โพลชี้ปชช.อยากฟังแม้วโฟนอิน รับสงสารต้องการให้กลับไทย อึ้งรับได้ถ้ารบ.โกง แล้วทำให้คนอยู่ดีกินดี โพ

โพลชี้ปชช.อยากฟังแม้วโฟนอิน รับสงสารต้องการให้กลับไทย อึ้งรับได้ถ้ารบ.โกง แล้วทำให้คนอยู่ดีกินดี โพ

โพลสวนดุสิตเผยความคิดเห็นปชช.อยากฟังโฟนอินทักษิณ จะได้รู้อะไรจริงหรือไม่ เพราะสงสารอยากให้กลับมาบริหารประเทศอีก ชี้ทำให้กระแสกลับมาร้อนแรง ด้านเอแบคโพล สำรวจพบปชช.ส่วนมากรับได้ถ้ารัฐบาลโกงกิน มองเรื่องธรรมดา ถ้าทำให้คนในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โพลชี้ปชช.อยากฟังแม้วโฟนอินสงสารต้องการให้กลับมา

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ว่า สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกอาชีพทั่วประเทศ โดยกระจายไปยังจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภูมิภาค รวม 38 จังหวัด 6,147 คน ระหว่างวันที่ 22-27 มิ.ย. 2552 ต่อกรณีการโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับการเมืองไทย ซึ่งในหัวข้อประชาชนได้รับรู้หรือ เคยรับรู้ หรือ เคยรับฟังการโฟนอินของพ.ท.ต.ทักษิณหรือไม่ พบว่า ประชาชน 78.02% รับรู้ เคยรับรู้ หรือเคยรับฟังจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เพื่อน หรือ ญาติเล่าให้ฟัง เพราะอยากรู้เรื่องราวจาก พ.ต.ท.ทักษิณ และ 21.98% ไม่รับรู้ ไม่เคยรับรู้ ไม่เคยฟัง เพราะไม่สนใจและเบื่อการเมือง

ทั้งนี้หัวข้อประชาชนอยากรับรู้ หรือ อยากฟังการโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณหรือไม่พบว่า ประชาชน 40.47% อยากรับรู้ อยากฟัง เพราะอยากรู้เรื่องราวต่างๆ อยากรู้ว่าอะไรจริงหรือไม่ สงสารและยังรักพ.ต.ท.ทักษิณรวมทั้งอยากรู้เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 31.39% ไม่อยากรับรู้ ไม่อยากฟัง เพราะเป็นเกมการเมือง เบื่อการเมือง ทำให้เกิดความวุ่นวายบ้านเมืองไม่สงบ และไม่ชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ อีก 28.14% เฉยๆ ฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ เพราะเป็นการตอบโต้กันไปมาและประชาชนไม่ค่อยได้ประโยชน์

เมื่อถามถึงหัวข้อความรู้สึกของประชาชนเมื่อได้รับรู้หรือรับฟังการโฟนอินของพ.ต.ท.ทักษิณพบว่าประชาชน 38.43% สงสารอยากให้กลับมาบริหารประเทศ อยากให้มีการอภัยโทษ เพราะเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม น่าจะกลับมาช่วยกู้เศรษฐกิจของประเทศ เคยทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ 33.26% เห็นว่าอยากให้หยุดการโฟนอิน เพราะบ้านเมืองจะได้สงบ ไม่อยากให้เกิดความแตกแยกต่อไป เป็นการยุยงปลุกปั่นประชาชน และ 28.31% เห็นว่า เฉยๆ เพราะเป็นเรื่องเกมการเมือง

ส่วนหัวข้อการโฟนอินของ พ.ต.ท.ทักษิณ มีผลทางการเมืองอย่างไรบ้าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 32.58% เห็นว่า ทำให้กระแสการเมืองร้อนแรงขึ้น 23.70% เห็นว่าสร้างความวุ่นวาย ขัดแย้ง บ้านเมืองไม่สงบ 17.93% เห็นว่าทำให้คนไม่ลืม พ.ต.ท.ทักษิณ ฐานเสียงยังอยู่ 13.76% เห็นว่า รัฐบาลทำงานได้ไม่เต็มที่ และ 11.76% เห็นว่า ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นทางการเมือง กระทบต่อการท่องเที่ยว และมีผลต่อเศรษฐกิจ

สำหรับหัวข้อประชาชนเชื่อข้อความหรือเรื่องราวที่ พ.ต.ท.ทักษิณโฟนอินเข้ามามากน้อยเพียงใดพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 39.08% ค่อนข้างเชื่อ เพราะเป็นเรื่องที่ถูกกดดัน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกใส่ร้าย 37.53% ไม่ค่อยเชื่อ เพราะเป็นเรื่องทางการเมือง เป็นการปลุกกระแส เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวุ่นวาย 11.84% เชื่อ เพราะเคยฟังแล้วสอดคล้องกับความเป็นจริง 11.55% ไม่เชื่อ เพราะเป็นเกมการเมืองตอบดต้กันไปมา

ด้านสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง ชีวิตที่พอเพียงกับความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนและประเด็นสำคัญอื่นๆ ของประเทศในขณะนี้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัดของประเทศ จำนวน 1,228 ครัวเรือน พบว่าประชาชนร้อยละ 73.9 เห็นด้วยว่าการใช้ชีวิตพอเพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และประชาชนส่วนใหญ่พยายามรักษาสิ่งของเครื่องใช้ให้คงสภาพใช้งานได้ยาวนาน และมุ่งทำงานให้พออยู่พอกิน และมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น

ทั้งนี้ ในการสำรวจความเห็นกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่น มีประชาชนถึงร้อยละ 84.5 มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการทำธุรกิจ และส่วนใหญ่ร้อยละ 51.2 ยังยอมรับได้ที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคิดว่าทุกรัฐบาลมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้าทุจริตแล้วทำให้ประเทศรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดีก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้

ส่วนกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศกรณีเขาพระวิหาร ประชาชนร้อยละ 84.6 เห็นว่าอยากให้เจรจากันด้วยสันติวิธี และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีเพียงร้อยละ 4.8 ที่อยากให้ใช้กองกำลังในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ความเห็นเกี่ยวกับสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง พบว่าร้อยละ 52.9 สนับสนุน โดยมีเงื่อนไขให้ชุมนุมอย่างสงบ ร้อยละ 16.3 สนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไข และ ร้อยละ 21.1 ไม่สนับสนุนเลย

Advertisement Replay Ad
"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

"กอบกาญจน์" ร่ำไห้พร้อมรับได้ หากพ้น รมต.

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์