ปธ.สหภาพร.ฟ.ท.ยื่น8แนวทางปฏิรูปให้บอร์ดรถไฟ เมินแผนฟื้นฟูครม.3มิ.ย. หวั่นฮุบผลประโยชน์3ล้านล้าน

ปธ.สหภาพร.ฟ.ท.ยื่น8แนวทางปฏิรูปให้บอร์ดรถไฟ เมินแผนฟื้นฟูครม.3มิ.ย. หวั่นฮุบผลประโยชน์3ล้านล้าน

ประธานสหภาพฯร.ฟ.ท.ไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูมติ ครม. 3 มิ.ย. ยื่น 8 แนวทางปฏิรูปรถไฟให้บอร์ด ร.ฟ.ท.พิจารณา หวั่นฮุบผลประโยชน์กว่า 3 ล้านล้านบาท ให้เอกชน ทำปกขาวแจก ปชช.ตกเป็นจำเลยสังคม อภิสิทธิ์แจงชะลอปฏิรูป รอสหภาพฯศึกษาแผนให้สบายใจก่อนเดินหน้า ขออย่าใช้วิธีทำ ปชช.เดือดร้อน

ที่ห้องประชุมสหภาพการรถไฟฯ ถนนวิภาวดีรังสิต สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.ร.ฟ.ท.) จัดแถลง ความจริงจากจำเลยสังคม ความจริงที่ถูกบิดเบือน ในแผนฟื้นฟูกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ใช่การแปรรูป ไม่ใช่การขายแต่เป็นการฮุบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ สร.ร.ฟ.ท. โดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.ร.ฟ.ท.เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับการปฏิรูปการรถไฟฯ แต่ไม่ยอมรับในแผนการฟื้นฟูกิจการรถไฟฯตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2552 และวันนี้ (28 มิถุนายน) นายอภิสิทธิ์ได้ยืนยันผ่านรายการเชื่อมั่นประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ โดยเน้นย้ำว่าไม่ใช่แปรรูป ร.ฟ.ท.

แต่ สร.ร.ฟ.ท.มองว่าแม้จะไม่ใช่การแปรรูป ไม่ใช่การขาย แต่เป็นการฮุบกิจการ ร.ฟ.ท. บนผลประโยชน์จากทรัพย์ของ ร.ฟ.ท.อย่างมหาศาล ทั้งในส่วนที่เป็นหัวรถจักรและที่ดินของ ร.ฟท.ทั่วประเทศ 200,000 ไร่ ประเมินราคาไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท โดยการให้ ร.ฟ.ท.ตั้งบริษัทลูก 2 บริษัท คือบริษัทเดินรถ และบริษัทบริหารทรัพย์สินที่ ร.ฟ.ท.ถือหุ้น 100% ภายใน 30 วัน แต่หลังจากนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ สุ่มเสี่ยงให้เกิดการโอนย้าย ร.ฟ.ท.ไปให้บริษัทเอกชนในภายหลัง เช่นเดียวกับกรณี ปตท.ซึ่งท้ายที่สุดรัฐถือหุ้นเพียง 50% นายสาวิทย์กล่าว

นายสาวิทย์กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ยังตั้งข้อสังเกตถึงการโอนทรัพย์สิน ในแผนฟื้นฟูได้ระบุให้ยกเว้นภาษีทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินถาวรด้านการเดินรถ มูลค่าสินทรัพย์รวม 7,035 ล้านบาท และบริษัทเดินรถได้รับข้อยกเว้นปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป โดยการรถไฟฯจะเหลือเพียงการดูแลระบบราง และระบบอาณัติสัญญาณ เพียงอย่างเดียว เท่ากับเป็นการฮุบกิจการ ร.ฟ.ท.หรือไม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการออกสมุดปกขาว ความจริงจากจำเลยสังคม ชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

ขอเรียกร้องให้นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.ออกจากตำแหน่ง จากกรณี สตง.ชี้มูลความผิดกรณีดำเนินการให้บรษัทธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด เช่าเพื่อจัดหาผลประโยชน์ในบริเวณตลาดซันเดย์ ที่มีนายยุทธนาเป็นประธานพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดย สตง.ได้พิจารณาและให้ดำเนินการทางวินัยกับคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวข้อง นายสาวิทย์ระบุ

นายสาวิทย์กล่าวว่า การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูแม้จะเข้าใจในสภาพปัญหาของการรถไฟฯแต่นโยบายการเมืองไม่ชัดเจน และยืนยันไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวประกัน แต่ความจริงคือรัฐบาลพูดความจริงไม่หมดต่อประเด็นเรื่องการแปรรูป ไม่เคารพต่อสิทธิของสหภาพฯ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสหภาพการจ้าง ถือว่าขัดต่อ พ.ร.บ.แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 และละเมิดต่อรัฐธรรมนูญและคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ถือว่าเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้อง

เช่นเดียวกับประเด็นการดำเนินโครงแอร์พอร์ตลิงค์ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเปิดการเดินรถล่าช้า จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เรื่องนี้สหภาพฯได้เคยหารือกับ ร.ฟ.ท.มาบ้างแล้ว หากรัฐบาลยืนยันไม่แปรรูป ก็ให้จัดทำรายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการให้ชัดเจน ให้ สร.ร.ฟ.ท. และประชาชนร่วมพิจารณา นายสาวิทย์กล่าว

นายสาวิทย์กล่าวว่า ในวันที่ 29 มิถุนายน จะมีการประชุมบอร์ด ร.ฟ.ท. สร.ร.ฟ.ท.เตรียมเสนอแนวทางการปฏิรูป ร.ฟ.ท. 8 แนวทาง คือ

1.ให้มีการแบ่งแยกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และการลงทุนของการรถไฟฯให้ชัดเจน เพราะระบบบัญชีในปัจจุบันทำให้เกิดตัวเลขขาดทุนที่สูง

2.ให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนในการให้บริการเพื่อสังคมบริการที่ต่ำกว่าราคาต้นทุน (พีเอสโอ) ตามที่กฎหมายการรถไฟฯ 2494 กำหนดให้จ่ายตรงเวลา โดยที่ผ่านมามีการค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2547 เป็นเงินกว่า 2,600 ล้านบาท ทำให้การรถไฟฯต้องกู้เงินมาเสริมสภาพคล่อง รับภาระดอกเบี้ยปีละเกือบ 2,000 ล้านบาท

3.เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ รวมถึงที่มาของบอร์ด ร.ฟ.ท.ที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรี และผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการสรรหา มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซง

4.ปรับปรุงการหารายได้จากที่ดินโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจุบันมีรายได้จากกรณีดังกล่าว เพียงปีละ 1,000 ล้านบาท รวมถึงให้นำที่ดินที่เอกชนยึดครองกลับคืน ร.ฟ.ท. เพื่อชดเชยรายได้ของ ร.ฟ.ท.ที่หายไป

5.แก้ปัญหาทางตัดผ่านเสมอระดับทางรถไฟ เพื่อเพิ่มความเร็วขบวนรถ และลดอุบัติเหตุ

6.ให้มีการจัดสรางทางคู่รถไฟ ทั่วประเทศ

7.ให้สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯและหัวเมืองสำคัญ เช่น กรุงเทพฯ-นครราชสีมา, กรุงเทพฯ-นครสวรรค์, กรุงเทพฯ-ชุมพร, กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี, กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา และ

8.ให้จัดหารถจักร และล้อเลื่อนทดแทนรถเก่าที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน

ก่อนหน้านี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาเรื่องความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องการปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ไปเจรจาจนเกิดความเข้าใจที่ดี และจะเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.ร.ฟ.ท.) เข้ามาร่วมดูแผนการฟื้นฟู ร.ฟ.ท. ความจริงไม่ใช่เรื่องการแปรรูป หรือให้เอกชนมาทำอะไรทั้งสิ้น เป็นเพียงการปรับระบบการบริหารจัดการภายใน เพื่อแยกงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลราง ออกจากงานที่บริหารจัดการเรื่องการวิ่งรถและงานบริหารเรื่องทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท.ที่มีอยู่มาก รัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยให้ฐานะของ ร.ฟ.ท.ดีขึ้น และทำให้บริการประชาชนดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูป ร.ฟ.ท.ยังไม่ได้มีการดำเนินการ เป็นการปรึกษาหารือให้สบายใจ และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมั่นใจก่อน ถึงจะเดินหน้าได้ และขอถือโอกาสนี้แจ้งประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด หากมีความไม่เห็นด้วย มีความข้องใจ มีความไม่แน่ใจในนโยบายของรัฐบาล สามารถเรียกร้องและนำเสนอความคิดเห็นมาได้ อย่าใช้วิธีการที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเดือดร้อน นายกฯกล่าว

Advertisement Replay Ad
จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์