เบื้องหลังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind ที่คนไทยควรทราบ

เบื้องหลังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind ที่คนไทยควรทราบ

น้อมรำลึกบทถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระองค์แต่งเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อปี พ.ศ. 2508 และในโอกาสที่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2492 เป็นวันที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทราบเรื่อง ในหลวง ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้ว

หลายคนอาจยังไม่ทราบที่มาของหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาด้วยพระองค์เองในชื่อเพลง Still on My Mind 

เพลงนี้มีประวัติที่มาจากพระอัจริยภาพด้านดนตรีและแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านที่น่าสนใจควรค่าที่คนไทยควรทราบ ด้วยบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ทรงเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อปี พ.ศ. 2508 และในโอกาสที่วันนี้เป็นวันที่ 8 กันยายน ซึ่งในอดีตเมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี 2492 เป็นวันที่ประธานสภาผู้แทนในขณะนั้นแจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทั้งประเทศทราบอย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้วกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร

ลำดับเหตุการณ์คร่าวๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวัยเด็กก่อนพระราชพิธีหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และก่อนพระราชทานเพลง Still on My Mind ให้แก่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร มีลำดับดังนี้

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2471 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากเสด็จพระราชสมภพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ถึง 1 พรรษา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั้งครอบครัวสู่ประเทศอังกฤษ ต่อมาไม่นานก็เสด็จฯ ไปประทับที่สถานเลี้ยงเด็กชองโซเลย์ เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนเสด็จนิวัตสยามด้วยเรือญี่ปุ่นชื่อ “คาชีมามารู” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2471

เมื่อปี 2474 ทรงเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลกับมิสซิสเดวีส (Mrs.Davies) ต่อมาปี 2475 ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี จากนั้นวันที่ 8 เมษายน 2476 ครอบครัวราชสกุลมหิดลทั้ง 4 พระองค์ได้เสด็จฯ ออกจากประเทศสยามไปยังเมืองโลซาน เพื่อรักษาพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลในหลวงรัชกาลที่ 8 โดยวันที่ 9 พฤษภาคม 2476 ได้เสด็จฯ ถึงเมืองโลซาน (ต่อเรือหลายรอบ) และวันที่ 2 มีนาคม 2477 ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จขึ้นทรงราชย์ในขณะมีพระชนมพรรษา 8 พรรษาวันที่ 19 สิงหาคม 2478 ทั้ง 4 พระองค์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านวิลล่าวัฒนา

จนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2481ได้เสด็จนิวัตสยามพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่ 8 ที่เสด็จนิวัตประเทศสยามครั้งแรกหลังจากเสวยสิริราชสมบัติ โดยประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 13 มกราคม 2481 เสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อที่เมืองโลซาน โดยในหลวงรัชกาลที่ 8 รับสั่งว่า“จะตั้งใจเรียนจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเรา”

ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2482 จอมพล ป.พิบูลสงคราม เสนอเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฯ และวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2485 เป็น “โมฆะ” ไม่ผูกพัน เมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแล้ว นายปรีดี พนมยงค์ จึงกราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัตประเทศไทยเพื่อทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองต่อไป

วันที่ 5 ธันวาคม 2488 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทย และวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต

จากนั้นวันที่ 19 สิงหาคม 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่เมืองโลซาน จนปี 2491 ทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นครั้งแรก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่เมืองโลซานอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 จากนั้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2492 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นและมีงานพระราชทานเลี้ยงฉลองที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และวันที่ 8 กันยายน 2492 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทั้งประเทศทราบเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้ว

วันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม

ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองโลซานอีกครั้ง

จนเดือนพฤศจิกายน 2494 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยอย่างถาวร ต่อมาได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองโลซานครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2503 และในปี 2508 ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง Still on My Mind

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

สถานทูตฯ ดึงสติคนไทย อย่าลักลอบขนส่งยาเสพติด!

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์