ประกาศเอเน็ตฉลุยไร้ปัญหา สกอ.ยันปีนี้ตรวจไม่พลาด อธิการฯมศวชี้เด็กไทยเรียนอ่อนทุกวิชา

ประกาศเอเน็ตฉลุยไร้ปัญหา สกอ.ยันปีนี้ตรวจไม่พลาด อธิการฯมศวชี้เด็กไทยเรียนอ่อนทุกวิชา

ประกาศผลสอบเอเน็ตฉลุย ไร้ปัญหาเว็บล่ม 50 นักเรียนข้องใจยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ สกอ.ยันปีนี้ตรวจทุกวิชาไม่มีพลาด ให้ดูได้ตั้งแต่ 8 เม.ย. ด้านอธิการฯมศว ชี้เด็กไทยเรียนอ่อนทุกวิชา เหตุครูสอนจบไม่ตรงสาขา ชูงานวิจัยสมเด็จพระเทพฯ เป็นต้นฉบับแบบเรียนวิชาภาษาไทยให้เข้มแข็ง ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต เพื่อนักเรียนใช้ประกอบการสมัครรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยประกาศผลคะแนนสอบเอเน็ตทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 3 เมษายน จนถึงช่วงเย็นวันที่ 4 เมษายน นักเรียนสามารถเข้าดูผลการสอบได้โดยไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่มแต่อย่างใด รวมทั้งตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. วันเดียวกันนี้ มีนักเรียนประมาณ 50 คน ทยอยเดินทางมาที่สกอ.เพื่อยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบเอเน็ต เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้ง โดยสกอ.จะเริ่มให้ดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน

นางศศิธร อหิงสโก ผู้อำนวยการกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สกอ. กล่าวว่า นักเรียนที่มาเขียนคำร้องส่วนใหญ่จะขอดูทุกวิชา เพราะมั่นใจว่าตนเองน่าจะทำคะแนนได้มากกว่าที่สกอ.ประกาศ ในขณะที่สกอ.เองก็มั่นใจว่าคะแนนที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ถูกต้อง แต่ก็ยินดีให้นักเรียนทุกคนที่ยังไม่มั่นใจดูกระดาษคำตอบได้ โดยผู้ปกครองสามารถมายื่นแทนก็ได้ แต่ในวันดูกระดาษคำตอบขอให้นักยนมาดูด้วยตนเอง ทางสกอ.ได้ตรวจข้อสอบและคำตอบทุกวิชาแล้วไม่มีวิชาใดที่ผิดพลาด ปีนี้จึงไม่มีการยกผลประโยชน์ให้หรือให้คะแนนฟรี เป็นเรื่องที่น่ายินดีของการใช้ข้อสอบเอเน็ตเป็นปีสุดท้าย

ด้านนายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงผลการสอบเอเน็ตที่วิชาส่วนใหญ่ปีนี้นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าปี 2551 ทั้งวิชาภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ว่า ทุกครั้งที่มีการสอบวัดความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเอเน็ต หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เมื่อผลการสอบออกมามักพบเด็กไทยอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย แต่ความจริงแล้วเด็กไทยอ่อนแอด้านวิชาการเกือบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เชื่อว่าปัญหาอยู่ที่ครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียนมีไม่ตรงตามกลุ่มทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา

ดังนั้น การจะปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐบาลต้องตั้งหลักให้ได้ว่า การจะทำให้โรงเรียนเกิดคุณภาพได้ต้องได้ครูที่สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกตรงสาขาที่ไปสอนเด็ก ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดนี้และยังคงให้ความสำคัญกับบางกลุ่มสาระวิชา โดยทอดทิ้งบางสาระวิชาไป ก็จะได้เด็กที่อ่อนแอเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ อ่อนแอทั้งทางความคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล อ่อนแอทางศีลธรรม การดูแลสุขภาพ ไม่ใส่ใจต่อคนรอบข้าง ไม่เข้าใจสังคม และเป็นคนเห็นแก่ตัว

นายวิรุณกล่าว่า ถึงเวลาแล้วที่ระบบการศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยน แต่เดิมมีการเรียนคณิตศาสตร์โดยการคิดเลขในใจ เพื่อฝึกสมองให้เด็กคุ้นเคยกับตัวเลข หรือวิชาภาษาไทย เดิมมีการเรียนผันวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย แต่ปัจจุบันไม่มีการสอนผันวรรณยุกต์ เด็กไทยใช้วิธีจำเป็นคำๆ เมื่อเจอคำแปลกๆ จึงอ่านไม่ถูก เขียนผิด ทั้งที่การเขียนตามคำบอก เขียนย่อความ เขียนเรียงความ อ่านจับใจความ และท่องบทอาขยาน ล้วนแต่เป็นการฝึกสมองคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำให้เด็กรู้จักแยกแยะได้ แต่การเรียนการสอนภาษาไทยในรูปแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว ถึงเวลาแล้วที่ครูรุ่นใหม่และศธ.ต้องกลับมาทบทวนดูว่า อะไรคือพื้นฐานสำคัญของระบบการศึกษา

ผมอยากเสนอว่า มีงานวิจัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับปริญญาเอก ซึ่งได้ศึกษาที่มศว เป็นต้นฉบับแบบเรียน 9-10 แบบเรียน ได้พูดถึงการเรียนภาษาไทยเอาไว้อย่างละเอียด เป็นแนวทางการสอนภาษาไทยให้เข้มแข็ง ถือเป็นพื้นฐานในเรื่องภาษาไทยที่ดีมาก จึงขอเชิญชวนให้ครูภาษาไทยและครูไทยทุกคนได้ศึกษา ซึ่งทางมศวได้ขอพระราชานุญาตนำมาพิมพ์เมื่อหลายปีก่อน ผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านหรือศึกษาได้ที่สำนักหอสมุดกลาง มศวนายวิรุณกล่าว

Advertisement Replay Ad
ย้อนดูข้อความจากเพื่อนรัก "น้องเมย" ฝากพ่อแม่ไว้ก่อนตาย

ย้อนดูข้อความจากเพื่อนรัก "น้องเมย" ฝากพ่อแม่ไว้ก่อนตาย

นักธุรกิจใจบุญ ถอนเงินบริจาคให้ "ตูน" อีกสตางค์เดียว 1 ล้านบาท

นักธุรกิจใจบุญ ถอนเงินบริจาคให้ "ตูน" อีกสตางค์เดียว 1 ล้านบาท

เปิดใจรุ่นพี่ "น้องเมย" เข้าใจครอบครัว แต่วอนเสพข่าวอย่างมีสติ

เปิดใจรุ่นพี่ "น้องเมย" เข้าใจครอบครัว แต่วอนเสพข่าวอย่างมีสติ

กอบกาญจน์ โพสต์ข้อความส่งท้าย หลังหลุดตำแหน่งใน ครม.

กอบกาญจน์ โพสต์ข้อความส่งท้าย หลังหลุดตำแหน่งใน ครม.

เผยผลสอบ "น้องเมย" 2 เดือนก่อนเสียชีวิต โดนรุ่นพี่ซ่อมจนหยุดหายใจ

เผยผลสอบ "น้องเมย" 2 เดือนก่อนเสียชีวิต โดนรุ่นพี่ซ่อมจนหยุดหายใจ

"ตูน" เริ่มออกวิ่งอีกครั้ง จากปะทิวสู่ประจวบฯ 'เจมส์จิ-บัวขาว' ร่วม

"ตูน" เริ่มออกวิ่งอีกครั้ง จากปะทิวสู่ประจวบฯ 'เจมส์จิ-บัวขาว' ร่วม

รุ่นพี่โผล่ทวีตตอบสังคม ยอมรับมีส่วนทำ "น้องเมย" เสียชีวิต

รุ่นพี่โผล่ทวีตตอบสังคม ยอมรับมีส่วนทำ "น้องเมย" เสียชีวิต

มติดราม่า "หลวงพ่อแช่ม" ผิดแบบ เจ้าอาวาสถูกสั่งพักตำแหน่ง

มติดราม่า "หลวงพ่อแช่ม" ผิดแบบ เจ้าอาวาสถูกสั่งพักตำแหน่ง

ขยะบนเกาะล้านยังวิกฤต ถกหาทางแก้ไข 30 พ.ย.นี้

ขยะบนเกาะล้านยังวิกฤต ถกหาทางแก้ไข 30 พ.ย.นี้

นายกฯ ขอโทษปชช.หากไม่สบายใจ สั่งกองทัพรับผิดชอบทุกชีวิต

นายกฯ ขอโทษปชช.หากไม่สบายใจ สั่งกองทัพรับผิดชอบทุกชีวิต

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ชีวิตพลิกผัน "น้องจีฟ สุดสาคร" ตกอับเร่ร่อนนอนข้างถนน

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

ผบ.ทสส. สั่งย้ายผู้บังคับกองพัน รร.เตรียมทหารแล้ว

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

กองทัพสั่งย้ายด่วน 2 นายทหาร เปิดทางสอบสวนปม น้องเมย

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

ลงโทษเด็กก้นช้ำเลือด ผู้ปกครองถาม “เกินกว่าเหตุหรือไม่”

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

อดีตรองผบก.โพสต์ประสบการณ์ "ธำรงวินัย" หลังเกิดกรณีน้องเมย

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

พ่อน้องเมย น้อยใจ ประวิตร ครอบครัวนำอวัยวะส่งชันสูตรอีกครั้ง

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

ลุงก่อสร้างถือช่อดอกไม้รอมอบให้ ตูน ทั้งที่ไม่รู้ว่าคือคนไหน

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์