รายงานพิเศษ : สสช. สำรวจพบ 1 ใน 5 คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ศาสนาและครอบครัวช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น

รายงานพิเศษ : สสช. สำรวจพบ 1 ใน 5 คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ศาสนาและครอบครัวช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ติดตามสำรวจสุขภาพจิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ หลังผลสำรวจล่าสุดพบ 1 ใน 5 ของคนไทย มีปัญหาสุขภาพจิต ขณะที่ศาสนาและครอบครัวเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น รายละเอียดติดตามได้จากรายงาน นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงสุขภาพจิตของคนไทยในแต่ละช่วงเวลา ตามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายและวางแผนในการแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างตรงจุด สำหรับการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องมือวัดสุขภาพจิตเป็นข้อถาม 15 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทีมงานวิชาการของกรมสุขภาพจิต มีการสำรวจช่วงแรกในเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยให้ผู้ตอบอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 28,500 คน สำรวจตัวเอง และประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่ 31.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป คือระหว่าง 27.01-34 คะแนน โดยพบว่า คนไทยเกินครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 54.54 มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป รองลงมาร้อยละ 27.69 มีสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป และมีประมาณ 1 ใน 5 หรือ ร้อยละ 17.77 ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ส่วนชายและหญิงมีสุขภาพจิตใกล้เคียงกัน คือมีคะแนนเฉลี่ย 31.95 และ 31.66 คะแนน ตามลำดับ แต่หญิงมีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าชาย คือ ร้อยละ 18.43 และ 17.06 ตามลำดับ ด้านผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ 40-59 ปี มีสุขภาพจิตดีกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ โดยมี 32.12 คะแนน คนกลุ่มนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 16.35 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปมากที่สุด คือร้อยละ 30.16 ส่วนวัยชรา 60 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่มีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยต่ำสุด คือ 31.44 คะแนน แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสุขภาพจิตคนทั่วไป อย่างไรก็ตาม พบว่า วัยนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าวัยอื่น ๆ คือ ร้อยละ 21.43 ขณะที่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสุขภาพจิตดีกว่าอาชีพอื่น คือ 33.82 คะแนน โดยมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปเพียงร้อยละ 9.37 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป มากกว่าอาชีพอื่นอย่างเห็นได้ชัด คือ ร้อยละ 41.11 ซึ่งอาจเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน ส่วนอาชีพรับจ้างทั่วไป มีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพอื่น คือ 30.38 คะแนน และมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าอาชีพอื่น คือ ร้อยละ 27.25 ขณะที่สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 18.16 นอกจากนี้ พบว่า ความเคร่งศาสนา การปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา และการมีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอของสมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น เลขาธิการสถิติแห่งชาติยังได้สรุปผลการสำรวจที่สะท้อนให้เห็นว่า ในภาพรวมคนไทยยังมีสุขภาพจิตดี แต่เนื่องจากการสำรวจดำเนินการในช่วงเริ่มของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาพจิตคนไทยอาจยังไม่มากนัก ซึ่ง สสช. จะได้ติดตามสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยต่อไป

Advertisement Replay Ad
ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

ภาพบรรยากาศอบอุ่น งานแต่งลีโอ พุฒ กับเจ้าสาวจิ๊บ สุดน่ารัก

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

แพทริเซีย ได้บทเรียนครั้งใหญ่ นุ่งบิกินีเจอชาวเน็ตวิจารณ์

รพ.เกาหลี ฉาว  พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

รพ.เกาหลี ฉาว พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แม่ร้อง "ปวีณา" ช่วยลูกวัย 1 ขวบถูกชายคบหาทำร้ายสาหัส

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

แห่กดไลค์ให้กับ "ผู้พันเบิร์ด" เปิดโผ ครม.บันเทิง โดนใจมาก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

ลาล่า เซลฟี่ แต่คนโฟกัสผิดจุด จับภาพในกระจก

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

พบแล้วหนุ่มหายตัว 10 วัน เมียคาดผูกคอตายเหตุน้อยใจแม่

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

ตำรวจคาดคนร้ายข่มขืนสาวไม่สมประกอบ เป็นคนใกล้ตัว

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

ปาร์ตี้เบาๆ แอฟ น้องปีใหม่ กับสมาชิกครอบครัวเตชะณรงค์

ปาร์ตี้เบาๆ แอฟ น้องปีใหม่ กับสมาชิกครอบครัวเตชะณรงค์

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

อดีตพยาบาลเปิดห้องทำแท้งเถื่อน ทารกผ่านมือแล้วกว่า 100 ศพ

อดีตพยาบาลเปิดห้องทำแท้งเถื่อน ทารกผ่านมือแล้วกว่า 100 ศพ

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

แม่เป้ย แต่งชุดตุ๊กตามุ้งมิ้ง ร่วมงานวันเกิดเพื่อน "น้องโปรด"

แม่เป้ย แต่งชุดตุ๊กตามุ้งมิ้ง ร่วมงานวันเกิดเพื่อน "น้องโปรด"

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สาวเสิร์ฟถูกลูกค้าชาย 3 คน รุมกระทืบ หลังไม่ยอมให้ลวนลาม

สาวเสิร์ฟถูกลูกค้าชาย 3 คน รุมกระทืบ หลังไม่ยอมให้ลวนลาม

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

ศาลฎีกายกคำร้องรื้อคดี 'ครูจอมทรัพย์' ชี้พยานไม่น่าเชื่อ

ศาลฎีกายกคำร้องรื้อคดี 'ครูจอมทรัพย์' ชี้พยานไม่น่าเชื่อ

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์