นายกฯปธ.งานวันครูเผยร.10ทรงให้ความสำคัญการศึกษา

นายกฯปธ.งานวันครูเผยร.10ทรงให้ความสำคัญการศึกษา

นายกฯปธ.งานวันครูเผยร.10ทรงให้ความสำคัญการศึกษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 61 เผย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 ทรงให้ความสำคัญการศึกษาให้ครูน้อมนำดำรัส ร.9 มาปรับใช้ - ขอเดินหน้าประเทศ ย้ำ ต้องหลุดพ้นขัดแย้ง มุ่งประชาธิปไตย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงสร้างเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” ที่ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 นี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ว่า “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู” และมีสารเพื่อส่งกำลังใจและความ ซึ่งศิษย์ทุกคนซาบซึ้งในพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปรารถนาดีให้กับครูทุกคนทั่วประเทศ เพราะครูมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศ 

โดยทันทีที่มาถึง พล.อ.ประยุทธ์ วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ และเข้าร่วมพิธีคารวะครูอาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยคารวะครูที่เคยสอน 2 ท่านคือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และสอนวิชาประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกไกลชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ จำนวน 6 คน ได้แก่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ, นายพะนอม แก้วกำเนิด, นายถนอม อินทรกำเนิด, นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรุสภา จำนวน 27 คน

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปราศรัย เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 ว่า ครูมีความสำคัญต่อการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและการพัฒนาประเทศ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า บุคลากรครู จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก และสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพราะครูเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงอยากให้ครูทุกคนภูมิใจในอาชีพ เพราะมีเพียงไม่กี่คนที่จะมาเป็นครู 

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ประเทศไทยจะต้องหลุดพ้นจากกับดักของความขัดแย้ง และการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งขอให้แยกแยะเรื่องความเป็นสิทธิมนุษยชน เพราะไม่เช่นประเทศก็กลับไปเป็นเช่นเดิม โดยยืนยันว่า ประเทศไทยจะต้องกลับมาเป็นประชาธิปไตยแบบสากลในไม่ช้านี้ เพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนของโลก

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเคยตรัสไว้ว่า "ประเทศต้องพัฒนาแบบตะวันตกและตะวันออกให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ พัฒนาด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง" ขณะที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา และการต่อยอดและน้อมนำพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่า ไม่ได้กำหนดไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์และไม่ได้สืบทอดอำนาจ แต่เป็นเพียงการสืบทอดอำนาจของประชาชนด้วยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และไม่ได้มองเรื่องด้วย แต่อยากให้มีอนาคตของประเทศว่าจะเดินไปอย่างไรเท่านั้น


Advertisement Replay Ad
ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ศาลฎีกาสั่งโทษจำคุก 12 เดือน จตุพร คดีหมิ่น อภิสิทธิ์ ไม่รออาญา

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ไม่มีลดราวาศอกกันแล้วนาทีนี้ เพจดังคาด "บิ๊กป้อม" มี ริชาร์ด มิลล์ อีกเรือน

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

ประวิตรยังไม่แจง ป.ป.ช.ปมแหวน-นาฬิกา บอกไม่ขอพูดอีก

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

"ประวิตร" ยิ้มไม่ตอบ ปมแหวนเพชรแม่ นาฬิกาเพื่อน

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

รัฐบาลจวกข่าวปลอม ยันไม่ได้เก็บภาษี "พี่ตูน" ก้าวคนละก้าว

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

"ประวิตร" ไม่ร่วมถกจัดการแร่ สื่อคาดไม่อยากตอบปมนาฬิกา

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ป.ป.ช. จ่อสอบ "ประวิตร" ปมนาฬิกาหรู-แหวนเพชร

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

ประวิตรยังไม่ถกปลดล็อก ยึดโรดแมปเลือกตั้ง ชี้แหวน-นาฬิกามีหลักฐานชัด

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

"ประวิตร" แจงก็แค่สวมแหวนวงเดิม ไม่ได้คิดจะโชว์

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ สื่อแซวแหวนเพชร "พล.อ.ประวิตร"

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

กต.ยืนยัน "ยิ่งลักษณ์" ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เสียชีวิตแล้ว

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

เปิดตัว "น้องเกี่ยวก้อย" มาสคอตสัญลักษณ์แทนการปรองดอง

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

นายกฯ ประกาศพื้นที่กระทบความมั่นคง ‘สงขลา-ปัตตานี’

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

คุมเข้ม! ครม.สัญจรสงขลา หลังปะทะม็อบหิ้วขึ้นโรงพัก

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

หม่อมปนัดดา เขียนขอบคุณ-อำลาตำแหน่งพ้น ครม.ประยุทธ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์