อนุฯสอบคาดโทษเสื้อแดงล้มอาเซียน เข้าข่ายประทุษร้ายถึงประหารชีวิต เสื้อน้ำเงินรอดไม่มีเหตุจูงใจ

อนุฯสอบคาดโทษเสื้อแดงล้มอาเซียน เข้าข่ายประทุษร้ายถึงประหารชีวิต เสื้อน้ำเงินรอดไม่มีเหตุจูงใจ

กก.สอบข้อเท็จจริงต่ออายุสรุปเหตุการณ์เสื้อแดง 30 ก.ค.ทั้ง 7 อนุ ก่อนส่งไม้ต่อ ลุงชัย เหตุ 4 อนุฯ สอบไม่จบ คนเสื้อแดงเจอดี อนุกก.พัทยาฯ เสนอรัฐบาล-นายกฯ จัดการด่วน เหตุจงใจฆ่าผู้นำต่างชาติมีความผิดถึงประหารชีวิต ส่วนน้ำเงินรอดตัวเหตุไม่มีหลักฐานเอาผิด เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการชุมนุมทางที่มีนายสมศักดิ์ บุญทอง อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นประธานฯ ได้ประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุทั้ง 3 คณะเพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ 1.คณะอนุกรรมการรวบรวมเหตุการณ์ที่เมืองพัทยาและภูมิภาค 2.คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณมหาดไทยและศาลรัฐธรรมนูญและ 3.คณะอนุกรรมการศึกษาข้อกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีก 4 คณะยังไม่แล้วเสร็จ

นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานอนุกรรมการรวบรวมเหตุการณ์ที่เมืองพัทยาและภูมิภาค ส่งรายงานประมาณ 200 หน้า ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งจากสื่อและหนังสือราชการ รวมทั้งได้ลงพื้นที่ อ.พัทยา จ.ชลบุรี จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปช.) คนเสื้อแดง โดยคณะอนุกรรมการฯมีข้อสังเกตุว่า เมืองพัทยาเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการประชุมสุดยอดอาเซียนและไม่เชื่อว่า ไม่น่าจะเกิดการรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ แต่เหตุที่เกิดความผิดพลาดขึ้นนั้นเกิดจากงานด้านการข่าวของรัฐบาล อาทิ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ศรภ.) และครม.มีความบกพร่องอย่างมากจึงทำให้ประเมินสถานการณ์ทั้งข้อมูลของฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐผิดพลาด จนมาสู่การยืนยันไม่เปลี่ยนสถานที่จัดประชุม

นายอโณชา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้อนุกรรมการฯ ยังเห็นอีกว่า การเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัยมีความบกพร่องหลายประการ อาทิ การประเมินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ไม่ครบถ้วนและไม่วางแผนการปฏิบัติอย่างจริงจัง ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทและแผนในพื้นที่ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติทุกระดับ ทั้งนี้ยังเห็นอีกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงได้ประกาศจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปชุมนุมต่อต้านที่พัทยา ซึ่งใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานเพราะระยะทางไกล จึงตั้งข้อเกตุว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงไม่สกัดกั้นจึงทำให้เกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นและทำให้ภาพพจน์ประเทศชาติเสียหาย

"การ ที่กลุ่มผู้ชุมนุมบุกโรงแรมรอยัลคลิปบีชจนนำสู่การล้มการประชุมสุดยอดอาเซียน ไม่ได้มีมูลเหตุที่แท้จริงมาจากการปะทะระหว่างคนเสื้อแดงกับเสื้อน้ำเงินดังที่กลุ่มคนเสื้อแดงกล่าวอ้าง แต่มูลเหตุแท้จริงน่าจะมาจากผู้นำและแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงมีความต้องการตั้งแต่ต้นที่จะอาศัยจังหวะการประชุมสำคัญเช่นนี้เพื่อก่อให้เกิดการจลาจลจนนำไปสู่การลาออกของนายกฯ การประกาศยุบสภา หรือนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร นายอโณทัย สรุปผลการรวบรวมข้อมูล

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พัทยา กล่าวอีกว่า ส่วนเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทุบรถนายกฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายนระหว่างติดไฟแดง อนุกรรมการฯ เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนโยงใยและตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นไปเพราะความบังเอิญหรือผิดพลาดโดยไม่เจตนา ดังนั้นเห็นว่า รัฐบาลควรทำเรื่องนี้ให้กระจ่างและดำเนินคดีทางอาญาและทางวินัยกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นรัฐบาลจะถูกมองว่าไม่มีความกล้าในการดำเนินการและอาจเป็นเหตุให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำรอยอีก

"อนุกรรมการมีความเห็นสำหรับการบุกรุกเข้าไปโรงแรมที่จัดการประชุมอนุกรรมการฯ เห็นว่ายังมีผู้กระทำผิดและร่วมกระทำความผิดอีกมาก โดยเฉพาะแกนนำกลุ่มเสื้อแดงที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี เพราะมีการปลุกระดมให้ผู้ชุมนุมใช้กำลังบุกรุกสถานที่เพื่อจับกุมนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายการประทุษร้ายต่อเสรีภาพของประชุมแห่งรัฐต่างประเทศ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรมาตรา 127 ที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ถ้าเกิดเหตุร้ายผู้กระทำมีโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีความผิดตามกฎหมายเดียวกันมาตรา 113 ประกอบมาตรา 130 เป็นต้น นายอโณทัย กล่าว

ทั้งนี้อนุกรรมการฯ เห็นว่า ก ลุ่มที่มาปะทะกับกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่ 10 เมษายนหลังจากที่นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนนำนปช.นำมวลชนไปยื่นหนังสือต่อเลขาธิการอาเซียนแล้วเชื่อว่าเป็นการระดมคนในเมืองพัทยาประกอบด้วยนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ กลุ่มมวลชนท้องถิ่นและอาสาสมัครที่ไม่พอใจกับการกระทำของกลุ่มคนเสื้อแดง ส่วนในวันที่ 11 เมษายนเป็นการกะเกณฑ์คนมาเพิ่มเติมเพราะทางรัฐบาลทราบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จึงได้นำคนที่เกณฑ์มาใส่เสื้อน้ำเงินที่กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมไว้เพื่อป้องกันความสับสน ทั้งนี้ส่วนข้อสงสัยที่ระบุว่ารัฐบาลสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมใส่เสื้อสีน้ำเงิน ทางอนุกรรมการฯ ไม่สามารถระบุผลได้ว่ามีเหตุจงใจใดที่รัฐบาลจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่เสื้อสีน้ำเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายอโณทัยสรุปรายงานต่อที่ประชุมแล้วเสร็จกรรมการจาก พรรคเพื่อไทยได้แสดงความไม่เห็นด้วย ในประเด็นการเอาผิดคนเสื้อแดงทั้งการบุกโรงแรมและการทุบรถนายกฯ โดยเฉพาะนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. และ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก ระบุว่า คนเสื้อแดงก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกันจึงไม่อยากให้สรุปรายงานที่เป็นการให้ร้ายเกินไป ทั้งนี้มองว่า เหตุการณ์ทุบรถเชื่อว่าเกิดการประสานงานที่ไม่ดีของหน่วยความรักษาความปลอดภัยมากกว่า

จากนั้นนางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยและศาลรัฐธรรมนูญ ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งจากสื่อและหนังสือราชการและได้เชิญ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจง

โดยคณะอนุกรรมการฯมีข้อสังเกตุเกี่ยวกับประเด็นที่ว่านายกฯอยู่ในรถหรือไม่ว่า มีพยานและหลักฐานยืนยันว่านายกฯขึ้นรถจริง แต่ไม่มีพยานบุคคลหรือหลักฐานยืนยันว่านายกฯ ไม่ได้ออกจากรถระหว่างขับวนอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการให้ข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและภาพจากกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะประเด็นที่มีข้อมูลว่า ภา ยในรถมีคนอยู่ถึง 4 คน จากการส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบก็พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่งอยู่ด้านหน้ากับคนขับ ทางอนุกรรมการฯจึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนออกจากรถอีก โดยเรื่องนี้สรุปได้ว่าระบบวงจรปิดในกระทรวงมหาดไทยมีความบกพร่อง เพราะไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนคณะอนุกรรมการฯ อีก 4 คณะที่ยังไม่เสนอรายงานนั้น นายสมศักดิ์ได้ เน้นย้ำให้ทุกคณะอนุฯ ไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม โดยหลังจากนั้นจะจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

Advertisement Replay Ad
สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ป.ป.ช. ตีตกปมเช่าเครื่องบินเหมาลำทัวร์ฮาวาย เหตุไม่ผิดระเบียบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์