โวยมาร์คซุ่มไฟเขียวให้โรงแรมขายน้ำเมาวันพระใหญ่ จี้เสธ.หนั่นไขก๊อก เหตุมีธุรกิจเกี่ยวพัน

โวยมาร์คซุ่มไฟเขียวให้โรงแรมขายน้ำเมาวันพระใหญ่ จี้เสธ.หนั่นไขก๊อก เหตุมีธุรกิจเกี่ยวพัน

เครือข่ายองค์กรต้านเหล้าออกโรงโวย มาร์ค ลงนามในประกาศสำนักนายกฯให้โรงแรมขายน้ำเมาวันพระใหญ่ เรียกร้องออกมาอธิบายเหตุผล พร้อมจี้ เสธ.หนั่น ลาออกเหตุมีธุรกิจเกี่ยวพันเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค ออกรณรงค์และประชาสัมพันธ์การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ในวันพระใหญ่ คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ซึ่งตามประกาศดังกล่าว กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 4 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยยกเว้นให้ขายในโรงแรม ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงแรมที่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

นายมานิตกล่าวว่า การจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ นอกจากจะขัดต่อหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ในการออกตรวจในห้างสรรสินค้าในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าให้รับรู้กฎหมายและปฏิบัติตาม หากยังพบมีการจำหน่าย ในครั้งแรกจะตักเตือนก่อน และหากพบกระทำผิดครั้งที่ 2 จะดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 เรื่องแรกที่จะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดตามกฎหมาย คือ การห้ามขายเหล้าที่ใต้ถุนหอพักนักศึกษา และการควบคุมการขายเหล้าปั่น นายมานิตกล่าว

นายมานิตกล่าวอีกว่า ผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากอวัยวะภายในถูกทำลายแล้ว ยังมีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวขาดความอบอุ่น ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ก้าวสู่การเป็นนักดื่มเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในช่วงปี 2539-2550 มีเยาวชนอายุ 15-19 ปี ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และที่น่าเป็นห่วงคือ มีเด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี ในสถานพินิจฯที่กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย/ชีวิต และเรื่องเพศ เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงประมาณร้อยละ 50

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า เมื่อมีประกาศให้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ ยกเว้นในโรงแรม สธ.คงทำได้เพียงรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา เพราะแต่ละปีมีเพียง 4 วัน เท่านั้น ในทางกลับกันหากโรงแรมใดออกมาประกาศตัวว่าจะไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ คิดว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณที่ดีในการดึงแขกทั้งต่างชาติ และคนไทย

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า การยกเว้นให้โรงแรมขายเหล้าในวันพระใหญ่ ไม่ใช่มติของ สธ. แต่เป็นมติของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการจากหลากหลายหน่วยงาน เรื่องนี้จึงไม่ใช่ข้อเสนอที่ สธ.จะต้องรับผิดชอบ เพราะโดยปกติ สธ.มีการรณรงค์ไม่ให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาอยู่แล้ว รวมทั้งวันอื่นๆ สธ.ก็ไม่เคยสนับสนุน เพราะเป็นที่ทราบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่าการกระทำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เรียกประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ขอให้ผ่อนผันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรม เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา เพราะเกรงจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา และมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามทันทีในค่ำวันเดียวกัน ทั้งๆ ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว ถือมีความผิดปกติ เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกรณี แต่กลับมีการลงนามปรับปรุงแก้ไขวันที่ 4 กรกฎาคมอีกครั้ง เพื่อยกเว้นให้ขายในโรงแรมได้

เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาอธิบายให้สังคมทราบว่าการกระทำดังกล่าวมีเหตุผลอะไร และการยกเว้นให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรมมีประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือต่อธุรกิจใดกันแน่ ที่สำคัญ พล.ต.สนั่น ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้โดยการลาออกจากตำแหน่ง เพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ก็ทำพลาดไปครั้งหนึ่งเกี่ยวกับนโยบายอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และครั้งนี้ พล.ต.สนั่นยังไม่เข็ด พยายามทำเรื่องซ้ำๆ ที่ไม่ส่งผลดีต่อคนไทย

นายสงกรานต์กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เนื่องจากเครือข่ายคัดค้านมาโดยตลอดว่า พล.ต.สนั่นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว เพราะมีธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกเคยระบุว่า การจะดำรงตำแหน่งทาง หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคม ไม่ควรมีธุรกิจใดๆ ที่ส่อผลประโยชน์เกิดขึ้น ถือเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลไทยที่แต่งตั้ง พล.ต.สนั่นดำรงตำแหน่งนี้ ขอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์พิจารณาว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะให้ พล.ต.สนั่นดำรงตำแหน่งอยู่ เพราะมิฉะนั้นรัฐบาลจะเสียภาพลักษณ์ทันที

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์