ม.6สอบตกโอเน็ต4ปีซ้อน8วิชาเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50

ม.6สอบตกโอเน็ต4ปีซ้อน8วิชาเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50

ม.6สอบตกโอเน็ต4ปีซ้อน8วิชาเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50

อุทุมพร เผยเด็กไทยสอบตกโอเน็ต 4 ปีซ้อน คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 เศร้าใจ! แม้ข้อสอบง่ายๆ ยังทำไม่ได้ ชี้ชัดมาตรฐาน ร.ร.ต่ำ โวย! ร.ร.ไม่นำผลสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอน เตรียมเดินหน้ารุก ผอ.ร.ร.คุมครูปรับปรุงการสอนด่วน! ขณะที่เวทีซีเมค ชูธง "การศึกษาเพื่อปวงชน" เรียกร้องประเทศสมาชิก อุ้มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 3 ล้านคนในอาเซียน รวมทั้งผู้ใหญ่อีก 34.3 ล้านคน ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ประกาศผลสอบ แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และชั้น ม.6 จะนำผลสอบโอเน็ตไปใช้ในการสอบคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นส์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ โดย สทศ.นำผลการสอบโอเน็ตทั้ง 3 ช่วงชั้น ทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งเว็บไซต์ของ สทศ.คือ www.niets.or.th และเว็บไซต์ของพันธมิตร ซึ่งไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่ม หากนักเรียนสงสัยให้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เวลา 08.30 น. และดูคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนนี้

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า ในภาพรวมคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ต่ำลง ซึ่งทั้ง 3 ช่วงชั้น และคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาไม่ถึงครึ่ง ทั้งที่ข้อสอบที่ สทศ.ออกนั้นไม่ใช่ข้อสอบที่ยาก ระดับความยากง่ายเหมือนกันทุกปี การที่เด็กทำคะแนนได้น้อยอาจจะมาจากหลายกรณีคือ ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสอบของเด็กเอง เพราะเด็กบางคน เช่น ป.6 ไม่ตั้งใจสอบ เพราะไม่ได้นำคะแนนไปใช้

"แต่คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดก็ไม่ถึง 50 คะแนน ทั้งๆ ที่ข้อสอบโอเน็ตค่อนข้างง่ายยังทำคะแนนได้น้อย แสดงว่ามาตรฐานของโรงเรียนต่ำ ทั้งนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ย 4 ปีในแต่ละรายวิชาไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ไม่มีวิชาใดเกินครึ่ง หมายความว่าเด็กไทยมีความรู้เพียงแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอน เพราะหากมีการปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยจะต้องสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนควรจะต้องลงมาบริหารจัดการ ให้ครูผู้สอนมาดูว่าวิชาที่ตัวเองสอนอยู่ควรจะต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง จากนี้ สทศ.จะส่งข้อมูลกลับไปยังโรงเรียน โดยจะวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เป็นรายวิชา และโรงเรียนอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของประเทศ" ศ.ดร.อุทุมพรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในชั้น ป.6 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 953,087 คน ผู้ขาดสอบคิดเป็น 2.3% สอบจำนวน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 42.02 คะแนน คณิตศาสตร์ 43.76 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 51.68 คะแนน

ทั้งนี้ โอเน็ตระดับ ม.3 ซึ่งสอบปีนี้เป็นครั้งแรก มีผู้เข้าสอบ 803,323 คน ขาดสอบ 6.8% สอบจำนวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 41.036 คะแนน สังคมศึกษา 41.369 คะแนน คณิตศาสตร์ 34.564 คะแนน ภาษาอังกฤษ 32.636 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 39.388 คะแนน

ขณะที่ โอเน็ตระดับ ม.6 มีผู้เข้าสอบ 343,859 คน ผู้ขาดสอบคิดเป็น 6.2% สอบจำนวน 8 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 46.415 คะแนน สังคมศึกษา 34.671 คะแนน คณิตศาสตร์ 30.643 คะแนน ภาษาอังกฤษ 35.978 คะแนน วิทยาศาสตร์ 33.649 คะแนน สุขศึกษา 56.745 คะแนน ศิลปะ 43.216 คะแนน และการงานฯ 40.012 คะแนน

ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2551 จำนวน 5 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย ปี 2548 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 48.62 คะแนน ปี 2549 50.33 คะแนน ปี 2550 50.70 คะแนน และปี 2551 46.41 คะแนน เฉลี่ย 4 ปี 49 คะแนน สังคมศึกษา ปี 2548 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.24 คะแนน ปี 2549 37.94 คะแนน ปี 2550 37.76 คะแนน ปี 2551 34.67 คะแนน เฉลี่ย 4 ปี 38.25 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2548 28.46 ปี 2549 29.36 ปี 2550 32.49 ปี 2551 35.97 คะแนน เฉลี่ย 4 ปี 30.28 คะแนน ภาษาอังกฤษ ปี 2548 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.81 คะแนน ปี 2549 32.37 คะแนน ปี 2550 30.93 คะแนน ปี 2551 35.97 คะแนน เฉลี่ย 4 ปีอยู่ที่ 32.12 คะแนน วิทยาศาสตร์ ปี 2548 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 34.01 คะแนน ปี 2549 34.88 คะแนน ปี 2550 34.62 คะแนน ปี 2551 33.64 คะแนน เฉลี่ย 4 ปีอยู่ที่ 34.28 คะแนน

วันเดียวกัน ที่ รร.เชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า จ.ภูเก็ต ดาโต๊ะเสรี ฮิชัมมู ดิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการแห่งมาเลเซีย และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา ครั้งที่ 44 (ซีเมค) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก สภาวะโลกร้อน โรคเอดส์ ฯลฯ ทำให้เราลืมที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามแบบฉบับอาเซียน

ประธานซีเมค กล่าวต่อว่า เวทีสภาซีเมคที่มาเลเซียได้เน้นการศึกษาเพื่อปวงชน โดยประเทศสมาชิกร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามีถึง 9.2 ล้านคน ในจำนวนนี้มีถึง 3 ล้านคนในอาเซียน และยังมีผู้ใหญ่ถึง 34.3 ล้านคน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของซีมีโอที่มีการจัดการประชุมในหัวข้อ การเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรลุจุดประสงค์การศึกษาเพื่อปวงชนในปี 2015 มีการเสนอแนะแผนงานร่วมกันของประเทศสมาชิก อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน มาเลเซียรับจะเป็นผู้นำโครงการ 2 โครงการด้านการศึกษาเพื่อผู้พิการทางสังคม และการศึกษาเพื่อสตรี มาเลเซียยังให้ความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อริเริ่มโครงการอื่นๆ อีก 4 โครงการ

ด้าน นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมซีมีโอ ว่า ประเทศสมาชิกซีมีโอจะต้องประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาหลังสำเร็จชั้นประถม ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่รัฐทุ่มงบ 1.9 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นการช่วยเฉพาะเด็กยากจน และรัฐบาลยังเตรียมปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปครู ปฏิรูปหลักสูตรที่ตั้งธงว่าจะตามรอยหลักปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ว่า ประธานซีเมคชื่นชมนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง ด้านการศึกษาในภูมิภาค โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปจัดทำแผน ซึ่งปัจจุบันชาวต่างชาติเข้ามาเรียนจำนวนกว่า 2 หมื่นคน

 

Advertisement Replay Ad
นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์