แถลงการณ์นพดลร่อนอัดมาร์ค-กษิตเรื่องเขาพระวิหาร

แถลงการณ์นพดลร่อนอัดมาร์ค-กษิตเรื่องเขาพระวิหาร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนว่า นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกะรทรวงต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีการแก้ปัญหาพรมแดนบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า เมื่อตอนที่นายอภิสิทธิ์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ นายอภิสิทธิ์ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคน เช่น นายอลงกรณ์ พลบุตร ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจตน ในฐานะรมว.ต่างประเทศ เกี่ยวกับกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก และมีหลายประเด็นที่เป็นความเท็จ และเป็นความเห็นที่บิดเบือน แต่หลังจากที่นายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้ามาบริหารประเทศ และหลังจากการเดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ดำเนินการใดๆตามสิ่งที่ได้เคยพูดและโจมตีตนไว้ ดังนี้

1.นายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ เคยอภิปรายว่า เส้นเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชายังใช้สันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดน ทั้งๆที่กองทัพ กรมแผนที่ทหาร และกระทรวงการต่างประเทศยึดถือเส้นเขตแดนที่ขีดตามแผนที่ชุด แอล7017 ที่ใช้สันปันน้ำเหมือนกัน แต่ยกเว้นปริเวณปราสาทพระวิหารที่ขีดเส้นและยกให้กัมพูชาตามคำตัดสินศาลโลก แต่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิ์ มีความเห็นว่า ที่ดินใต้ปราสาทและ ที่ดินบริเวณปราสาทยังเป็นของไทย ดังนั้น นายอภิสิทธิ์และรัฐบาลต้องไปเจรจากัมกัมพูชาขอ ที่ดินใต้ปราสาทและที่ดินบริเวณปราสาทคืนมา

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลและในการเดินทางไปพบนายกฯฮุนเซ็น ของกัมพูชาที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ดำเนินการใดๆตามที่นายอภิสิทธิ์เคยโจมตีตนในสภา

2. นายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจตนว่าเส้นเขตแดนตามแผนที่ชุดแอล 7017ตรงบริเวณปราสาทพระวิหารไม่ใช่เส้น ทั้งๆที่กระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กองทัพไทยและกรมแผนที่ทหาร ระบุว่าเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ที่ไทยยึดถือ และเป็นท่าทีของประเทศไทยมาโดยตลอด

" นายอภิสิทธิ์ได้บิดเบือนข้อมูลเพราะนายอภิสิทธิ์ลืมไปว่า ตัวนายอภิสิทธิ์เองที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2541 ได้เคยอนุมัติพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เมื่อ ปี 2541 และจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยในแผนที่ดังกล่าว รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้และทำตามแผนที่ชุด แอล7017 ทุกประการ นอกจากนั้นยังระบุใต้แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาว่า เส้นเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร คือ "เขตเส้นพรมแดนตามกฎหมาย ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่นายอภิสิทธิ์และพรรค ประชาธิปัตย์อภิปรายในสภาอย่างสิ้นเชิงว่าไม่ใช่เส้นเขตแดนระหว่างประเทศ แถลงการณ์นายนพดลระบุ

แถลงการณ์ ดังกล่าวระบุอีกว่า ในการทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาของนายอภิสิทธิ์ดังกล่าวนั้น ถ้าคดีขึ้นศาลโลก ไทยอาจจะถูกกฏหมายปิดปากอีกครั้ง เพราะนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ไปออกกฏหมายภายในเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งทำตามแผนที่ ชุด แอล 7017 ไปแล้ว

3. สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคน โดยเฉพาะนายกษิต ภิรมย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ได้โจมตีว่า การลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชนั้นกระทำไปเพื่อแลกกับสัมปทานน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติในกัมพูชา หรือเพื่อแลกกับโครงการการลงทุนในเกาะกง กัมพูชา โดยเฉพาะกล่าวหาว่ากระทำไปเพื่อให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้รับสัมปทานหรือได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นความเท็จ ดังนั้นในการเดินทางไปกัมพูชาที่ผ่านมา ทำิทธิ์ไม่สั่งการให้รัฐบาลไปตรวจสอบในกัมพูชาว่าการการลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา กระทำไปเพราะมีผลประโยชน์ตอบแทน ทำไปเพื่อแลกกับสัมปทานน้ำมันและแก๊ซธรรมชาติในกัมพูชา ห รือเพื่อแลกกับโครงการการลงทุนในเกาะกงจริงหรือไม่ ทำไมนายอภิสิทธิ์และรัฐบาลไม่ทำความจริงให้ปรากฎ

4. นายนายกษิต ภิรมย์ ก่อนมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ประกาศบนเวทีพันธมิตรว่าจะทวงปราสาทพระวิหารคืนจากกัมพูชา และนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นว่าไทยยังสงวนสิทธิทวงคืนปราสาทพระวิหาร เพราะอาจค้นพบหลักฐานใหม่ และสามารถทวงคืนได้ตลอดเวลาเพราะไม่มีกำหนดอายุความตามข้อ 60 ของธรรมนูญศาลโลก ซึ่งความเห็นของนายนายกษิต ภิรมย์ และของนายอภิสิทธิ์ขัดแย้งกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศโดยสิ้นเชิง โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหารถึงที่สุด และอุทธรณ์และรื้อฟื้นคดีไม่ได้แล้ว ตามข้อ 60 และ 61 ธรรมนูญศาลโลก ดังนั้นในการเดินทางไปพบนายกฯฮุนเซ็น นายอภิสิทธิ์ทำไมไม่ได้แจ้งต่อนายกฯกัมพูชาว่าไทยยังสงวนสิทธิทวงปราสาทพระวิหารคืน และขอถามว่านายอภิสิทธิ์จะดำเนินกระบวนการยื่นเรื่องทวงคืนประสาทพระวิหารต่อศาลโลกเมื่อใด เพื่อพิสูจน์ว่าความเห็นของนายอภิสิทธิ์ถูกต้อง

Advertisement Replay Ad
'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์