รายงานพิเศษ : สสช. สำรวจพบ 1 ใน 5 คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ศาสนาและครอบครัวช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น

รายงานพิเศษ : สสช. สำรวจพบ 1 ใน 5 คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ศาสนาและครอบครัวช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ติดตามสำรวจสุขภาพจิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ หลังผลสำรวจล่าสุดพบ 1 ใน 5 ของคนไทย มีปัญหาสุขภาพจิต ขณะที่ศาสนาและครอบครัวเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น รายละเอียดติดตามได้จากรายงาน นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงสุขภาพจิตของคนไทยในแต่ละช่วงเวลา ตามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายและวางแผนในการแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างตรงจุด สำหรับการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องมือวัดสุขภาพจิตเป็นข้อถาม 15 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทีมงานวิชาการของกรมสุขภาพจิต มีการสำรวจช่วงแรกในเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยให้ผู้ตอบอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 28,500 คน สำรวจตัวเอง และประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่ 31.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป คือระหว่าง 27.01-34 คะแนน โดยพบว่า คนไทยเกินครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 54.54 มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป รองลงมาร้อยละ 27.69 มีสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป และมีประมาณ 1 ใน 5 หรือ ร้อยละ 17.77 ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ส่วนชายและหญิงมีสุขภาพจิตใกล้เคียงกัน คือมีคะแนนเฉลี่ย 31.95 และ 31.66 คะแนน ตามลำดับ แต่หญิงมีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าชาย คือ ร้อยละ 18.43 และ 17.06 ตามลำดับ ด้านผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ 40-59 ปี มีสุขภาพจิตดีกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ โดยมี 32.12 คะแนน คนกลุ่มนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 16.35 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปมากที่สุด คือร้อยละ 30.16 ส่วนวัยชรา 60 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่มีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยต่ำสุด คือ 31.44 คะแนน แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสุขภาพจิตคนทั่วไป อย่างไรก็ตาม พบว่า วัยนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าวัยอื่น ๆ คือ ร้อยละ 21.43 ขณะที่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสุขภาพจิตดีกว่าอาชีพอื่น คือ 33.82 คะแนน โดยมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปเพียงร้อยละ 9.37 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป มากกว่าอาชีพอื่นอย่างเห็นได้ชัด คือ ร้อยละ 41.11 ซึ่งอาจเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน ส่วนอาชีพรับจ้างทั่วไป มีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพอื่น คือ 30.38 คะแนน และมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าอาชีพอื่น คือ ร้อยละ 27.25 ขณะที่สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 18.16 นอกจากนี้ พบว่า ความเคร่งศาสนา การปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา และการมีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอของสมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น เลขาธิการสถิติแห่งชาติยังได้สรุปผลการสำรวจที่สะท้อนให้เห็นว่า ในภาพรวมคนไทยยังมีสุขภาพจิตดี แต่เนื่องจากการสำรวจดำเนินการในช่วงเริ่มของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาพจิตคนไทยอาจยังไม่มากนัก ซึ่ง สสช. จะได้ติดตามสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยต่อไป

Advertisement Replay Ad
วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

ผจก.ปั๊มแก๊ส โวย ชายฉกรรจ์ชักปืนบุกจับคน ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหน

ผจก.ปั๊มแก๊ส โวย ชายฉกรรจ์ชักปืนบุกจับคน ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหน

แม่ขอนิดนึงก็ยังดี จากใจ กุ๊บกิ๊บ ก่อนต้องเล่นสวนน้ำกับลูกและสามี

แม่ขอนิดนึงก็ยังดี จากใจ กุ๊บกิ๊บ ก่อนต้องเล่นสวนน้ำกับลูกและสามี

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

กัปตัน อุ้ม น้องดิน ถ่ายภาพเทียบอดีตกับปัจจุบัน เหมือนตอนเด็กของตัวเองเป๊ะ

กัปตัน อุ้ม น้องดิน ถ่ายภาพเทียบอดีตกับปัจจุบัน เหมือนตอนเด็กของตัวเองเป๊ะ

คนขับรถบรรทุกแวะซื้อหอย กลับขึ้นรถสร้อยทองหาย 1 บาท

คนขับรถบรรทุกแวะซื้อหอย กลับขึ้นรถสร้อยทองหาย 1 บาท

รูปเดียวจบ ใบเตย อาร์สยาม ถ่ายรูปเช็กอิน เซ็กซี่แบบไม่ต้องเห็นหน้า

รูปเดียวจบ ใบเตย อาร์สยาม ถ่ายรูปเช็กอิน เซ็กซี่แบบไม่ต้องเห็นหน้า

แพทย์ยืนยัน คณบดี มรภ.เสียชีวิตเพราะก๊าซคาร์บอน

แพทย์ยืนยัน คณบดี มรภ.เสียชีวิตเพราะก๊าซคาร์บอน

แม่เจอศพ ช็อก หนุ่มใหญ่ผูกคอตายในสวน พ่อเผยเครียดหลานติดเกม

แม่เจอศพ ช็อก หนุ่มใหญ่ผูกคอตายในสวน พ่อเผยเครียดหลานติดเกม

“สายป่าน อภิญญา” อัพเดทความคืบหน้าคดี รับ “อาเบย์” ถอนหุ้นร้านกาแฟแล้ว

“สายป่าน อภิญญา” อัพเดทความคืบหน้าคดี รับ “อาเบย์” ถอนหุ้นร้านกาแฟแล้ว

แม่แหม่ม คัทลียา ชื่นใจ ถ่ายละคร 5 วันติด ตื่นมาเจออาหารเช้าฝีมือคนพิเศษ

แม่แหม่ม คัทลียา ชื่นใจ ถ่ายละคร 5 วันติด ตื่นมาเจออาหารเช้าฝีมือคนพิเศษ

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

หนุ่มน้อยใจแฟนหนีหาย วิดีโอคอลสั่งเสียเพื่อน ก่อนผูกคอตัวเอง

หนุ่มน้อยใจแฟนหนีหาย วิดีโอคอลสั่งเสียเพื่อน ก่อนผูกคอตัวเอง

ทนายเชื่อ ครูปรีชาไม่มีคลิปภรรยาอดีตตร.ก้มเก็บหวย 30 ล้านกลางตลาด

ทนายเชื่อ ครูปรีชาไม่มีคลิปภรรยาอดีตตร.ก้มเก็บหวย 30 ล้านกลางตลาด

ดารายกทัพร่วมยินดี วิวาห์หรูพันล้านไฮโซ "แพร ธรรมวัฒนะ"

ดารายกทัพร่วมยินดี วิวาห์หรูพันล้านไฮโซ "แพร ธรรมวัฒนะ"

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

น้ำใจชาวพุทธนับพัน แห่ช่วยสร้างบันได 400 ขั้น วัดเขาตะแบก

น้ำใจชาวพุทธนับพัน แห่ช่วยสร้างบันได 400 ขั้น วัดเขาตะแบก

ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่ 8 แสนบาท นำเงินถวายให้วัดทั้งหมด

ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่ 8 แสนบาท นำเงินถวายให้วัดทั้งหมด

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์