ข้าราชการตามความคาดหวังของประชาชน

ข้าราชการตามความคาดหวังของประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานควบคู่ไปกับการตั้งแผ่นดินไทย ในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายภาระหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่ผู้ใกล้ชิดที่สำคัญคือ ข้าราชการ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ ด้วยเหตุนี้ ข้าราชการแต่เดิมจึงหมายถึง ผู้ใกล้ชิดและผู้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยได้กล่าวถึง อำมาตย์ และ มนตรี ไว้ แสดงว่าจะต้องมีข้าราชการหรือที่แต่เดิมเรียกว่า ขุนนาง อยู่ในราชสำนักของพระมหากษัตริย์แล้ว ในสังคมสมัยอยุธยา ราชการแผ่นดิน ได้เข้ามาควบคุมชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชนอย่างมาก ความทุกข์ความสุขตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชน ขึ้นอยู่กับราชการหรือข้าราชการเป็นสำคัญ คือ ประชาชนจะมีสุขได้ก็ต่อเมื่อทางราชการเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล จะมีทุกข์ก็โดยราชการนั้นเองได้ก่อให้ และจะต้องพลัดพรากจากกันก็ต่อเมื่อทางราชการเข้ามากะเกณฑ์เอาตัวไปเป็น กำลังของทางราชการ ข้าราชการไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายมีอำนาจกว้างขวางมากครอบคลุมสังคมและประชาชนในสังคม ข้าราชการนิยมยกย่องและนำแนวคิดของกษัตริย์ที่ทรงใช้ทศพิธราชธรรมในการบริหารประเทศมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ถึงแม้ว่าอาชีพรับราชการจะได้รับการนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางสืบต่อกันมา ในเวลาเดียวกัน ก็มีข้าราชการบางส่วนประพฤติมิชอบ ใช้อำนาจหน้าที่ทางราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หลักคุณธรรมที่เคยยึดปฏิบัติกันมาก็เสื่อมโทรม ปัจจุบัน ประเทศไทยมีข้าราชการพลเรือนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 400,000 คน ครู 600,000 คน ตำรวจ 220,000 คน และอื่นๆ (ที่ไม่รวมทหาร) เช่น ข้าราชการกทม. พนักงานราชการ เป็นต้น ใช้งบประมาณไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากจะถามว่าการทำงานของข้าราชการได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ ก็อาจดูได้จากผลสำรวจความคิดเห็น (poll) ซึ่งทำครั้งใด ก็ได้ภาพติดลบ หรืออย่างดีก็เสมอตัว เพราะประชาชนให้คะแนนจากสิ่งที่ตนสัมผัส ประสิทธิภาพที่ประชาชนต้องการคือ ความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ ดูแลประชาชนโดยเสมอภาค ให้บริการแล้วไม่สร้างปัญหาติดตามมา ในความเห็นของนายสีมา สีมานันท์ อดีตเลขาธิการ ก.พ. เห็นว่าข้าราชการยุคใหม่จะทำงานให้ประชาชนพอใจได้ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1.มีความรู้ความสามารถ ที่จะทำงานให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ (competency) ข้าราชการต้องมีความสามารถตามที่หน่วยงานต้องการ มีความรู้ในระบบราชการ มีสมรรถนะเฉพาะเรื่องของตน มีความเป็นผู้นำ เหล่านี้เป็นหัวใจที่จะทำให้ข้าราชการแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถไปดูแลให้ภาคเอกชนแข่งขันได้ อดีตเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า อาจเรียกมิติทั้งสามประการว่า ยุทธศาสตร์คนเก่ง คนดี มีความมุ่งมั่น เป็นยุทธศาสตร์สร้างข้าราชการที่ดีตามความคาดหวังของประชาชน อดีตเลขาธิการ ก.พ.ยังฝากข้อคิดไว้ด้วยว่า 1. การเป็นข้าราชการนั้นมีความเสี่ยง เพราะประชาชนคาดหวังสูง ต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ขณะที่องค์กรตรวจสอบก็มีมาก ความยากคือให้ทำงานอย่างอิสระ แต่ก็ตรวจสอบได้ด้วย 2. ข้าราชการต้องหยิ่งในศักดิ์ศรี ต้องไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับกระเช้าอาจทำให้การตัดสินใจถูกโน้มน้าว ต้องหลีกเลี่ยง 3. ระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลภายใน ซึ่งอาจเป็นประโยน์เชิงธุรกิจต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 4. เรื่องของการประกอบอาชีพเสริม ไม่ควรเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 5. ข้าราชการควรติดตามเทคโนโลยีให้ทัน พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ใช้นวัตกรรมใหม่ได้ หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะสามารถเป็นข้าราชการที่ดีตามความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแน่นอน

Advertisement Replay Ad
ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ภาพหายาก เชียร์ ฑิฆัมพร กับชุดบิกินี่ ขอโชว์เซ็กซี่เบาๆ

ภาพหายาก เชียร์ ฑิฆัมพร กับชุดบิกินี่ ขอโชว์เซ็กซี่เบาๆ

อึ้งทั้งหมอทั้งคนไข้ หญิงจีนเปลื้องเสื้อผ้าเหลือแค่ชั้นในกลางรพ.

อึ้งทั้งหมอทั้งคนไข้ หญิงจีนเปลื้องเสื้อผ้าเหลือแค่ชั้นในกลางรพ.

จับยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 10 ล้านเม็ด ซุกบ้านหรูย่านบางพลี

จับยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 10 ล้านเม็ด ซุกบ้านหรูย่านบางพลี

เพื่อนข้างห้องเช่าผงะ พบศพหนุ่มดับปริศนาคาห้องเช่านาน 7 วัน

เพื่อนข้างห้องเช่าผงะ พบศพหนุ่มดับปริศนาคาห้องเช่านาน 7 วัน

พ้นโทษข่มขืนแค่ 1 ปี ก่อเหตุซ้ำ ฆ่ากดน้ำหวังข่มขืนสาวสูงวัย

พ้นโทษข่มขืนแค่ 1 ปี ก่อเหตุซ้ำ ฆ่ากดน้ำหวังข่มขืนสาวสูงวัย

ตั๊ก บงกช เล่าเรื่องครั้งสุดท้ายที่ได้คุย พี่ตูน ทำโกรธมาก

ตั๊ก บงกช เล่าเรื่องครั้งสุดท้ายที่ได้คุย พี่ตูน ทำโกรธมาก

สาวพิการไร้แขน 2 ข้างสุดทน แจ้งจับพี่เขยข่มขืนมาราธอนเกือบ 10 ปี

สาวพิการไร้แขน 2 ข้างสุดทน แจ้งจับพี่เขยข่มขืนมาราธอนเกือบ 10 ปี

ภาพสยิวชายหัวโล้นกับสีกา ทำเจ้าอาวาสวัดดังหายตัว 5 เดือน

ภาพสยิวชายหัวโล้นกับสีกา ทำเจ้าอาวาสวัดดังหายตัว 5 เดือน

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

พบเซตของขวัญ จาก Estee Lauder ที่ออกแบบโดย Illustrator ชื่อดัง อย่าง KATIE RODGERS

ผิดคิว ตั้งใจป่วนนราฯ วางระเบิด 50 กก. ฝนตกทำชนวนลัดวงจร

ผิดคิว ตั้งใจป่วนนราฯ วางระเบิด 50 กก. ฝนตกทำชนวนลัดวงจร

โม จิรัชยา โชว์บั้นท้ายเด้ง ขาวแสบตาขั้นสุด

โม จิรัชยา โชว์บั้นท้ายเด้ง ขาวแสบตาขั้นสุด

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

ถ้าสาเหตุการตายไม่ชัด ก็ลองมารู้จักการชันสูตรพลิกศพดู

"ต้อง รังสิต" เจ้าของเพลงฮิต สักวันที่ฉันมีเธอ เสียชีวิตกะทันหัน

"ต้อง รังสิต" เจ้าของเพลงฮิต สักวันที่ฉันมีเธอ เสียชีวิตกะทันหัน

ชายจีนขี่รถผิดกฎกอดขาตำรวจ คนสงสารควักเงินช่วยค่าปรับ

ชายจีนขี่รถผิดกฎกอดขาตำรวจ คนสงสารควักเงินช่วยค่าปรับ

แพท ณปภา สุดปลื้มใจ เบนซ์ ส่งดอกไม้ให้วันครบรอบแต่งงาน

แพท ณปภา สุดปลื้มใจ เบนซ์ ส่งดอกไม้ให้วันครบรอบแต่งงาน

ปั๊บ โปเตโต้ อวดภาพรักสุดประทับใจ ที่ไม่ได้ตั้งใจถ่าย ?

ปั๊บ โปเตโต้ อวดภาพรักสุดประทับใจ ที่ไม่ได้ตั้งใจถ่าย ?

พบเบาะแสคนร้าย แหกด่านยาเสพติด ขอน้ำชาวบ้านดื่ม

พบเบาะแสคนร้าย แหกด่านยาเสพติด ขอน้ำชาวบ้านดื่ม

ใหม่ น้ำตาล ชมแฟชั่นโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ อวดความปังไม่แพ้นางแบบ

ใหม่ น้ำตาล ชมแฟชั่นโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ อวดความปังไม่แพ้นางแบบ

แอน ญาญ่า นางเอก 2 รุ่น ออกกำลังกายด้วยกัน หุ่นเป๊ะทั้งคู่

แอน ญาญ่า นางเอก 2 รุ่น ออกกำลังกายด้วยกัน หุ่นเป๊ะทั้งคู่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์