คดี7ตุลาฯเลือดพ่นพิษ ป.ป.ช.แจ้งข้อหาวินัย-อาญากราวรูด7 คนสมชาย-จิ๋ว-พัชรวาท- ผบช.นกับพวก

คดี7ตุลาฯเลือดพ่นพิษ ป.ป.ช.แจ้งข้อหาวินัย-อาญากราวรูด7 คนสมชาย-จิ๋ว-พัชรวาท- ผบช.นกับพวก

ป.ป.ช.มีมติแจ้งข้อกล่าวกราวรูด 7 คนคดี 7 ตุลาฯเลือด สมชาย-จิ๋ว โดนอาญา ผบช.น.-2 รองผบช.น. เจอ2เด้งวินัย-อาญา ขณะที่พัชรวาท.-รองผบ.ตรโดนแค่เด้งเดียววินัยร้ายแรง อำนวย นิ่มมโน รอดเพราะเปลี่ยนเวรพอดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการสั่งสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 บริเวณรัฐสภาและหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต รวม 7 คน ได้แก่

1.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี 2. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี 3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)

4.พล.ต.อ.โรจน์ พหลเวชช์ รอง ผบ.ตร. 5.พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.น. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผบช.ภาค 4 6.พล.ต.ต.ลิขิต กลิ่นอวล รอง ผบช.น. 7.พล.ต.ต.เอกรัตน์ มีปรีชา รองผบช.น.

เอกสารข่าว ป.ป.ช.ระบุรายละเอียอข้อกล่าวหาของบุคคลทั้ง 7 ดังต่อไปนี้

1. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษและมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00 น. ที่รัฐสภาให้ได้ โดยมอบหมายให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้สั่งการและหลังจากมีการสลายฝูงชน จนมีผู้บาดเจ็บสาหัสในช่วงเช้า เป็นเหตุให้พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในเวลา 9.00 น.

หลังจากนั้นผู้ถูกกล่าวหาก็มิได้ยับยั้งมิให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก ตรงข้ามกลับปล่อยปละละเลยจนมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในช่วงบ่ายต่อเนื่องจนถึงเวลาค่ำ จึงแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เพื่อให้มีการแก้ข้อกล่าวหาต่อไป

2. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์และสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการทุกวิถีทางในอันที่จะผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุม โดยการใช้แก๊สน้ำตา จนสามารถเปิดทางเข้าประชุมสภาได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส แม้ลาออกจากตำแหน่งในเวลา 9.00 น. ก็ถือว่ามีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เพื่อให้มีการแก้ข้อกล่าวหาต่อไป

3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ซึ่งรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ แม้ได้ความว่ามีการมอบหมายให้มีปฏิบัติหน้าที่แทน และแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่ก็ต้องให้ความสำคัญติดตามความเคลื่อนไหวในการชุมนุมอย่างใล้ชิด เมื่อเกิดเหตุรุนแรงจนถึงขั้นผู้ชุมนุม บาดเจ็บสาหัส ถึงขนาดขาขาด แขนขาด ก็ต้องยับยั้งมิให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป

อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้สั่งการในระดับนโยบายซึ่งต้องรับผิดชอบโดยตรง และมีผู้สั่งการระดับล่างซึ่งได้รับมอบหมายตามสายงานอยู่แล้ว จึงให้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดทางวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหกรรม เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เพื่อให้มีการแก้ข้อกล่าวหาต่อไป

4.พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์ ได้รับมอบหมายหน้าที่จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สั่งและปฏิบัติราชการแทน ได้ร่วมรับทราบนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยในขณะสลายฝูงชน จึงให้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดทางวินัย เช่นเดียวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

5.พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตามแผนกรกฎ 48 เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝูงชน จนเกิดการบาดเจ็บสาหัส และถึงแก่ความตาย และละเว้นไม่หยุดยั้งการกระทำอันรุนแรงที่เกิดขึ้น จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมาก จึงให้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งทางวินัย และทางอาญา ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เพื่อให้มีการแก้ข้อกล่าวหาต่อไป

6.พล.ต.ต.ลิขิต กลิ่นอวล ได้รับมอบหมายให้เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 20.01 น. ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 น. ในภารกิจเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมด้านประตูปราสาทเทวฤทธิ์ โดยรับผิดชอบบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายฝูงชน ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสขาขาดและแขนขาด จึงให้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งทางวินัย และทางอาญา เช่นเดียวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์

7.พล.ต.ต.เอกรัตน์ มีปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับมอบหมายให้เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์แทน พลตำรวจตรีอำนวย นิ่มมะโน ซึ่งขอลาไปจัดการศพบิดาในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เวลา 08.01-20.00 น. โดยรับผิดชอบและสั่งการให้มีการสลายฝูงชนในระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากแก๊สน้ำตา และในเวลา 18.00 น. - 20.00 น. เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และมีผู้สูญเสียเวลา และแขน จึงให้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งทางวินัย และทางอาญา เช่นเดียวกับผู้บัญชาการเหตุการณ์

อนึ่ง สำหรับ พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน จากการไต่สวนจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบว่า เป็นผู้ร่วมสั่งการ หรือเกี่ยวข้องในการสั่งการสลายฝูงชน เนื่องจากได้ผลัดเปลี่ยนเวรกับ พล.ต.ต.เอกรัตน์ มีปรีชา แม้เป็นผูร่วมแถลงข่าวในวันที่ 8 ตุลาคม 2551 ว่า เหตุที่ผู้ร่วมชุมนุมได้รับบาดเจ็บมิใช่มาจากการใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติว่าในชั้นนี้ยังไม่ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันชัดเจนต่อไปในภายหลังว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

สำหรับคดีดังกล่าว เนื่องจากมีผู้กล่าวหาร้องเรียน กลุมบุคคลดังกล่าวและตำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด กรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้อาวุธร้ายแรงเข้าปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมบริเวณถนนหน้ารัฐสภา และบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยใช้อาวุธปืนยิงระเบิดแก๊สน้ำตา ขว้างระเบิดแก๊สน้ำตา เข้าสลายฝูงชน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายซึ่งเดิมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมี นายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน

อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีมติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวน เนื่องจากเป็นคดีสำคัญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร้ายแรง ทั้งได้มีประชาชนจำนวนกว่า 20,000 รายชื่อยื่นคำร้องขอถอดถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในกรณีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รวมเป็นเรื่องเดียวกัน และได้ดำเนินการไต่สวนพยาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สลายการชุมนุม ผู้รู้เห็นเหตุการณ์และผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการแพทย์ และนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ขอสำนวนการสอบสวนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ของรัฐบาล เห็นว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสั่งสลายการชุมนุม จึงแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว

Advertisement Replay Ad
เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

เปิดกรุสมบัติหรู "บิ๊กทหาร ฟู่ฟ่าตาลุก"

4 สมบัตินอกกาย เกือบทำลายชีวิตการเมือง

4 สมบัตินอกกาย เกือบทำลายชีวิตการเมือง

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์