การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”

     เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างความสุขให้ประชาชน” โดยมี 5 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ดร. อายุตม์ สินธพพันธ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
     โครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีกระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดย 5 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)และองค์การตลาด (อต.) กับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถานและคืนคนดีสู่สังคม     การจัดอบรมมี 3 หลักสูตร ได้แก่ การตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การวินิจฉัยไม้ยืนต้น การตัดแต่งและศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ ให้ถูกหลักวิชาการ ตลอดจนการดูแลตัดกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ใกล้ระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง) การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร โดยการไฟฟ้านครหลวง (การเดินไฟฟ้าและการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย) และช่างประปาเบื้องต้น โดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค (ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่อง ปั้มน้ำและถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้านและการต่อท่อประปา) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุในโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย” ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปี 2560 มีผู้ต้องขังเกือบ 600 คน จาก 1,050 คน สนใจรับการอบรม

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม” ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ ทัณฑสถาน จำนวน 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 7 รุ่นๆ ละไม่เกิน 50 คน รวม 350 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน (บรรยาย 1 วัน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 1 วัน) ณ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ จ.พัทลุง จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.นครสวรรค์ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เพชรบุรี
สำหรับผู้ต้องขังที่ได้ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตที่ตรงตามความต้องการในตลาดแรงงาน มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีหลังได้รับอิสรภาพ สนองตอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับประชาชน คืนคนดีสู่สังคม สนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เร่งสร้างโอกาสและอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

แหล่งข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

เปิดสมุดบันทึก "น้องเมย" เจ็บปวดถึงคนอ่าน ระหว่างทำการฝึก

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

พ่อแอบนำศพลูกนักเรียนเตรียมทหาร ชันสูตรรอบ 2 พบอวัยวะหายอื้อ

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

“เจ้าสมหวัง” สุนัขลากรถบิณฑบาตหลายร้อยกิโลฯ ป่วยเดินไม่ได้

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ปิดการจราจร เริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์