ลูกหนี้รถยนต์ร้องสคบ.พุ่ง ผิดนัดชำระถูกแบงก์-ไฟแนนซ์ชาร์จอ่วม ค้างบัตรเครดิตถูกหักหนี้ในบัญชีเงินฝาก

ลูกหนี้รถยนต์ร้องสคบ.พุ่ง ผิดนัดชำระถูกแบงก์-ไฟแนนซ์ชาร์จอ่วม ค้างบัตรเครดิตถูกหักหนี้ในบัญชีเงินฝาก

ผิดนัดชำระหนี้พุ่งเป็นเงาตามเศรษฐกิจซบ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเผยสถิติลูกหนี้รถยนต์-บัตรเครดิตวิ่งโร่ร้องเรียน แค่3เดือนแรกเพิ่มพรวด 680 เรื่อง เทียบไตรมาสสุดท้ายปีก่อนแค่ 447 เรื่อง เหตุค้างค่างวดจนถูกแบงก์และไฟแนนซ์เรียกค่าปรับยุ่บยั่บ ชี้สัญญาณค้างชำระค่างวดรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และแท็กซี่ เพิ่มขึ้น สคบ.เล็งเจรจาแบงก์ชาติ-เจ้าหนี้บัตรเครดิตหาทางช่วยลูกหนี้บัตรที่ถูกสถาบันการเงินหักกลบลบหนี้ในบัญชีเงินฝาก

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ว่า 3 เดือนแรกของปีนี้

แนวโน้มผู้บริโภคร้องเรียนมาที่สคบ.เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่ค้างชำระหนี้รถยนต์และบัตรเครดิต เห็นได้จากตั้งแต่ 1 มกราคม -24 มีนาคม 2552 สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภครวม 680 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ของปี 2551 (1ตุลาคม ถึง 31ธันวาคม 2551)ที่มีปริมาณการร้องเรียน 447 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน

นอกจากเรื่องร้องเรียนหลักๆเกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อแล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะ ซึ่งสคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกปีนี้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว 173เรื่อง จากปีก่อน 157 เรื่อง จากสถิติการร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นพบว่าผู้บริโภคมีปัญหาทางการเงินจากที่ไม่มีความสามารถผ่อนชำระค่างวด และผิดนัดชำระสูงสุด 9 งวด

ที่ผ่านมาการร้องเรียนเกี่ยวกับรถมีมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยรวมทั้งรถยนต์ทั้งเก๋ง กระบะ จักรยานยนต์ และแท็กซี่ เริ่มมีสัญญาณมีปัญหาการผ่อนชำระค่างวด สาเหตุส่วนหนึ่งจากผู้โดยสารลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งการเช่าซื้อแท็กซี่นั้นไม่ได้อยู่ในประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานต์ยนต์ แต่เป็นธุรกิจควบคุมจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่ง ซึ่งกรณีผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งทางผู้ประกอบการสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยและจะมีค่าปรับตามข้อสัญญา

นายพิฆเนศกล่าวและว่า

สิ่งที่น่ากังวลมากกว่านี้ ก็คือ ผู้บริโภคที่ผิดนัดชำระหนี้ จะถูกสถาบันการเงินเจ้าหนี้คิดเบี้ยปรับตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศของธนาคารกรุงไทย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ( MRR) +10% หรือ 16.75% (จากปัจจุบันซึ่ง MRRอยู่ที่อัตรา 6.75% ) และยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม ซึ่งสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์หมายรวมตั้งแต่การออกจดหมายแจ้ง การโทรศัพท์ และการส่งเจ้าหน้าที่ในการติดตามยึดหรือบังคับยึดรถ ซึ่งรวมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ยกตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์เรียกเก็บจากผู้บริโภคที่ผิดนัดชำระ เช่น การออกหนังสือให้ชำระค่างวดในอัตรา 250-500บาทต่อฉบับ กรณียื่นโนติสคิดอัตรา ตั้งแต่ 1,800-2,500บาทและกรณีบังคับยึดรถคิดค่าใช้จ่าย 10,000-20,000บาท ดังนั้น กรณีที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้บังคับยึดรถนั้นจะเป็นปัญหาทำให้ผู้บริโภคต้องมีภาระค่าใช้จ่ายรวมแล้วประมาณ 40,000-50,000บาท

อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินเจ้าหนี้หรือไฟแนนซ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและยึดรถได้หากผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าผิดนัดชำระหรือค้างชำระติดต่อกัน 3งวด เท่าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนอัตราค่างวดจะอยู่ประมาณ 7,000-8,000บาท หากค้างชำระ 3งวดจะตกประมาณ 30,000บาท แต่กรณีที่ถูกบังคับยึดรถนั้นผู้บริโภคยังมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก เป็นประมาณ 40,000-50,000บาท

นอกจากนี้ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ยังกล่าวถึง แนวทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ในเบื้องต้นช่วยได้ในแง่ของการประนีประนอมไกล่เกลี่ย ซึ่งบางธนาคารหรือบางไฟแนนซ์ก็อนุโลมให้ แต่ในทางปฎิบัติยังมีข้อจำกัดเพราะสถาบันการเงินเจ้าหนี้เองก็อ้างเหตุผลว่ามีต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งถูกกำหนดเป็นโปรแกรมค่าใช้จ่ายไว้แล้ว เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวิชาชีพของทนาย หรือการจ้างบริษัทภายนอกในการติดตามยึดบังคับ ซึ่งที่ผ่านมา สคบ.ได้หารือกับสมาคมเช่าซื้อไทยเพื่อขอความร่วมมือให้ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน สคบ.อยู่ระหว่างพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตในประเด็นที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้จากบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันของลูกหนี้บัตรเครดิต ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีทางกระบวนการของศาล เพราะข้อเท็จจริงที่ผ่านมายังไม่วินิจฉัยข้อตกลงดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่เป็นธรรม แม้ว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าหนี้เคยชี้แจงว่าสามารถดำเนินการหักกลบลบหนี้ได้ตามข้อสัญญาก็ตาม

ขณะนี้สคบ.อยู่ระหว่างประมวลเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาถึงความเป็นธรรมโดยจะหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และสถาบันเจ้าหนี้บัตรเครดิตอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในครึ่งปีหลัง หากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเห็นชอบให้ดำเนินแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคสคบ.จะทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในทางปฎิบัติ

Advertisement Replay Ad
ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

อั้ม พัชราภา สวยแพงหัวจรดเท้า ใจบุญเหมาปลาในตลาดไปปล่อยวัด

อั้ม พัชราภา สวยแพงหัวจรดเท้า ใจบุญเหมาปลาในตลาดไปปล่อยวัด

เด็กนักเรียนวัย 4 และ 6 ขวบ ถูกเสาปูนกลิ้งทับ กระดูกขาแตก 2 ข้าง

เด็กนักเรียนวัย 4 และ 6 ขวบ ถูกเสาปูนกลิ้งทับ กระดูกขาแตก 2 ข้าง

เฮงแล้วเฮงอีก หนุ่มเจ้าของห้องเช่าถูกรางวัลที่ 1 งวดที่แล้วเพิ่งถูกข้างเคียง

เฮงแล้วเฮงอีก หนุ่มเจ้าของห้องเช่าถูกรางวัลที่ 1 งวดที่แล้วเพิ่งถูกข้างเคียง

เซ่นพิษรัก นักเรียนชาย ม.5 ถูกแฟนสาวบอกเลิก ยิงตัวตายคาโรงเรียน

เซ่นพิษรัก นักเรียนชาย ม.5 ถูกแฟนสาวบอกเลิก ยิงตัวตายคาโรงเรียน

เด็กชายอายุ 13 คิดสั้นโดดสะพานลอย ผิดหวังสาวที่ชอบไม่รับของขวัญ

เด็กชายอายุ 13 คิดสั้นโดดสะพานลอย ผิดหวังสาวที่ชอบไม่รับของขวัญ

น่าสงสาร "เจ้าโบ้" แพะแสนรู้หน้าเซเว่น โดนมือมืดลอบทำร้าย

น่าสงสาร "เจ้าโบ้" แพะแสนรู้หน้าเซเว่น โดนมือมืดลอบทำร้าย

กระโดดถีบสามีกลางถนน ขู่จะหย่า เพราะสารภาพตำรวจว่าเมาแล้วขับ

กระโดดถีบสามีกลางถนน ขู่จะหย่า เพราะสารภาพตำรวจว่าเมาแล้วขับ

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

โอ อนุชิต เคยเสพติดความผอม น้ำหนักลงฮวบจนถูกเม้าท์เป็นโรคร้าย

โอ อนุชิต เคยเสพติดความผอม น้ำหนักลงฮวบจนถูกเม้าท์เป็นโรคร้าย

เวียร์ เจอแม่เบลล่า บ่อยแล้ว บอกผมเป็นคนเข้าตามตรอกออกตามประตู

เวียร์ เจอแม่เบลล่า บ่อยแล้ว บอกผมเป็นคนเข้าตามตรอกออกตามประตู

ท็อป จรณ เร่งฟิตหุ่น ถูกคนทักเยอะ ผอมจนเห็นได้ชัด

ท็อป จรณ เร่งฟิตหุ่น ถูกคนทักเยอะ ผอมจนเห็นได้ชัด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

รวบเเล้ว หนุ่มขี่จักรยานยนต์ประกบเก๋ง ชักปืนทุบกระจก-ยิงคู่อริ

"ปู ไปรยา" พาแฟนหนุ่มบินมาไทย เที่ยวบ้านหวานรับปีใหม่

"ปู ไปรยา" พาแฟนหนุ่มบินมาไทย เที่ยวบ้านหวานรับปีใหม่

คลินิกดังแจงเลิกจ้าง "แพทย์หนุ่ม" เอี่ยวปมทรมานสัตว์ไปนานแล้ว

คลินิกดังแจงเลิกจ้าง "แพทย์หนุ่ม" เอี่ยวปมทรมานสัตว์ไปนานแล้ว

ทาทา ยัง แฮปปี้ทุ่มเก็บเงินไว้ให้ลูก ฟุ้งตอนนี้มีเยอะกว่าพ่อแม่แล้ว

ทาทา ยัง แฮปปี้ทุ่มเก็บเงินไว้ให้ลูก ฟุ้งตอนนี้มีเยอะกว่าพ่อแม่แล้ว

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

“เค้กสาวงาม” ฝีมือเชฟจีน เหมือนจริงราวมีชีวิต

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์