อิสสระยันไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ จริงจัง เตรียมจับมือยธ.-ตร.ลดขั้นตอนทำคดี

อิสสระยันไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ จริงจัง เตรียมจับมือยธ.-ตร.ลดขั้นตอนทำคดี

รมว.พม.ยันไทยเอาจริงแก้ปัญหาค้ามนุษย์ สั่งจนท.ทำรายงานแจงมะกันด่วน อ้างขั้นตอนดำเนินคดีต้องใช้เวลา เล็งประสานยธ.-ตร.ลดขั้นตอน รับมีวิ่งเต้นเปลี่ยนรูปคดีเป็นค้าประเวณี-ต่างด้าวเลี่ยงกม. จากรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2552 ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลและราชการไทย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาส่งมอบให้กับประเทศไทยที่รับเงินทุนสนับสนุนการปราบปรามการค้ามนุษย์จากสหรัฐ และต้องเผยแพร่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรส ที่ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสอง ซึ่งหมายความว่าความพยายามของรัฐบาลไทยในการปราบปรามการค้ามนุษย์ยังไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำ ในฐานะเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางสำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กเพื่อบังคับใช้แรงงานและการแสวงประโยชน์ทางเพศนั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลไทยและ พม.ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด ส่วนการประเมินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ดีเยี่ยม กลุ่ม 2 ปานกลาง และกลุ่ม 3 ต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของประเทศไทยในปี 2552 อยู่ในกลุ่ม 2 ซึ่งเท่ากับปี 2551 และในปี 2552 ประเทศไทยก็ได้รับคำชมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนว่ามีมาตรฐานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้น ทั้งเรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์มีการฝึกอาชีพก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง คงต้องไปดูในรายละเอียดในรายงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุใดจึงประเมินว่าประเทศไทยปราบปรามการค้ามนุษย์ยังไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำ

จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำรายงานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ชี้แจงประเทศสหรัฐให้เร็วที่สุด เพราะรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และเชื่อว่าปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐ นายอิสระกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.กล่าวอีกว่า ในรายงานที่ระบุว่าขั้นตอนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินดคีกับผู้ที่ทำความผิดการค้ามนุษย์ยังล่าช้านั้น ยอมรับว่าความผิดการค้ามนุษย์นั้นเป็นคดีอาญา การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆ ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควร ก่อนส่งให้ศาลตัดสิน ส่วนนี้ตนจะหารือกับกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อหาวิธีลดขั้นตอนการดำเนินคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือ มีกระบวนการวิ่งเต้นเปลี่ยนรูปคดีของผู้ต้องหา จากคดีค้ามนุษย์ ไปเป็นความผิดการค้าประเวณีหรือค้าแรงงานต่างด้าว เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษของกฎหมายค้ามนุษย์ซึ่งจะมีโทษหนักกว่า โดยจะหารือกับ ตร.เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อถามว่า กระทรวงแรงงานจะเปิดให้แรงงานต่างด้าวใต้ดินกว่า 2 ล้านคนมาลงทะเบียนแรงงาน และอาจมีแรงงานบางส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์จะมีมาตรการป้องกันอย่างไร นายอิสสระกล่าวว่า แรงงานต่างด้าวหลายคนถูกหลอกโดยขบวนการค้ามนุษย์ โดยจะอ้างเป็นแรงงานบังหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือภายหลังแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่พอตรวจสอบภายหลังกลับไม่พบตัวตนของแรงงานดังกล่าว ซึ่งอาจจะถูกหลอกไปค้ามนุษย์ ทำให้การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ยากลำบากขึ้น ตนจะประสานกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบว่าแรงงานดังกล่าวมีตัวตนและทำงานจริงในสถานประกอบการที่จดทะเบียน

สำหรับบทลงโทษของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 52 ระบุว่า ผู้ใดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-10 ปี ปรับตั้งแต่ 80,000-200,000 บาท หากกระทำความผิดแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี จะต้องระวางโทษจำคุก 6-12 ปี ปรับตั้งแต่ 1.2-2.4 แสนบาท หากกระทำความผิดแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 8-15 ปี ปรับตั้งแต่ 1.6-3 แสนบาท มาตรา 53 ระบุว่า หากเป็นนิติบุคคลกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนถึงหนึ่งล้านบาท จำคุกตั้งแต่ 6-12 ปี

ส่วนบทลงโทษตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 11 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการ

ค้าประเวณี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท

ส่วนบทลงโทษเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 มาตรา 22 ระบุว่า หากนายจ้างรับคนงานต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะ หรือเงื่อนไขในการทำงานแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement Replay Ad
คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

นายกฯ อวยพรสื่อ พร้อมร้องเพลง "อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว"

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

‘ประยุทธ์’ ประกาศแล้ว ‘ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นนักการเมือง’

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

ปฏิรูปตำรวจไทย อนาคตจะเป็นอย่างไร ถามใจใครดี?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์