เงินเฟ้อมิ.ย.สถิติต่ำสุดรอบ12ปี ติดลบ4% นักวิชาการสวนพาณิชย์เข้ายุคเงินฝืดแล้ว เพียงแต่ไม่รุนแรง

เงินเฟ้อมิ.ย.สถิติต่ำสุดรอบ12ปี ติดลบ4% นักวิชาการสวนพาณิชย์เข้ายุคเงินฝืดแล้ว เพียงแต่ไม่รุนแรง

เงินเฟ้อ มิ.ย.ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 12 ปี ติดลบ 4% นับจากวิกฤต ศก.ปี 2540 นักวิชาการชี้เข้ายุคเงินฝืดแล้ว เพียงแต่ไม่รุนแรงเท่านั้น ส่วนพาณิชย์ชี้ไม่น่ากังวล ทางเทคนิคเรียกเป็น ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่อยๆ ประชาชนได้ประโยชน์มีเงินจับจ่ายใช้สอยถูกลง ไม่ถือเป็นภาวะเงินฝืด

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ว่าเท่ากับ 104.7 สูงขึ้น 0.4% จากเดือนพฤษภาคม 2552 แต่ลดลง 4% เทียบเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และทำสถิติต่ำสุด นับจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หรือในรอบ 12 ปี ทำให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 1.6%

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเท่ากับ 102.5 สูงขึ้น 0.2% จากเดือนพฤษภาคม 2552 แต่ลดลง 1% เทียบเดือนมิถุนายน 2551 เฉลี่ย 6 เดือนแรกสูงขึ้น 0.7%

แม้เงินเฟ้อจะลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 แต่ยังไม่ถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด (Deflation) เพราะเงินเฟ้อที่ลดลง เป็นผลจากราคาน้ำมันในปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนมาก และรัฐบาลยังได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน 5 เดือน 6 มาตรการ ขณะที่ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังมีราคาสูงขึ้น ทางเทคนิคจึงเรียกว่าเป็นภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่อยๆ (Disinflation) ซึ่งไม่น่ากังวล ถือว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์เพราะมีเงินจับจ่ายใช้สอยถูกลงนายศิริพลกล่าว

ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเรื่อยๆ นี้จะต่อเนื่องไปถึงเดือนกรกฎาคม 2552 จากนั้นเงินเฟ้อจะขยับเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2552 เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ฉะนั้น ในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์จึงคงคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2552 ไว้ที่ 0-0.5% บนสมมติฐานราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 35-36 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าภายใน 3 เดือนข้างหน้าอาจต้องปรับเงินเฟ้อใหม่อีกครั้ง หากราคาน้ำมันสูงขึ้น เงินบาทอ่อนค่าลงในอัตราสูง และการทบทวนการใช้มาตรการลดค่าครองชีพประชาชนของรัฐบาลที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม

สำหรับอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายน 2552 ที่ติดลบ 4% มีสาเหตุมาจากดัชนีราคาหมวดพาหนะ ค่าขนส่งและการสื่อสาร ลดลง 17.5% จากราคาน้ำมันที่มีราคาต่ำกว่าปีก่อน หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา หนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ลดลง 10% หมวดเคหสถาน ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาลดลง 5% หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียนอนุบาลและมัธยมชาย, หญิง ลดลง 3.4%

ขณะที่ดัชนีราคาหมวดกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ำ ไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 3.8% สำหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม แต่มีดัชนีสูงขึ้นได้ แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 13.3% และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ได้แก่ ค่ายาและเวชภัณฑ์และค่าของใช้ส่วนบุคคล อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ก้อนดับกลิ่น สูงขึ้น 1.5%

สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและดัชนีราคาผู้ผลิตยังทำสถิติต่ำสุดเช่นกัน โดยดัชนีลดลง 23% และ 10.5% ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มก่อสร้างลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและหดตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและลงทุนขนาดใหญ่ ส่วนราคาการผลิตลดลงจากภาวะผลผลิตออกสู่ตลาดในจำนวนมากและราคาต่ำลง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน ในทางเทคนิคถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด แต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรง เพราะดัชนีราคาพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้ายังมีการปรับเพิ่มขึ้น สะท้อนว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อยังติดลบต่อเนื่องไปอีก ผนวกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ติดลบ รวมถึงปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าครองชีพและราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจมีผลต่อภาวะเงินฝืดในเศรษฐกิจถดถอยได้ โดยจะเห็นได้จากเดือนมิถุนายน 2552 เป็นเดือนแรกที่ดัชนีราคาพื้นฐานมีการติดลบ 1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ติดลบต่อเนื่อง ได้แก่ ในไตรมาส 4 ปี 2551 ติดลบ 4% ไตรมาส 1 ปี 2552 ติดลบ 7% และคาดว่า ในไตรมาส 2 ปี 2552 จะติดลบอีก 5% ถือว่าอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง และการที่เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องจะเป็นการกัดกร่อนการขยายตัวของเงินเฟ้อ และสร้างปัญหาต่อภาวะเงินฝืด อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปีนี้จะติดลบระหว่าง 1-2%

นายพุทธิพงศ์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ว่า ระหว่างการประชุมนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยคาดว่า วงเงินที่จะต้องกู้มาชดเชยเงินคงคลัง จำนวน 2 แสนล้านบาท จากพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท อาจจะใช้เงินต่ำกว่าที่กำหนดไว้ หรืออาจจะอยู่ที่ระดับ 1-1.2 แสนล้านบาท เท่านั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การคลังปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น เมื่อนำเงินดังกล่าวรวมกับเงินคงคลังที่เหลืออยู่กว่าแสนล้านบาท จะทำให้เงินคงคลังทั้งหมดอยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับเงินคงคลังของปีที่ผ่านมา

ผลจากการที่สถานการณ์การคลังเริ่มปรับตัวดีขึ้น รมว.คลังแจ้งที่ประชุมว่า ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องโครงการและเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง นายพุทธิพงศ์กล่าว

Advertisement Replay Ad
เวทนา สุนัขคุ้ยดินแทะศพทารก คาดแม่ใจร้ายฝังทำลายหลักฐาน

เวทนา สุนัขคุ้ยดินแทะศพทารก คาดแม่ใจร้ายฝังทำลายหลักฐาน

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

ปลูกต้นรักข้ามวงการ 5 ดาราสาว หวานใจหนุ่มนักกีฬา

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

สายการบินจีนปล่อย Wi-Fi ให้ผู้โดยสารใช้มือถือบนเครื่องบินได้

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

เจนี่ ลั่นไม่ใช่คนขาดรัก ปล่อยให้ลุ้นฟ้อง-ไม่ฟ้อง ข่าวมั่วนางเอกจ.

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

ศึกหวย 30 ล้าน ยังไม่ยุติ! ครูปรีชา สู้ต่อ ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

เวียร์ เบลล่า ใช้การกระทำพิสูจน์รัก ชัดเจนยิ่งกว่า คำว่า "แฟน"

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

ซูมชัดๆ เวียร์ เบลล่า โชว์ซีนหวาน และเทคนิค จูบมือ แบบสุภาพบุรุษ

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

หนุ่มช้ำ เมียใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงเกือบ 5 แสน ตามสืบถึงรู้มีลูกอีก 2 คน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

คืบ นศ.สาวดับปริศนา พบเรียนติดเอฟ 2 ปี-ขายยาลดความอ้วน

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

มาได้ไง ! เจอวัตถุคล้าย ‘ฟันคน’ ในถุงถั่วลิสงคั่ว

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

แม่หลั่งน้ำตา ขอใบรับรองแพทย์ไม่ได้ นั่งรถไปกลับร่วม 200 กม.

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

ดีเจเคนโด้ เพื่อนสนิท เพชร สหรัตน์ เผยภาพที่ตกเป็นประเด็นร้อนแรง

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

แอฟ ทักษอร ยิ้มๆ บอก สงกรานต์ สะดวกมาเจอ น้องปีใหม่ เมื่อไหร่ก็ได้

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

สาวถูกทำร้ายที่ไนต์คลับ ไปรพ.ดันเจอหมอที่รักษาเป็นคนทำ

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

มารีญา งานรุ่ง รักร่วง เลิกแล้วแฟนฝรั่ง เคลียร์ดราม่าภาพจูบดูดดื่ม

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

คดีพลิก หนุ่มม.5 หวิดถูกปล้ำในห้องน้ำปั๊ม คู่กรณีคือหนุ่มใบ้หูหนวก

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ฌอห์ณ เขียนข่าวเอง สวีทนางเอกซุปตาร์มีสามี-ลูกแล้ว กลางห้างดัง

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

ไขปม "สินสอด 30 ล้าน" เมย์ เรียกจากครอบครัว เจ ชนาธิป จริงหรือ?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์