''อนามัย'' ต้านภัยหวัด

''อนามัย'' ต้านภัยหวัด

''ครัวโรงเรียน'' สะอาด ''พิฆาตโรค!''

จากที่เคยได้รับการยกย่องว่าสามารถแก้ไข-ป้องกันโรค ไข้หวัดนก ได้ดีเยี่ยม พอมาถึงโรค ไข้หวัดหมู หรือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ประเทศไทยกลับต้องระส่ำหนัก ป่วยกันอื้อ-ตายกันเรื่อย ๆ ซึ่งทางฝ่ายจะมีใครแสดงสปิริตรับผิดชอบหรือฝ่ายราชการจะมีใครถูกเซ่นสังเวยหรือไม่ ?? ก็รอดูกันไป...

แต่ที่แน่ ๆ จะชักช้าไม่ได้ คือต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน

และ โรงเรียน ก็เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเข้ม !!

ทั้งนี้ วันก่อนมีข่าวว่าตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.นี้ทางสาธารณสุขจะเริ่มมาตรการเชิงรุกเข้าไปใน โรงเรียน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะถูกมองว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่านั้นก็เรื่องหนึ่ง แต่ยังไง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ควรทำ และไหน ๆ ก็ไหน ๆ โรงเรียนต่าง ๆ ก็น่าจะใช้กระแสหวัดพันธุ์ใหม่ ยกเครื่องอนามัยในโรงเรียน กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในบรรดาสารพัดมาตรการที่ควรต้องทำนั้น ก็ต้องไม่ลืมเน้นที่เรื่อง อาหารการกินของเด็กนักเรียน ด้วย

นอกจากหวัด ที่ผ่านมายังมีอีกหลายโรคภัยที่คุกคามเด็กไทยผ่านทางอาหารในโรงเรียน เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ฯลฯ ซึ่งล่าสุดทางสถาบันอาหาร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน จัดทำโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน นำร่องในกรุงเทพฯ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยด้านอาหาร แนะนำหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารที่ดีสำหรับโรงอาหาร ภายใต้เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมปรับปรุงครัวโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแห่งชาติ (สอศ.) โดยนักเรียนอาชีวะ จะดำเนินการ ซึ่งก็น่าสนใจ และน่าจะขยายไปให้ทั่ว

ทำจริงจังทั่วประเทศจะช่วยเด็กไทยห่างไกลโรคได้มาก

ป้องกันได้ทั้งหวัดพันธุ์ใหม่และโรคภัยอื่นอีกหลายชนิด

หลายคนคงพอทราบ ขนาดศาสตร์ ฮวงจุ้ย ก็ยังให้ความสำคัญกับ ครัว โดยกรณีของบ้าน ครัวถือว่าสำคัญอันดับ 3 อันดับ 1 คือประตูบ้าน อันดับ 2 คือห้องนอน เพราะครัวคือสถานที่ที่ใช้ในการทำสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยครัวที่ดีต้องมีแสงแดดส่องถึงได้ อากาศ-ความร้อน-กลิ่นระบายถ่ายเทได้ดี ข้าวของเครื่องใช้จัดวางเป็นที่เป็นทางใช้งานได้สะดวก สภาพโดยรวมทำความสะอาดได้ง่าย ซึ่งก็หมายถึงสุขอนามัยที่ดี

แม้แต่ศาสตร์ฮวงจุ้ยยังให้ความสำคัญกับครัว ดังนั้นกับศาสตร์สาธารณสุขจึงยิ่งไม่ควรมองข้าม ซึ่งอันที่จริงในทางสาธารณสุขนั้นก็มีการระบุมานานแล้วว่า... นอกจาก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ อย่างที่พูดกันมากตอนนี้-ตอนที่หวัดพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาด กับพื้นที่ปรุงอาหาร-ครัว ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดี เพราะมีผลต่อสุขภาพ เพราะ ครัวสามารถจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้ง่าย ขณะที่ อาหารสามารถจะถูกปนเปื้อนเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ดังนั้นนอกจากการปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัยแล้วก็ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยของสถานที่ปรุงอาหารและอุปกรณ์ปรุงอาหาร หรือแม้แต่ผ้าขี้ริ้วในครัว

ยิ่งกับครัวในโรงเรียน และสถานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงอาหาร ร้านขายอาหาร โต๊ะอาหาร ยิ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ต่อ 1 โรงเรียนก็มีจำนวนเป็นร้อย ๆ เป็นพัน ๆ ชีวิต !!

เพราะ โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก การทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามในโรงเรียนจะส่งผลโดยตรงกับพัฒนาการของเด็ก จึงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งโครงการที่รัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำขึ้นก็จะช่วยพัฒนาด้านอาหารของเด็กในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร หรือฟู้ดเซฟตี้ และหลักปฏิบัติสำหรับครัวในโรงเรียนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

... วิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) เจ้าของผลิตภัณฑ์นม เอส26 ซึ่งสนับสนุนโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ระบุ พร้อมทั้งบอกอีกว่า... โภชนาการที่ดีของเด็ก ความปลอดภัยของอาหาร และอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน นำไปสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เติบโตแข็งแรง มีศักยภาพดี มีพัฒนาการไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพของประเทศ แต่ เรื่องภาวะโภชนาการกำลัง เป็นปัญหาวิกฤติที่เกิดกับเด็กไทยทุกช่วงอายุ และมีโอกาสจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก ทุกฝ่ายจึงต้องใส่ใจเรื่องนี้

ด้าน ศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บอกว่า... สอศ. พร้อมที่จะนำนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยกันสร้างมาตรฐานการบริโภคอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้น ขณะที่ ไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. ระบุว่า... เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายมาช่วยกันจัดทำโครงการ ซึ่งก็หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนักถึงเรื่องความสะอาด มาตรฐานความปลอดภัยในอาหารกันอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจ เพื่อป้องกันโรคภัย ทั้งหวัดสายพันธุ์ใหม่ และโรคอื่น ๆ

ส่วน ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ก็บอกว่า... ทางสถาบันหวังว่าโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโรงเรียนที่ยังด้อยโอกาส ซึ่งเด็กนักเรียนก็สามารถจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภคอาหารได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยด้านสุขอนามัย

โรคภัยไข้เจ็บ กำลังคุกคามเด็กไทยถึงในโรงเรียน

ความสะอาด-สุขอนามัย คืออาวุธที่พิฆาตมันได้

และภารกิจนี้ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญ !!.

Advertisement Replay Ad
รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

นายกฯ เลี่ยงตอบภาพ "ยิ่งลักษณ์" โผล่ช็อปปิ้งอังกฤษ

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

ป.ป.ช.ให้ 'ประวิตร' แจงปมแหวนนาฬิกาเพิ่ม รอสอบ 4 คนถูกโยง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์