ผ่าแผนไทยเข้มแข็ง รบ.ยัดโครงการปีฒ53 ทั้งที่ไม่พร้อม ใช้งบ5.7หมื่นล. ส่อปั่นผลงานเกินจริง

ผ่าแผนไทยเข้มแข็ง รบ.ยัดโครงการปีฒ53 ทั้งที่ไม่พร้อม ใช้งบ5.7หมื่นล. ส่อปั่นผลงานเกินจริง

จับตาแผนไทยเข้มแข็งปีแรก พบโครงการไม่พร้อม แต่ถูกใส่ในแผนใช้เงินกว่า 5.7 หมื่นล้าน ส่อปั่นผลงานเกินจริง เผยแหล่งน้ำแชมป์ใช้เงิน 6.7 หมื่นล้าน กรมชลฯคว้างบสูงสุด ด้านขนส่งตามมา 6.5 หมื่นล้าน รองนายกฯชง ครม.ให้วัดซื้อพันธบัตร 2 หมื่นล้าน บุญจงชะลอแผนขึ้นเงิน กฟน.แล้ว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า ในแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ซึ่งเป็นโครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ระยะ 3 ปี ช่วง 2553-2555 วงเงินรวม 1.43 ล้านล้านบาท กล่าวเฉพาะโครงการที่ต้องลงทุนระยะที่ 1 ในปี 2552 บางส่วนต่อเนื่องถึงปี 2553 นั้น มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 342,160 ล้านบาท มาจากเงินงบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท รายได้ของรัฐวิสาหกิจ 64 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศตามกฎหมายปกติประมาณ 3,000 ล้านบาท และเงินกู้ต่างประเทศตามกฎหมายปกติ 2,771 ล้านบาท ส่วนเงินก้อนใหญ่จะมาจากเงินกู้ตามกฎหมายพิเศษหรือ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท อีกจำนวน 289,070 ล้านบาท

ข่าวแจ้งว่า ในแผนการลงทุน 3 ปี มีโครงการใช้เงินกว่า 6 พันโครงการนั้น เฉพาะปีแรกมีโครงการที่ขอใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงินนับพันโครงการ โดยที่รัฐบาลระบุว่าต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในปี 2553 แต่ที่น่าสังเกตว่ามีโครงการถูกบรรจุในโครงการประเภทที่ 1 หมายถึงโครงการที่สามารถดำเนินการได้บางส่วนได้ปี 2552 และพร้อมจะดำเนินการได้ในปี 2553 ใน 12 สาขา วงเงิน 231,311 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 57,759 ล้านบาทนั้น ถูกบรรจุอยู่ในโครงการประเภทที่ 2 หรือกลุ่มที่พร้อมดำเนินการได้ในปี 2553 แต่ยังมีปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีกระจายอยู่ใน 11 สาขา ยกเว้นแผนการเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐวงเงิน 14,500 ล้านบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายละเอียดของโครงการใช้เงินในปีแรก พบว่า โครงการด้านสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่ดำเนินการได้ทันทีนั้นได้รับจัดสรรเงินถึง 62,422 ล้านบาท โดย 3 อันดับแรกเป็นงบฯที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน เกือบ 5 หมื่นล้านบาท เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิมทั่วประเทศ และจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ ส่วนโครงการที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะดำเนินการได้จริง (ประเภทที่ 2) มีการจัดสรรเงินไว้แล้ว 4,916 ล้านบาท รวมโครงการ 2 ประเภทได้รับงบฯสูงถึง 67,113 ล้านบาท

สำหรับสาขาขนส่งได้รับการจัดสรร 47,874 ล้านบาท แยกเป็นระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง สีเขียวอ่อน เขียวเข้ม และสายสีน้ำเงิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงิน 4,842 ล้านบาท ขนส่งทางรางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยวงเงิน 2,455 ล้านบาท ขนส่งทางรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ 10 โครงการวงเงิน 39,819 ล้านบาท เช่น โครงการถนนไร้ฝุ่น ,แก้ไขปัญหาจราจรใน กทม.และปริมณฑล ,ปรับปรุงสะพานทั่วประเทศ ,ติดตั้งไฟฟ้า ,ป้ายจราจรและไฟสัญญาณจราจร ส่วนขนส่งทางอากาศ ได้รับจัดสรรเงิน 758 ล้านบาท เช่น การปรับปรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา หากรวมกับโครงการประเภทที่ 2 ในทุกระบบขนส่งจะมีวงเงินกันไว้อีก 17,656 ล้านบาท จะทำให้สาขาขนส่งได้รับจัดสรรเงินถึง 65,530 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ยังไม่พร้อมแต่ถูกบรรจุในโปรแกรมใช้เงินไว้แล้ว เช่น รถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีน้ำตาล และสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เป็นต้น

ส่วนสาขาการศึกษาได้รับจัดสรรเงินรวม 53,270 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการได้ทันปี 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สาขาสาธารณสุขได้รับจัดสรรวงเงินรวม 32,325 ล้านบาท มีโครงการประเภทที่ 2 เพียง 549 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข สุดท้ายโครงการสาขาลงทุนระดับชุมชน โครงการประเภท 1 วงเงิน 16,838 ล้านบาท เน้นพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 175 โครงการและโครงการต้นกล้าอาชีพ ส่วนโครงการประเภท 2 วงเงิน 19,783 ล้านบาท มี 212 โครงการป็นของพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 4,859 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการใช้เงินในแผนพัฒนา 76 จังหวัด รวมเป็นเงิน 36,621 ล้านบาท

บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมรัฐบาลต้องบรรจุโครงการจำนวนมากไว้ในประเภทที่ 2 ทั้งๆที่ยังไม่มีความพร้อม เป็นไปได้ว่ารัฐบาลมุ่งเน้นปริมาณเพื่อสร้างความคึกคัก หวังเรียกความเชื่อมั่นจากภาคเอกชน ถือเป็นการมุ่งความสำเร็จในผลงานเกินกว่าความเป็นจริง เมื่อถึงเวลาแล้วอาจทำไม่ได้ตามที่วางไว้สวยหรูรายงานข่าวระบุ

เวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท. 11) พูดถึงแผนงานกู้เงินผ่านพันธบัตร 50,000 ล้านบาท เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนตามโครงการ ไทยเข้มแข็ง ซึ่งน่าจะเริ่มได้ในเดือนสิงหาคมนี้

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายนนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องการออกพันธบัตรตามโครงการ ไทยเข้มแข็งให้ ครม.รับทราบ ล็อตแรกจำนวน 30,000 ล้านบาท จะขายให้แก่ผู้สูงอายุ ส่วนพันธบัตรที่เหลืออีก 20,000 ล้านบาท เดิมกระทรวงการคลังตั้งใจจะขายให้แก่ธนาคาร แต่ตนได้เสนอให้ขายให้แก่วัด รัฐมนตรีว่าการคลังระบุว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงประสานไปยังมหาเถรสมาคม (มส.) และพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปว่าต้องการให้วัดเข้ามามีส่วนช่วยชาติ ด้วยการดึงเงินของวัดมาซื้อพันธบัตรดังกล่าว วัดเองเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยซึ่งสูงกว่าธนาคารมาก คาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนในการประชุม ครม.

อีกเรื่องหนึ่งกรณี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และหลายฝ่ายทักท้วงการจ่ายเงินค่าครองชีพพิเศษจำนวน 2,000 บาทต่อเดือน ให้แก่พนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และพนักงานการประปานครหลวง (กปน.) ที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นเวลา 1 ปีนั้น ล่าสุด นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะกำกับดูแล กฟน.จะยังไม่นำเสนอเรื่องเข้า ครม.ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพราะยังไม่ได้ข้อสรุป และยังมีขั้นตอนอื่นอีกคือการเสนอเรื่องให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบก่อนขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป ส่วนสุดท้ายผลจะออกมาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ครม.

ผมแค่ได้รับมอบหมายให้ไปรับข้อเรียกร้องของสหภาพ กฟน. (สร.กฟน.) ถือว่าทำหน้าที่เรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องนี้มันยังไม่จบ เพราะ ครม.ยังไม่ได้ตัดสิน แต่มันไม่ใช่เรื่องรีบร้อนอะไร แต่ก่อนรอมาได้ตั้งหลายรัฐบาล จะรออีกนิดเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรนายบุญจงกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุที่ยอมชะลอเรื่องเป็นเพราะถูก ส.ส.ประชาธิปัตย์วิจารณ์หรือไม่ นายบุญจง กล่าวว่า เรื่องการวิจารณ์นั้นไม่รู้เรื่องด้วย แต่การพิจารณาข้อเรียกร้องต่างๆ ของ สร.กฟน.ต้องมีเหตุผล จากเดิมเรียกร้องให้จ่ายเงิน 2,000 บาทให้พนักงานทั้ง 8,000 คน ขนาดผู้บริหารกินเงินเดือน 200,000 บาทก็ยังได้ อีกทั้งยังกำหนดให้มีผลย้อนหลังไปถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ล่าสุดยอมลดเงื่อนไขให้จ่ายเฉพาะพนักงานที่มีเงินเดือนไม่เกิน 50,000 บาท และกำหนดเวลา 1 ปี ส่วนรัฐวิสาหกิจอื่นๆจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรือไม่นั้นไม่รู้ด้วย รู้แต่ กฟน.ในกำกับดูแลเสนอเรื่องมาตามขั้นตอนตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน

Advertisement Replay Ad
สามจุกไม่เหมือนเดิม "น้องมะลิ" ดราม่าหนักมากจนต้องเปลี่ยนทรง

สามจุกไม่เหมือนเดิม "น้องมะลิ" ดราม่าหนักมากจนต้องเปลี่ยนทรง

รวบแล้วอดีต ผจก.บี พีระพัฒน์ โกงเงินค่าคอนเสิร์ต จ่อฝากขัง

รวบแล้วอดีต ผจก.บี พีระพัฒน์ โกงเงินค่าคอนเสิร์ต จ่อฝากขัง

ชาวบ้านกิน "ซุปหมากมี่" ดับ 3 ส่งรพ. 20 ราย ที่มหาสารคาม

ชาวบ้านกิน "ซุปหมากมี่" ดับ 3 ส่งรพ. 20 ราย ที่มหาสารคาม

แม่ผูกคอตายหนีความจน ลูกเล็กไม่รู้ประสาเปิดกินนมจากเต้า

แม่ผูกคอตายหนีความจน ลูกเล็กไม่รู้ประสาเปิดกินนมจากเต้า

อั้ม พัชราภา สร้างบ้านทุกมุมคล้ายให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ

อั้ม พัชราภา สร้างบ้านทุกมุมคล้ายให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ

แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่นิวแคลิโดเนีย เตือนภัยสึนามิ

แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่นิวแคลิโดเนีย เตือนภัยสึนามิ

หวานระหว่างก้าว ก้อย โพสต์ภาพคู่ ตูน หลังหายไปทำงาน 4 วัน

หวานระหว่างก้าว ก้อย โพสต์ภาพคู่ ตูน หลังหายไปทำงาน 4 วัน

รถบัสคณะแพทย์คว่ำ เจ็บ 3 กู้ภัยฯ รุดไปช่วยโดนกระบะชนเจ็บซ้ำ

รถบัสคณะแพทย์คว่ำ เจ็บ 3 กู้ภัยฯ รุดไปช่วยโดนกระบะชนเจ็บซ้ำ

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ-กลาง อุณหภูมิลด ตะวันออก-ใต้ มีฝนเพิ่ม

ไฟไหม้ห้องเช่ากรุงปักกิ่ง เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย

ไฟไหม้ห้องเช่ากรุงปักกิ่ง เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย

หนูน้อย 9 ขวบ ขับรถแบคโฮ ช่วยปู่ทำมาหากินได้

หนูน้อย 9 ขวบ ขับรถแบคโฮ ช่วยปู่ทำมาหากินได้

อุบัติเหตุซ้ำซ้อน ปู่วัย 71 ซิ่งฝ่าไฟฉุกเฉิน ชนตำรวจตายในหน้าที่

อุบัติเหตุซ้ำซ้อน ปู่วัย 71 ซิ่งฝ่าไฟฉุกเฉิน ชนตำรวจตายในหน้าที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

วิศวกรหนุ่มตามง้อแฟนไม่สำเร็จ ดิ่งจากคอนโดชั้น 4 ดับคาที่

น้องเพลง เซอร์ไพรส์วันเกิด พ่อเอ๋ กลางดึก มอบของขวัญที่สุดภาคภูมิใจ

น้องเพลง เซอร์ไพรส์วันเกิด พ่อเอ๋ กลางดึก มอบของขวัญที่สุดภาคภูมิใจ

โซเชียลแตกตื่น หนุ่มไลฟ์เฟซบุ๊กกินยาฆ่าแมลง บอกจะตายให้ดูสดๆ

โซเชียลแตกตื่น หนุ่มไลฟ์เฟซบุ๊กกินยาฆ่าแมลง บอกจะตายให้ดูสดๆ

เครื่องเล่นงานวัดพระสมุทรเจดีย์ทรุดพังถล่ม บาดเจ็บระนาว

เครื่องเล่นงานวัดพระสมุทรเจดีย์ทรุดพังถล่ม บาดเจ็บระนาว

ทหารตบเท้าลุยน้ำเมืองพัทยา เดินพาเหรดทางบกสุดอลังการ

ทหารตบเท้าลุยน้ำเมืองพัทยา เดินพาเหรดทางบกสุดอลังการ

2 คนร้ายขนยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด ซิ่งแหกด่านนครสวรรค์-เร่งล่า

2 คนร้ายขนยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด ซิ่งแหกด่านนครสวรรค์-เร่งล่า

ชุดเป็นเหตุ "โดม ปกรณ์" แอบเคือง ซ้อมวิ่งแต่โฟกัสผิดจุด

ชุดเป็นเหตุ "โดม ปกรณ์" แอบเคือง ซ้อมวิ่งแต่โฟกัสผิดจุด

กีฟ ดราภดา ตัดบท...จบคือจบ ไม่อยากได้ยินแม้ชื่อน้องสาว

กีฟ ดราภดา ตัดบท...จบคือจบ ไม่อยากได้ยินแม้ชื่อน้องสาว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์