ICT-SIPA Summer Camp 2009

ICT-SIPA Summer Camp 2009

ICT-SIPA Summer Camp 2009

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ประกาศจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อน " - SIPA Summer Camp 2009" ให้นักเรียนได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอบรมให้ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดเวทีให้เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมแสดงผลงาน เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มีนาคมนี้

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีมีภารกิจที่สำคัญนอกเหนือจากการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ อีกเรื่องคือการรณรงค์และปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรู้เท่าทันคุณประโยชน์และพิษภัยของไอซีที และส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติรู้จักที่จะเลือกเอาด้านดีของเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ กระทรวงไอซีทีตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน ไอซีทีเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากใครรู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็จะได้เปรียบอย่างมาก ซึ่งกระทรวงฯต้องการให้เยาวชนไทยเป็นเลิศทางด้านนี้ จึงอยากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านไอซีทีขึ้น

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ กล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ SIPA เป็นผู้รับผิดชอบจัดขึ้น เนื่องจากเห็นว่า SIPA เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ โดยจัดกิจกรรมผ่าน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน ของกระทรวงฯที่มีอยู่ทั่วประเทศ และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ของ SIPA อีก 2 แห่งคือที่ขอนแก่น และภูเก็ต โดยกระทรวงไอซีทีหวังว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการนำไปใช้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ มีบทบาท และความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาระบบไอซีทีของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ในอนาคต

ร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวว่า สำนักงานฯได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้ด้านไอซีทีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2552 และเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2552 และจัดฝึกอบรมในรอบแรกจำนวน 2,400 คน ผ่านศูนย์ ICT ชุมชนของแต่ละภูมิภาคทั้ง 80 แห่ง และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อีก 2 แห่งทั่วประเทศ

จากการฝึกอบรมในรอบแรกจะคัดเลือกนักเรียนที่ผลงานดีเลิศเข้าสู่รอบที่ 2 โดยจัดขึ้นเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง จัดที่ศูนย์ฝึกอบรม บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน), ภาคเหนือ จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และภาคใต้ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดกติกาให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ส่งชิ้นงานแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโจทย์ และกติกาที่ทางโครงการกำหนด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ผ่านความคิด จินตนาการ และประสบการณ์จากการอบรม ศึกษา

ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวเสริมว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสใช้เวทีในการแข่งขัน แสดงฝีมือ อวดผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 204,000 บาท และหลังจากสิ้นสุดโครงการฯจะมีการรวบรวมผลงานของนักเรียน จัดตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดทำ e-book ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อแสดงออกให้สังคมในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้รับรู้ ชื่นชมกับความสามารถของเยาวชนที่เป็น บุตร - หลาน ซึ่งจะเติบโตเป็นพลังสำคัญที่จะนำพาประเทศ สู่ความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยากรด้านไอซีทีที่ทันสมัยต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sipa.or.th

 

Advertisement Replay Ad
"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนหนุ่มโดนประตูสถานีรถไฟฟ้าหนีบ ของลับอักเสบ

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ผอ.แจงดูแลเด็กถูกถีบหน้าอกสลบเป็นอย่างดี หลังวิจารณ์ไม่พาส่ง รพ.

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

ครม.หนุนคนไทยมีลูกเพิ่ม ลดภาษีอีก 3 หมื่น บริจาค รพ.รัฐหักได้ 2 เท่า

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

สาวปริศนายืนจองที่จอดรถห้าง อ้างเป็นราชการ รอมา 3 ชั่วโมง

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

2 พ่อลูกนอนบนรถตุ๊กตุ๊ก ขอบคุณผู้ใจบุญ ยอดเงินบริจาคกว่า 1.3 ล้าน

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

นักเรียนหญิงถูกเพื่อนถีบหน้าอกสลบ ครูไม่รีบส่งรพ. ทำเด็กหวิดดับ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์