อิสสระยันไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ จริงจัง เตรียมจับมือยธ.-ตร.ลดขั้นตอนทำคดี

อิสสระยันไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ จริงจัง เตรียมจับมือยธ.-ตร.ลดขั้นตอนทำคดี

รมว.พม.ยันไทยเอาจริงแก้ปัญหาค้ามนุษย์ สั่งจนท.ทำรายงานแจงมะกันด่วน อ้างขั้นตอนดำเนินคดีต้องใช้เวลา เล็งประสานยธ.-ตร.ลดขั้นตอน รับมีวิ่งเต้นเปลี่ยนรูปคดีเป็นค้าประเวณี-ต่างด้าวเลี่ยงกม. จากรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2552 ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลและราชการไทย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาส่งมอบให้กับประเทศไทยที่รับเงินทุนสนับสนุนการปราบปรามการค้ามนุษย์จากสหรัฐ และต้องเผยแพร่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรส ที่ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสอง ซึ่งหมายความว่าความพยายามของรัฐบาลไทยในการปราบปรามการค้ามนุษย์ยังไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำ ในฐานะเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางสำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กเพื่อบังคับใช้แรงงานและการแสวงประโยชน์ทางเพศนั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลไทยและ พม.ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด ส่วนการประเมินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ดีเยี่ยม กลุ่ม 2 ปานกลาง และกลุ่ม 3 ต่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของประเทศไทยในปี 2552 อยู่ในกลุ่ม 2 ซึ่งเท่ากับปี 2551 และในปี 2552 ประเทศไทยก็ได้รับคำชมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนว่ามีมาตรฐานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้น ทั้งเรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์มีการฝึกอาชีพก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง คงต้องไปดูในรายละเอียดในรายงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุใดจึงประเมินว่าประเทศไทยปราบปรามการค้ามนุษย์ยังไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำ

จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำรายงานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ชี้แจงประเทศสหรัฐให้เร็วที่สุด เพราะรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และเชื่อว่าปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐ นายอิสระกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.กล่าวอีกว่า ในรายงานที่ระบุว่าขั้นตอนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินดคีกับผู้ที่ทำความผิดการค้ามนุษย์ยังล่าช้านั้น ยอมรับว่าความผิดการค้ามนุษย์นั้นเป็นคดีอาญา การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆ ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควร ก่อนส่งให้ศาลตัดสิน ส่วนนี้ตนจะหารือกับกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อหาวิธีลดขั้นตอนการดำเนินคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือ มีกระบวนการวิ่งเต้นเปลี่ยนรูปคดีของผู้ต้องหา จากคดีค้ามนุษย์ ไปเป็นความผิดการค้าประเวณีหรือค้าแรงงานต่างด้าว เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษของกฎหมายค้ามนุษย์ซึ่งจะมีโทษหนักกว่า โดยจะหารือกับ ตร.เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อถามว่า กระทรวงแรงงานจะเปิดให้แรงงานต่างด้าวใต้ดินกว่า 2 ล้านคนมาลงทะเบียนแรงงาน และอาจมีแรงงานบางส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์จะมีมาตรการป้องกันอย่างไร นายอิสสระกล่าวว่า แรงงานต่างด้าวหลายคนถูกหลอกโดยขบวนการค้ามนุษย์ โดยจะอ้างเป็นแรงงานบังหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือภายหลังแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่พอตรวจสอบภายหลังกลับไม่พบตัวตนของแรงงานดังกล่าว ซึ่งอาจจะถูกหลอกไปค้ามนุษย์ ทำให้การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ยากลำบากขึ้น ตนจะประสานกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบว่าแรงงานดังกล่าวมีตัวตนและทำงานจริงในสถานประกอบการที่จดทะเบียน

สำหรับบทลงโทษของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 52 ระบุว่า ผู้ใดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-10 ปี ปรับตั้งแต่ 80,000-200,000 บาท หากกระทำความผิดแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี จะต้องระวางโทษจำคุก 6-12 ปี ปรับตั้งแต่ 1.2-2.4 แสนบาท หากกระทำความผิดแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 8-15 ปี ปรับตั้งแต่ 1.6-3 แสนบาท มาตรา 53 ระบุว่า หากเป็นนิติบุคคลกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนถึงหนึ่งล้านบาท จำคุกตั้งแต่ 6-12 ปี

ส่วนบทลงโทษตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 11 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการ

ค้าประเวณี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท

ส่วนบทลงโทษเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 มาตรา 22 ระบุว่า หากนายจ้างรับคนงานต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะ หรือเงื่อนไขในการทำงานแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์