ด่วน! คลอดโผโยกย้ายนายพลตำรวจ

ด่วน! คลอดโผโยกย้ายนายพลตำรวจ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวาระสำคัญการประชุมการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามโครงสร้างใหม่ ตร. โดยในเวลา 09.30 น. วันเดียวกัน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้นัดหมายรองผบ.ตร เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ หรือบอร์ดกลั่นกรอง ที่ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานผบ.ตร.

การแต่งตั้งข้าราชการครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเกลี่ยตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) รองผบช. และผู้บังคับการ(ผบก.) ลงในโครงสร้างใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับล่าสุดที่จะมีผลใช้บังคับในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งนี้ โครงสร้างใหม่ตร. นั้น มีการปรับเกลี่ย หน่วยงานต่างๆ มีหน่วยงานระดับบช.หรือเทียบเท่า 30 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่มีเดิม 26 หน่วย ตั้งขึ้นใหม่ 4 หน่วยคือ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานกำลังพล และสำนักงานงบประมาณและการเงิน ขณะที่หน่วยงานระดับบก. หรือเทียบเท่า รวม 227 หน่วยงาน เพิ่มบก.ใหม่ 43 หน่วย เป็นการยกฐานะหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว 36 หน่วย เช่น ศสส. ซึ่งมีรองผบก.-ผกก.เป็นหัวหน้า

สำหรับกองบังคับการที่ตั้งขึ้นใหม่จริง ๆ มีเพียง 7 แห่ง คือ กองบังคับการอำนวยการของสำนักงานส่งกำลังบำรุง และกองบัญชาการศึกษา กองบัญชี กองตรวจสอบภายใน 2-3 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งโครงสร้างใหม่นั้นจะมีการแต่งตั้ง ผบช. 30 ตำแหน่ง รองผบช. 146 ตำแหน่ง ผบก. 257 ตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งผบช.นั้นตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นมา เป็นการปรับเกลี่ยมาจาก ตำแหน่งผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ที่มีอยู่แล้ว ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นเป็นรองผบช. 146 ตำแหน่ง ปรับเกลี่ยมากจากตำแหน่งรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.เช่นกัน ขณะที่ระดับผบก.นั้นมีการกำหนดผบก.มาใหม่ 10 ตำแหน่ง ขณะที่รวมทั้งประเทศทุกระดับตำแหน่งจะต้อง

ทั้งนี้ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายมีดังนี้ พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ ผบช.ภ.2 เป็น ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผบช.ตชด. เป็น ผบช.ภ. 2 พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผบช.ประจำ สง. ผบ.ตร. เป็น ผบช.ตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผบช.ประจำ สง. ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประสานกองทัพไทย เป็น ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ท.สุชัย สุขพันธ์โพธาราม ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็น ผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ จเรตำรวจ (สบ.8) เป็น ผบช.สำนักงานงบประมาณและงานเงิน พล.ต.ต.สุรพล ทองประเสริฐ ผบก.ประจำ สง.พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.จิรโรจน์ กี่ศิริ รอง ผบช.ประจำ สง.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ รองผบ.ตร.เป็นรอง ผบช.สำนักงานกำลังพล พล.ต.ต.วรินทร์ บุญเกียรติ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบช.ภ.6 เป็น รอง ผบช.ก.ตร. พล.ต.ต.อรรถพร อุทยานานนท์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ยศ พล.ต.ต.สุเมธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พิสุทธิ์ พุ่มพิชฏฐ์ รองผบช.ประจำ.สง.จตช. เป็น รอง จเร (สบ.7)

พล.ต.ต.มณสัณ สุขกนิษฐ์ รองผบช.ประจำ ทนท.ฝอ. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผบ.ตร. เป็น รองจเรตำรวจ(สบ7) พล.ต.วิมล เปาอินทร์ ผบก.น.4 เป็น ผบก.จร. พล.ต.ต.สมวุฒิ วรรณพิรุณ ผบก.ทำหน้าที่ ฝอ.ประจำ สนง.พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ รองผบ.ตร. เป็น ผบก.น.4 พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็น ผบก.น.9 พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษพันธ์ ผบก.ประจำสนง.พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง หน.นรป. เป็น ผบก.ปัตตานี พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง ผบก.ประจำสนง.พล.ต.ท.ชอล ชูวงษ์ ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็น ผบก.จ.สมุทรสงคราม พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.อำนาจเจริญ เป็น ผบก.จ.สระแก้ว พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง ผบก.น่าน เป็น ผบก.ตราด

พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ ผบก.อก.บช.น. เป็น ผบก.น.3 พ.ต.อ.นิคม เฉิดฉาย รองผบก.จว.บุรีรัมย์ ขึ้นเป็นผบก.ศสส.ภ.3 พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผบก.จร. เป็นผบก.อก.น. พล.ต.ต.ณชนนต์ สิงหรา ณ อยุธยา ผบก.น.3 เป็น ผบก.น.8 พล.ต.ต.ภักดี จิรางกูร ผบก.ประจำสำนักงาน พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง.ผบ.ตร. รร.ภ.7 พล.ต.ต.เรืองชัย วัจนะพุกกะ รองผบช.ประจำสำนักงานพล.ต.อ.จุมพล เป็น รองผบช.ศ. พล.ต.ต.วีระพงษ์ ชื่นภักดี รองผบช.ประจำสำนักงานรองผบ.ตร. เป็นรองผบช.สกบ.พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง ผบก.ประจำสำนักงานพล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต ที่ปรึกษา สบ.10 เป็นผบก.อป. พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายุกต์ ผบก.จว.สมุทรสงครามเป็น ผบก.ยศ.

พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์)ผบก.ศฝร.ภ. 4 พ.ต.อ.จตุพล ปานรักษา รองผบก.ศสส. เป็นผบก.ศสส.ภ.4 พล.ต.ต.ยุทธนา ปาละติเสนา ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.เป็น ผบก.ยศ.ภ.4 พล.ต.ต.สุพันธ์ ประเสริฐสม ผบก.อก.ภ.4 ผบก.หนองบัวลำภู เป็น พล.ต.ต.กำพล ทับทิมไทย ผบก.หนองบัวลำภู เป็น ผบก. พ.ต.อ.เพชรรัตน์ แสงไชย รองผบก.ศสส.ภ.1 เป็น ผบก.ศสส.ภ.1 พล.ต.ต.ญาณไชย แกล้วเขตต์การ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. (พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ)เป็น ผบก.จเร

พล.ต.ต.เอื้อพงศ์ โกมารกุล ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็น ผบก.ศฝร.ภ.6 พล.ต.ต.ภูมิรา วัชรปราณีกุล รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เป็นรองผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญญโญ ผบก.จ.สระแก้ว ผบกภ.จ.จันทบุรี พล.ต.ต.ธเนตร พิณเมืองงาม ผบก.ภ.จ.จันทบุรี เป็นผบก.ภ.จ.ชลบุรี พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง) เป็นผบก.ศูนย์ฝึกอบรม.ภ.1

Advertisement Replay Ad
'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

'ทักษิณ' ตรวจสุขภาพ บอกหัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหัก

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์