ม.6สอบตกโอเน็ต4ปีซ้อน8วิชาเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50

ม.6สอบตกโอเน็ต4ปีซ้อน8วิชาเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50

ม.6สอบตกโอเน็ต4ปีซ้อน8วิชาเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50

อุทุมพร เผยเด็กไทยสอบตกโอเน็ต 4 ปีซ้อน คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 เศร้าใจ! แม้ข้อสอบง่ายๆ ยังทำไม่ได้ ชี้ชัดมาตรฐาน ร.ร.ต่ำ โวย! ร.ร.ไม่นำผลสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอน เตรียมเดินหน้ารุก ผอ.ร.ร.คุมครูปรับปรุงการสอนด่วน! ขณะที่เวทีซีเมค ชูธง "การศึกษาเพื่อปวงชน" เรียกร้องประเทศสมาชิก อุ้มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 3 ล้านคนในอาเซียน รวมทั้งผู้ใหญ่อีก 34.3 ล้านคน ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ประกาศผลสอบ แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และชั้น ม.6 จะนำผลสอบโอเน็ตไปใช้ในการสอบคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นส์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ โดย สทศ.นำผลการสอบโอเน็ตทั้ง 3 ช่วงชั้น ทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ทั้งเว็บไซต์ของ สทศ.คือ www.niets.or.th และเว็บไซต์ของพันธมิตร ซึ่งไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่ม หากนักเรียนสงสัยให้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เวลา 08.30 น. และดูคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนนี้

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า ในภาพรวมคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ต่ำลง ซึ่งทั้ง 3 ช่วงชั้น และคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาไม่ถึงครึ่ง ทั้งที่ข้อสอบที่ สทศ.ออกนั้นไม่ใช่ข้อสอบที่ยาก ระดับความยากง่ายเหมือนกันทุกปี การที่เด็กทำคะแนนได้น้อยอาจจะมาจากหลายกรณีคือ ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสอบของเด็กเอง เพราะเด็กบางคน เช่น ป.6 ไม่ตั้งใจสอบ เพราะไม่ได้นำคะแนนไปใช้

"แต่คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดก็ไม่ถึง 50 คะแนน ทั้งๆ ที่ข้อสอบโอเน็ตค่อนข้างง่ายยังทำคะแนนได้น้อย แสดงว่ามาตรฐานของโรงเรียนต่ำ ทั้งนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ย 4 ปีในแต่ละรายวิชาไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ไม่มีวิชาใดเกินครึ่ง หมายความว่าเด็กไทยมีความรู้เพียงแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอน เพราะหากมีการปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยจะต้องสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนควรจะต้องลงมาบริหารจัดการ ให้ครูผู้สอนมาดูว่าวิชาที่ตัวเองสอนอยู่ควรจะต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง จากนี้ สทศ.จะส่งข้อมูลกลับไปยังโรงเรียน โดยจะวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เป็นรายวิชา และโรงเรียนอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของประเทศ" ศ.ดร.อุทุมพรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในชั้น ป.6 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 953,087 คน ผู้ขาดสอบคิดเป็น 2.3% สอบจำนวน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 42.02 คะแนน คณิตศาสตร์ 43.76 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 51.68 คะแนน

ทั้งนี้ โอเน็ตระดับ ม.3 ซึ่งสอบปีนี้เป็นครั้งแรก มีผู้เข้าสอบ 803,323 คน ขาดสอบ 6.8% สอบจำนวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 41.036 คะแนน สังคมศึกษา 41.369 คะแนน คณิตศาสตร์ 34.564 คะแนน ภาษาอังกฤษ 32.636 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 39.388 คะแนน

ขณะที่ โอเน็ตระดับ ม.6 มีผู้เข้าสอบ 343,859 คน ผู้ขาดสอบคิดเป็น 6.2% สอบจำนวน 8 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 46.415 คะแนน สังคมศึกษา 34.671 คะแนน คณิตศาสตร์ 30.643 คะแนน ภาษาอังกฤษ 35.978 คะแนน วิทยาศาสตร์ 33.649 คะแนน สุขศึกษา 56.745 คะแนน ศิลปะ 43.216 คะแนน และการงานฯ 40.012 คะแนน

ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2551 จำนวน 5 วิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย ปี 2548 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 48.62 คะแนน ปี 2549 50.33 คะแนน ปี 2550 50.70 คะแนน และปี 2551 46.41 คะแนน เฉลี่ย 4 ปี 49 คะแนน สังคมศึกษา ปี 2548 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.24 คะแนน ปี 2549 37.94 คะแนน ปี 2550 37.76 คะแนน ปี 2551 34.67 คะแนน เฉลี่ย 4 ปี 38.25 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2548 28.46 ปี 2549 29.36 ปี 2550 32.49 ปี 2551 35.97 คะแนน เฉลี่ย 4 ปี 30.28 คะแนน ภาษาอังกฤษ ปี 2548 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.81 คะแนน ปี 2549 32.37 คะแนน ปี 2550 30.93 คะแนน ปี 2551 35.97 คะแนน เฉลี่ย 4 ปีอยู่ที่ 32.12 คะแนน วิทยาศาสตร์ ปี 2548 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 34.01 คะแนน ปี 2549 34.88 คะแนน ปี 2550 34.62 คะแนน ปี 2551 33.64 คะแนน เฉลี่ย 4 ปีอยู่ที่ 34.28 คะแนน

วันเดียวกัน ที่ รร.เชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า จ.ภูเก็ต ดาโต๊ะเสรี ฮิชัมมู ดิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการแห่งมาเลเซีย และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา ครั้งที่ 44 (ซีเมค) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก สภาวะโลกร้อน โรคเอดส์ ฯลฯ ทำให้เราลืมที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามแบบฉบับอาเซียน

ประธานซีเมค กล่าวต่อว่า เวทีสภาซีเมคที่มาเลเซียได้เน้นการศึกษาเพื่อปวงชน โดยประเทศสมาชิกร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามีถึง 9.2 ล้านคน ในจำนวนนี้มีถึง 3 ล้านคนในอาเซียน และยังมีผู้ใหญ่ถึง 34.3 ล้านคน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของซีมีโอที่มีการจัดการประชุมในหัวข้อ การเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรลุจุดประสงค์การศึกษาเพื่อปวงชนในปี 2015 มีการเสนอแนะแผนงานร่วมกันของประเทศสมาชิก อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน มาเลเซียรับจะเป็นผู้นำโครงการ 2 โครงการด้านการศึกษาเพื่อผู้พิการทางสังคม และการศึกษาเพื่อสตรี มาเลเซียยังให้ความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อริเริ่มโครงการอื่นๆ อีก 4 โครงการ

ด้าน นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมซีมีโอ ว่า ประเทศสมาชิกซีมีโอจะต้องประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาหลังสำเร็จชั้นประถม ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่รัฐทุ่มงบ 1.9 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นการช่วยเฉพาะเด็กยากจน และรัฐบาลยังเตรียมปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปครู ปฏิรูปหลักสูตรที่ตั้งธงว่าจะตามรอยหลักปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ว่า ประธานซีเมคชื่นชมนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง ด้านการศึกษาในภูมิภาค โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปจัดทำแผน ซึ่งปัจจุบันชาวต่างชาติเข้ามาเรียนจำนวนกว่า 2 หมื่นคน

 

Advertisement Replay Ad
หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

หวิดย่างสด แท็กซี่ชนขอบทางไฟลุก คนขับหนีตายลิ้นเกือบขาด

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์