พิมพ์เขียวฉบับใหม่ รถไฟฟ้า 556 ก.ม. ทบทวนของเดิม-เพิ่มโครงข่ายใหม่

พิมพ์เขียวฉบับใหม่ รถไฟฟ้า 556 ก.ม. ทบทวนของเดิม-เพิ่มโครงข่ายใหม่

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4092

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำลังปรับแผนแม่บทรถไฟฟ้าใหม่ โดยใช้เวลาศึกษา 9 เดือน กำหนดแล้วเสร็จกลางเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากแผนแม่เดิมปี 2547 ระยะทาง 291 กิโลเมตร มูลค่าลงทุน 5.5 แสนล้านบาท กรอบการดำเนินการ 6 ปี (2547-2552) ใกล้หมดอายุลง แต่บางสายล่าช้ายังไม่ได้ก่อสร้าง บางโครงการซ้ำซ้อนกับการพัฒนาโครงข่ายระบบอื่นๆ เช่น ถนน ทางด่วน เป็นต้น

จึงต้องทบทวนสถานะโครงการใหม่ พร้อมบรรจุโครงข่ายใหม่ผนวกเข้าไปด้วย เพื่อให้สอดรับกับสภาพเมืองในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ที่สำคัญพฤติกรรมการเดินทางของคนเริ่มเปลี่ยนไปด้วย โดยเดินทางใกล้บ้านมากขึ้น เพราะคนย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ที่ทำงานมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการไขข้อข้องใจของหลายฝ่ายที่ยังสับสนกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าว่ามีกี่สายทางกันแน่ เพราะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็จะมีการขีดแนวเส้นทางเพิ่ม อย่างสมัย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั่งเก้าอี้ รมว.คมนาคม มีการปรับแผนแม่บทเดิม เมื่อปี 2547 เป็น 7 สาย ต่อมา พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เพิ่มเป็น 10 สายทาง ถึงยุครัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้เร่งรัดระยะแรก 5 สาย 7 โครงการ แต่ล่าสุดสมัยรัฐบาล สมัคร สุนทรเวช ปรับเปลี่ยนอีกเป็น 9 สาย 8 แฉก

สถานะรถไฟฟ้าปัจจุบัน

ตามแผนแม่บทแต่ดั้งเดิมปี 2537 ปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือบีทีเอส ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี 2542 และสายใต้ดินสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง ระยะทาง 19.7 กิโลเมตร เปิดให้บริการปี 2547

ส่วนแผนแม่บทปี 2547 มีโครงการรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เปิดบริการ 41 กิโลเมตร มี สายสีแดง รถไฟเชื่อมสุวรรณภูมิ หรือแอร์พอร์ต เรลลิงก์ 28.5 กิโลเมตร ที่จะเปิดบริการเดือนสิงหาคมนี้ สายสีเขียวอ่อน ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง 5.25 กิโลเมตร จะเปิดให้บริการปี 2553 สายสีเขียวเข้ม ช่วงสะพานตากสิน-แยกตากสิน 2.2 กิโลเมตร จะเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมนี้ และช่วงแยกตากสิน-บางหว้า 5.3 กิโลเมตร ที่จะเปิดให้บริการในปี 2553

จัดลำดับความสำคัญใหม่ แบ่งเป็น 3 เฟส

อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ ซึ่งแปลงร่างครั้งที่ 2 ชื่อว่า แผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ Mass Transit Masterplan (M-MAP) ขณะนี้ยังสรุปไม่ลงตัวว่าจะมีกี่สายทาง อาจมากกว่า 10 สายทางก็ได้ โดยเป็นการบูรณาการทั้งโครงข่ายเดิมและต่อเติม โครงข่ายใหม่เข้าด้วยกัน ยึดตามแผนแม่บทเดิม 291 กิโลเมตร และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2549 ระยะทาง 145 กิโลเมตรเป็นหลัก แล้วจัดลำดับความสำคัญใหม่ โดยดูจากสถานะโครงการ ผลการศึกษาความเหมาะสม ปริมาณผู้โดยสารโดยแต่ละเส้นทางจะลากผ่านพื้นที่ ย่านธุรกิจและพาณิชยกรรมเป็นหลัก

ใช้เวลาดำเนินการ 20 ปี (2552-2571) รวม 556 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือระยะแรกในเวลา 5 ปี (2552-2556) จะดำเนินการตามแนว เส้นทางเดิมที่ ครม.อนุมัติแผนก่อสร้าง เมื่อปี 2549 ระยะทาง 145 กิโลเมตร มี 5 สายทาง 7 โครงการ

ประกอบด้วยสายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 12.6 กิโลเมตร 25,248 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคา จะเปิดใช้ปี 2557 สายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 11.4 กิโลเมตร 32,052 ล้านบาท เตรียมประกวดราคา เปิดบริการปี 2557

สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระและช่วงหัวลำโพง-บางแค 27 กิโลเมตร 79,904 ล้านบาท กำลังเจรจาเงินกู้และเตรียมประกวดราคา เปิดบริการปี 2559 สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ 23 กิโลเมตร 56,599 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกวดราคา เปิดใช้ปี 2556 สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 26 กิโลเมตร 77,563 ล้านบาท เตรียมการประกวดราคา เปิดใช้ปี 2557 ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร กำลังก่อสร้าง เปิดใช้ปี 2557 และบางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก 19 กิโลเมตร เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ

ระยะที่ 2 เวลา 5 ปี (2557-2561) จะเป็นส่วนต่อขยายแนวเส้นทางเดิมออกไปชานเมืองมากขึ้น และเพิ่มเติมโครงข่ายใหม่ เบื้องต้นมีสายสีเขียวเข้ม ช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา 13.9 กิโลเมตร 22,800 ล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบรายละเอียด เปิดใช้ปี 2557 สายสีเขียวอ่อน ช่วงสมุทรปราการ (บางปิ้ง)-บางปู 9.1 กิโลเมตร อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบ เปิดใช้ปี 2557

สายสีส้ม ช่วงบางกะปิ-บางบำหรุ-มีนบุรี 34.8 กิโลเมตร 1.6 แสนล้านบาท โดยนำ สายสีน้ำตาล จากบางกะปิ-มีนบุรี มารวมเป็นสายเดียวกัน และตัดทำบางช่วงก่อน คือศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

สายสีชมพู แคราย-มีนบุรี สายสีเหลืองอ่อน ช่วงรัชดาฯ-ลาดพร้าว-พัฒนาการ 12.6 กิโลเมตร 30,810 ล้านบาท กำลังศึกษาความเหมาะสม สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ 19.8 กิโลเมตร 49,647 ล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษาปรับแผนแม่บท

ระยะที่ 3 เวลา 10 ปี (2562-2571) มีทั้งสายเดิมที่ทบทวนใหม่ ผสมผสานกับสายใหม่ที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอแนะ อาทิ สายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา สายสีเขียวอ่อน ต่อขยายจากแยกบางนา-สุวรรณภูมิ

สายสีเขียว ช่วงบางหว้า-พุทธมณฑล สาย 4 สายสีเหลืองเข้ม ช่วงพัฒนาการ-สำโรง 17.8 กิโลเมตร 16,100 ล้านบาท กำลังศึกษาความเหมาะสม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดยังเป็นปฐมบทเบื้องต้น ส่วนบทสรุปสุดท้ายต้องอดใจรอ กลางเดือนสิงหาคมนี้ หน้า 9

Advertisement Replay Ad
ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

ตำรวจยืนยัน “ครูจอมทรัพย์” เกี่ยวข้องสร้างหลักฐานเท็จ

หนุ่มใหญ่โทรหาแม่ยาย สารภาพฆ่าเมียสาวหมกห้องเช่า

หนุ่มใหญ่โทรหาแม่ยาย สารภาพฆ่าเมียสาวหมกห้องเช่า

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

เชื่อต่างแล้วผิด? มอง "พี่นวล" ในมุมวิทยาศาสตร์และปรัชญา

ครอบครัว "น้องเมย" มารับอวัยวะคืน ยังคาใจปมตาย

ครอบครัว "น้องเมย" มารับอวัยวะคืน ยังคาใจปมตาย

"จตุรงค์" ขีดเส้นไว้ 2 ปีให้ลูกสาวแต่งงาน เล็งสินสอดสักล้านก็พอ

"จตุรงค์" ขีดเส้นไว้ 2 ปีให้ลูกสาวแต่งงาน เล็งสินสอดสักล้านก็พอ

ณิริน ฉายแววไกล ความสวยได้แม่เต็มๆ

ณิริน ฉายแววไกล ความสวยได้แม่เต็มๆ

โยงพัลวัน "บอลลูน" เที่ยวเขาใหญ่ เอี่ยวมือที่สามแอฟ-สงกรานต์?

โยงพัลวัน "บอลลูน" เที่ยวเขาใหญ่ เอี่ยวมือที่สามแอฟ-สงกรานต์?

ใบเฟิร์น ยิ่งโตยิ่งแซ่บ สลัดลุคแทบลืมความใส

ใบเฟิร์น ยิ่งโตยิ่งแซ่บ สลัดลุคแทบลืมความใส

เครื่องบินกองทัพสหรัฐฯ ตกนอกชายฝั่งญี่ปุ่น ช่วยได้ 8 หาย 3

เครื่องบินกองทัพสหรัฐฯ ตกนอกชายฝั่งญี่ปุ่น ช่วยได้ 8 หาย 3

"ครูอ๋อง" หลักฐานมัด ตัวการใหญ่จ้างคนรับผิดแทนครูจอมทรัพย์

"ครูอ๋อง" หลักฐานมัด ตัวการใหญ่จ้างคนรับผิดแทนครูจอมทรัพย์

คิมเบอร์ลี่-เพื่อนดารา ทำบุญตักบาตร พระหมาก เป็นครั้งแรก

คิมเบอร์ลี่-เพื่อนดารา ทำบุญตักบาตร พระหมาก เป็นครั้งแรก

ประมวลภาพน้ำท่วมเมืองเพชรบุรีเข้าขั้นวิกฤต ถ.เพชรเกษมติดสาหัส

ประมวลภาพน้ำท่วมเมืองเพชรบุรีเข้าขั้นวิกฤต ถ.เพชรเกษมติดสาหัส

รวบ 2 เยาวชนถล่มคู่อริผิดตัว เจ็บปางตาย ล่าอีก 5 ร่วมแก๊ง

รวบ 2 เยาวชนถล่มคู่อริผิดตัว เจ็บปางตาย ล่าอีก 5 ร่วมแก๊ง

ไฟไหม้อพาร์ทเมนท์ไต้หวัน เสียชีวิต 9 ศพ เจ็บอีก 2 ราย

ไฟไหม้อพาร์ทเมนท์ไต้หวัน เสียชีวิต 9 ศพ เจ็บอีก 2 ราย

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

รฟม.เรียก BEM ชี้แจง ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน บอกล่วงหน้าน้อยไป

พิ้งกี้ ไม่พลาดฉลองวันเกิด หยาดทิพย์ รวมแก๊งนางร้ายสวยแซ่บ!

พิ้งกี้ ไม่พลาดฉลองวันเกิด หยาดทิพย์ รวมแก๊งนางร้ายสวยแซ่บ!

เวฟ สาริน ทุ่มให้เพื่อนซี้ "หนุ่ม กรรชัย" จัดฉลองงานแต่งอีกรอบ

เวฟ สาริน ทุ่มให้เพื่อนซี้ "หนุ่ม กรรชัย" จัดฉลองงานแต่งอีกรอบ

จนท.วิงวอน หยุดเด็ดใบเมเปิ้ลแดง ภูพญาพ่อ มีแค่ 20 กว่าต้น

จนท.วิงวอน หยุดเด็ดใบเมเปิ้ลแดง ภูพญาพ่อ มีแค่ 20 กว่าต้น

หนุ่มไลฟ์สดขี่รถกลับบ้าน เสียหลักร่วงตกสะพาน เป็นภาพสุดท้ายน่าหดหู่

หนุ่มไลฟ์สดขี่รถกลับบ้าน เสียหลักร่วงตกสะพาน เป็นภาพสุดท้ายน่าหดหู่

น้ำท่วมเมืองเพชรบุรีเข้าขั้นวิกฤต น้ำท่วมทะลักมาตามท่อ

น้ำท่วมเมืองเพชรบุรีเข้าขั้นวิกฤต น้ำท่วมทะลักมาตามท่อ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์