นายกฯสั่งช่วยน้ำท่วมยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมป

นายกฯสั่งช่วยน้ำท่วมยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมป

นายกฯสั่งช่วยน้ำท่วมยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี สั่งช่วยน้ำท่วม ยันแก้ รธน.ไม่กระทบโรดแมป ขอเชื่อมั่นเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ชวนเที่ยวงานวันเด็กทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ โดยประชาชนในทุกภาคส่วน หากประสงค์
จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้สามารถบริจาคเงินเข้า “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือภาคีเครือข่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ กองทัพเรือ, การยางแห่งประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว สามารถนำใบเสร็จรับเงินการบริจาคฯ เป็นเอกสารสำหรับการขอลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ของยอดเงินบริจาคอีกด้วย กรณีที่มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรสายด่วน 1111 


นายกฯยันแก้รธน.ไม่กระทบโรดแมปขอเชื่อมั่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ตามมติที่ประชุมร่วมของคณะรัฐมนตรีและ คสช. นั้น ทางรัฐบาลได้หารือกับ สนช. แล้ว สามารถดำเนินการได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการตามโรดแมป  จึงขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่น และไว้ใจ ว่า เรากำลังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์อย่างแน่นอน


นายกฯชวนเที่ยวงานวันเด็กทำเนียบ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่าขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจ พาลูกหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาลในวันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.  ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา” โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่เด็กๆ โดยนอกจากจะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกฯ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานแล้วยังต้องการให้เด็กๆทุกคนได้มีการละเล่นอย่างสนุก และเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดไว้ให้ โดยเฉพาะ “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีทั้งการฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น “พระมหาชนก” และภาพยนตร์สั้น “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” รวมถึง ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมส่วนต่างๆของทำเนียบรัฐบาลตลอดจนการแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร ขนมและเครื่องดื่มจากหน่วยงานต่างๆ มากมายอีกด้วย 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยระมัดระวังการพลัดหลงกับบุตรหลานเนื่องจากจะมีผู้คนร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งที่ทำเนียบและทั่วประเทศ โดยขอให้เขียนป้ายชื่อเด็ก ชื่อผู้ปกครอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สถานที่อยู่ ใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กด้วย


นายกให้คมนาคมเก็บข้อมูลทำถนนไม่ขวางทางน้ำ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน ถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม ว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเก็บข้อมูล เพื่อเป็นแผนบทเรียนกรณีศึกษา ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนใหม่ การซ่อมถนนเดิม  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางทางน้ำ มีร่องระบายน้ำ มีสะพานต่างๆ ที่สามารถทำให้น้ำไหลลงจากภูเขาสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ทุกจังหวัด เมืองมีการขยายตัว ส่งผลให้มีการก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตามผังเมือง หรือตามกฎหมายควบคุมอาคารที่มีอยู่ หรือไปสร้างในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมไปขวางทางน้ำไหลลงสู่ทะเล สู่ร่องหรือทางระบายน้ำตามธรรมชาติ จึงมีความยากลำบาก ที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้น ดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 


นายกฯชี้ตปท.มั่นใจประเทศไทยมีเสถียรภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน ว่า ต่างชาติมั่นใจประเทศไทยเพราะมีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 เขต และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และใน 18 คลัสเตอร์ กลุ่มจังหวัดก็จะเจริญเติบโต แข็งแรง มีการกระจายรายได้ กระจายความเจริญ  ความรวยไม่กระจุกในเขตเมือง แต่กระจายไปสู่ท้องถิ่น  ไม่มีความเหลื่อมล้ำสอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” ในการที่จะเอาชนะความจน  ด้วยเริ่มจากการพัฒนาคน ด้วย การศึกษา
 Advertisement Replay Ad
ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์