''อนามัย'' ต้านภัยหวัด

''อนามัย'' ต้านภัยหวัด

''ครัวโรงเรียน'' สะอาด ''พิฆาตโรค!''

จากที่เคยได้รับการยกย่องว่าสามารถแก้ไข-ป้องกันโรค ไข้หวัดนก ได้ดีเยี่ยม พอมาถึงโรค ไข้หวัดหมู หรือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ประเทศไทยกลับต้องระส่ำหนัก ป่วยกันอื้อ-ตายกันเรื่อย ๆ ซึ่งทางฝ่ายจะมีใครแสดงสปิริตรับผิดชอบหรือฝ่ายราชการจะมีใครถูกเซ่นสังเวยหรือไม่ ?? ก็รอดูกันไป...

แต่ที่แน่ ๆ จะชักช้าไม่ได้ คือต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน

และ โรงเรียน ก็เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเข้ม !!

ทั้งนี้ วันก่อนมีข่าวว่าตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.นี้ทางสาธารณสุขจะเริ่มมาตรการเชิงรุกเข้าไปใน โรงเรียน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะถูกมองว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่านั้นก็เรื่องหนึ่ง แต่ยังไง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ควรทำ และไหน ๆ ก็ไหน ๆ โรงเรียนต่าง ๆ ก็น่าจะใช้กระแสหวัดพันธุ์ใหม่ ยกเครื่องอนามัยในโรงเรียน กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในบรรดาสารพัดมาตรการที่ควรต้องทำนั้น ก็ต้องไม่ลืมเน้นที่เรื่อง อาหารการกินของเด็กนักเรียน ด้วย

นอกจากหวัด ที่ผ่านมายังมีอีกหลายโรคภัยที่คุกคามเด็กไทยผ่านทางอาหารในโรงเรียน เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ฯลฯ ซึ่งล่าสุดทางสถาบันอาหาร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน จัดทำโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน นำร่องในกรุงเทพฯ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยด้านอาหาร แนะนำหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารที่ดีสำหรับโรงอาหาร ภายใต้เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมปรับปรุงครัวโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแห่งชาติ (สอศ.) โดยนักเรียนอาชีวะ จะดำเนินการ ซึ่งก็น่าสนใจ และน่าจะขยายไปให้ทั่ว

ทำจริงจังทั่วประเทศจะช่วยเด็กไทยห่างไกลโรคได้มาก

ป้องกันได้ทั้งหวัดพันธุ์ใหม่และโรคภัยอื่นอีกหลายชนิด

หลายคนคงพอทราบ ขนาดศาสตร์ ฮวงจุ้ย ก็ยังให้ความสำคัญกับ ครัว โดยกรณีของบ้าน ครัวถือว่าสำคัญอันดับ 3 อันดับ 1 คือประตูบ้าน อันดับ 2 คือห้องนอน เพราะครัวคือสถานที่ที่ใช้ในการทำสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยครัวที่ดีต้องมีแสงแดดส่องถึงได้ อากาศ-ความร้อน-กลิ่นระบายถ่ายเทได้ดี ข้าวของเครื่องใช้จัดวางเป็นที่เป็นทางใช้งานได้สะดวก สภาพโดยรวมทำความสะอาดได้ง่าย ซึ่งก็หมายถึงสุขอนามัยที่ดี

แม้แต่ศาสตร์ฮวงจุ้ยยังให้ความสำคัญกับครัว ดังนั้นกับศาสตร์สาธารณสุขจึงยิ่งไม่ควรมองข้าม ซึ่งอันที่จริงในทางสาธารณสุขนั้นก็มีการระบุมานานแล้วว่า... นอกจาก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ อย่างที่พูดกันมากตอนนี้-ตอนที่หวัดพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาด กับพื้นที่ปรุงอาหาร-ครัว ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดี เพราะมีผลต่อสุขภาพ เพราะ ครัวสามารถจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้ง่าย ขณะที่ อาหารสามารถจะถูกปนเปื้อนเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ดังนั้นนอกจากการปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัยแล้วก็ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยของสถานที่ปรุงอาหารและอุปกรณ์ปรุงอาหาร หรือแม้แต่ผ้าขี้ริ้วในครัว

ยิ่งกับครัวในโรงเรียน และสถานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงอาหาร ร้านขายอาหาร โต๊ะอาหาร ยิ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ต่อ 1 โรงเรียนก็มีจำนวนเป็นร้อย ๆ เป็นพัน ๆ ชีวิต !!

เพราะ โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก การทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามในโรงเรียนจะส่งผลโดยตรงกับพัฒนาการของเด็ก จึงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งโครงการที่รัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำขึ้นก็จะช่วยพัฒนาด้านอาหารของเด็กในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร หรือฟู้ดเซฟตี้ และหลักปฏิบัติสำหรับครัวในโรงเรียนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

... วิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) เจ้าของผลิตภัณฑ์นม เอส26 ซึ่งสนับสนุนโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ระบุ พร้อมทั้งบอกอีกว่า... โภชนาการที่ดีของเด็ก ความปลอดภัยของอาหาร และอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน นำไปสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เติบโตแข็งแรง มีศักยภาพดี มีพัฒนาการไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพของประเทศ แต่ เรื่องภาวะโภชนาการกำลัง เป็นปัญหาวิกฤติที่เกิดกับเด็กไทยทุกช่วงอายุ และมีโอกาสจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก ทุกฝ่ายจึงต้องใส่ใจเรื่องนี้

ด้าน ศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บอกว่า... สอศ. พร้อมที่จะนำนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยกันสร้างมาตรฐานการบริโภคอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้น ขณะที่ ไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. ระบุว่า... เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายมาช่วยกันจัดทำโครงการ ซึ่งก็หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนักถึงเรื่องความสะอาด มาตรฐานความปลอดภัยในอาหารกันอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจ เพื่อป้องกันโรคภัย ทั้งหวัดสายพันธุ์ใหม่ และโรคอื่น ๆ

ส่วน ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ก็บอกว่า... ทางสถาบันหวังว่าโครงการ ครัวอนามัยอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโรงเรียนที่ยังด้อยโอกาส ซึ่งเด็กนักเรียนก็สามารถจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภคอาหารได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยด้านสุขอนามัย

โรคภัยไข้เจ็บ กำลังคุกคามเด็กไทยถึงในโรงเรียน

ความสะอาด-สุขอนามัย คืออาวุธที่พิฆาตมันได้

และภารกิจนี้ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญ !!.

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์