ปูพรมสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กไทย

ปูพรมสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กไทย

ในโอกาสที่ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ดำเนินการศึกษาและพัฒนา ต้นทุนชีวิตของเด็กไทย (DA) เพื่อวัดต้นทุนชีวิตของเด็กไทย สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีกระบวนการสร้างต้นทุนทางบวกผ่านพลัง ภาคต่าง ๆ ในสังคม คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ จึงเชิญผู้แทนหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชน ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเสวนา การสร้างต้นทุนชีวิต เพื่อการแก้วิกฤติเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา 2

นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการมีความเห็นสอดคล้องกับหลายหน่วย งานว่า การสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นเสมือนการฉีดวัคซีนให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่จะพาให้ตัวเองรอด เมื่อเด็กรอด สังคมและประเทศชาติจะรอดไปด้วย ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของประเทศมีมาโดยตลอด ถูกทับถมและสั่งสมจนเกิดเป็นวิกฤติ หากไม่เร่งแก้ไข อนาคต ของเด็กไทยจะถูกทำลายไปกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ครอบครัวแตกแยก, สิ่งมอมเมารอบตัว, ค่านิยมที่ผิด ๆ เป็นต้น

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัด การแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน กล่าวว่า แผนงานได้พัฒนาแบบสำรวจ ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุ่น โดยเครื่องมือวัดดัชนีคุณภาพชีวิต มี 48 ดัชนีชี้วัด แบ่งเป็น 5 พลัง ได้แก่ พลังตัวแทนเด็กและเยาวชน, พลังครอบครัว, พลังปัญญาหรือสถานศึกษา, พลังชุมชน และพลังเพื่อนและกิจกรรม ซึ่งพลัง 4 ประการหลัง ก่อให้เกิดพลังในตัวตนของเด็กและเยาวชน เพราะเรื่องคุณค่าในตัวเองนั้น ถ้าเด็กไม่มี ต้องรีบซ่อมด่วน อีกทั้งยังต้องเร่งซ่อมต้นทุนชีวิตด้านพลังปัญญา เรียนมุ่งอาชีพไร้ข้อจำกัด ซึ่งแบบสอบถามต้นทุนชีวิตที่ทำขึ้นนั้นเป็นกระบวนการในการให้เกียรติเยาวชนอย่างแท้จริง

ต้นทุนชีวิตที่อ่อนแอที่สุดของเยาวชนไทย คือเรื่องจิตอาสา ภาพรวมทั่วประเทศเยาวชนมีค่าเฉลี่ยจิตอาสาอยู่ที่ร้อยละ 34 โดยเฉพาะเด็กเรียนเก่ง ต้องซ่อมจิตอาสา ซึ่งถือเป็นทักษะการอยู่ในสังคม จากผลสำรวจพบว่า เด็กกลุ่มนี้มีจิตอาสาต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 20 แต่ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสกลับมีจิตอาสาร้อยละ 56 และยังพบว่า ลานกีฬา-ดนตรี เป็นเพียงการช่วยการทำกิจกรรมทั่วไป ไม่ได้เป็นตัวจริงเสียงจริงในการช่วยต้านยาเสพติด แต่กิจกรรมลูกเสือกลับมีส่วนสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในเด็ก

ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนชีวิตในเด็กและเยาวชนว่า เวลาเด็กมีปัญหา ต้องรักษาที่ผู้ใหญ่ ไม่ใช่ตัวเด็ก มิเช่นนั้นจะเป็นวังวนและเป็นการกังวล ประเทศไทยกำลังย่ำแย่เกี่ยวกับวิกฤติเด็กและเยาวชนไทยที่ย่ำอยู่กับการทุบสถิติใหม่ ๆ ทั้งที่ความคุ้มทุนอยู่ที่การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข ซึ่งการลงทุนกับเด็กและเยาวชนเป็นการคุ้มทุนที่สุดแล้ว โดยเฉพาะการฟังเสียงของเด็กอย่างแท้จริง.

Advertisement Replay Ad
สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

สุดสงสาร แม่หมาวัดตรอมใจนอนน้ำตาไหล คนใจร้ายขโมยลูก 3 ตัว

ทช.เพิ่มปอดให้คนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง

ทช.เพิ่มปอดให้คนเมือง เปิดตัวป่าชายเลนกลางเมืองระยอง

เก็บตกแฟชั่นโชว์ผมสุดว้าว! ในงาน The Afternoon of Absolute Creation

เก็บตกแฟชั่นโชว์ผมสุดว้าว! ในงาน The Afternoon of Absolute Creation

หนุ่มโพสต์วอนสาวเก็บกระเป๋าในห้างได้ ส่งคืนจะมีรางวัลให้

หนุ่มโพสต์วอนสาวเก็บกระเป๋าในห้างได้ ส่งคืนจะมีรางวัลให้

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

จยย.ขี่แทรกชนเบนซ์ เตือนไม่สลด สุดท้ายเจอหนุ่มใส่สูทสั่งสอน

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

แท็กซี่หื่น! พูดแทะโลมผู้โดยสารสาวประเภทสอง-ชวนเข้าโรงแรม

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

วอนช่วยเหลือบ้านครูจา! เด็กยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค ร่วมแบ่งปันกันได้

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

นิสิตสาวเตือนภัย ชายพิลึกชักมีดแทงขา จังหวะเดินสวนทางกัน

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

ฉลามวาฬ ยาว 5 เมตร โผล่เกาะมันนอก จ.ระยอง

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

เถียงกันมันหยด ตร.เรียกสิบล้อจอด สุดท้ายยอมปล่อย คนขับรู้กฎหมาย

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์