ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

เรามักได้ยินการเปรียบเทียบสถาบันการเงินว่าเป็นเหมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญ หรือเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้า แต่การเปรียบเทียบเป็นฟันเฟืองหรือเป็นเครื่องจักร ผมว่ามันฟังดูแห้งแล้ง ขาดชีวิตชีวาไปนิดนึง ดังนั้น ในวันนี้ผมจึงขออนุญาตให้ผู้อ่านคิดตามผมสักนิดว่า สถาบันการเงินเปรียบเหมือนยานพาหนะที่จะพาพวกเรา (ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ) เคลื่อนที่ไปจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และแน่นอนเมื่อเป็นยานพาหนะ (เช่น รถยนต์ หรือเครื่องบิน) ก็ต้องมีคนขับขี่ และเนื่องจากตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินเดินทางจากจังหวัดกระบี่กลับไปกรุงเทพฯ ผมจึงขอเปรียบเทียบสถาบันการเงินเป็นเครื่องบิน คณะผู้บริหารก็คือกัปตัน ส่วนคณะกรรมการคือ ผู้กำหนดทิศทาง หรือ navigator ที่จะบอกทิศทางให้กัปตันขับเครื่องบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยมีผู้โดยสารอย่างผมอาศัยมาด้วย

หากมีการกำกับดูแลระบบขนส่งทางอากาศเพื่อสามารถให้บริการรองรับความต้องการของผู้โดยสารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การดูแลความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องบินให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย (safety) และมีถังน้ำมันขนาดใหญ่เพียงพอ ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารแล้ว ก็ต้องมีกติกาสัญญาณจราจรทางอากาศ และการตรวจสภาพความแข็งแรงและความพร้อมของเครื่องบินอยู่อย่างสม่ำเสมอ และนอกเหนือจากนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากัปตันและ navigator ก็สำคัญอย่างมาก ดังนั้นอีกด้านหนึ่งของการกำกับดูแลที่ต้องทำควบคู่กันก็คือ วางกรอบเพื่อให้แน่ใจว่ากัปตันและ navigator นั้น มีความ เหมาะสมดี และทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการวางกรอบธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลด้านความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

กรอบธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมายขณะนี้ ประกอบด้วย เสาหลัก 3 ด้าน คือ ประการแรก การมีกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน กล่าวคือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินปัจจุบันกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ซึ่งหลักการและเหตุผลก็คล้ายๆ กับกัปตันและ navigator ของเครื่องบินที่ผมคิดว่าการจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ คงต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีความสามารถและความเหมาะสมหรือไม่ เพราะต้องรับผิดชอบชีวิตและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน กฎหมายและผู้กำกับดูแลให้ความสำคัญอย่างมาก จึงได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารสถาบันการเงิน ตลอดจนกำหนดขบวนการและวิธีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานและมีความโปร่งใสมากที่สุด

ประการที่สองคือ การกำหนดอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ เพื่อเน้นให้เห็นถึงความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของกรรมการสถาบันการเงิน ในเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบเทียบ ก็ขอเรียนว่า หน้าที่ของกรรมการ คือ การเป็น navigator ไม่ใช่กัปตันขับเครื่องบิน และที่สำคัญคือการมีหน้าที่กำหนดทิศทางของเครื่องบิน และจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบการขับเครื่องบินของกัปตันไม่ให้หลงทิศ และสุ่มเสี่ยงเกินกว่าที่มอบหมายให้

ประการที่สามคือ การวางโครงสร้างและระบบการทำงาน เพื่อให้เอื้อต่อการถ่วงดุลและกระจายอำนาจที่เหมาะสม ในสถาบันการเงินจะต้องมีคณะกรรมการชุดใหญ่ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนที่เพียงพอ และต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นก็ยังควรมีคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและการกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรด้วย

โดยสรุปแล้ว การมีเครื่องบิน (สถาบันการเงิน) ที่สภาพดีพร้อม สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสาร การกำหนดกรอบด้านธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยมีความสำคัญควบคู่กับการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร (ผู้ฝากเงิน/ลูกค้า) ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในเรื่องนี้แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อตัวกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยตรง แต่ผมเชื่อว่าท่านเหล่านั้นคงเข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดี ดังเช่นที่เป็นมาโดยตลอด

ช่วงนี้ใกล้เทศกาลที่มีวันหยุดเยอะ ก็ขอเชิญชวนให้ผู้อ่านทุกท่านออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย แต่อย่าลืมนะครับ ถ้าจะขับรถก็ขอให้ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ของผู้ขับขี่รถที่ดีด้วยนะครับ

ขอให้มีความสุขและสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ครับ

Advertisement Replay Ad
อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

ปู ไปรยา หวนคบ แมทธิว คุยเรื่องแต่ง ขอเวลาอีก 2 ปี

ปู ไปรยา หวนคบ แมทธิว คุยเรื่องแต่ง ขอเวลาอีก 2 ปี

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

ไมค์ เร่งรับงานหนัก ทุ่มจ่ายค่าเทอม แม็กซ์เวลล์ ครึ่งล้าน

ไมค์ เร่งรับงานหนัก ทุ่มจ่ายค่าเทอม แม็กซ์เวลล์ ครึ่งล้าน

เจนี่ นำทีมแก๊งเพื่อนซี้ อวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำสีแจ่ม

เจนี่ นำทีมแก๊งเพื่อนซี้ อวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำสีแจ่ม

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

เจ้าของหอพัก ผวา หนุ่มวัยรุ่นเดินแก้ผ้าวนเวียนหน้าหอ

เจ้าของหอพัก ผวา หนุ่มวัยรุ่นเดินแก้ผ้าวนเวียนหน้าหอ

เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์