''บิ๊กอ๊อด''ตามโผนั่งประมุข อลป.3 สมัยติดต่อกัน

''บิ๊กอ๊อด''ตามโผนั่งประมุข อลป.3 สมัยติดต่อกัน

บิ๊กอ๊อดพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมสมัชชาสามัญประจำปี พ.ศ.2551 คณะกรรมการโอลิมปิคฯที่โรงแรมเรดิสัน เมื่อ 30 มี.ค.โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ จำนวน 25 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 10 คน มีวาระการทำงาน 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งในวาระการเลือกตั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอชื่อ พล.อ.ทวีป จันทรโรจน์ นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 44 คน จาก 46 คน ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ จำนวน 23 คน (ส่วนอีก 2 คน คือ ดร.ณัฐ อินทรปาณ ผู้แทนโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี ซึ่งติดภารกิจไม่ได้ร่วมประชุม กับ น.ต.หญิง เกษราภรณ์ สุตา ผู้แทนชมรมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่ได้สิทธิเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)

ผลปรากฏว่า ที่ประชุมได้เสนอชื่อของ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, พล.อ.อ.ชนินทร์ จันทรุเบกษา, พล.อ.ทวีป จันทรโรจน์, พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์, พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ, นายวรวีร์ มะกูดี, นายวิจิตร สิทธินาวิน, นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์, นางบุษบา ยอดบางเตย, นายสาโรช คุณี พงศ์, นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ, ศ.เจริญ วรรธนะสิน, นายสมบัติ คุรุพันธ์, นายธนา ไชยประสิทธิ์, พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์, นายปองพล อดิเรกสาร, นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์, ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายสงวน โฆษะ วินทะ, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, พ.ต.ท.โกวิทย์ จิรชนานนท์, นายพงศ์โพยม วาศภูติ และ รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย เป็นกรรมการบริหารฯ ชุด่ ครบทั้ง 23 คน ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการโหวตออกเสียงแต่อย่างใด

ขณะที่ การเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมก็ได้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบตามจำนวน 10 คน โดยไม่ต้องมีการโหวตเช่นกัน ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์, พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง, นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม, พล.อ.วิชิต ยาทิพย์, รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต, นายธรรมนูญ หวั่งหลี, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, พล.อ.บัญชา มรินทร์พงษ์, นายปิติ ภิรมย์ภักดี และ นายฐาปนะ สิริวัฒนภักดี ส่วนการรับรองงบดุล รายรับ-รายจ่าย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551 ปรากฏว่า คณะกรรมการโอ ลิมปิคฯ มีรายรับ 38,282,974.00 บาท และมีรายจ่าย 30,278,423.62 บาท สรุป มีรายรับ มากกว่า รายจ่าย 8,004,550.38 บาท ส่วนสินทรัพย์รวมมีทั้งสิ้น 137,068,655.76 บาท

จากนั้น คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ได้มีการประชุมกันต่อเพื่อเลือกตำแหน่งประธานโอลิมปิคฯ, รองประธาน, เลขาธิการ และเหรัญญิก เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของไอโอซี ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือก พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานโอลิมปิคฯ เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนเลขาธิการฯ ก็เป็นไปตามคาด ได้แก่ บิ๊กจา พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ ที่ควบตำแหน่งรองประธานฯ อีกด้วย ขณะที่ เหรัญญิก ได้แก่ บิ๊กต้อม นายธนา ไชยประสิทธิ์ ส่วน รองประธานฯ อีก 5 คน จะมีการแต่งตั้งในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป

ภายหลังได้รับการเลือกตั้ง พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้แทนสมาคมกีฬาทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานโอลิมปิคฯ อีกครั้ง ซึ่งเป็นสมัยที่ 3 แล้ว โดยในวาระการทำงานอีก 4 ปี คณะกรรมการลิมปิคฯ จะทำหน้าที่ร่วมกับองค์กรและสมาคมกีฬาในการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ส่วนนโยบายในช่วง 4 ปีจากนี้ ในเบื้องต้นจะมีการปรับปรุงการแบ่งมอบงานของคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ออกเป็นกรรมาธิการ คณะต่าง ๆ ให้เหมาะสม, ปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญข้อบังคับคณะกรรมการโอลิมปิคฯ พ.ศ. 2546 ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการปรับปรุงและจัดทำแนวนโยบายเสียใหม่ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน

ทางด้าน พล.ต.จารึก กล่าวว่า นอกจากกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ยังได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษา จำนวน 13 คน อีกด้วย ได้แก่ พล.อ.ประยูร มีเดช, พล.อ.อัครเดช ศศิประภา, นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์, นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, พล.ต.อ.สนอง วัฒนวราง กูล, นายสุจินดา ยงสุนทร, พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย, นายประชา เหตระกูล, นายทินกร นำบุญจิตต์, นายกนกพันธุ์ จุลเกษม, นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม, นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง และ พล.ร.ท.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ.

Advertisement Replay Ad
พลุเถื่อนระเบิด ฉีกร่างป้าวัย 62 สยดสยอง กู้ภัยเดินตามเก็บชิ้นส่วนอวัยวะ

พลุเถื่อนระเบิด ฉีกร่างป้าวัย 62 สยดสยอง กู้ภัยเดินตามเก็บชิ้นส่วนอวัยวะ

เวทนา สุนัขคุ้ยดินแทะศพทารก คาดแม่ใจร้ายฝังทำลายหลักฐาน

เวทนา สุนัขคุ้ยดินแทะศพทารก คาดแม่ใจร้ายฝังทำลายหลักฐาน

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์