ศาลไม่รับฟ้องพานทองแท้ขอถอนอายัดทรัพย์

ศาลไม่รับฟ้องพานทองแท้ขอถอนอายัดทรัพย์

คมชัดลึก : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับฟ้องพานทองแท้ฟ้องสรรพากร ตั้งเจ้าพนักงานประเมินเก็บภาษีซื้อหุ้นชินคอร์ป 5 พันล้าน เหตุอยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร (2เม.ย.)ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดโดย นายจรัญ หัตถกรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องคดีที่นาย พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้อง กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร นางจิตรมณี สุวรรณพูล นางวินิจตา รังสีเทพปฏิมา นายอรรณพ บัวครื้น นางดวงใจ คันธาแก้ว และนายณรงค์ หาระวงศ์ เจ้าพนักงานสรรพากรเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 " 7 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง กรณีร่วมกันออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเรียกเก็บภาษีเงินได้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,904 ล้านบาทเศษ ตามฟ้องสรุปว่า นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี และ น.ส.พิณทองทา ชินวัตร ซื้อหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาจากบริษัท แอมเพิล ริช อินเวสท์เม้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 คนละ 164 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท กรมสรรพากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 วินิจฉัยว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 และ 40(2) ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี นายศานิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะต้องเรียกตรวจสอบภาษีอากรจากนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี และ น.ส.พิณทองทา และตรวจสอบการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) และผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดีนำมาให้ยึดถือเป็นประกันได้ถูกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ยึดอายัดไว้ จึงไม่ถือว่าปลอดภาระผูกผันที่จะนำมาเป็นหหลักประกันได้ โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 กรมสรรพากร และนายศานิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 - 2 จึงมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินและเรียกเก็บภาษีจากนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน 5,409,791,172.29บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ และขอทุเลาการเสียภาษีอากร แต่กรมสรรพากรไม่อนุมัติเนื่องจากนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ยังไม่จัดหาหลักประกันการชำระหนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบสรรพากร จึงออกประกาศให้ยึดอายัดทรัพย์สินของนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดีมาชำระหนี้ภาษีอากร นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งยึดอายัดทรัพย์ดังกล่าว แต่กรมสรรพากรไม่อนุญาต จึงนำคดีมาฟ้องศาลเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ของกรมสรรพากร และให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ด ชดใช้ค่าเสียหาย 100 ล้านบาทคดีนี้ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้องเพราะไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองแต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรจึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง กรณีที่อุทธรณ์ว่าคดีนี้ฟ้องเพื่อโต้แย้งคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินอันเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่เกิดจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ศาลเห็นว่า คำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประเมินภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรดังได้วินิจฉัย จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อกล่าวอ้างของนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ฟังไม่ขึ้นและไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามอุทธรณ์ เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความกับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจำนวน 2.5 แสนบาทแก่นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี นั้นชอบแล้ว จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์