ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ทันทีที่ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. ผ่านความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ด้วยมติ เอกฉันท์ 176 เสียง ประตูแห่งความหวังของคนแดนไกล ก็ปิดลงทันที สถานะ คนไม่มีแผ่นดิน(ไทย)จะอยู่ จึงเป็นจริงชัดเจนที่สุด ตามที่ อดีตนายกชวน หลีกภัยทำนายไว้ ขึ้นมาทันที

ความหวังที่วาดไว้ว่า จะต้องพลิกสถานการณ์เมื่อการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นตามโรดแมป คสช. พังทลายลงแทบจะหมดสิ้น พ.ร.บ. พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่นี้ ยิ่งกว่าตะปูปิดตาย ที่ทำลายโอกาสการกลับเข้ามาของคนแดนไกลอย่างสิ้นเชิงแล้ว ยังทำให้คนที่กำลังต่อสู้คดี แทบกระอัก

ความคิดที่ว่า หากถึงนาทีสุดท้ายจะใช้เกียร์เสือแผ่นหายแนบออกนอกประเทศ นั้น ต้องคิดหนัก เพราะ หากใช้แนวทางนี้ ก็หมดหวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้อีก นอกเสียจาก ยอมติดคุกติดตารางตามคดีความหมดสิ้นเท่านั้น จึงจะสามารถใช้ชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้ต่อไปได้

แน่นอนว่า สาระสำคัญของ ร่างพ.ร.บ. พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่ ที่ทำให้สถานะของ คนแดนไกลต้องเป็นคนไร้แผ่นดิน(ไทย)อยู่ เป็นไปตามที่ นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Kamnoon Sidhisamarn ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ ปฏิวัติ โดยสรุป ดังนี้

90u09k

1.แม้ไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาล ก็ให้ศาลประทับรับฟ้องได้ - มาตรา 26

2.เมื่อศาลประทับรับฟ้องตาม 1 แล้วให้ศาลออกหมายเรียก และหมายจับ ถ้าจับผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ภายในเวลา 3 เดือน ก็ให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีลับหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ - มาตรา 27

3.เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วอายุความสะดุดหยุดลง หากผู้ถูกกล่าวหาหนีไประหว่างพิจารณาคดีก็ไม่ให้นับระยะเวลาที่หนีไปรวมอยู่ในอายุความ - มาตรา 24/1 วรรคแรกและวรรคสอง

4.เมื่อศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วผู้ต้องหาหนีไป ไม่ว่าจะลงโทษจำคุกเท่าใด และผู้ถูกกล่าวหาจะหนีไปนานเท่าใด ก็ไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นโทษจำคุกนั้นในอนาคต คือไม่ให้นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้บังคับ - มาตรา 24/1 วรรคสาม และ

5.คดีเดิมที่ศาลจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเพราะเหตุไม่ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาลอันเป็นกฎเกณฑ์ตามกฎหมายเก่า ให้ดำเนินการกระบวนพิจารณาต่อไปตามกฎหมายใหม่ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ด้วย และคดีที่พิพากษาจำคุกไปแล้วก็จะเข้าเงื่อนไขข้อ 4 - บทเฉพาะกาลมาตรา 67

"มาตรา 67 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินการใดในคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้"

wdqwed

สรุปความอีกครั้งก็คือ กฎหมายใหม่ฉบับนี้ เปิดทางให้มีการไต่สวนและพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ เมื่อส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว อายุความไม่หมดอายุลง ไม่ว่าจะหลบหนีไประหว่างฟ้อง หรือ หลบหนีไปเมื่อรับโทษไปเท่าใดแล้วก็ตาม และยังมีบทเฉพาะกาลที่ให้นำคดีที่แขวนไว้ก่อนหน้า มาพิจารณาคดีได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ออกมานี้ หลักของกฎหมายก็คือ การควบคุมจัดการกับนักการเมือง ที่กระทำผิดทุจริต ซึ่งจะมีผลกับนักการเมืองทุกคนต่อไปในภายภาคหน้า เป็นแนวทางที่มีหลายฝ่ายเคยเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมาย

โดยเฉพาะในประเด็น อายุความของคดีคอรัปชั่น ไม่ให้หมดอายุความ เป็นแนวทางการต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นที่เกาะกินประเทศมานาน และส่งผลร้ายมาทุกวันนี้ นักการเมืองในฐานะที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐ มีโอกาสใช้อำนาจ ใช้ งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นจึงถูกจับตามากที่สุด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แน่นอนว่า ในกระบวนการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ได้มีส่วนประกอบพียงนักการเมืองฝ่ายเดียว ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่า ข้าราชการ นักธุรกิจ หรือใครก็ตามที่เข้ามาพัวพัน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทุจริตคอรัปชั่น ที่เป็นปัญหาร้ายแรงเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งต้องขจัดให้หมดไป หรือ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ดังนั้น หากจะให้ทรงประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นจริงๆ ในหลักการของประเด็นอายุความ และ การพิจารณาคดี ลับหลังเมื่อมีการหลบหนี จะต้องครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมด ไม่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น เอาให้ครบทั้งขบวนการ จึงจะแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จจริงๆ

และการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทั้งหมดนี้ จะได้ ลบข้อครหาของบรรดา สมุน ลูกน้องที่ออกมาตีโพยตีพาย กล่าวหาว่าเป็นการออกกฎหมายจ้องทำลายนักการเมืองฝ่ายเดียวด้วย....

Advertisement Replay Ad

เรื่องน่าสนใจ

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

หนุ่มน้อยวัย 17 ยอดกตัญญู ป่วยหัวใจพิการ เลี้ยงดูย่าชราเพียงลำพัง

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

เอาจริง! แท็กซี่-วินจยย. ฉวยโอกาสช่วงพระราชพิธีฯ สั่งลงดาบทันที

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

ลอยอังคาร "แม่นุ่น" สาวนักสู้โรคมะเร็ง พบอัฐิเป็นสีชมพู

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

อ.เจษฎา ไขคำตอบ "สัตว์ประหลาด" แชร์ว่อนเน็ตที่คล้ายผีเสื้อ

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

"ดอกไม้เพื่อพ่อ" อุโมงค์ดอกไม้ยาว 400 ม. ที่ปากคลองตลาด เปิดให้เข้าชมแล้ว

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

มาเฟียสยาม คัมแบค! โผล่ฉกมือถือ-ขโมยเสื้อผ้าร้านดัง

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สมพระเกียรติ ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

จับได้แล้ว! ชายในคลิปเรียกเก็บค่าจอดรถ 100 บาท

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

เปิดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 113 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

ปชช.จำนวนมากต่อคิวรอชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างพระเมรุมาศ หลังจัดสร้างแล้วเสร็จ

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ปิด 18 เส้นทางซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 21 ต.ค.

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

ไอดอล "เบ๊น อาปาเช่" โพสต์เศร้า อาม่าสุดที่รักเสียชีวิตแล้ว

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

เตรียมเฮลิคอปเตอร์ 6 ลำ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ช่วงพระราชพิธีฯ

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

"เชฟตุ๋ย" ขออัดเทปส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย ก่อนสิ้นลมด้วยโรคมะเร็ง

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

แม่ช็อกลูกเล่นเกมดัง ROV ซื้อไอเท็มหมด 20,000 บาท

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

ชื่นชม 2 ตำรวจโร่วิ่งช่วยลุงอยู่ๆ ล้มหมดสติเกาะกลางถนน

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

แมคโดนัลด์ขอโทษลูกค้า สั่งล้างเครื่องกาแฟ หลังพบขาแมลงสาบ

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

ปิด 13 เส้นทางคืนนี้ เตรียมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนฯ 21 ต.ค.

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

มหากาพย์หญิงไก่! ตุ๋นลวงโลกจากสูงสุดคืนสู่สามัญ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์