ชมภาพ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาฯ

ชมภาพ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ด้วย เนื่องจากทรงมีผลการเรียนดีเด่น

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับการเรียนหนังสือเป็นหลัก เพราะข้าพเจ้าตระหนักดีว่า การศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุดในวัยของข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะมีภารกิจอื่นๆที่ต้องทำมากมาย อาทิ งานออกแบบแฟชั่น การแข่งและการฝึกซ้อมแบดมินตัน ฯลฯ แต่ข้าพเจ้าก็จะบริหารเวลาให้ลงตัวเพื่อทำงานทุกอย่างให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ และก็มีกรณีพิเศษที่สำคัญมากอย่างหมายหลวง ที่ข้าพเจ้าต้องลาเรียนไปประกอบพระราชพิธีต่างๆบ้างตามวาระและโอกาส ซึ่งการที่ข้าพเจ้ามีภารกิจมากมายนั้นมิได้ทำให้ข้าพเจ้าเอาใจใส่การเรียนน้อยลงเลย ในทางตรงกันข้าม กลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตั้งใจกับการเรียนมากขึ้นเป็นพิเศษ เข้าชั้นเรียนให้ครบตรงเวลา หากขาดเรียนก็ต้องขยันมากขึ้นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเองมากขึ้น ถ้ามีสิ่งใดไม่เข้าใจหรือสงสัย ข้าพเจ้าก็จะปรึกษาอาจารย์หรือเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเป็นหลัก

หากมีใครถามข้าพเจ้าว่า เทคนิคในการเรียนของข้าพเจ้าคืออะไร คำตอบก็คือ ความตั้งใจมุมานะ ความมีวินัยและการจัดสรรเวลาให้เป็นเท่านั้นเอง ซึ่งเรื่องของการจัดสรรเวลาก็คงต้องดูในเรื่องของความสำคัญและตารางเวลาของงานชิ้นต่างๆเป็นเกณฑ์ แน่นอนการที่ต้องเรียนและทำงานไปพร้อมๆกัน ร่างกายก็ต้องมีเหนื่อยล้ากันบ้าง แต่ข้าพเจ้าไม่เคยท้อถอยหรือคิดว่าเป็นอุปสรรคเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทำ คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารักและตัดสินใจทำด้วยตัวเอง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีรับสั่งต่อว่า...

4 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสอบเอนทรานซ์ผ่านเข้ามาเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์ิทยาลัย และข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่แห่งนี้ ทั้งบรรดาคณาจารย์ เพื่อนนิสิต บรรยากาศของตัวมหาวิทยาลัย ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่ร่วมทำ เช่น งานรักบี้ประเพณี งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ การรับน้องตอนปีหนึ่ง ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าขึ้นชั้นปีที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเป็นว้ากเกอร์ด้วย เป็นต้น ส่วนในเรื่องของการศึกษา ข้าพเจ้าก็ชอบเรียนหลายวิชาด้วยกัน แต่วิชาที่ชอบมากที่สุดก็คือ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก วิชาแฟชั่นและประวัติศาสตร์แฟชั่น วิชาจิตรกรรม และอีกหลายวิชาที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับศิลปะ สำหรับเรื่องของรางวัลทางการศึกษาที่ได้รับ อย่าง เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) เกรดเฉลี่ย 3.93 และรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็นับว่าเป็นผลสำเร็จของความตั้งใจ และความพยายามในการศึกษาตลอด 4 ปีของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า

หลังจากที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์หญิงทรงมีพระราชกรณียกิจที่หลากหลาย อาทิ การทรงงานสอนหนังสือ การทรงงานออกแบบแฟชั่น การทรงงานด้านศิลปะ และการเตรียมพระองค์เพื่อเสด็จไปทรงฝึกงานและทรงศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยพระองค์หญิงทรงมีรับสั่งถึงเรื่องการทรงงานในปัจจุบันและอนาคตว่า

ในขณะนี้ ข้าพเจ้าได้เริ่มงานสอนหนังสือในฐานะอาจารย์พิเศษของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการเชิญจากทางคณะ โดยข้าพเจ้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก ทั้งศิลปะโรมัน (Roman) และนีโอคลาสสิค (Neo-Classic) วิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) วิชาสัมมนา(Seminar) หัวข้อเรื่องการเป็นนักออกแบบที่ดีควรประพฤติอย่างไร ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของข้าพเจ้าให้กับนิสิตรุ่นหลัง ถึงแม้จะมีหน้าที่การงานใหม่เข้ามา แต่ข้าพเจ้าก็ยังทำงานออกแบบแฟชั่นของข้าพเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอีกไม่นาน ทุกท่านก็คงจะได้เห็นผลงานการออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ซึ่งเป็นครุยซ์ คอลเลคชั่น2009 (Cruise Collection 2009) และพรี คอลเลคชั่น 2010 (Pre-Collection 2010) ครั้งแรกของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปเร็วๆนี้

นอกเหนือจากการทรงงานด้านการสอนและงานทรงออกแบบแฟชั่นแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ก็ทรงมีงานนิทรรศการแสดงงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดตั้งแต่ครั้งยังทรงศึกษาอยู่ชั้น ม.3 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะัดขึ้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในช่วงเดือนตุลาคมศกนี้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีรับสั่งถึงการทรงงานในอนาคตว่า...

ทูลกระหม่อมพ่อ ทรงมีรับสั่งกับข้าพเจ้าเสมอว่าต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการเรียนรู้ ดังนั้น หลังจากที่ข้าพเจ้าทำงานทุกอย่างที่ได้กล่าวไว้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานและเพิ่มเติมประสบการณ์การออกแบบเสื้อผ้ากับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่าง จิออร์จิโอ อามานี่ (GIORDIO ARMANI) ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ศกนี้ โดยหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็จะไปร่วมงานกับห้องเสื้อชื่อดังระดับโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ข้าพเจ้าก็ยังมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อด้านศิลปะและแฟชั่นที่กรุงปารีสอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ ข้าพเจ้าก็กำลังเตรียมตัวในการเดินทางไปทำงานและศึกษาอยู่ อาทิ กาเรียนภาษาฝรั่งเศส และการเรียนศิลปะแขนงต่างๆเพิ่มเติม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีรับสั่งทิ้งท้ายว่า

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคน รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะสามารถตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยตั้งใจศึกษาร่ำเรียนด้วยความมุมานะและวินัยเพื่อให้ได้ซึ่งผลสำเร็จ ซึ่งในที่สุดก็จะนำมาสู่การพัฒนาในด้านต่างๆของประเทศไทย และสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยนั้น ข้าพเจ้าก็อยากฝากไว้ว่า การศึกษาก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นทุกคนก็ควรจัดสรรเวลาให้ดี และต้องมีความพยายามมากขึ้นเป็นเท่าตัว

สำหรับบรรยากาศในงานเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์มีการฉายพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมคณะอาจารย์และพระสหายร่วมรุ่น นิสิตรุ่นน้องพร้อมใจกันบูมคณะให้พระองค์หญิง โดยพระองค์หญิงไม่ถือพระองค์ร่วมสนุกทั้งร้องทั้งเต้นเพลงประจำคณะ อาทิ กำสลัม เลีย ละเมาะ น้องนางลูบไข่ FINE ฯลฯ หลังบูมเสร็จพระองค์หญิงประทานซองให้นิสิตรุ่นน้องด้วย

Advertisement Replay Ad
อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

ปู ไปรยา หวนคบ แมทธิว คุยเรื่องแต่ง ขอเวลาอีก 2 ปี

ปู ไปรยา หวนคบ แมทธิว คุยเรื่องแต่ง ขอเวลาอีก 2 ปี

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

ไมค์ เร่งรับงานหนัก ทุ่มจ่ายค่าเทอม แม็กซ์เวลล์ ครึ่งล้าน

ไมค์ เร่งรับงานหนัก ทุ่มจ่ายค่าเทอม แม็กซ์เวลล์ ครึ่งล้าน

เจนี่ นำทีมแก๊งเพื่อนซี้ อวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำสีแจ่ม

เจนี่ นำทีมแก๊งเพื่อนซี้ อวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำสีแจ่ม

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

เจ้าของหอพัก ผวา หนุ่มวัยรุ่นเดินแก้ผ้าวนเวียนหน้าหอ

เจ้าของหอพัก ผวา หนุ่มวัยรุ่นเดินแก้ผ้าวนเวียนหน้าหอ

เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์