ประกาศห้ามดื่มน้ำเมาเจอคนนั่งดื่มในรถริบเททิ้ง-ร่วมโดยสารมากับคนขับเมาถือมีความผิดด้วย

ประกาศห้ามดื่มน้ำเมาเจอคนนั่งดื่มในรถริบเททิ้ง-ร่วมโดยสารมากับคนขับเมาถือมีความผิดด้วย

ประกาศห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในยานพาหนะยกเว้นเรือข้ามฝาก-แพลอยน้ำ ตลอด 7 วันอันตรายหากพบในคนนั่งดื่มในรถจะริบไปเททิ้งและปล่อยให้คนขับดื่มถือว่ามีความผิดด้วย ยกเว้นผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน ว่าได้ส่งร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ คือ 1.กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา 4 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตลอด 24 ชั่วโมง และ 2.การกำหนดสถานที่ หรือบริเวณที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยานพาหนะบนถนนทุกชนิด รวมถึงเรือข้ามฟาก แต่ยกเว้นเครื่องบิน ร้านอาหารแพลอยน้ำ ให้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณารายละเอียดขอบเขตความเหมาะสมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้เลื่อนกำหนดการประชุมเป็นวันที่ 2 เมษายน

นายมานิตกล่าวว่า สำหรับการห้ามดื่มในยานพาหนะ จะเน้นห้ามดื่มตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ยังไม่รวมถึงเทศกาลหรือวันอื่นๆ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายในปีแรกจะมีการรณรงค์ให้รับทราบกฎหมายและตักเตือน นอกจากนี้ หากพบว่าผู้ที่ร่วมนั่งอยู่ในรถมีอาการมึนเมาก็จะริบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในยานพาหนะเพื่อนำไปเททิ้งด้วย เช่น ในต่างประเทศมีข้อบังคับให้ผู้ที่ร่วมนั่งอยู่ ในยานพาหนะ หากพบว่าผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์มึนเมาถือว่าผู้ที่นั่งอยู่ในรถมีความผิดด้วย เนื่องจากไม่ห้ามคนขับดื่มเหล้า และปล่อยให้คนเมาขับรถ อีกทั้งถือเป็นการสมยอม ที่นั่งไปกับคนเมาด้วย ยกเว้นผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีความผิด ซึ่งในอนาคตก็ควรมีการศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้นวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ที่กระทรวงมหาดไทย รวมถึงให้หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายตำรวจระดับผู้บังคับการทั่วประเทศ ร่วมประชุมหารือถึงแผนการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และชี้แจงมาตรการการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอยังไม่ถือว่าเป็นที่สุด อาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อีก

ด้านนายชนรรจน์ อินทระ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน ถึงการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่าสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดอีสานใต้ คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาที่เกิดจากการเมาสุรา ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้รัฐต้องสูญเสียบุคลากรและรายได้ ถ้าหากทุกภาคส่วนร่วมใจอย่างจริงจังก็สามารถป้องกันและบรรเทาได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ

เราจะจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยสนธิกำลังร่วมกับตำรวจในพื้นที่ ออกตระเวนตรวจสอบตามสองข้างทางทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมทั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของตำรวจ สรรพสามิต และสาธารณสุข ที่สามารถกวดขันตั้งแต่การจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และให้จำหน่ายสุราในลาที่กำหนด คือตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. นายชนรรจน์กล่าว และว่า ชุดเคลื่อนที่เร็ว ไม่ใช่จะจ้องจับกุมดำเนินหรือใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พี่น้อง ประชาชน ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังและรักษาวินัยจราจร พร้อมกับติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดชุมชน โดยมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด แต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุน

พ.ต.ท.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ระบุว่า การเกิดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาทในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเมาสุรา ปีนี้จึงปรับเปลี่ยนแผนจากเดิมที่ใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เผชิญเหตุหลังรับแจ้งเหตุ เพื่อระงับเหตุให้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ทำให้ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสีย ชีวิต และการสูญเสียทรัพย์สินไม่ได้ได้ลดลงแต่อย่างใด จึงใช้แผนป้องปราม โดยจะมีการเพิ่มจุดตรวจบูรณาการ 24 ชั่วโมง และเดิมจะตั้งจุดตรวจแค่เส้นทางหลัก ปีนี้จะสนธิกำลังร่วมกับตำรวจหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ตั้งจุดตรวจในเส้นทางที่เข้าสู่ชุมชนให้ครบทุกจุด เพื่อจับผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และยังออกตระเวนตรวจสอบร้านค้าตามสองข้างทางอีก คาดน่าจะได้ผลพอสมควร

Advertisement Replay Ad
เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

เปิดคลิปนาทีเครื่องเล่นปลาหมึกพังถล่ม ในงานพระสมุทรเจดีย์

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

“ผกก.พัทยา” นำทัพตำรวจตัดผมพื้นขาว 3 ด้าน ตามระเบียบ สตช.

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

"ตูน บอดี้สแลม" บาดเจ็บแต่ยังวิ่งต่อ มุ่งหน้า อ.ทุ่งตะโก ชุมพร

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

ยายสายโหด! จับงูมือเปล่าฟาดพื้นจนตาย ซ้ำกบยังกระเด็นออกจากปาก

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

เปิดใจ "คุณยายผ้าถุงปลิว" วิ่งจากเตียงเอาเงินไปให้ ตูน บอดี้สแลม

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์