักษาเมียป่วย

สุดเฮง “ชาวนาบุรีรัมย์” ซื้อหวยตามฝัน รับเงิน 12 ล้าน รักษาเมียป่วย

พบหนุ่มใหญ่เมืองตรังถูกฆ่าโหด โยนศพทิ้งคลองหลังโรงแรมหรู

พบหนุ่มใหญ่เมืองตรังถูกฆ่าโหด โยนศพทิ้งคลองหลังโรงแรมหรู

เจ้าของเต็นท์รถยนต์มือสอง ถูกหวย 5 ใบ รับเต็มๆ 30 ล้านบาท

เจ้าของเต็นท์รถยนต์มือสอง ถูกหวย 5 ใบ รับเต็มๆ 30 ล้านบาท

แม่ค้าดวงดี เพิ่งกลับจากคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

แม่ค้าดวงดี เพิ่งกลับจากคำชะโนด ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

วัยรุ่นอายุ 16 ปี ขี่ จยย. ถูกรถบรรทุกชน ก่อนเหยียบศีรษะซ้ำ ดับคาที่

วัยรุ่นอายุ 16 ปี ขี่ จยย. ถูกรถบรรทุกชน ก่อนเหยียบศีรษะซ้ำ ดับคาที่

ยายสงขลาผวา เจอลอตเตอรี่หล่น รีบแจ้งความหวั่นมีปัญหา

ยายสงขลาผวา เจอลอตเตอรี่หล่น รีบแจ้งความหวั่นมีปัญหา

แผงลอตเตอรี่หาดใหญ่คึก คนซื้อแห่เซลฟี่คู่กับแม่ค้า

แผงลอตเตอรี่หาดใหญ่คึก คนซื้อแห่เซลฟี่คู่กับแม่ค้า

ชายวัย 73 ปี เสียชีวิตข้างเล้าหมู เพื่อนบ้านเชื่อ วิญญาณผู้ตายมาเคาะประตู

ชายวัย 73 ปี เสียชีวิตข้างเล้าหมู เพื่อนบ้านเชื่อ วิญญาณผู้ตายมาเคาะประตู

ละเหี่ยใจ อุโมงค์ฟักแฟงสวนเกษตร 100 ไร่ โดนละเลงสลักชื่อ

ละเหี่ยใจ อุโมงค์ฟักแฟงสวนเกษตร 100 ไร่ โดนละเลงสลักชื่อ

แห่ส่องเลขเด็ด ปลีกล้วยน้ำว้าโผล่จากที่ดิน สอ กระดูกผี

แห่ส่องเลขเด็ด ปลีกล้วยน้ำว้าโผล่จากที่ดิน สอ กระดูกผี

พ่อค้าโชว์นาทีสยอง หมาตลาดงับกัดปากเหวอะ เย็บ 17 เข็ม

พ่อค้าโชว์นาทีสยอง หมาตลาดงับกัดปากเหวอะ เย็บ 17 เข็ม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์