ปรับเงินเดือน 6 รัฐวิฯ

ปรับเงินเดือน 6 รัฐวิฯ

สาวแห่ช็อปเช็คช่วยชาติเดินห้างซื้อเครื่องสำอาง

แฉพฤติกรรมผู้บริโภคที่นำเช็คช่วยชาติไปจับจ่ายใช้สอบในห้างดัง ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ผอ.อาวุโส เดอะมอลล์กรุ๊ป เผย มีลูกค้าผู้หญิงถึงร้อยละ 70 ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าความงาม ทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ด้านผู้บริหารเครือเซ็นทรัล ชี้ สัดส่วนลูกค้าชายหญิงใกล้เคียงกัน แต่สินค้าขายดีสุดอันดับแรก เป็นเครื่องสำอาง ส่วนห้างท็อปส์ เผย 4 สินค้าท็อปฮิตในกลุ่มอุปโภคบริโภค น้ำอัดลม-อาหารพร้อมกิน-เครื่องปรุง-ของสด ขณะที่นโยบายต้นกล้าอาชีพเริ่มกร่อย กอร์ปศักดิ์ สั่งยุบรวมหลักสูตรซ้ำซ้อน พนง.รัฐวิสาหกิจ เกรดเอ 6 แห่ง เฮ ครส.สวนกระแสเศรษฐกิจ อนุมัติเพิ่มเงินเดือน-สวัสดิการเพียบ แบงก์ออมสินเงินเดือนขึ้นร้อยละ 12.5 ขณะที่ กฟผ.-กทพ.-กปน.-กคช.-การท่าเรือฯ ได้เพิ่มค่าห้อง-อาหารโรงพยาบาล ส่วน พนง.รสก. ทำงานครบ 15 ปี ได้เพิ่มค่าทำงานดีเป็น 300 วัน ไพฑูรย์ เตรียมชงเข้า ครม.อนุมัติ

ความคืบหน้ากรณีนโยบาย เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายชำนาญ เมธปรีชากุล ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงลูกค้าที่นำเช็คช่วยชาติมา ซื้อของในห้างฯ ว่า ที่ผ่านมามีลูกค้าสตรีนำเช็คช่วยชาติ มาจับจ่ายซื้ อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และในเครือคิดเป็นร้อยละ 70 ในจำนวนนี้มีลูกค้าสตรีที่เลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงาม อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ด้าน น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทในเครือเซ็นทรัล อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ เปิดรับเช็คช่วยชาติ มาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถึงวันที่ 2 พ.ค.นี้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท โดยสัดส่วนลูกค้าผู้หญิง กับผู้ชายค่อนข้างใกล้เคียงกัน ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 60 ผู้ชายร้อยละ 40 ประเภทสินค้า 3 อันดับแรกที่กลุ่มผู้รับเช็คช่วยชาติเลือกซื้อมากที่สุด คือ 1.เครื่องสำอาง 2.เสื้อผ้าวัยรุ่น โดยเฉพาะแผนกยีน รองเท้า กระเป๋า ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ฉูดฉาดนัก เป็นรุ่นที่ใส่ได้นาน และ 3.สินค้าเด็ก มีตัวเลขรวมเช็คช่วยชาติจากห้างสรรพสินค้าทั้งสองแห่งประมาณ 5,000 ฉบับ

นายโยธิน ธรรมจำรัส ผู้บริหารท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต กล่าวว่า ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ลูกค้านำเช็คช่วยชาติมาซื้อในท็อปส์ฯ สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 1.กลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมขนาดลิตร 2.กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จรูป ทั้งในรูปพร้อมรับประทาน แช่แข็ง และอาหารพร้อมปรุง 3.กลุ่มเครื่องปรุง อาทิ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช และซอสปรุงรส และ 4.อาหารสด โดยเฉพาะเนื้อหมู เป็นต้น

ด้านนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-2 เม.ย. มีผู้ประกันตนที่มาขอรับเช็คช่วยชาติแล้วมากกว่า 4 ล้านคน เป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สปส.จะหยุดให้บริการจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 10-14 เม.ย.และจะเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 15 เม.ย.และหลังจากวันที่ 15 เม.ย. สปส.จะให้บริการในวัน และเวลาราชการเท่านั้น

ส่วนนโยบาย ต้นกล้าอาชีพ ช่วยเหลือคนตกงาน นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาในการดำเนินการโครงการต้นกล้าอาชีพแล้ว เพื่อให้โครงการนี้เดินหน้าได้ต่อเนื่อง แม้จะล่าช้าไปบ้าง 1-2 สัปดาห์ แต่ยืนยันว่าไม่ล้มเหลวแน่นอน ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มทักษะและฟื้นฟูให้แรงงานมีงานทำ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมากกว่า 900 หลักสูตรนั้นมากเกินไป ตนสั่งการให้ยุบรวมโดยนำหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ชั้นเรียนมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนหลักสูตรใดที่ไม่เป็นที่สนใจก็ยกเลิกไป ทำให้การเปิดอบรมบางหลักสูตรต้องล่าช้าออกไปเป็นวันที่ 5, 7 และ 10 เม.ย. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความสั้นแจ้งไปยังผู้ฝึกอบรมให้ชัดเจนอีกครั้ง

ที่กระทรวงแรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรม การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) กล่าวภายหลังการประชุมครส.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ได้รับเงินเดือน และสวัสดิการเพิ่มขึ้นจากเดิม ตามที่มีการเสนอมา ประกอบด้วย 1.ธนาคารออมสิน ปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ของเงินเดือน เพราะขณะนี้เงินเดือนของพนักงานต่ำกว่าพนักงานในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 2.พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปได้รับการเปลี่ยนวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จากขั้นวิ่งเป็นแบบร้อยละ 3.พนัก งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับสวัสดิการค่าห้อง และค่าอาหารในกรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน เฉพาะพนักงานที่เข้างานก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2548 รวมถึงบิดา-มารดา จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อวัน

นายไพฑูรย์ กล่าวต่อว่า 4.พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึงพนักงานบำนาญ ได้รับการปรับสวัสดิการค่าห้อง และค่าอาหารจากวันละ 800 บาท เป็น 1,200 บาทต่อวัน 5.พนักงานการประปานครหลวง (กปน.) และ 6.การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปรับสวัสดิการค่าห้องและค่าอาหารเป็นวันละ 1,200 บาท เช่นกัน นอกจากนี้ที่ประชุม ยังเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนความดีความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำงานครบ 15 ปี จากเดิมที่ให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 240 วัน เพิ่มเป็น 300 วัน โดยจะเสนอความเห็นให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติอีกครั้ง.

Advertisement Replay Ad
ลืมไปเลยว่าเคยร้องเพลง กวาง กมลชนก หน้ากากอินเดียนแดง

ลืมไปเลยว่าเคยร้องเพลง กวาง กมลชนก หน้ากากอินเดียนแดง

สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

ส่อง IG "เวียร์ เบลล่า" หลังออกงานคู่ครั้งแรก หวานหนักมาก

ส่อง IG "เวียร์ เบลล่า" หลังออกงานคู่ครั้งแรก หวานหนักมาก

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

ช่างซ่อมโดนลิฟต์ในกระทรวงดัง หล่นทับดับคาที่

'เต้ย' ขอบคุณ 'อาเล็ก' ปกป้อง ยันข่าวไม่กระทบสัมพันธ์

'เต้ย' ขอบคุณ 'อาเล็ก' ปกป้อง ยันข่าวไม่กระทบสัมพันธ์

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม   

คำสารภาพผัวฆ่าเมียหมกห้องเช่า สติหลุดเจอถุงยาง-ยาคุม  

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

ผ่านฉลุย จีนทดสอบทางรถไฟความเร็วสูง “ซีอาน-เฉิงตู” ครั้งแรก

ไม่เขินแต่ภาพฟ้อง เวียร์ เบลล่า งานคู่ครั้งแรกสถานะเริ่มชัด

ไม่เขินแต่ภาพฟ้อง เวียร์ เบลล่า งานคู่ครั้งแรกสถานะเริ่มชัด

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

สาวนะยะวัย 15 ไลฟ์เฟซบุ๊กฆ่าตัวตาย

‘หนุ่มเมียนมา หึงโหด’ เข้าใจผิดคิดว่าภรรยาปันใจ บุกยิงศีรษะหน้าห้องพัก เจ็บสาหัส

‘หนุ่มเมียนมา หึงโหด’ เข้าใจผิดคิดว่าภรรยาปันใจ บุกยิงศีรษะหน้าห้องพัก เจ็บสาหัส

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

งดงาม เผยภาพทิวทัศน์ทะเลสาบคุนหมิงกลายเป็นน้ำแข็ง

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

หนักไปหน่อย สภาพ "ท็อป ดารณีนุช" หลัง After Party วิวาห์โอ๊ต จีน่า

หนักไปหน่อย สภาพ "ท็อป ดารณีนุช" หลัง After Party วิวาห์โอ๊ต จีน่า

ดีเจเจ๊แหม่ม ตอบแซ่บประเด็นทำหน้า จะมาเดือดร้อนแทนทำไม

ดีเจเจ๊แหม่ม ตอบแซ่บประเด็นทำหน้า จะมาเดือดร้อนแทนทำไม

หนุ่มเมาหนัก! ยืนฉี่หน้าวงจรปิด แอ็คท่าหาเรื่องกล้อง

หนุ่มเมาหนัก! ยืนฉี่หน้าวงจรปิด แอ็คท่าหาเรื่องกล้อง

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

สวยตระการตา ปรากฏการณ์ “อู้ซง” แรกบนภูเขาเทียนเหมินซาน

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” เรียกร้องแพทย์ผ่าศพน้องเมย ตอบข้อสงสัยสังคม

ผวาอาถรรพ์ คนทิ้งศาลพระภูมิกว่า 100 หลัง ขวางศาลพ่อปู่

ผวาอาถรรพ์ คนทิ้งศาลพระภูมิกว่า 100 หลัง ขวางศาลพ่อปู่

เผยเบื้องหลังสตอรี่ "ชาคริต" เล่นใหญ่ เอาใจภรรยา

เผยเบื้องหลังสตอรี่ "ชาคริต" เล่นใหญ่ เอาใจภรรยา

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ชื่นชมตำรวจดอนเมือง ช่วยทำ CPR ให้ทหารนอนหมดสติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์