''สลากพนัน'' ก็พันธกิจ ''ปกป้องสิทธิเด็ก''

''สลากพนัน'' ก็พันธกิจ ''ปกป้องสิทธิเด็ก''

หน้าที่ระดับ ''รัฐบาล''

กรณีปัญหา สลากพนัน ซึ่ง เดลินิวส์ เปิดประเด็นตีแผ่เกาะติดต่อเนื่องนั้น ทาง สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์ ชี้ไปเมื่อวันก่อนว่าปัญหาที่สังคมไทยเคยมองข้ามปัญหานี้ มอมเมาอย่างน้อย 5 ประเด็นคือ... การติดการพนัน, การติดเหล้า-เบียร์-บุหรี่ ที่ถูกใช้เป็นของรางวัล, การติดนิสัยการโกง จากการพนัน, การติดนิสัยขี้ขโมย จากการหาเงินเล่นพนัน และ การก่ออาชญากรรม ต่าง ๆ หลังจากติด 4 อย่างที่ว่ามา

ขณะเดียวกันปัญหานี้ก็ผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 ฉบับคือ... ผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 บัญชี ข. เมื่อมีการเล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เมื่อปล่อยปละหรือชักจูงให้เด็กเล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เมื่อใช้เหล้า-เบียร์เป็นของรางวัลล่อใจให้เล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เมื่อใช้บุหรี่เป็นของรางวัลแล้วให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นพนัน

และไม่เพียงเป็นปัญหา 5 มอมเมา กับ 4 ผิด เท่านั้น...

ที่สำคัญ สลากพนัน ยังเป็นการ ละเมิดสิทธิเด็ก ด้วย !!

ทั้งนี้ ตามที่ สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์ ได้ชี้ไว้ว่า... อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในรัฐภาคีตามอนุสัญญานี้ ในข้อ 19 ของอนุสัญญา ระบุว่า... ต้องมีการดำเนินมาตรการทั้งปวงเพื่อปกป้องมิให้เด็กเผชิญการปฏิบัติที่ผิด-การแสวงหาผลประโยชน์, ข้อ 32 ระบุว่า... ต้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และข้อ 36 ระบุว่า...ต้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพเด็กนั้น

กับประเด็น ละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ เป็นจุด เริ่มของปัญหาอื่น ๆ นั้น ฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ และสำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด ก็ร่วมสำทับซ้ำในประเด็นนี้ว่า... การที่ผู้ใหญ่นำสลากพนัน หรือ สลากจับเบอร์-สลากชิงโชค พวกนี้มาให้เด็กเล่นพนัน หรือการปล่อยปละละเลย ถือเป็นการละเมิดสิเด็ก ทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อจากการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ หรือเป็นการ ไม่ปกป้องคุ้มครองเด็ก

ฉัตรชัยบอกว่า... สลากพนันนี้เข้าถึงเด็กได้ง่ายมาก เพราะอยู่ในร้านค้าปะปนกับสินค้าอื่น ๆ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ไม่รับผิดชอบต่อเด็ก และเหตุที่มีมานานและมีมาตลอดจนปัจจุบัน ก็เพราะเล่นพนันได้ในราคาไม่แพง มีรางวัลใหญ่ ๆ ล่อใจ ซึ่งของรางวัลนั้นหากเป็นเหล้า เบียร์ บุหรี่ ถ้าเด็กได้ไปก็คงไม่นำไปให้พ่อแม่ เพราะจะกลัวถูกว่ากล่าวที่นำเงินไปเล่นพนันสลาก ก็จะยิ่งเป็นปัญหา เพราะเด็กอาจอยากรู้อยากลองและบริโภคเอง

ทุกวันนี้เด็กและเยาวชนไทยตกเป็นเหยื่อการกระทำของผู้ใหญ่แทบทุกประเภท ทั้งด้านเพศ ไอที การโฆษณา ของมอมเมาต่าง ๆ จนเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ทำให้เด็กทำร้ายเด็กด้วยกันเอง ในขณะที่การ ควบคุมปัญหาที่ต้นทาง โดยฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น มีน้อยมาก หรือบางกรณีไม่มีเลย เพราะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะไม่มีกระบวนการคำนึงถึง ปัญหาจึงเกิดมากมายเช่นทุกวันนี้ !!

ผอ.ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนฯ ระบุอีกว่า... ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องใส่ใจ-ร่วมจัดการกับปัญหาผู้ใหญ่ที่มุ่งแต่จะแสวงหาหรือค้ากำไรจากเด็ก ซึ่งสำหรับ สลากพนัน ที่ก็ถือเป็นการ ละเมิดสิทธิเด็ก นั้น แม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ แต่ก็เป็นการปลูกฝังทั้งเรื่องการพนัน และเปิดช่องให้อบายมุขต่าง ๆ ข้องแวะและเข้าถึงเด็กชนิดที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่อ่อนไหว รู้ไม่เท่าทันใจตนเอง ก็ เป็นเหยื่อผู้ใหญ่เห็นแก่ได้

ด้าน สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ก็ร่วมชี้ว่า... สลากพนัน นี้เมื่อมองในแง่ของสิทธิเด็ก เป็นการ ละเมิดสิทธิเด็กแน่นอน เพราะเด็กตกเป็นเหยื่อจากการละเมิดโดยการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ ซึ่งสังคมไทยเราปล่อยปละละเลยเรื่องการพนันในรูปแบบของสลากพนัน ชิงโชค จับเบอร์ มานานมาก จนจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วมันเป็นปัญหา

สลากพวกนี้ แว่าของรางวัลจะเป็นแค่ตุ๊กตา ก็ถือว่าละเมิดสิทธิเด็กแล้ว เพราะเป็นเรื่องการพนัน การเสี่ยงโชค เป็นการปลูกฝังทำให้เด็กหมกมุ่นกับการพนันชนิดที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว และยิ่งของรางวัลเป็นอบายมุขต่าง ๆ เหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็ยิ่งเป็นการละเมิด 2 ชั้น หนักเข้าไปอีก จึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดขันดูแลเรื่องสลากพนันที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กให้มากขึ้น ...สรรพสิทธิ์ระบุ

ทั้งนี้ แม้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในหลายส่วนได้เริ่มกวดขัน จัดการปัญหา สลากพนัน แล้ว แต่ที่ ผอ.มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ชี้ถึงพันธกิจของไทยในการเป็นรัฐภาคีตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยบอกว่า... รัฐภาคีต้องหาทางสกัดกั้นการละเมิดการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก แต่กรณีสลากพนันนี้ ที่ผ่านมารัฐไม่มีการดำเนินการจริงจัง ก็น่าคิด จุดนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการปัญหาสลากพนัน

คำว่า รัฐภาคีต้อง... นั้น รัฐ ย่อมหมายถึง รัฐบาล ขณะที่ ต้อง ย่อมหมายถึง เป็นหน้าที่ ซึ่งปัญหาของเด็กไทยที่รัฐบาลปัจจุบันต้องแก้ไขแม้จะมีหลายเรื่องใหญ่ แต่รัฐบาล ทั้งโดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกหลายคน-หลายกระทรวง ก็ อย่าได้มองข้ามสลากพนัน !!

เพราะเรื่องที่มักจะถูกมองว่าเล็กนี่แหละสามารถเป็น ต้นลม

เป็นต้นลมที่สามารถ โหมไฟปัญหาใหญ่ ๆ ได้ตั้งหลายด้าน

นายกฯ-รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ต้อง ปกป้องเด็กไทย ด้วย !!!.

Advertisement Replay Ad
ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

“ประยุทธ์” เผย ยังไม่ได้รับสุนัขบางแก้ว ระบุอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่

“ประยุทธ์” เผย ยังไม่ได้รับสุนัขบางแก้ว ระบุอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่

นายกฯ ไม่รู้ “ยิ่งลักษณ์” อยู่อังกฤษ สั่งตรวจสอบแล้ว

นายกฯ ไม่รู้ “ยิ่งลักษณ์” อยู่อังกฤษ สั่งตรวจสอบแล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์