เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีก ในช่วงที่เหลือของปี 2552

เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีก ในช่วงที่เหลือของปี 2552

ค่าเงินบาทมีแนวโน้มสูงค่าขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนปีนี้ จาก 35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 27 เมษายน มาอยู่ที่ 34.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 26 มิถุนายน และคาดว่าจะแข็งค่าขึ้นต่อไปอีกในช่วงครึ่งหลังของปี 2552

สาเหตุของการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ คือ การเพิ่มขึ้นของเงินสำรองระหว่างประเทศจากการเกินดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด และปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะลดลงต่อไปอีกค่อนข้างมากในครึ่งหลังของปี 2552 และอาจจะต่อเนื่องไปในปี 2553

ด้านปัจจัยภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของการเกินดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด จากที่การนำเข้าหดตัวรุนแรงกว่าการส่งออก โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2552 การส่งออกของไทยในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 21.2 ขณะที่การนำเข้าหดตัวมากถึงร้อยละ 37.8 ทำให้ประเทศไทยเกินดุลการค้าสูงถึง 8,418.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณการส่งออกที่ดีขึ้น โดยคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของหลายประเทศ เช่น จีน ออสเตรเลีย บราซิล รวมไปถึงประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเริ่มฟื้นตัว ทำให้คาดว่าการส่งออกของไทยจะหดตัวน้อยลงในช่วงครึ่งหลังของปี

ขณะที่คาดว่าอุปสงค์ในประเทศจะยังคงทรุดตัวต่อไป ซึ่งทำให้การนำเข้ายังคงหดตัวในอัตราที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ผมจึงเชื่อว่าดุลการค้าจะยังคงเกินดุลในระดับสูงต่อไป ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังมีการเกินดุลบริการและการโอนเงินสุทธิ จึงส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current account =ดุลการค้า+ดุลบริการ) เกินดุลมากขึ้น โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2552 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9,537.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังเกินดุลในระดับค่อนข้างสูงต่อไปในครึ่งหลังของปี 2552

ปัจจัยต่างประเทศ คือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 วิกฤติการเงินโลกอยู่ในขั้นรุนแรงมาก ส่งผลให้เงินทุนในตลาดโลกต่างก็ไหลเข้าสหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยง ค่าเงินดอลลาร์จึงปรับตัวสูงขึ้น แต่ในระยะหลังปัญหาดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย จึงทำให้นักลงทุนนานาประเทศเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤติการเงิน ซึ่งดูได้จากดัชนีความมั่นใจของสหรัฐฯ ยุโรป เยอรมนี ญี่ปุ่น และประเทศพัฒนาแล้วเกือบทุกประเทศปรับตัวดีขึ้นใน 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีเงินไหลออกจากสหรัฐฯเพื่อไปลงทุนในตลาดอื่นๆ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจึงเริ่มปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ การที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ต่ำกว่ายุโรปและประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเร่งการไหลออกของเงินทุนอีกทางหนึ่ง ประกอบกับทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ใช้วิธีอัดฉีดเงิน (Quantitative Easing) เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯหลายวิธี เช่น การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อตราสารหนี้ที่อิงกับสินเชื่อเคหะของสถาบันการเงินที่สนับสนุนโดยรัฐบาล รวมไปถึงการปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินโดยตรง การกระทำเช่นนี้ทำให้ปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ผลโดยรวมของการเพิ่มขึ้นของอุปทานเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงกดดันให้ค่าเงินอ่อนตัวตามมา

แนวโน้มที่ดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศปรับลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ ลงไปแล้ว โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลกลางของจีนปรับลดการถือดอลลาร์สหรัฐฯ ลง จาก 767,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนก่อนเหลือ 763,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ส่วนบราซิลปรับลดลงจาก 126,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 126,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รัสเซียปรับลดลงจาก 138,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และฮ่องกงปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จาก 80,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 78,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินและการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจาก 440,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปีงบประมาณ 2551 เป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าเศรษฐกิจ (GDP) การขาดดุลงบประมาณมูลค่ามหาศาลเช่นนี้ ในขณะที่สหรัฐฯ มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงมากอยู่แล้ว ทำให้ยากที่จะดึงดูดให้นักลงทุนโดยเฉพาะธนาคารกลางและรัฐบาลของต่างประเทศเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่จะออกมาใหม่ได้ทั้งหมด

การที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯเริ่มขาดแรงดึงดูดสำหรับนักลงทุน ทำให้เห็นแนวโน้มว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะไม่สามารถขายพันธบัตรได้เพียงพอที่จะชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้ ซึ่งจะทำให้ Fed ต้องเข้ามารับซื้อพันธบัตรที่เหลือไว้เอง โดยวงเงินที่ Fed ตั้งไว้ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจะไม่เพียงพอและต้องเพิ่มวงเงิน ซึ่งในที่สุดจะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่ระบบการเงินอีกมาก

จากปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จึงคาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะอ่อนค่าลงมากในครึ่งหลังของปีนี้ ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และมีเงินสำรองระหว่างประเทศสูง ขณะที่มีหนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นต่ำ ทำให้มีแนวโน้มว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

Advertisement Replay Ad
“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

จากปากผู้ชายเจ้าชู้ "ปั๋ง ประกาศิต" ยอมรับบ้ากาม "เซ็กส์" คือเรื่องสำคัญ

จากปากผู้ชายเจ้าชู้ "ปั๋ง ประกาศิต" ยอมรับบ้ากาม "เซ็กส์" คือเรื่องสำคัญ

ฉุนแค้นแทนเมีย ยกพวกมาไล่แทงคู่กรณี นอนเจ็บสาหัส

ฉุนแค้นแทนเมีย ยกพวกมาไล่แทงคู่กรณี นอนเจ็บสาหัส

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

ณิชา รับควงแฟนเก่า "ไอติม" ดูคอนเสิร์ต แต่ไม่ใช่รีเทิร์น

ณิชา รับควงแฟนเก่า "ไอติม" ดูคอนเสิร์ต แต่ไม่ใช่รีเทิร์น

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

กบ ปภัสรา ฉลองวันเกิดพร้อมครอบครัว สดใสวัยเฉียดเลข 5

กบ ปภัสรา ฉลองวันเกิดพร้อมครอบครัว สดใสวัยเฉียดเลข 5

น้ำท่วมเพชรบุรียังน่าห่วง ถนนเพชรเกษมอ่วมจราจรติดขัด

น้ำท่วมเพชรบุรียังน่าห่วง ถนนเพชรเกษมอ่วมจราจรติดขัด

แทบเป็นลม! ป้ารัสเซียถูกแจ็คพอต 506 ล้าน หลานตรวจผิดโชคดียังไม่ทิ้ง

แทบเป็นลม! ป้ารัสเซียถูกแจ็คพอต 506 ล้าน หลานตรวจผิดโชคดียังไม่ทิ้ง

"จิ๊บ ปกฉัตร" แฮปปี้ บอส คุกเข่าขอเป็นแฟน ยังไม่แต่ง-ปัดท้อง

"จิ๊บ ปกฉัตร" แฮปปี้ บอส คุกเข่าขอเป็นแฟน ยังไม่แต่ง-ปัดท้อง

รถตู้ขนต่างด้าวอัด 10 ล้อสิงหบุรี ไฟลุกตายยกคัน 14 ศพ

รถตู้ขนต่างด้าวอัด 10 ล้อสิงหบุรี ไฟลุกตายยกคัน 14 ศพ

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

อดีตครูสอนกวดวิชา "น้องเมย" ตั้งข้อสงสัย ถึงสาเหตุการเสียชีวิตปริศนา

รมว.สาธารณสุขอินเดีย ลั่นวลีทำคลั่ง "เป็นมะเร็งเพราะเวรกรรม"

รมว.สาธารณสุขอินเดีย ลั่นวลีทำคลั่ง "เป็นมะเร็งเพราะเวรกรรม"

หมอถูกกล่าวหาคลำอก 11 สาวโรงงาน ปฏิเสธข้อหา ยันสู้คดีถึงที่สุด

หมอถูกกล่าวหาคลำอก 11 สาวโรงงาน ปฏิเสธข้อหา ยันสู้คดีถึงที่สุด

ฆ่าปาดคอสยองคุณยายร้านของชำ แม้อยู่ไม่ไกลจากโรงพัก

ฆ่าปาดคอสยองคุณยายร้านของชำ แม้อยู่ไม่ไกลจากโรงพัก

วิจารณ์หึ่ง วัดดังภูเก็ตเปิดโบสถ์ รับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน

วิจารณ์หึ่ง วัดดังภูเก็ตเปิดโบสถ์ รับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน

ไขความจริง! น้องเมย นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตปริศนา

ไขความจริง! น้องเมย นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตปริศนา

ลืมไปเลยว่าเคยร้องเพลง กวาง กมลชนก หน้ากากอินเดียนแดง

ลืมไปเลยว่าเคยร้องเพลง กวาง กมลชนก หน้ากากอินเดียนแดง

สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

สลด ผัวฝรั่งเศส-เมียไทย กินยาฆ่าตัวตายดับคู่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์