เปิดชื่อ ส.ส.งูเห่าเพื่อไทย-พรรคร่วมฝ่ายค้านพลิกขั้ว ออกเสียงหนุนมาร์ค -งดโหวตอุ้มชวรัตน์-บุญจง

เปิดชื่อ ส.ส.งูเห่าเพื่อไทย-พรรคร่วมฝ่ายค้านพลิกขั้ว ออกเสียงหนุนมาร์ค -งดโหวตอุ้มชวรัตน์-บุญจง

เมื่อดูจากจำนวนเสียงที่ลงมติไม่ไว้วางใจ ไว้วางใจ และงดออกเสียงแล้ว จะพบว่า มี ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางส่วน มักเรียกกันว่า พวก งูเห่าเพราะการลงมติสวนกับเสียงส่วนใหญ่ของพรรคเท่ากับการเป็นแว้งกัดเจ้าของหรือต้นสังกัดตัวเอง ผลการลงมติในญัตติไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 5 คนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น เมื่อดูจากจำนวนเสียงที่ลงมติไม่ไว้วางใจ ไว้วางใจ และงดออกเสียงแล้ว จะพบว่า มี ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน บางส่วนลงมติในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายตน ที่มักเรียกกันว่า พวก งูเห่าเพราะเท่ากับการเป็นแว้งกัดเจ้าของหรือต้นสังกัดตัวเอง

มาดูกันว่า การลงคะแนนในครั้งนี้มีใครถูกกล่าวหาว่าเป็น งูเห่า ในแต่ละพรรคบ้าง

ในสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบัน มี ส.ส.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รวม 465 คน(จากจำนวนเต็ม 480คน)แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 182 คน พรรคประชาธิปัตย์ 170 คน พรรคภูมิใจไทย 32 คน พรรคเพื่อแผ่นดิน 30 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 25 คน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 9 คน พรรคประชาราช 9 คน พรรคกิจสังคม 5 คน และพรรคราษฎร 3 คน

ในจำนวนนี้เป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 262 คน ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม และพรรคเพื่อแผ่นดิน( ส.ส.21 คน จากทั้งหมด30คน)

ขณะที่ ฝ่ายค้าน มี 203 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช พรรคราษฎร และพรรคเพื่อแผ่นดินกลุ่ม 12 ของ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก (แต่มีจำนวน 9 คน)

อย่างไรก็ตาม การลงมติไม่ไว้วางใจนั้น รัฐมนตรีซึ่งเป็น ส.ส.ไม่สามารถลงมติได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 177 วรรคสอง จำนวน 24 คน ทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาล สูงสุดอยู่ที่ 238 คน

การประชุมครั้งนี้ มีผู้แสดงตนเข้าประชุมและใช้สิทธิลงมติสูงสุดรวม 449 คน มี ส.ส.ขาดประชุม 16 คน

ในส่วนรัฐบาล มี ส.ส.ที่ลงมติได้ แต่ส่งใบลาอย่างเป็นทางการ 3 คน ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน คือ นายนาราชา สุวิทย์ ส.ส.สงขลา และนายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ส.ส.สัดส่วน

พรรคภูมิใจไทย 1 คน คือนายมานิต นพอมรวดี ส.ส.ราชบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 1 คน คือ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ส.ส.นครราชสีมา ขณะที่นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ส.ส.มุกดาหาร พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา มาสาย สามารถลงมตินายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทันเพียงคนเดียว ทำให้เสียงฝ่ายรัฐบาลที่สามารถลงมติไว้วางใจนายอภิสิทธิ์ และรัฐมนตรี 4คน มีเสียงสูงสุดอยู่ที่ 234 เสียง แต่สำหรับนายบุญจง มีเสียงสูงสุดที่ 235 เสียง

ส่วน ส.ส.ที่ส่งใบลาอย่างเป็นทางการคนอื่นๆ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 3 คน คือ นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด ส.ส.นครราชสีมา นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี และนายอิทธิเดช แก้วหลวง ส.ส.เชียงราย

ส่วน ส.ส.คนอื่นๆ ที่ไม่ได้ส่งใบลาทำให้มีสถานะขาดประชุมโดยปริยาย เป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งมาประชุม แต่ไม่ได้กดบัตรแสดงตน

สำหรับ ผลการลงคะแนนที่มีทั้งงดออกเสียง ไม่ลงคะแนน การโหวตไว้วางใจ และไม่ไว้วางใจ ซึ่งนายกฯและอีก 5 รัฐมนตรี มีไม่เสียงเท่ากันนั้น มี ส.ส.คนไหนที่โหวตในทิศทางตรงกันข้ามกับฝ่ายตนบ้าง ดูรายละเอียดแต่ละคนดังนี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

มีผู้แสดงตน 449 เสียง คะแนนโหวต ไม่ไว้วางใจ 176 ไว้วางใจ 246 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 15 เสียง

ผู้ไม่ลงคะแนนเสียง ซึ่งมี 15 คน เป็นรัฐมนตรี

ขณะที่งดออกเสียง 12 คน ประกอบด้วย

-พรรคประชาราช 8 คน คือ 1.นายเสนาะ เทียนทอง ส. ส.สัดส่วน 2.นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว 3.นางตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว 4.นายสุตา พรมดวง ส.ส.ศรีสะเกษ 5.น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ ส.ส.ศรีสะเกษ 6.นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์ 7.นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว 8.นางชนากานต์ ยืนยง ส.ส.ปทุมธานี

-ส.ส.พรรคเพื่อไทย 3 คน คือ 1.ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี 2.นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง 3.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง

-พรรคเพื่อแผ่นดิน (กลุ่ม 12) 1 คน คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน

เสียงไว้วางใจเพิ่มจากฝ่ายค้าน 12 คน ประกอบด้วย

-พรรคเพื่อแผ่นดิน (กลุ่ม 12 ของ พล.ต.อ.ประชา) 8 คน คือ 1.นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ส.ส.สัดส่วน 2.นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน 3.นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส 4.นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ ส.ส.สัดส่วน 5.ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต์ ส.ส.สัดส่วน 6.นายมานพ ปัตวงศ์ ส.ส.สัดส่วน 7.นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา ส.ส.สัดส่วน และ 8.นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.นครราชสีมา

-พรรคราษฎร 3 คน ได้แก่ นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส นางฟาริดา สุไลมา ส.ส.สุรินทร์ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน

-พรรคประชาราช 1 คน คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ หลานนายทรงศักดิ์ ทองศรี ลูกพี่ลูกน้องกับนายเนวิน ชิดชอบ

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง

มัผู้แสดงตน 447 คน ไม่ไว้วางใจ 174 ไว้วางใจ 246 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 15 เสียง

ผู้ไม่ลงคะแนน 15 คน เป็นรัฐมนตรี

งดออกเสียง 12 คน ประกอบด้วย

-พรรคประชาราช 8 คน (เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์)

-พรรคเพื่อไทย 3 คน (เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์)

-พรรคเพื่อแผ่นดิน 1 คน คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน

เสียงไว้วางใจเพิ่มจากฝ่ายค้าน 12 คนประกอบด้วย

-กลุ่ม 12 พรรคเพื่อแผ่นดิน 8 คน (เช่นเดียวกับที่โหวตให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคราษฎร 3 คน (เช่นเดียวกับที่โหวตให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคประชาราช 1 คน คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง

ผู้แสดงตน ไม่ไว้วางใจ 174 ไว้วางใจ 246 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 15 เสียง จากจำนวน 447 คน

ผู้ไม่ลงคะแนน 15 คน เป็นรัฐมนตรี 14 คน และนายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย

ผู้งดออกเสียง 12 คน ประกอบด้วย

-พรรคประชาราช 8 คน (เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์)

-พรรคเพื่อไทย 3 คน (เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์)

-เพื่อแผ่นดิน คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน

เสียงไว้วางใจเพิ่มจากฝ่ายค้าน 12 คน

-กลุ่ม 12 พรรคเพื่อแผ่นดิน 8 คน (เช่นเดียวกับที่โหวตให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคราษฎร 3 คน (เช่นเดียวกับที่โหวตให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคประชาราช 1 คน คือนายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์

นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ

ผุ้แสดงตน 446 คน ไม่ไว้วางใจ 184 ไว้วางใจ 237 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 13 เสียง

ผู้ไม่ลงคะแนน 13 คน เป็นรัฐมนตรี

ผู้งดออกเสียง 12 คน ทประกอบด้วย

-พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน คือ นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ ส.ส.ปราจีนบุรี

-พรรคเพื่อแผ่นดิน (กลุ่ม 12 ของ พล.ต.อ.ประชา) 4 คน 1.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน 2.นางจิตรวรรณ หวัง

ศุภกิจโกศล ส.ส.นครราชสีมา 3.นายมานพ ปัตนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน 4.นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส

-พรรคเพื่อไทย 3 คน คือ ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี 2.นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย 3.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและสอง

-พรรคภูมิใจไทย 1 คน คือนายณัฐวุฒิ สุขเกษม ส.ส.บุรีรัมย์

-พรรคราษฎร3 คน คือ 1.นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส 2.นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน และนางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์

เสียงไว้วางใจเพิ่มจากฝ่ายค้าน 3 คน

-พรรคเพื่อแผ่นดิน (กลุ่ม 12 ของ พล.ต.อ.ประชา) 3 คน

เสียงที่ไม่ไว้วางใจที่มากกว่าคนอื่นมาจาก

-พรรคประชาราช 9 คน (ขณะที่การโหวตรัฐมนตรีคนอื่น ส.ส.พรรคประชาราชจะงดออกเสียง 8 คน และโหวตไว้วางใจ 1 คน)

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย

ผู้แสดงตน 447 คน ไม่ไว้วางใจ 167 ไว้วางใจ 246 งดออกเสียง 20 ไม่ลงคะแนน 14 เสียง

ผู้ที่ไม่ลงคะแนน 14 เสียง เป็นรัฐมนตรี

งดออกเสียง 20 คน ประกอบด้วย

-พรรคเพื่อไทย 10 คน คือ 1.นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. 2.นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ด 3.นายจุมพฎ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร 4.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี 5.นายนิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด

6.นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ 7.นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน และ 8.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ส.ส.สัดส่วน 9.นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย และ 10.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและสอง

-พรรคประชาราช 8 คน (เช่นเดียวกับที่งดออกเสียงให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคเพื่อแผ่นดิน 1 คน คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน

-พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน คือ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วน

เสียงไว้วางใจเพิ่มจากฝ่ายค้าน 12 คน

-พรรคเพื่อแผ่นดิน (กลุ่ม 12 ของ พล.ต.อ.ประชา) 7 คน

-พรรคราษฎร 3 คน (เช่นเดียวกับที่โหวตให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคเพื่อไทย 1 คน คือ ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี

-พรรคประชาราช 1 คน คือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

รมช.มหาดไทย

ผ้แสดงตน 447 คน ไว้วางใจ 246 เสียง ไม่ไว้วางใจ 168 เสียง งดออกเสียง 18 ไม่ลงคะแนน 15 เสียง

ผู้ที่ไม่ลงคะแนน 14 คน เป็นรัฐมนตรี และนายนิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย

ผู้ที่งดออกเสียง 18 คน ประกอบด้วย

-พรรคประชาราช 8 คน (เช่นเดียวกับที่โหวตให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคเพื่อไทย 8 คน ได้แก่ 1.นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. 2.นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ด 3.นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร 4.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี 5.นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ และ 6.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ส.ส.สัดส่วน 7.นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย และ 8.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและสอง

-พรรคเพื่อแผ่นดิน 1 คน คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

-พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน คือ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วน

เสียงไว้วางใจเพิ่มจากฝ่ายค้าน 12 คน

-พรรคเพื่อแผ่นดิน (กลุ่ม 12 ของ พล.ต.อ.ประชา) 7 คน

-พรรคราษฎร 3 คน (เช่นเดียวกับที่โหวตให้นายอภิสิทธิ์)

-พรรคเพื่อไทย 1 คน คือนายปรพล อดิเรกสาร

-พรรคประชาราช 1 คน คือนายจักรกฤษ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์

สำหรับ ส.สงพรรคเพื่อไทยที่งดออกเสียงกรณีของนายชวรัตน์และนายบุญจง เป็น ส.ส.ในกลุ่มเพื่อนเนวิน แต่สังกัดพรรคเพื่อไทย

Advertisement Replay Ad
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์