''เศรษฐพร''การันตี ไตรมาสสามเปิดประมูล มือถือ 3G

''เศรษฐพร''การันตี ไตรมาสสามเปิดประมูล มือถือ 3G

กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ภายในต้นเดือนมกราคม 2553

ดูเหมือนว่าคำประกาศดังกล่าวจะสวนทางกับแนวความคิดของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ออกมายืนยันว่าการประมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G นั้นจะเริ่มต้นประมูลได้ภายในไตรมาสที่สามของปีนี้ คำถามที่ตามมาก็คือ สำนักงาน เลขาฯ กทช.กับ คณะกรรมการ กทช. มีความขัดแย้งระหว่างกันหรือไม่นั้น

มาอ่านคำตอบบรรทัดถัดจากนี้จากกรณีที่ ฐานเศรษฐกิจ ได้สัมภาษณ์พิเศษ นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ กรรมการ กทช. เกี่ยวกับรายละเอียดและแผนการประมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G

*** ตกลงมือถือ 3G จะประมูลได้เมื่อไหร่

ไตรมาสที่สามของปีนี้อย่างแน่นอนและจะไม่มีการเลื่อนประมูล

*** แต่เลขาฯ(สุรนันท์ วงศ์วิทยะกำจร) บอกว่าเปิดประมูลภายในเดือนมกราคม 2553

ผมไม่ทราบ...แต่ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดไม่เป็นอย่างนั้นความจริงแล้วเรื่องนี้จะต้องเปิดประมูลภายในไตรมาสที่สามคือประมาณเดือนกันยายนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านเลขาฯพูดออกไปนั้นเป็นการคาดการณ์ของท่านเองเพราะเรื่องนี้เราได้ว่าจ้างบริษัท เนร่า จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและวิเคราะห์ในเรื่องนี้

***ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกัน

ไม่มี...ท่านประธาน(พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์) ได้บอกว่าการให้ข่าวควรจะระมัดระวังและการให้ข่าวคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดก็จะมีการทำข่าวชี้แจงออกไปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

***แผนงานหลังจากนี้

กทช.ได้ว่าจ้างบริษัท เนร่า จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษากำหนดเกณฑ์การ

สำหรับเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างกำหนดระยะเวลา 4 เดือนภายหลังจากเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ ในวงเงิน 27 ล้านบาท เชื่อว่าจะเปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) และกำหนด เงื่อนไขต่างๆในการประกวดราคา ซึ่งในกรอบสัญญาภายใน 1 เดือนจะต้องทำให้แล้วเสร็จ เมื่อทาง เนร่า กำหนดโมเดลออกมาเป็นรูปร่างแล้วจะต้องนำเข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการ กทช. ภายใน 1-2 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทางบริษัท เนร่าฯ ในฐานะที่ปรึกษาจะต้องเริ่มกระบวนการทำงานทั้งหมดทั้งในเรื่องของการเผยแพร่เป็นรูปแบบยังไง กระบวนการต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีคิดในการตัดสินใจในการทำโมเดลครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การประมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ระบบซอฟต์แวร์ก็จะประมูลด้วย ภายใน 1 เดือนคือสิ้นเดือนกรกฎาคมทางบริษัทที่ปรึกษาจะต้องนำมาเสนอต่อคณะกรรมการ กทช.ภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม และ ภายในกลางเดือนสิงหาคม ทางสำนักงาน กทช.ก็จะทำการประกาศเชิญชวนให้กับเอกชนที่มีความสนใจที่ต้องการเข้ามาประกวดราคา โดยในประกาศเชิญชวนจะระบุว่าคลื่นความถี่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ที่เปิดประมูลมีทั้งหมดกี่เมกะเฮิรตซ์ โดยตามกฎระเบียบนั้น กทช.จะต้องประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์เราคิดว่าหากกรอบรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จก็ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ไปล่วงหน้าก่อนก็ได้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

ดังนั้นเราตั้งใจว่าหากไม่มีอุปสรรคภายในเดือน พฤศจิกายน จะทำการเปิดประมูลให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน หรือ 7 วันเรื่องนี้ยังไม่สรุป หรือ อาจจะมีวิธีว่าเปิดประมูลทีเดียว 4 รายเลยดีไหมหรือทำวันเดียวจบ เราต้องดูความเหมาะสมเพราะคลื่นความถี่ไม่เท่ากัน (หมายเหตุ; การจัดสรรคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์จำนวน 45 เมกะเฮริตซ์ แบ่งให้ผู้ประกอบการจำนวน 3-4 รายจำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์ และ 15 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 1 ราย)

*** ทำไมคิดว่าจะมีอุปสรรค

ที่บอกไปว่ามีอุปสรรคใหญ่ก็คือ กทช.ใหม่ (หมายเหตุ; กทช.ใหม่อยู่ระหว่างการสรรหาเนื่องจากตามกฎหมาย กทช.ทำงานครบวาระ 3 ปีต้องจับสลากออก 3 ใน 7 แต่มีผู้ลาออกเพิ่ม 1 คน)เกิดขึ้นมาจังหวะนี้พอดีและมีผู้สมัครใหม่เข้ามาทดแทนกรรมการที่จับสลากลาออกและแสดงความจำนงลาออกจำนวน 4 คน ดังนั้นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้จะทำให้แผนงานล่าช้าออกไปอีกหนึ่งเดือนหรือเปล่า

*** แล้วคิดว่าจะทันตามกรอบเดิมหรือไม่

เราตั้งใจจะเปิดประมูลให้ทันภายในไตรมาสที่สาม แต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวกระบวนการสรรหา กทช. ทำให้ระยะเวลาตรงกันพอดี ดังนั้นขึ้นอยู่กับการเมือง

**** การประมูลคลื่นทำไมแบ่งย่านความถี่เท่ากันทั้งหมด

ผมเป็นคนเดียวที่บอกว่าให้เปิดประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์จำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 4 รายให้เท่ากันทั้งหมดส่วนอีก 5 เมกะเฮิรตซ์ค่อยจัดสรรเพิ่มเติมในรายที่จำเป็น หรือ ให้ใบอนุญาต (license) ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นสักรายได้รับคลื่นไปบริหารจัดการซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีข้อยุติ โดยในหลักการกทช. จะจัดสรรคลื่นความถี่ 15 เมกะเฮิรตซ์ให้ผู้ประกอบการจำนวน 3 รายเท่ากันหมดแต่คณะกรรมการ กทช. มีความเห็นตรงกันว่าควรจะเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการรายใหม่จำนวน 1 รายและรายเก่าจำนวน 3 ราย

***การออกใบอนุญาตใหม่ทำให้ ทีโอที และ กสทสูญเสียผลประโยชน์

เมื่อมีการเปิดประมูลจำนวนเงินทั้งหมดส่งให้รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่ กทช. เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะคิดชดเชยให้กับ ทีโอที (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสท (บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อย่างไร เพราะทั้งสองหน่วยงานได้รับค่าสัมปทานจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่

*** ค่าใบอนุญาต 3G เริ่มต้นที่ 5,000 ล้าน

ยังไม่ได้ตัดสินสุดท้าย การประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้เราอยากให้เกิดการไหลเวียนเงินทุนในประเทศ ในการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย กทช.ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

**** การจัดตั้งคณะกรรมการบรอดแบนด์

เนื่องจาก คณะกรรมการ กทช.ได้ร่วมมือกับศ. เครก วอเรน สมิธ ผู้เชี่ยวชาญบรอดแบนด์ของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในคณะทำงานบรอดแบนด์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน(Meaningful working group) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการจำนวน 5 ราย คือ เอไอเอส , ดีแทค,ทรู,ทีโอที และ กสท เพื่อทำวิจัยและกำหนดแผนบรอดแบนด์ในประเทศไทย เพื่อวางแนวทางจัดทำเอกสารเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือนนับจากนี้ (2 กรกฎาคม 2552) เพื่อยื่นเอกสารเรื่องการนำบรอดแบนด์มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศ โดยเบื้องต้นจะเน้นการพัฒนาแอพพลิเคชันด้านการศึกษาและสาธารณสุข นโยบายสำคัญในการพัฒนาบรอดแบนด์ในประเทศไทยนั้นต้องประกอบด้วยราคาการบริการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบรอดแบนด์ของประชากรจำนวน 28 ล้านคนมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

Advertisement Replay Ad
แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

จะทำอย่างไร เมื่อ “สื่อ” กลายเป็นผู้ละเมิด “สิทธิ”

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

“วิคตอเรียซีเคร็ท” เปิดเส้นทางค้ามนุษย์ลงอ่างอาบอบนวด

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

"ชาญวิทย์" พร้อมสู้คดี หลังถูกตรวจสอบกรณีวิจารณ์กระเป๋าถือภริยาประยุทธ์

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

แพทยสภาแถลงเป็นห่วง ไม่เห็นด้วยความรุนแรงปมวิวาทในคลินิก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

สาวโอดแฟนถูกที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่นไม่ใช่เรื่องตลก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์