รมช.ศธ.ชงทางแก้ปัญหาเด็กวิทย์- คณิตฯอ่อน 27 มี.ค.นี้

รมช.ศธ.ชงทางแก้ปัญหาเด็กวิทย์- คณิตฯอ่อน 27 มี.ค.นี้

คมชัดลึก : รมช.ศธ. ฝากครูรุ่นใหม่สร้างเด็กดี เก่ง มีคุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ย้ำอย่าสอนแต่วิชาที่ตนเองจบ ให้สอดแทรกการใช้ภาษไทยอย่างถูกต้องด้วย และรู้จักใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกทาง โวยขณะนี้คนอาชีพครู เยอะกว่าครูมืออาชีพชงทางแก้ปัญหาเด็กวิทย์- คณิต อ่อนต่อที่ประชุมศธ. 27 มี.ค.นี้ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2552 เวลา 13.00 น.ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ม.ร.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวมอบนโยบายให้แก่นักศึกษาในการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นปีการศึกษา 2547 พร้อมกล่าวบรรยายในหัวข้อ การเป็นครูมืออาชีพรุ่นใหม่ ตอนหนึ่งว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากถึง 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการผลิตครู และตามความตั้งใจของศธ.อยากดำเนินการให้ทุนต่อในรุ่นที่ 2 และรุ่นต่อๆ ไป แต่คงต้องรอดูผลการประเมินการทำงานจริงของรุ่นแรกก่อนว่าประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหน เพราะต่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการฝึกสอนออกมาดีมาก ก็ต้องดูการทำงานจริงก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องยอมรับว่าการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงมหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องคุณภาพ ทั้งเรื่องงบประมาณ สื่อการเรียนการสอน แต่ที่สำคัญคือ เรื่องการพัฒนาคุณภาพครู ที่ต้องใส่จิตวิญญาณความเป็นครูเข้าไป ดังนั้น ตอนนี้ต้องมาคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และสามารถให้ความรูทางวิชาการ การศึกษาที่ดีไม่ได้หมายความว่าให้เด็กที่จบออกไปแล้วเรียนเก่งอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ รมช.ศธ.กล่าว นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า เท่าที่ดูผลการประเมินของนักศึกษาจากโครงการนี้ แรกๆ ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในวิชาชีพครู แต่หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วพบว่ามีความมั่นใจและอยากเป็นครูที่ดี เป็นครูมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งอยากให้มีครูมืออาชีพมากๆ เพราะปัจจุบันนี้มีคนประกอบอาชีพครูเยอะ แต่ไม่ค่อยมีครูมืออาชีพ ถึงเวลาแล้วที่ต้องมองว่าการผลิตครูยังติดปัญหา หรือขาดเหลืออะไรบ้าง เท่าที่ดูเนื้อหา หลักสูตร ผลการประเมินเบื้องต้นถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่คงต้องติดตามผลการทำงานสักประมาณ 6 -12 เดือน ว่าจะเป็นอย่างไร แล้วค่อยมาดูว่ารุ่น 2 และรุ่น 3 จะเกิดขึ้นได้อย่างไร รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า อยากให้ครูรุ่นใหม่แนะนำเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้เด็กสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง หากเด็กนำไปใช้ในหาความรู้ก็จะเกิดประโยชน์มาก แต่ปัจจุบันเด็กยังไม่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ภาษาอินเตอร์เน็ตยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาษาไทยวิบัติ จึงอยากให้คนไทยซึ่งมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม และภาษาเป็นของตัวเองใช้ให้ถูกต้อง ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ แต่ต้องคิด วิเคราะห์เป็นด้วย อยากให้ครูช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาทั้งหมดอยู่ในขั้นวิกฤต และครูรุ่นใหม่ซึ่งแบ่งเป็นครู วิทย์ ประมาณ 600 คน ครู คณิต ฯประมาณ 600 คน ครูภาษาไทยประมาณ 200 คน และครูภาษาอังกฤษประมาณ 400 คน ที่เหลือเป็นวิชาอื่นๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะให้ครูรุ่นใหม่ ทั้ง 2,000 กว่าคน และกระจายอยู่ทุกสาขาวิชา เน้นสอนเฉพาะวิชาหลักที่ตัวเองจบมาเท่านั้นแต่อยากให้สอดแทรกเรื่องการใช้ภาษาไทย เพราะทุกวิชาต่างต้องนำภาษาไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงต้องฝึกให้เด็กรักการอ่านมากขึ้นด้วยรมช.ศธ.กล่าว รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่งคณะทำงานได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา และจะนำข้อสรุปเสนอให้ที่ประชุมศธ. พิจารณาร่วมกันในวันที่ 27 มี.ค.นี้ โดยเบื้องต้น เสนอให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกัน อย่างไรก็ตาม คงต้องรอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนว่าจะยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหรือขับเคลื่อนในระดับกระทรวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ทีวีหรรษา (พุธที่ 25 มี.ค. 52) โผย้ายทหารกลางปีคลอดสัปดาห์นี้ทอ.ย้ายพล.อ.อ. 3 ตำแหน่งหลัก ทีวีหรรษา (อังคารที่ 24 มี.ค. 52) ทีวีหรรษา (จันทร์ที่ 23 มี.ค. 52) ทีวีหรรษา (ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 52)

Advertisement Replay Ad
นายกฯ ขอโทษปชช.หากไม่สบายใจ สั่งกองทัพรับผิดชอบทุกชีวิต

นายกฯ ขอโทษปชช.หากไม่สบายใจ สั่งกองทัพรับผิดชอบทุกชีวิต

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

โรงเรียนยันไม่เกี่ยว พบอักษรไทยปรากฏอยู่โบราณคดีจอร์แดน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

"ตูน" บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หมอให้พัก 3 วัน เริ่มวิ่งอีก 25 พ.ย. ยอด 316 ล้าน

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์