ICT-SIPA Summer Camp 2009

ICT-SIPA Summer Camp 2009

ICT-SIPA Summer Camp 2009

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ประกาศจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อน " - SIPA Summer Camp 2009" ให้นักเรียนได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอบรมให้ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดเวทีให้เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมแสดงผลงาน เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มีนาคมนี้

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีมีภารกิจที่สำคัญนอกเหนือจากการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ อีกเรื่องคือการรณรงค์และปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรู้เท่าทันคุณประโยชน์และพิษภัยของไอซีที และส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติรู้จักที่จะเลือกเอาด้านดีของเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ กระทรวงไอซีทีตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน ไอซีทีเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากใครรู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็จะได้เปรียบอย่างมาก ซึ่งกระทรวงฯต้องการให้เยาวชนไทยเป็นเลิศทางด้านนี้ จึงอยากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านไอซีทีขึ้น

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ กล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ SIPA เป็นผู้รับผิดชอบจัดขึ้น เนื่องจากเห็นว่า SIPA เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ โดยจัดกิจกรรมผ่าน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน ของกระทรวงฯที่มีอยู่ทั่วประเทศ และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ของ SIPA อีก 2 แห่งคือที่ขอนแก่น และภูเก็ต โดยกระทรวงไอซีทีหวังว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการนำไปใช้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ มีบทบาท และความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาระบบไอซีทีของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ในอนาคต

ร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวว่า สำนักงานฯได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้ด้านไอซีทีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2552 และเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2552 และจัดฝึกอบรมในรอบแรกจำนวน 2,400 คน ผ่านศูนย์ ICT ชุมชนของแต่ละภูมิภาคทั้ง 80 แห่ง และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อีก 2 แห่งทั่วประเทศ

จากการฝึกอบรมในรอบแรกจะคัดเลือกนักเรียนที่ผลงานดีเลิศเข้าสู่รอบที่ 2 โดยจัดขึ้นเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง จัดที่ศูนย์ฝึกอบรม บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน), ภาคเหนือ จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และภาคใต้ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดกติกาให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ส่งชิ้นงานแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโจทย์ และกติกาที่ทางโครงการกำหนด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ผ่านความคิด จินตนาการ และประสบการณ์จากการอบรม ศึกษา

ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวเสริมว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสใช้เวทีในการแข่งขัน แสดงฝีมือ อวดผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 204,000 บาท และหลังจากสิ้นสุดโครงการฯจะมีการรวบรวมผลงานของนักเรียน จัดตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดทำ e-book ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อแสดงออกให้สังคมในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้รับรู้ ชื่นชมกับความสามารถของเยาวชนที่เป็น บุตร - หลาน ซึ่งจะเติบโตเป็นพลังสำคัญที่จะนำพาประเทศ สู่ความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยากรด้านไอซีทีที่ทันสมัยต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sipa.or.th

 

Advertisement Replay Ad
ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

ชาวกรุงฯ เตรียมรับของขวัญปีใหม่ เมื่อ ถ.สุขุมวิท กำลังจะไร้เงาเสาไฟฟ้า

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์