อิสลาม (ต้อง) ศึกษา

อิสลาม (ต้อง) ศึกษา

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในรอบ4-5 ปี นับตั้งแต่ต้นปี 2547 เมื่อเกิดเหตุการณ์ ปล้นปืนในค่ายทหาร เดือนมกราคม ไม่ว่าในวงการไหนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการกระทำของขบวนการแบ่งแยกดินแดน โดยเฉพาะมุสลิมมลายูเชื้อสายปัตตานี

การวิพากษ์วิจารณ์เช่นนั้นจะมีข้อเท็จจริงประการใด ขอให้ท่านผู้รู้ นักวิชาการ กับผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้องทั้งหลายโปรดร่วมมือกันปัดเป่ากรณีที่เกิดขึ้นมานานนับหลายปีแล้วให้เกิดความสงบโดยเร็วเถิด

นับตั้งแต่นั้น และก่อนหน้านั้น บรรดาสถาบันหลายแห่ง รวมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พยายามที่จะบรรจุวิชาอิสลามศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอน บางมหาวิทยาลัยยกขึ้นเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา เช่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา ยกร่างและนำผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้การศึกษาทั้งประวัติความเป็นมา จริยธรรม การบริหารจัดการ กฎหมาย ภาษา และวัฒนธรรมทั้งหลายของอิสลาม ให้มีความรอบรู้ลุ่มลึก เพื่อสร้างความเข้าใจ อันจะนำมาซึ่งการประสานความสมานฉันท์อันดีระหว่างกลุ่มชน เพื่อก่อความสันติสุขในประเทศต่อไป

หลักสูตรนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ครบถ้วนตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ

อาจารย์สมหวัง บินหะซัน ปริญญาตรีนิติ ศาสตร์อิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทอิสลามศึกษา จากมหาวิทยาลัยอิสลา มียะห์ (ซาอุดีอาระเบีย)

นายสามารถ มีสุวรรณ ปริญญาตรีอิสลา มิกและอราบิกศึกษา มหาวิทยาลัยอัล อาซ์ ฮาร์ (อียิปต์) ปริญญาโท ปรัชญาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายชัช หะซาเล็ม ปริญญาตรีวิชาเผยแพร่อิสลามและปรัชญา มหาวิทยาลัยอิสลาม (ซาอุดีอาระเบีย) ปริญญาโท พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ว่าที่ร.ต.อารี การีมี ปริญญาตรีอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทพื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราม คำแหง และ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ ปริญญาตรี การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ปริญญาโท ปรัชญา และการออกเสียง มหาวิทยาลัยมาดราส และมหาวิทยาลัยแนกพัว ปริญญาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยมากาดห์

นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นมุสลิมนอกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร อาทิ อาจารย์ดำรง พุฒตาล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ที่สำเร็จปริญญาจากมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอิสลามอีกจำนวนไม่น้อย

วิชาที่น่าสนใจคือ วิชานิติศาสตร์อิสลาม หรือเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า ซะรีอะฮฺ ซึ่งขณะนี้มีการเรียกร้องให้ประกาศใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจำนวนประชากรอิสลามมาก แต่การจะให้ชนกลุ่มใดในประเทศเดียวกันใช้กฎหมายแตกต่างกันอาจเป็นความยุ่งยาก เว้นแต่ว่าการใช้กฎหมายนั้นเป็นไปตามกำหนดของศาสนา เช่น การกำหนดให้มุสลิมที่มีความรู้ด้านกฎหมายอิสลาม คือ ดะโต๊ะยุติธรรมร่วมเป็นผู้พิพากษา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัว มรดก เป็นต้น

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้รับแจกหนังสือเล่มเล็กกะทัดรัดมาเล่มหนึ่ง ชื่อ อิสลาม? กับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ ผู้จัดพิมพ์คือ สภา ยุวมุสลิมโลก และ ชาวต้นไม้

หน้าท้ายของหนังสือมีที่ติดต่อ อาลี : 08- 4094-4935 ยูนุช : 08-6655-6733 unussorn@hotmail.com

ผู้ที่ต้องการสนับสนุนติดต่อที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บัญชีเลขที่ 475-0-02215-2 ชื่อบัญชี นายอนันธนา พึ่งบุญลือ (เพื่อชาวต้นไม้)

หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไว้หลายคำตอบ โดยเฉพาะเรื่อง ทำไมต้องก่อการร้าย? คำถามนี้มีคำตอบหรือคำอธิบายยาวพอสมควร

แต่ก็มีคำถามหนึ่งที่ถามสั้นๆ และตอบสั้นๆ ได้ใจความคือ ทำไมต้องขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย?

คำตอบคือ เพื่อความสะอาด สั้นและทำความเข้าใจได้ทันที

Advertisement Replay Ad
คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

คุณหมอหนุ่มงดตอบสื่อ กรณีสาวโพสต์คลิปต่อยกับคนไข้

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

สรุปปมดราม่า “ปลูกกัญชาได้” เกิดจากความเข้าใจผิด

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

พยานโผล่แฉคลิปเดือดในคลินิก เผยคนไข้ยืนด่า ท้าต่อยหมอก่อน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนาม (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

คลินิกเดือด พ่อคนไข้วางมวยกับคุณหมอ อ้างถูกไล่ไปรักษาที่อื่น

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

เตือนภัยผู้ชาย หนุ่มหวิดถูกข่มขืนในห้องน้ำปั๊ม ก่อเหตุกันเป็นแก๊ง

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

ดราม่ากัญชา อย.แจง ยังไม่เคยอนุญาตให้ปลูกในพื้นที่เป็นไร่ ตามที่เป็นข่าว

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

แม่ค้าผลไม้วอนช่วย น้องสาวถูกหลอกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน ก่อนโดนจับกุม

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

เกาะสิมิลันคนล้น "ธรณ์" โพสต์จะรักษาเกาะหรือเอาเงินนักท่องเที่ยว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์