คิดผิด คิดใหม่ได้

คิดผิด คิดใหม่ได้

วันนี้ ขอพูดถึงโปรโมชันลด แลก แจก แถม ประชานิยมตัวใหม่เพื่อซื้อใจประชาชนของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ก็คือ โครงการเบี้ยยังชีพ 500 บาท/เดือน สำหรับผู้สูงอายุ

ต้นทุนที่แพงมาก

ก่อนอื่นขอฟันธงว่า มาตรการดังกล่าวมีต้นทุนที่แพงมาก

ขณะนี้ มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ 1.8 ล้านคน ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ ฉบับเดิม แต่จากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 7-8 ล้านคน และในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคน

คำถามก็คือ ค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ จะใช้เงินงบประมาณของประเทศแค่ไหน เพราะถ้าต้องจ่ายให้คนละ 6,000 บาทต่อปี ครอบคลุมคนสูงอายุทั้งหมด ก็จะเป็นเงินประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ที่แย่ไปกว่านั้น เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โครงการนี้จะกินเงินงบประมาณถึงประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี

เรียกได้ว่ามาตรการนี้ เป็นโครงการอภิมหาประชานิยมอันดับต้น ของประวัติศาสตร์ประชานิยมในประเทศไทย

เมื่อเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายที่มากขนาดนี้ ที่ต้องจ่ายต่อเนื่องทุกปี โครงการนี้จึงมีต้นทุนที่แพงมาก และเริ่มปวดหัว ปวดใจ ว่าคิดมาได้อย่างไร

นักเศรษฐศาสตร์มองมาตรการนี้อย่างไร

ความจริง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายๆ ประเทศก็มีการให้สวัสดิการแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการดูแลตนเองในวัยชรา แต่สำหรับกรณีของไทยมีคำถามสำคัญ 6 ด้าน

1. ต้องขอถามตรงๆ ว่า ที่ตัดสินใจทำโครงการนี้ เพราะหวังผลทางการเมืองใช่หรือไม่ เป็นเพราะเห็นว่าผู้สูงอายุจำนวน 7-8 ล้านคน จะกลายเป็นฐานเสียงสำคัญทางการเมืองในอนาคต ใช่หรือไม่

2. เมื่อเริ่มทำแล้ว รัฐบาลชุดนี้และชุดต่อๆ ไปจะหาเงินมาใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้ปีละ 4-8 หมื่นล้านบาทจากไหน และถ้าหามาจนได้ จะต้องเบียดบังกินเงินงบประมาณในส่วนที่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของลูกหลานของประเทศเรา (ซึ่งความจริงก็มีอยู่ไม่มากอยู่แล้ว) แค่ไหน แล้ววินัยการคลัง อนาคตประเทศจะเป็นยังไร

3. ถ้าเราลองหยุดคิดตรองดูโดยละเอียด ก็จะเห็นว่า ถ้าไม่มีโครงการเบี้ยยังชีพคนชรา รัฐบาลสามารถที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการสร้างถนนหนทาง พัฒนาโรงเรียน ระบบชลประทาน สร้างรถไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 สาย รวมถึงเป็นงบวิจัยในนวัตกรรมใหม่ๆ แต่จากการคิดง่ายๆ สั้นๆ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตน จึงเอาเงินภาษีของประชาชน มาให้ผู้สูงอายุใช้จ่าย ซึ่งไม่น่าช่วยขยายศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแม้แต่น้อย ซึ่งคำถามที่ตามมาก็คือ สำหรับประเทศมันคุ้มกันหรือไม่ ที่รัฐบาลตัดสินใจเช่นนี้

4. นโยบายนี้เป็นการถ่ายโอนเงินจากรุ่นลูกหลานไปสู่รุ่นพ่อแม่ (เป็น Public transfer) ซึ่งในระยะยาว จะทำให้ประชาชนเลือกที่จะออมน้อยลง เพราะจะไปออมทำไม ในเมื่อมีคนเลี้ยงเราแล้ว และถ้าเป็นเช่นนี้ รัฐบาลกำลังทำให้ประชาชนมีวินัยการออมน้อยลง พึ่งตนเองน้อยลง และหันมาพึ่งรัฐบาล (เรียกว่าไม่พอเพียง) ซึ่งโครงการนี้ถ้าเทียบแล้วในเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นทางเลือกที่ด้อยกว่าการให้ประชาชนออมผ่านประกันสังคม ผ่าน กบข. ผ่านสถาบันการเงิน หลายขุมนัก (เทียบกันไม่ติดฝุ่น) และเป็นโครงการที่มีแต่จะสร้างหนี้ให้กับรัฐบาล ประเทศ และลูกหลานของเรา โดยไม่ช่วยพัฒนาระบบการเงินและระบบการออมของประเทศแม้แต่น้อย แล้วทำไมไม่เลือกนโยบายอื่นๆ ที่ดีกว่า

5. ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนเริ่มถามว่า ทำไมผู้สูงอายุบางคน ที่มีฐานะดี มีเงินเก็บมากเป็นล้าน มีบ้านหลังใหญ่อยู่ และสามารถไปเที่ยวต่างประเทศ ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล ทั้งๆ ที่เขาสามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งประเด็นนี้กำลังชี้หรือเปล่าว่า รัฐบาลหวังที่จะเหวี่ยงแหคลุมฐานเสียงทั้งหมด โดยไม่ได้คิดว่า เงินนั้นมีน้อย ต้องเลือกให้เฉพาะคนที่จำเป็น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด

6. เราเลือกให้สวัสดิการสังคมกับประชาชนเร็วไปหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฐานะของเรา เพราะประเทศอื่นๆ ที่รัฐบาลเน้นเรื่องการให้สวัสดิการสังคมแบบเต็มรูปแบบ ส่วนมากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีความจำเป็นในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีไม่มากแล้ว

จะทำอะไรต่อไป

ถ้าเป็นเช่นนี้ ทุกคนคงต้องช่วยกันพูดในสิ่งที่ควรพูด เพราะคงไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่จะกล้ายกเลิกมาตรการนี้ในภายหลัง แม้จะยึดเอาประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก และต้องการที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ตาม เพราะผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นฐานเสียงที่สำคัญ และมีจำนวนมาก การยกเลิกจะทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองตามมา

ถ้าเลิกทันทีไม่ได้ รัฐบาลก็ควรทำในสิ่งที่ต้องทำ ก็คือค่อยๆ ทยอยยกเลิกโดยปริยาย โดยสร้างโครงการอื่นที่ดีกว่าเข้ามาทดแทน เช่น การให้แรงจูงใจทุกคนในการออม โดยนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเป็น Matching Fund ประเภทออม 1 บาทรัฐแถมให้ 2 บาท เพื่อจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับตนเอง ไม่ว่าจะในระบบที่มีอยู่แล้ว หรือระบบการออมระยะยาวของประเทศที่จะสร้างขึ้นมาใหม่

ถ้าทำเช่นนี้ ทุกคนก็จะมีวินัยการออม และเมื่ออายุ 60 ปี ก็จะไม่ต้องมาพึ่งเบี้ยยังชีพที่ได้เพียงเล็กน้อย (500 บาท) และไม่น่าจะพอต่อการประทังชีพเช่นนี้อีกต่อไป ที่สำคัญไปกว่านั้น เมื่อมีโครงการทดแทนที่ดีกว่าเช่นนี้ คนที่จะอยู่บนโครงการเบี้ยยังชีพคนชราจะเหลือเฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น ซึ่งทำให้เงินภาษีของรัฐบาลไปถึงมือของคนที่ต้องการจริงๆ เท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำรัฐสวัสดิสังคม

Advertisement Replay Ad
รูปเดียวจบ ใบเตย อาร์สยาม ถ่ายรูปเช็กอิน เซ็กซี่แบบไม่ต้องเห็นหน้า

รูปเดียวจบ ใบเตย อาร์สยาม ถ่ายรูปเช็กอิน เซ็กซี่แบบไม่ต้องเห็นหน้า

แพทย์ยืนยัน คณบดี มรภ.เสียชีวิตเพราะก๊าซคาร์บอน

แพทย์ยืนยัน คณบดี มรภ.เสียชีวิตเพราะก๊าซคาร์บอน

แม่เจอศพ ช็อก หนุ่มใหญ่ผูกคอตายในสวน พ่อเผยเครียดหลานติดเกม

แม่เจอศพ ช็อก หนุ่มใหญ่ผูกคอตายในสวน พ่อเผยเครียดหลานติดเกม

“สายป่าน อภิญญา” อัพเดทความคืบหน้าคดี รับ “อาเบย์” ถอนหุ้นร้านกาแฟแล้ว

“สายป่าน อภิญญา” อัพเดทความคืบหน้าคดี รับ “อาเบย์” ถอนหุ้นร้านกาแฟแล้ว

แม่แหม่ม คัทลียา ชื่นใจ ถ่ายละคร 5 วันติด ตื่นมาเจออาหารเช้าฝีมือคนพิเศษ

แม่แหม่ม คัทลียา ชื่นใจ ถ่ายละคร 5 วันติด ตื่นมาเจออาหารเช้าฝีมือคนพิเศษ

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

หนุ่มน้อยใจแฟนหนีหาย วิดีโอคอลสั่งเสียเพื่อน ก่อนผูกคอตัวเอง

หนุ่มน้อยใจแฟนหนีหาย วิดีโอคอลสั่งเสียเพื่อน ก่อนผูกคอตัวเอง

ทนายเชื่อ ครูปรีชาไม่มีคลิปภรรยาอดีตตร.ก้มเก็บหวย 30 ล้านกลางตลาด

ทนายเชื่อ ครูปรีชาไม่มีคลิปภรรยาอดีตตร.ก้มเก็บหวย 30 ล้านกลางตลาด

ดารายกทัพร่วมยินดี วิวาห์หรูพันล้านไฮโซ "แพร ธรรมวัฒนะ"

ดารายกทัพร่วมยินดี วิวาห์หรูพันล้านไฮโซ "แพร ธรรมวัฒนะ"

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

น้ำใจชาวพุทธนับพัน แห่ช่วยสร้างบันได 400 ขั้น วัดเขาตะแบก

น้ำใจชาวพุทธนับพัน แห่ช่วยสร้างบันได 400 ขั้น วัดเขาตะแบก

ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่ 8 แสนบาท นำเงินถวายให้วัดทั้งหมด

ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่ 8 แสนบาท นำเงินถวายให้วัดทั้งหมด

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

โบว์ สาวิตรี แจ้งข่าวดีได้ฤกษ์อุ้มท้องลูกคนแรก หลังใช้ชีวิตคู่มา 3 ปี

โบว์ สาวิตรี แจ้งข่าวดีได้ฤกษ์อุ้มท้องลูกคนแรก หลังใช้ชีวิตคู่มา 3 ปี

ระทึกทัวร์ภูเก็ต-อุบลฯ เสียหลักคว่ำสุรินทร์เจ็บ 18 สาหัส 1

ระทึกทัวร์ภูเก็ต-อุบลฯ เสียหลักคว่ำสุรินทร์เจ็บ 18 สาหัส 1

ทหารเกณฑ์ขับเสภาตำนานพระนเรศวรฯ ไพเราะเหมือนเปิดแผ่นเสียง

ทหารเกณฑ์ขับเสภาตำนานพระนเรศวรฯ ไพเราะเหมือนเปิดแผ่นเสียง

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์