ปปช.กำหนดตำแหน่งเพิ่มยื่นทรัพย์สิน477คน

ปปช.กำหนดตำแหน่งเพิ่มยื่นทรัพย์สิน477คน

ปปช.กำหนดตำแหน่งเพิ่มยื่นทรัพย์สิน477คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปปช.ออกประกาศใหม่กำหนดเพิ่ม 73 ตำแหน่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวม 477 ราย มีผลใช้บังคับ 4 ม.ค. 2560

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่อไปนี้ ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 1.กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองปลัด กทม. ,หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ ,ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ,ผอ.สำนักการแพทย์ ,ผอ.สำนักอนามัย ,ผอ.สำนักการศึกษา ,ผอ.สำนักการโยธา ,ผอ.สำนักการระบายน้ำ ,ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม ,ผอ.สำนักวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยว ,ผอ.สำนักการคลัง ,ผอ.เทศกิจ ,ผอ.สำนักพัฒนาสังคม ,ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง ,ผอ.สำนักผังเมือง ,ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ,ผอ.สำนักงบประมาณกรุงเทพฯ และ ผอ.เขต 2.เมืองพัทยา ประกอบด้วย ปลัดเมืองพัทยา ,รองปลัดเมืองฯ ,หัวหน้าสำนักปลัดเมืองฯ ,ผอ.สำนักการศึกษา ,ผอ.สำนักการสาธารณสุข ,ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม ,ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ,ผอ.สำนักการช่าง ,ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล ,ผอ.สำนักพัฒนาสังคม ,ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ ผอ.สำนักการคลัง 3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ,ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ช่วยเลขาฯ (ด้านการตรวจราชการ) ,ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาค ,ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ,ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ,ผอ.สำนักงานเลขาธิการ ,ผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง ,ผอ.สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 4.ศาลอุทธรณ์ ประกอบด้วย ประธานศาลอุทธรณ์ ,ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ,รองประธานศาลอุทธรณ์ ,รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ,ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ ,รองประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค และ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 5.ศาลชั้นต้น ประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 6.รองปลัดสำนักนายกฯ และรองปลัดกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ รองปลัดฯ กลาโหม ,รองปลัดฯ การคลัง ,รองปลัดฯ การต่างประเทศ ,รองปลัดฯ การท่องเที่ยวและกีฬา ,รองปลัดฯ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,รองปลัดฯ เกษตรและสหกรณ์ ,รองปลัดฯ คมนาคม ,รองปลัดฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,รองปลัดฯ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,รองปลัดฯ พลังงาน ,รองปลัดฯ พ่ณิชย์ ,รองปลัดฯ มหาดไทย ,รองปลัดฯ ยุติธรรม ,รองปลัดฯ แรงงาน ,รองปลัดฯ วัฒนธรรม ,รองปลัดฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,รองปลัดฯ ศึกษาธิการ ,รองปลัดฯ สาธารณสุข และ รองปลัดฯ อุตสาหกรรม

โดย การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้ เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากเดิมอีก 73 ตำแหน่ง เป็นจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีฯ อีก 477 ราย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2560 โดยผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่มีผลใช้บังคับ ซึ่งต้องยื่นบัญชีฯ ภายในวันที่ 2 ก.พ. 2560


Advertisement Replay Ad
รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์