เผยรายชื่อส.ส.ที่อาจถูกเพิกถอนตาม16ส.ว. นักการเมืองดังโดนอื้อ

เผยรายชื่อส.ส.ที่อาจถูกเพิกถอนตาม16ส.ว. นักการเมืองดังโดนอื้อ

เปิดรายชื่อส.ส.ที่มีแนวโน้มตกเก้าอี้ตาม16ส.ว. นักดังมีแววหลุดอื้อ ทั้งสุเทพ กัลยา ไตรรงค์ องอาจ เสธ.หนั่น และประธานชัย เผยคนร้องหลักคือ ศุภชัย ใจสมุทร สมัยยังอยู่พลังประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภชัย ใจสมุทร ในขณะเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชน (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสังกัดพรรคภูมิใจไทย ) ได้เคยทำเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณี ส.ส. และ ส.ว.ถือหุ้นในกิจการวิทยุโทรทัศน์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 48 และถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนที่มีสัมปทานกับรัฐในลักษณะผูกขาดตัดตอน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 265 วรรคสอง โดยสำหรับรายชื่อของ ส.ส. นั้นทั้งหมดสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ต่อมานายศุภชัยเมื่อได้เปลี่ยนขั้วมาร่วมรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำ จึงทำหนังสือขอถอนเรื่องร้อง ส.ส.ออกไป แต่ กกต.มีความเห็นว่ามีผู้ร้องเรื่องในลักษณะเดียวกัน เช่น นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา และนายสมคิด หอมเนตร จึงไม่อนุมัติให้ถอนเรื่องของ ส.ส.ออกไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน กกต.ได้มีมติเพิกถอนสมาชิกภาพของ ส.ว.16 คน จากกรณีดังกล่าว ซึ่งมติดังกล่าวอาจสามารถนำมาเป็นบรรทัดฐานใช้ตัดสินกับกรณี ส.ส. ได้

ทั้งนี้ รายชื่อ ส.ส.ที่นายศุภชัยได้ยื่นต่อทางกกต.เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ ตามมาตรา 106 (6) ของรัฐธรรมนูญ 2550มีรายชื่อของนักการเมืองระดับแกนนำสำคัญหลายคนของพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วย อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์นายจุติ ไกรฤกษ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นต้นสำหรับรายชื่อทั้งหมดประกอบไปด้วย

1.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค และส.ส.สุราษฎร์ธานี ถือหุ้นในบริษัท ธนายง จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

2.นายอนุชา บุรพชัยศรี ส.ส.กทม. ถือหุ้นบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

3. นายสมเกียรติ ฉันทวานิช ส.ส.กรุงเทพฯ ถือหุ้นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

4.นายสกลธี ภัททิยกุล ส.ส.กรุงเทพฯ ถือหุ้น บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด(มหาชน)

5.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.กรุงเทพฯ ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

6.นายชนินทร์ รุ่งแสง ส.ส.กรุงเทพฯ ถือหุ้น บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่นจำกัด(มหาชน)

7.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ส.ส.กรุงเทพฯ ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

8.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.กรุงเทพฯ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

9.นายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร ถือหุ้นบริษัท โทเทิลแอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

10.นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ส.ส.ตาก ถือหุ้นบริษัท อสมท.จำกัด(มหาชน)

11.นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ส.ส.นครนายก ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

12.น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

13.นายสัมพันธ์ ทองสมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)

14.นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

15.นาย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร ส.ส.นครสวรรค์ ถือหุ้นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

16.นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

17.นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

18.นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหานชน) บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)

19.นาย วิชัย ล้ำสุทธิ ส.ส.ระยอง ถือหุ้นบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

20.นาย เจือ ราชสีห์ ส.ส.สงขลา ถือหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

21.นาย วินัย เสนเนียม ส.ส.สงขลา ถือหุ้น บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

22.นาย ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ ส.ส.สงขลา ถือหุ้น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

23.นาง นิภา พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี ถือหุ้นบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

24.พล.อ. พิชาญเมธ ม่วงมณี ส.ส.สัดส่วน กลุ่มที่ 1 ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

25.นาย ประกอบ จิรกิตติ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มที่ 6 ถือหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

26.นาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ส.ส.สัดส่วน กลุ่มที่ 8 ถือหุ้น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

27.น.ส. เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มที่ 8 ถือหุ้น บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

ส่วนรายชื่อ ส.ส. ที่ถือหุ้นสัมปทานของรัฐ ที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นให้ กกต. ตรวจสอบก่อนหน้านี้ประกอบด้วย

1. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคกิจสังคม

2. นาง มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ พรรคเพื่อแผ่นดิน

3. นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา รมช.คมนาคม

4. นาง อุไรวรรณ เทียนทอง พรรคประชาราช

5. นาย สุนัย จุลพงศธร พรรคเพื่อไทย

6.นาย สมพล เกยุราพันธุ์ พรรคเพื่อไทย

7. นาย วัลลภ ไทยเหนือ พรรคเพื่อแผ่นดิน

8. พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก พรรคเพื่อแผ่นดิน

9. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย พรรคเพื่อไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

10. นาย ปวีณ แซ่จึง พรรคเพื่อไทย

11.นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

12. นางปานหทัย เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย

13. นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคเพื่อไทย

14. นายไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคเพื่อไทย

15. นายนิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคเพื่อไทย

16. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

17. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

18. น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย

19. นายอิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย

20. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย

21. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง พรรคประชาราช

22. นายมานิต นพอมรบดี พรรคภูมิใจไทย รมช.สาธารณสุข

23. นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

24. นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน

25. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

26. ม.ร.ว.กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี พรรคเพื่อแผ่นดิน

27. นายอัศวิน วิภูศิริ พรรคชาติไทยพัฒนา

28. นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคประชาราช

29. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย

30. นางดวงแข อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย

31. นายภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย

32. พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ พรรคเพื่อไทย

33. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย

34. น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคเพื่อไทย

35. นายประนอม โพธิ์คำ พรรคเพื่อแผ่นดิน

36. พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

37. นายเสนาะ เทียนทอง พรรคประชาราช

38. นาย วิรุฬ เตชะไพบูลย์ พรรคเพื่อไทย

39. นายชัย ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย ประธานรัฐสภา

Advertisement Replay Ad
"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์