ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ทันทีที่ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. …. ผ่านความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ด้วยมติ เอกฉันท์ 176 เสียง ประตูแห่งความหวังของคนแดนไกล ก็ปิดลงทันที สถานะ คนไม่มีแผ่นดิน(ไทย)จะอยู่ จึงเป็นจริงชัดเจนที่สุด ตามที่ อดีตนายกชวน หลีกภัยทำนายไว้ ขึ้นมาทันที

ความหวังที่วาดไว้ว่า จะต้องพลิกสถานการณ์เมื่อการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นตามโรดแมป คสช. พังทลายลงแทบจะหมดสิ้น พ.ร.บ. พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่นี้ ยิ่งกว่าตะปูปิดตาย ที่ทำลายโอกาสการกลับเข้ามาของคนแดนไกลอย่างสิ้นเชิงแล้ว ยังทำให้คนที่กำลังต่อสู้คดี แทบกระอัก

ความคิดที่ว่า หากถึงนาทีสุดท้ายจะใช้เกียร์เสือแผ่นหายแนบออกนอกประเทศ นั้น ต้องคิดหนัก เพราะ หากใช้แนวทางนี้ ก็หมดหวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้อีก นอกเสียจาก ยอมติดคุกติดตารางตามคดีความหมดสิ้นเท่านั้น จึงจะสามารถใช้ชีวิตในบ้านนี้เมืองนี้ต่อไปได้

แน่นอนว่า สาระสำคัญของ ร่างพ.ร.บ. พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่ ที่ทำให้สถานะของ คนแดนไกลต้องเป็นคนไร้แผ่นดิน(ไทย)อยู่ เป็นไปตามที่ นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Kamnoon Sidhisamarn ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ ปฏิวัติ โดยสรุป ดังนี้

90u09k

1.แม้ไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาล ก็ให้ศาลประทับรับฟ้องได้ - มาตรา 26

2.เมื่อศาลประทับรับฟ้องตาม 1 แล้วให้ศาลออกหมายเรียก และหมายจับ ถ้าจับผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ภายในเวลา 3 เดือน ก็ให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีลับหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ - มาตรา 27

3.เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วอายุความสะดุดหยุดลง หากผู้ถูกกล่าวหาหนีไประหว่างพิจารณาคดีก็ไม่ให้นับระยะเวลาที่หนีไปรวมอยู่ในอายุความ - มาตรา 24/1 วรรคแรกและวรรคสอง

4.เมื่อศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วผู้ต้องหาหนีไป ไม่ว่าจะลงโทษจำคุกเท่าใด และผู้ถูกกล่าวหาจะหนีไปนานเท่าใด ก็ไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นโทษจำคุกนั้นในอนาคต คือไม่ให้นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้บังคับ - มาตรา 24/1 วรรคสาม และ

5.คดีเดิมที่ศาลจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเพราะเหตุไม่ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาศาลอันเป็นกฎเกณฑ์ตามกฎหมายเก่า ให้ดำเนินการกระบวนพิจารณาต่อไปตามกฎหมายใหม่ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ด้วย และคดีที่พิพากษาจำคุกไปแล้วก็จะเข้าเงื่อนไขข้อ 4 - บทเฉพาะกาลมาตรา 67

"มาตรา 67 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินการใดในคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้"

wdqwed

สรุปความอีกครั้งก็คือ กฎหมายใหม่ฉบับนี้ เปิดทางให้มีการไต่สวนและพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ เมื่อส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว อายุความไม่หมดอายุลง ไม่ว่าจะหลบหนีไประหว่างฟ้อง หรือ หลบหนีไปเมื่อรับโทษไปเท่าใดแล้วก็ตาม และยังมีบทเฉพาะกาลที่ให้นำคดีที่แขวนไว้ก่อนหน้า มาพิจารณาคดีได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ออกมานี้ หลักของกฎหมายก็คือ การควบคุมจัดการกับนักการเมือง ที่กระทำผิดทุจริต ซึ่งจะมีผลกับนักการเมืองทุกคนต่อไปในภายภาคหน้า เป็นแนวทางที่มีหลายฝ่ายเคยเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมาย

โดยเฉพาะในประเด็น อายุความของคดีคอรัปชั่น ไม่ให้หมดอายุความ เป็นแนวทางการต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นที่เกาะกินประเทศมานาน และส่งผลร้ายมาทุกวันนี้ นักการเมืองในฐานะที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐ มีโอกาสใช้อำนาจ ใช้ งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนมากที่สุด ดังนั้นจึงถูกจับตามากที่สุด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แน่นอนว่า ในกระบวนการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ได้มีส่วนประกอบพียงนักการเมืองฝ่ายเดียว ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่า ข้าราชการ นักธุรกิจ หรือใครก็ตามที่เข้ามาพัวพัน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทุจริตคอรัปชั่น ที่เป็นปัญหาร้ายแรงเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งต้องขจัดให้หมดไป หรือ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ดังนั้น หากจะให้ทรงประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นจริงๆ ในหลักการของประเด็นอายุความ และ การพิจารณาคดี ลับหลังเมื่อมีการหลบหนี จะต้องครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมด ไม่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น เอาให้ครบทั้งขบวนการ จึงจะแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จจริงๆ

และการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทั้งหมดนี้ จะได้ ลบข้อครหาของบรรดา สมุน ลูกน้องที่ออกมาตีโพยตีพาย กล่าวหาว่าเป็นการออกกฎหมายจ้องทำลายนักการเมืองฝ่ายเดียวด้วย....

ธปท.จัดพิมพ์ธนบัตรชุดสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 เริ่มใช้ 20 ก.ย.นี้

ธปท.จัดพิมพ์ธนบัตรชุดสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 9 เริ่มใช้ 20 ก.ย.นี้

ตำรวจจ่อเรียก 5 ดารา โพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับทราบข้อหา

ตำรวจจ่อเรียก 5 ดารา โพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับทราบข้อหา

กทม.ทำความสะอาดภายในบ้านลุงเลี้ยงนกพิราบครั้งแรก

กทม.ทำความสะอาดภายในบ้านลุงเลี้ยงนกพิราบครั้งแรก

ดราม่าสนั่น! ขู่ไล่สาว ม.5 ออกโรงเรียน เพราะหมั้นแฟนหนุ่ม

ดราม่าสนั่น! ขู่ไล่สาว ม.5 ออกโรงเรียน เพราะหมั้นแฟนหนุ่ม

สธ.จ.สุราษฎร์ฯ ออกโรงแจงขั้นตอนรักษาดาราอังกฤษ เจอบิลช็อก

สธ.จ.สุราษฎร์ฯ ออกโรงแจงขั้นตอนรักษาดาราอังกฤษ เจอบิลช็อก

สิ้นเกจิดัง หลวงพ่อรวย วัดตะโก มรณภาพแล้ว

สิ้นเกจิดัง หลวงพ่อรวย วัดตะโก มรณภาพแล้ว

ย้อนรอยเณรคำ จากสูงสุดคืนสู่สามัญ

ย้อนรอยเณรคำ จากสูงสุดคืนสู่สามัญ

เนท บาร์ทลิ่ง เข้าเสียค่าปรับกรณีคลิปวางเหรียญบนรางรถไฟ

เนท บาร์ทลิ่ง เข้าเสียค่าปรับกรณีคลิปวางเหรียญบนรางรถไฟ

มองร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อ มองความจริง “ปรองดอง”

มองร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อ มองความจริง “ปรองดอง”

นาทีชีวิต ปั๊มหัวใจคนถูกไฟดูด หลังสายไฟขาดร่วงบนฟุตปาธ

นาทีชีวิต ปั๊มหัวใจคนถูกไฟดูด หลังสายไฟขาดร่วงบนฟุตปาธ

คลิปฮา! หนุ่มเมาสตาร์ทจยย. แต่เสียบกุญแจไว้ที่เปิดเบาะ

คลิปฮา! หนุ่มเมาสตาร์ทจยย. แต่เสียบกุญแจไว้ที่เปิดเบาะ

ทุกขลาภ!! รวมพลคนถูกหวย ที่ซวยเพราะเงินล้าน

ทุกขลาภ!! รวมพลคนถูกหวย ที่ซวยเพราะเงินล้าน

กองสลากฯ เผย อดีตตำรวจ 180 ล้าน ทำสถิติได้เงินรางวัลสูงสุด

กองสลากฯ เผย อดีตตำรวจ 180 ล้าน ทำสถิติได้เงินรางวัลสูงสุด

ประธานศาลอุทธรณ์ แถลงลาออก เผยน้อยใจไม่ได้รับความยุติธรรม

ประธานศาลอุทธรณ์ แถลงลาออก เผยน้อยใจไม่ได้รับความยุติธรรม

โซเชียลขุดแฉ! สาวป่วยมะเร็งใบหน้า แม่เผยอาการทรุดวอนหยุดโจมตี

โซเชียลขุดแฉ! สาวป่วยมะเร็งใบหน้า แม่เผยอาการทรุดวอนหยุดโจมตี

น้ำตาท่วมคียบอร์ด! วีดิโอรีแอ็คชั่นพาโฆษณาไทยกระหึ่มต่างแดนอีกครั้ง

น้ำตาท่วมคียบอร์ด! วีดิโอรีแอ็คชั่นพาโฆษณาไทยกระหึ่มต่างแดนอีกครั้ง

นายกฯ ยืนยัน ข่าวกราบพระบรมศพวันสุดท้าย 30 ก.ย. ไม่จริง

นายกฯ ยืนยัน ข่าวกราบพระบรมศพวันสุดท้าย 30 ก.ย. ไม่จริง

กลับสู่สภาพเดิม! ขี้นกเขรอะบ้านลุงเลี้ยงนกพิราบ

กลับสู่สภาพเดิม! ขี้นกเขรอะบ้านลุงเลี้ยงนกพิราบ

รัฐบาลแจงยังไม่กำหนดวันให้ 30 ก.ย.เป็นวันสุดท้ายกราบถวายบังคมพระบรมศพ

รัฐบาลแจงยังไม่กำหนดวันให้ 30 ก.ย.เป็นวันสุดท้ายกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ตม. รวบ “เนท บาร์ทลิ่ง” หลังเข้ารายงานตัวกับการรถไฟฯ

ตม. รวบ “เนท บาร์ทลิ่ง” หลังเข้ารายงานตัวกับการรถไฟฯ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์