ศาลไม่รับฟ้องพานทองแท้ขอถอนอายัดทรัพย์

ศาลไม่รับฟ้องพานทองแท้ขอถอนอายัดทรัพย์

คมชัดลึก : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับฟ้องพานทองแท้ฟ้องสรรพากร ตั้งเจ้าพนักงานประเมินเก็บภาษีซื้อหุ้นชินคอร์ป 5 พันล้าน เหตุอยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร (2เม.ย.)ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดโดย นายจรัญ หัตถกรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องคดีที่นาย พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้อง กรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร นางจิตรมณี สุวรรณพูล นางวินิจตา รังสีเทพปฏิมา นายอรรณพ บัวครื้น นางดวงใจ คันธาแก้ว และนายณรงค์ หาระวงศ์ เจ้าพนักงานสรรพากรเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 " 7 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง กรณีร่วมกันออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเรียกเก็บภาษีเงินได้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,904 ล้านบาทเศษ ตามฟ้องสรุปว่า นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี และ น.ส.พิณทองทา ชินวัตร ซื้อหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาจากบริษัท แอมเพิล ริช อินเวสท์เม้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 คนละ 164 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท กรมสรรพากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 วินิจฉัยว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 และ 40(2) ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี นายศานิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะต้องเรียกตรวจสอบภาษีอากรจากนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี และ น.ส.พิณทองทา และตรวจสอบการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) และผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดีนำมาให้ยึดถือเป็นประกันได้ถูกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ยึดอายัดไว้ จึงไม่ถือว่าปลอดภาระผูกผันที่จะนำมาเป็นหหลักประกันได้ โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 กรมสรรพากร และนายศานิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 - 2 จึงมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินและเรียกเก็บภาษีจากนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน 5,409,791,172.29บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ และขอทุเลาการเสียภาษีอากร แต่กรมสรรพากรไม่อนุมัติเนื่องจากนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ยังไม่จัดหาหลักประกันการชำระหนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบสรรพากร จึงออกประกาศให้ยึดอายัดทรัพย์สินของนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดีมาชำระหนี้ภาษีอากร นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งยึดอายัดทรัพย์ดังกล่าว แต่กรมสรรพากรไม่อนุญาต จึงนำคดีมาฟ้องศาลเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ของกรมสรรพากร และให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ด ชดใช้ค่าเสียหาย 100 ล้านบาทคดีนี้ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้องเพราะไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองแต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรจึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง กรณีที่อุทธรณ์ว่าคดีนี้ฟ้องเพื่อโต้แย้งคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินอันเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่เกิดจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ศาลเห็นว่า คำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประเมินภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรดังได้วินิจฉัย จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อกล่าวอ้างของนาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี ฟังไม่ขึ้นและไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามอุทธรณ์ เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความกับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจำนวน 2.5 แสนบาทแก่นาย พานทองแท้ ผู้ฟ้องคดี นั้นชอบแล้ว จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

Advertisement Replay Ad
ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

“ร.ต.อ.เฉลิม” ไลฟ์ยันแข็งแรงดี เผยเลือกตั้งได้เมื่อไหร่จะกลับมามีอำนาจ

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์