WTTC-IPKชี้เทรนด์เที่ยวไทย10ปี ขายผ่านเน็ต-โลว์คอสต์บูม-ทัวร์ดัมพ์กันแหลก

WTTC-IPKชี้เทรนด์เที่ยวไทย10ปี ขายผ่านเน็ต-โลว์คอสต์บูม-ทัวร์ดัมพ์กันแหลก

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4089

 

2 องค์กรโลก WTTC-IPK ใช้ ไอทีบี เบอร์ลิน งัดเทรนด์อนาคต 10 ปี 2552-2562 ยาหอมอุตฯท่องเที่ยว ไทย เป็นกุญแจขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงบวก 4 ด้านGDP-การจ้างงาน-การเติบโต-การส่งออก ฉลุย 1-3 ล้านล้านบาท ปี52 ติดลบ 3.3% ส่งสัญญาณทั่วโลกปรับแผนแห่ซื้อผ่านเน็ต-หันพึ่งโลว์คอสต์-เดินทางในประเทศ/ใกล้เคียง เซฟเงินช่วงฮอลิเดย์-เจ้าของธุรกิจแข่งลดราคา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างงานมหกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายรายใหญ่ของโลก อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เบอร์ลิน (ITB) 2009 ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจาก 198 ประเทศ โดย 2 องค์กรใหญ่ คือองค์กรการเดินทางและท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council : WTTC) และไอพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (IPK International) ได้ประกาศผลสำรวจเทรนด์อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของโลกรวมถึงประเทศไทยช่วง 10 ปี 2552-2562

 

ทางรอดของธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ (MICE) ในแต่ละประเทศ กลุ่มที่จะปลอดภัยคือธุรกิจที่มีสินทรัพย์ดีจะได้เปรียบ เพราะโดยภาพรวมผู้ประกอบการจะมุ่ง แต่เรื่องราคา เน้นขายของถูกเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องการกู้ยืมเงินมาสร้างสายป่านให้ยาวขึ้นเพื่อกู้รายได้กลับคืนมา และอินเทอร์เน็ตออนไลน์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุด

 

e-marketing และ e-sale จะเป็นช่องทางขายดีที่สุดเพราะนักท่องเที่ยวได้หันไปจองทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าซื้อผ่านบริษัททัวร์WTTC รายงานว่า อุตสาหกรรมการ

 

เดินทางและท่องเที่ยวยังจะเป็นกุญแจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมของโลก 4 ด้าน ด้านแรกการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ปี 2552 จะเพิ่ม 9.4% มูลค่า 5.474 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปีสุดท้าย 2562 จะเพิ่ม 9.5% มูลค่า 10.478 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ด้านที่ 2 การจ้างงาน ปี 2552 จะเพิ่ม 7.6% จำนวน 219.81 ล้านงาน ปี 2562 จะเพิ่ม 11.8% จำนวน 275.688 ล้านงาน

 

ด้านที่ 3 การเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ปี 2552 คาดจะติดลบ 3.5% จากนั้นจะไต่ระดับเพิ่มปีละ 4% ด้านที่ 4 การส่งออก ซึ่งเป็นรายได้จาก

 

นักท่องเที่ยว วัตถุดิบอาหาร-สินค้า ปี 2552 จะขยายตัว 10.9% มูลค่า 1.98 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2562 จะเพิ่ม 9.8% มูลค่า 4.132 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

 

ส่วนการท่องเที่ยวไทย WTTC สรุปว่าเทรนด์ 10 ปี จะเป็นดังนี้ 1)ปี 2552 GDP ท่องเที่ยวจะเพิ่ม 14.7% มูลค่า 1.039 ล้านล้านบาท ปี 2562 จะเพิ่ม 15.6% มูลค่า 3.153 ล้านล้านบาท 2)การจ้างงาน ปี 2552 เพิ่ม 11.1% จำนวน 4.04 ล้านคน ปี 2562 เพิ่ม 12.1% จำนวน 5.007 ล้านคน 3)การเติบโต ปี 2552 ติดลบ 3.3% จากนั้นจะเพิ่มทุกปี 6.1% และ 4)การส่งออก ปี 2552 เพิ่ม 13.8% มูลค่า 8.82 แสนล้านบาท ปี 2562 เพิ่ม 11.9% มูลค่า 2.261 ล้านล้านบาท

 

พร้อมทั้งจัดอันดับการท่องเที่ยวไทยเปรียบเทียบกับทั่วโลกความสมบูรณ์ (ขนาด) ติดอันดับ 24 ความเกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจประเทศ ติดอันดับ 44 และพยากรณ์การเติบโต ติดอันดับ 25 ส่วนการเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1) ความสมบูรณ์ (ขนาด) 2) ความเกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจประเทศ 3) พยากรณ์การเติบโต ทั้ง 3 เรื่อง ไทยครองอันดับ 2 ทุกรายการ

 

นายโรล์ฟ เฟรแท็ก ซีอีโอ ไอพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวในงานไอทีบี 2009 ถึงเทรนด์การเดินทางและท่องเที่ยวว่า จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 58 ประเทศ 5 แสนคน พบการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน

 

ด้านแรกอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มฉับพลันเพราะนักเดินทางและผู้จัดประชุมจะหันมาจองซื้อแทนการหาข้อมูลและตลาด e-marketing และ e-sale จะมาแรงสุดๆ

 

ด้านที่ 2 การท่องเที่ยวในประเทศจะคงที่หรือถ้าจะเพิ่มประเทศเหล่านั้นก็มาจากโลว์คอสต์แอร์ไลน์ซึ่งทำโปรโมชั่นราคาถูกสนองผู้โดยสารได้หลากหลายรวดเร็ว

 

ด้านที่ 3 นักท่องเที่ยวยุโรป อเมริกา เอเชีย ปรับแผนการเดินทางและการใช้เงินท่องเที่ยว ทุกฮอลิเดย์จะเลือกเที่ยวประเทศข้างเคียงใช้เงินให้น้อยที่สุด ด้านที่ 4 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ละโมบจะชิงลูกค้าด้วยวิธีหั่นราคามากที่สุด

 

ขณะที่ ไอพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุผลวิจัยเทรนด์ท่องเที่ยวปี 2552 ยังอาการหนัก ปี 2553 จึงจะเริ่มปกติ จากนั้นปี 2554-2555 เริ่มเติบโตเพิ่มขึ้นปีละ

 

เล็กน้อย นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเหนือซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโลกเปลี่ยนแผนการเดินทางและใช้เงินใหม่ ภาคครัวเรือนที่มีรายได้เกิน 2 หมื่นยูโร/ปี เป็น

 

กลุ่มที่มีโอกาสเดินทางต่อเนื่อง ส่วนครัวเรือนรายได้ต่ำกว่า 2 หมื่นยูโร/ปี จะเลือกเที่ยวในประเทศราคาถูก ซึ่งเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่ปี 2551 ชาวยุโรปที่เคยเดินทางข้ามทวีปหันมาเที่ยวในประเทศใกล้เคียง ในประเทศ ตุรกี อเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ส่วนรัสเซีย ดัตช์ โปแลนด์ เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเงินเดินทางสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่จะไม่เที่ยวซ้ำในพื้นที่เดิม

 

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ไทยประสบความสำเร็จหลังเข้าร่วมงานขายท่องเที่ยวใน ITB 2009 กรุงเบอร์ลิน

 

มีรายใหม่จากองค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัด (อบต./อบจ.) สมาคมท่องเที่ยวเมืองเกาะ กระบี่ พังงา พัทยา สมุย ลงทุนเช่าพื้นที่แยกบูทขายเองติดกับไทยพาวิลเลี่ยนซึ่งมีผู้เข้าร่วม 198 ราย แต่ละบูทมียอดขายดีมากแต่ก็ต้องปรับข้อตกลงสัญญาซื้อขายยอมลดราคาให้คู่ค้า 20% เพื่อทำยอดปลายปีนี้และปี 2553 มีบางรีสอร์ตได้สัญญาเหมาห้องตลอดทั้งปี

 

รวมถึงเมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปปาฐกถาที่กรุงลอนดอน อังกฤษ เข้าร่วมพบปะกับนักธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป 250 ราย จากอังกฤษ รัสเซีย ไอร์แลนด์ โปแลนด์ ทุกประเทศยังพร้อมจะหาตลาดส่งมาท่องเที่ยวไทย จำนวนรวมกันถึง 4 ล้านคน/ปี ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วางกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและรายได้ปีนี้ สร้างแรงกระตุ้นการขายโดยให้ผู้ที่หาลูกค้ามาเที่ยวเมืองไทยครบกลุ่มละ 15 คน/ครั้ง จะได้รับรางวัลตั๋วโดยสารไป-กลับ และห้องพักฟรี ตอบแทน หน้า 25

Advertisement Replay Ad
แอน นอนเฝ้าข้างเตียง เอ ทินพันธ์ ผ่าตัดใหญ่ มีความป่วนเบาๆ

แอน นอนเฝ้าข้างเตียง เอ ทินพันธ์ ผ่าตัดใหญ่ มีความป่วนเบาๆ

สามจุกไม่เหมือนเดิม "น้องมะลิ" ดราม่าหนักมากจนต้องเปลี่ยนทรง

สามจุกไม่เหมือนเดิม "น้องมะลิ" ดราม่าหนักมากจนต้องเปลี่ยนทรง

รวบแล้วอดีต ผจก.บี พีระพัฒน์ โกงเงินค่าคอนเสิร์ต จ่อฝากขัง

รวบแล้วอดีต ผจก.บี พีระพัฒน์ โกงเงินค่าคอนเสิร์ต จ่อฝากขัง

อั้ม พัชราภา สร้างบ้านทุกมุมคล้ายให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ

อั้ม พัชราภา สร้างบ้านทุกมุมคล้ายให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ

หวานระหว่างก้าว ก้อย โพสต์ภาพคู่ ตูน หลังหายไปทำงาน 4 วัน

หวานระหว่างก้าว ก้อย โพสต์ภาพคู่ ตูน หลังหายไปทำงาน 4 วัน

น้องเพลง เซอร์ไพรส์วันเกิด พ่อเอ๋ กลางดึก มอบของขวัญที่สุดภาคภูมิใจ

น้องเพลง เซอร์ไพรส์วันเกิด พ่อเอ๋ กลางดึก มอบของขวัญที่สุดภาคภูมิใจ

ชุดเป็นเหตุ "โดม ปกรณ์" แอบเคือง ซ้อมวิ่งแต่โฟกัสผิดจุด

ชุดเป็นเหตุ "โดม ปกรณ์" แอบเคือง ซ้อมวิ่งแต่โฟกัสผิดจุด

กีฟ ดราภดา ตัดบท...จบคือจบ ไม่อยากได้ยินแม้ชื่อน้องสาว

กีฟ ดราภดา ตัดบท...จบคือจบ ไม่อยากได้ยินแม้ชื่อน้องสาว

กัปตัน-เอ้ก ขอร้องให้ช่วยตัดสิน "น้องดิน" เหมือนใคร?

กัปตัน-เอ้ก ขอร้องให้ช่วยตัดสิน "น้องดิน" เหมือนใคร?

"เอ็ม บุษราคัม" เปิดใจหลังตั้งท้อง เคยทะเลาะสามีหนักมาก

"เอ็ม บุษราคัม" เปิดใจหลังตั้งท้อง เคยทะเลาะสามีหนักมาก

อนาคตไม่แน่นอน “ภูริ” รับเริ่มคิดทำพินัยกรรม เพื่อครอบครัวแล้ว

อนาคตไม่แน่นอน “ภูริ” รับเริ่มคิดทำพินัยกรรม เพื่อครอบครัวแล้ว

ดาราช่อง 7 อนุโมทนาบุญ "ซัน พิชยดนย์" เข้าพิธีบวช

ดาราช่อง 7 อนุโมทนาบุญ "ซัน พิชยดนย์" เข้าพิธีบวช

ประมวลภาพงานแต่ง บอย โชคชัย อบอุ่น หวานละมุนที่เชียงราย

ประมวลภาพงานแต่ง บอย โชคชัย อบอุ่น หวานละมุนที่เชียงราย

อาตู่ ซ้อนุช ควงคู่ออกงาน ร่วมอวยพรวันวิวาห์ของ บอย โชคชัย

อาตู่ ซ้อนุช ควงคู่ออกงาน ร่วมอวยพรวันวิวาห์ของ บอย โชคชัย

น้องอคิณ ลูกชายเนย โชติกา อายุแค่ 10 วัน น่ารักจนใจละลาย

น้องอคิณ ลูกชายเนย โชติกา อายุแค่ 10 วัน น่ารักจนใจละลาย

น้ำ อดีตภรรยา โจ บอยสเก๊าท์ เล่าบทเรียนความรักเมื่อ 27 ปีก่อน

น้ำ อดีตภรรยา โจ บอยสเก๊าท์ เล่าบทเรียนความรักเมื่อ 27 ปีก่อน

ลูกหลานดาราชีวิตเรียบง่าย เกิดมาเป็นไทยเติบโตเมืองนอก

ลูกหลานดาราชีวิตเรียบง่าย เกิดมาเป็นไทยเติบโตเมืองนอก

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

รักเด็กกว่า...ดี๊ดี "จิ๊บ ปกฉัตร" ลือจ่อวิวาห์ บอส พุทธพงศ์

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

กระต่าย แม็กซิม ซึ้งไฮโซหนุ่มขอแต่งงาน ฤกษ์วิวาห์ก่อนสงกรานต์

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

มิน พีชญา ทัวร์ยุโรปเบาๆ คู่แฟนไฮโซ นึกว่าย่องถ่ายพรีเวดดิ้ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์