Play and Learn อิงลิชโปรแกรม สไตล์...โรงเรียนวัดด่าน

Play and Learn อิงลิชโปรแกรม สไตล์...โรงเรียนวัดด่าน

โดย ประดิษฐ์ ไทยอุดม ผอ.ร.ร.วัดด่าน

จากที่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ปรารภเชิงนโยบายว่า Play and Learn ทางโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จึงได้สนองตอบโดยการจัดกิจกรรม W D E P - Watdan English Program ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้และเกิดความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยนักเรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านทักษะการฟัง และการพูด

อิงลิชโปรแกรมสไตล์ของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ได้จัดในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 ขั้นตอน โดยจะใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน เริ่มตั้งแต่ที่นักเรียนก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน จะเป็นกิจกรรมการพูดทักทาย และกิจกรรมการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว ก่อนที่จะตามต่อด้วย 6 กิจกรรมที่เหลือ ณ บริเวณกลางสนามโรงเรียน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาต่ออีกประมาณ 30 นาที ก่อนจะปล่อยนักเรียนแยกย้ายไปเข้าห้องเรียนของทุกวัน

*ขั้นตอนที่ 1 การทักทาย* นั้น จะเป็นกิจกรรมที่คณะตัวแทนนักเรียนจะพูดสนทนาทักทายเป็นภาษาอังกฤษถาม-ตอบประโยคในชีวิตประจำวัน กับเพื่อนนักเรียนทุกคนที่หน้าประตูเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าของทุกวัน เช่น ประโยค Good morning, How are you ?, My name is..., Whats your name ?, Its nice to see you, How old are you ?

*ขั้นตอนที่ 2 การทบทวน* เป็นกิจกรรมหลังจากกิจกรรมทักทายเสร็จแล้ว จะให้นักเรียนทุกคนได้พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตรภาพและบัตรคำ อย่างละ 2 คำ สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และพูดประโยคถาม-ตอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จากคำศัพท์และประโยคที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อวาน เช่น turtle, rabbit, What animals do you like ? I like... เป็นต้น

*ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่* จะให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไปจนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่จากคุณครูที่บริเวณกลางสนามโรงเรียนวันละ 2 คำ จากบัตรภาพและบัตรคำ รวมทั้งประโยคถาม-ตอบ อาทิเช่น mango, banana, What fruits do you like best ? I like...

*ขั้นตอนที่ 4 การเล่นเกม* จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นเกมที่หลากหลายเพื่อฝึกจำคำศัพท์ให้ง่ายขึ้น ทั้งเกมแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับเพื่อน แข่งขันระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง หรือให้แข่งขันระหว่างทีม เช่น เกมจับคู่เปิด เกมชี้คำศัพท์ เกมทาย เกมจ๊ะเอ๋ และเกมอื่นๆ อีกมากมาย

*ขั้นตอนที่ 5 การฝึกทบทวน* เป็นกิจกรรมให้โยนบอลสี 2 ใบ โดยให้นักเรียนโยนบอลลอยขึ้น และให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันรับบอลแล้วโยนต่อ เมื่อได้ยินเสียง Stop นักเรียนที่ถือบอลได้ 2 คน จะนำเสนอพูดคำศัพท์และถาม-ตอบประโยคที่เรียนรู้ให้เพื่อนๆ ฟัง เช่น mango, banana, What fruits do you like best ? I like...

*ขั้นตอนที่ 6 การทดสอบ* จะให้นักเรียนสังเกตแบบทดสอบ และตอบจากแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบตัวเองทั้งในคำศัพท์และประโยคที่เรียนมาแล้ว วันละ 2-3 ข้อ เช่น ให้เลือกคำศัพท์กลุ่มเดียวกันจากคำที่กำหนดให้ อาทิ rabbit ? a.orange b.mango c.bird d.table

*ขั้นตอนที่ 7 การแจกรางวัล* โดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ 2 คำ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเขียนประโยคถาม-ตอบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ใส่กระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ แล้วหยอดใส่กล่องคำศัพท์ และกล่องประโยค จากนั้นครูจะจับบัตร 2 ใบ จากกล่องแต่ละกล่อง และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

*ขั้นตอนที่ 8 การสนทนา* เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคำศัพท์ และพูดประโยคถาม-ตอบจากที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน สนทนากับเพื่อนและผู้ปกครอง หรือคุณครู แล้วให้ลงชื่อรับทราบการสนทนากันแล้วลงในสมุดบันทึก English Diary

จากกิจกรรมอิงลิชโปรแกรมในสไตล์ของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ที่จัดให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทั้ง 8 ขั้นตอนในแต่ละวันดังกล่าว เป็นที่ชื่นใจของคณะครูในโรงเรียนที่ได้รับคำชื่นชมจากกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งด้วย ตลอดจนถึงคำชื่นชมจากชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาที่โรงเรียนวัดด่าน ซึ่งต่างบอกกันว่า

นักเรียนที่นี่กล้าพูด กล้าแสดงออกดี

หน้า 23

Advertisement Replay Ad
เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

บาร์บีคิว พลาซ่า โชว์ผลตรวจ "ตุ่มขาวที่เนื้อ" ยืนยันไม่ใช่พยาธิ

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

หมอหนุ่มยอมรับ ย้อมสีขนหมาปอมฯ แต่ไม่ได้ทรมานก่อนส่งคืน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์