Play and Learn อิงลิชโปรแกรม สไตล์...โรงเรียนวัดด่าน

Play and Learn อิงลิชโปรแกรม สไตล์...โรงเรียนวัดด่าน

โดย ประดิษฐ์ ไทยอุดม ผอ.ร.ร.วัดด่าน

จากที่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ปรารภเชิงนโยบายว่า Play and Learn ทางโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จึงได้สนองตอบโดยการจัดกิจกรรม W D E P - Watdan English Program ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้และเกิดความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยนักเรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านทักษะการฟัง และการพูด

อิงลิชโปรแกรมสไตล์ของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ได้จัดในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 ขั้นตอน โดยจะใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน เริ่มตั้งแต่ที่นักเรียนก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน จะเป็นกิจกรรมการพูดทักทาย และกิจกรรมการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว ก่อนที่จะตามต่อด้วย 6 กิจกรรมที่เหลือ ณ บริเวณกลางสนามโรงเรียน ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาต่ออีกประมาณ 30 นาที ก่อนจะปล่อยนักเรียนแยกย้ายไปเข้าห้องเรียนของทุกวัน

*ขั้นตอนที่ 1 การทักทาย* นั้น จะเป็นกิจกรรมที่คณะตัวแทนนักเรียนจะพูดสนทนาทักทายเป็นภาษาอังกฤษถาม-ตอบประโยคในชีวิตประจำวัน กับเพื่อนนักเรียนทุกคนที่หน้าประตูเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าของทุกวัน เช่น ประโยค Good morning, How are you ?, My name is..., Whats your name ?, Its nice to see you, How old are you ?

*ขั้นตอนที่ 2 การทบทวน* เป็นกิจกรรมหลังจากกิจกรรมทักทายเสร็จแล้ว จะให้นักเรียนทุกคนได้พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตรภาพและบัตรคำ อย่างละ 2 คำ สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และพูดประโยคถาม-ตอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จากคำศัพท์และประโยคที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อวาน เช่น turtle, rabbit, What animals do you like ? I like... เป็นต้น

*ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่* จะให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไปจนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่จากคุณครูที่บริเวณกลางสนามโรงเรียนวันละ 2 คำ จากบัตรภาพและบัตรคำ รวมทั้งประโยคถาม-ตอบ อาทิเช่น mango, banana, What fruits do you like best ? I like...

*ขั้นตอนที่ 4 การเล่นเกม* จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นเกมที่หลากหลายเพื่อฝึกจำคำศัพท์ให้ง่ายขึ้น ทั้งเกมแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับเพื่อน แข่งขันระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง หรือให้แข่งขันระหว่างทีม เช่น เกมจับคู่เปิด เกมชี้คำศัพท์ เกมทาย เกมจ๊ะเอ๋ และเกมอื่นๆ อีกมากมาย

*ขั้นตอนที่ 5 การฝึกทบทวน* เป็นกิจกรรมให้โยนบอลสี 2 ใบ โดยให้นักเรียนโยนบอลลอยขึ้น และให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันรับบอลแล้วโยนต่อ เมื่อได้ยินเสียง Stop นักเรียนที่ถือบอลได้ 2 คน จะนำเสนอพูดคำศัพท์และถาม-ตอบประโยคที่เรียนรู้ให้เพื่อนๆ ฟัง เช่น mango, banana, What fruits do you like best ? I like...

*ขั้นตอนที่ 6 การทดสอบ* จะให้นักเรียนสังเกตแบบทดสอบ และตอบจากแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบตัวเองทั้งในคำศัพท์และประโยคที่เรียนมาแล้ว วันละ 2-3 ข้อ เช่น ให้เลือกคำศัพท์กลุ่มเดียวกันจากคำที่กำหนดให้ อาทิ rabbit ? a.orange b.mango c.bird d.table

*ขั้นตอนที่ 7 การแจกรางวัล* โดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ 2 คำ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเขียนประโยคถาม-ตอบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ใส่กระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ แล้วหยอดใส่กล่องคำศัพท์ และกล่องประโยค จากนั้นครูจะจับบัตร 2 ใบ จากกล่องแต่ละกล่อง และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

*ขั้นตอนที่ 8 การสนทนา* เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคำศัพท์ และพูดประโยคถาม-ตอบจากที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน สนทนากับเพื่อนและผู้ปกครอง หรือคุณครู แล้วให้ลงชื่อรับทราบการสนทนากันแล้วลงในสมุดบันทึก English Diary

จากกิจกรรมอิงลิชโปรแกรมในสไตล์ของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) ที่จัดให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทั้ง 8 ขั้นตอนในแต่ละวันดังกล่าว เป็นที่ชื่นใจของคณะครูในโรงเรียนที่ได้รับคำชื่นชมจากกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งด้วย ตลอดจนถึงคำชื่นชมจากชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาที่โรงเรียนวัดด่าน ซึ่งต่างบอกกันว่า

นักเรียนที่นี่กล้าพูด กล้าแสดงออกดี

หน้า 23

Advertisement Replay Ad
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์