ผวจ.ยโสธร มอบเกียรติบัตรให้ ขรก.พลเรือนดีเด่นในวันข้าราชการพลเรือน

ผวจ.ยโสธร มอบเกียรติบัตรให้ ขรก.พลเรือนดีเด่นในวันข้าราชการพลเรือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2551 ให้ข้าราชการระดับ 6 8 จำนวน 11 ราย, ระดับ 1 5 จำนวน 6 ราย และลูกจ้างประจำอีก 4 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันนี้ (31 มี.ค.52) ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร นายวันชัย อุดมสิน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 โดยมีข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยประธานได้อ่านพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ประทานในวันข้าราชการพลเรือน ความว่า แม้ข้าราชการพลเรือนจะไม่เคยคิดถึงความสำคัญของตนเองในแต่ละวัน แต่ในวันนี้ ให้นึกถึงความสำคัญของหน้าที่ความเป็นข้าราชการพลเรือนและให้เป็นแบบอย่างที่ดี ความเมตตา ความมีน้ำใจนั่นคือความมีธรรม พร้อมกันนี้ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ที่ได้ให้ข้าราชการพลเรือนได้บริหาร จัดการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง นำความรู้มาปรับใช้ในการวางแผนและดำเนินงานให้คุ้มค่า และมีจิตสำนึกที่ดีในด้านการมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชเศรษฐกิจพอเพียงให้สมกับการเป็นข้าราชการ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2551 โดยมีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้ ข้าราชการระดับระดับ 6 8 จำนวน 10 ราย ได้แก่ นางสนอง ดลประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สำนักงานจังหวัดยโสธร , พันตำรวจโท สมภาร มุทาพร รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร, นางวลัย อนันตภูมิ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 , นางกุหลาบ พองชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว, นายศุภวัฒน์ บุญทศ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ระดับ 8 โรงเรียนบ้านหนองหงอก อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร, นางสาวสุภัทรา สินไชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร,นายอภิชาต เกิดศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล,นางเครือวัลย์ คนชม หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) สถานีอนามัยนาเวียง อำเภอคำเขื่อนแก้ว, นายดนุพล ประชุมแดง พนักงานควบคุมประพฤติ ระดับชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงหวัด ยโสธร, สัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ข้าราชการระดับ 1 5 จำนวน 6 คน ได้แก่ จ่าสิบตำรวจสุภีร์ สีลาดหา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร, นางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์, นางเมตตา บันลือหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร, ว่าที่ร้อยตรีชีวีวัฒน์ หวานอารมณ์ พนักงานคุมประพฤติ ระดับปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร, นางสาวประยูร จรรยา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร, นายเด่นพงษ์ ไทยลา สัตวแพทย์ ระดับชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ยโสธร ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายบุญนาค หินทอง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบัวขาว, นายทวี ผุดผ่อง พนักงานพินิจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร, นางพวงทอง เยื่อใย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และ นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

Advertisement Replay Ad
เวทนา สุนัขคุ้ยดินแทะศพทารก คาดแม่ใจร้ายฝังทำลายหลักฐาน

เวทนา สุนัขคุ้ยดินแทะศพทารก คาดแม่ใจร้ายฝังทำลายหลักฐาน

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์