ข่าวภาค 07.00 น.ประจำวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552

ข่าวภาค 07.00 น.ประจำวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง วงเงิน 30,000 ล้านบาท วันแรกประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมาย โดยรัฐบาลเตรียมพิจารณาเปิดจำหน่ายพันธบัตรรอบที่ 2 หากประเมินแล้วพบว่ามีประชาชนที่ไม่สามารถจองซื้อได้เป็นจำนวนมาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง เมื่อวานนี้เป็นวันแรกจำนวน 3 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้สูงอายุ และสามารถจำหน่ายได้หมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (14 ก.ค.) จะมีการหารือว่าจะมีการปรับแผนการจำหน่ายใหม่หรือไม่ เพราะในอดีตไม่เคยมีความต้องการมากถึงขนาดนี้ และเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ทำอย่างถูกต้อง ซึ่งประชาชนได้นำเงินออกมาซื้อพันธบัตรกันจำนวนมาก ส่วนจะเพิ่มการจำหน่ายพันธบัตรอีกหรือไม่นั้น จำเป็นจะต้องหารืออีกครั้งเพราะเรื่องนี้อาจจะกระทบตลาดการเงิน ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 5 มาตรการ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เช่นกัน เพราะบางเรื่องยังมีปัญหา จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและผลสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจ เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี และการควบคุมราคาแก๊สหุ้งต้ม หากเรื่องใดประชาชนมีความพึงพอใจก็จะทำต่อไป สำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ที่เปิดให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จองซื้อก่อนเป็นวันแรก เมื่อวานนี้ วงเงิน 30,000 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่ายังไม่พบธนาคารผิดเงื่อนไขโดยการเปิดขายล่วงหน้า นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งว่า หลังจากรัฐบาลได้เปิดให้ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้สิทธิ์จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 7 แห่งในสัดส่วน 15,000 ล้านบาท จากวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท พบว่ามีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยจองซื้อหมดภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง กระทรวงการคลังจึงได้นำโควต้าที่จะจำหน่ายให้รายย่อยทั่วไปในรอบที่3จำนวน15,000ล้านบาทจาก20,000 ล้านบาท มาเพิ่มให้ผู้สูงอายุอีกเท่าตัวเป็น 30,000 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีผู้มาจองซื้อหมดภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมง รวมจำนวนผู้สูงอายุที่จองซื้อพันธบัตรได้ในรอบแรกประมาณ 40,000 รายทั่วประเทศ เฉลี่ยรายละ 6-7 แสนบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากปกติที่มีประมาณไม่เกิน8,000 พันราย และยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบรายงานว่ามีธนาคารใดทำผิดเงื่อนไขโดยการเปิดให้ลูกค้าจองซื้อล่วงหน้า ส่วนปัญหาการร้องเรียนที่เกิดขึ้น น่าจะมาจากการบริหารจัดการของแต่ละธนาคารเอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำว่า สำหรับการเปิดจองซื้อพันธบัตรไทยเข้มแข็งในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้ หากความต้องการยังมีสูง รัฐบาลจะพิจารณาเพิ่มสัดส่วนให้ โดยจะนำส่วนที่เหลือในรอบสุดท้าย 5,000 ล้านบาท มาเพิ่มให้เพื่อรองรับความต้องการ นอกจากนี้รัฐบาลจะมีการพิจารณาเปิดจำหน่ายพันธบัตรรอบที่ 2 หากประเมินแล้วพบว่ามีประชาชนที่ไม่สามารถจองซื้อได้เป็นจำนวนมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวถึงมาตรการลดค่าครองชีพช่วยเหลือภาระประชาชน ที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือนกรกฎาคมนี้ เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาขยายเวลา 5 มาตรการ 6 เดือน ออกไปเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ทั้งการช่วยเหลือค่าน้ำประปา ,ไฟฟ้า, ค่าโดยสารรถขสมก. และบริการรถไฟฟรี เพื่อเป็นข่าวดีให้กับประชาชนด้วย รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 เตรียมเสนอของบประมาณจัดซื้อหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายประชาชน พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรีใน ฐานะประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กล่าวว่า ในวันนี้ จะมีการหารือกับคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอของบประมาณ 10 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้จะหารือเรื่องค่ารักษาพยาบาลตรวจโรคไข้หวัดใหญ่2009 ในส่วนโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีแนวคิดอาจจะให้ตรวจรักษาฟรี ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้แก้ไขปัญหาล่าช้า และเห็นด้วยที่จะให้มีการปิดโรงเรียน 2 สัปดาห์ แต่ต้องหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนมาตรการป้องกันการระบาด ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันตัวเองและพยายามดูว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากโรคประจำตัว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุมัติสำรองเงิน 600 ล้านบาท สนับสนุนนำเข้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 2 ล้านโด้ส เพื่อฉีดให้กับประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับวัคซีนพร้อมกับประชาชนทั่วโลก นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศมาใช้กับประชากรในกลุ่มเสี่ยงก่อน จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายในวงกว้างได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติสำรองงบประมาณ 600 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากต่างประเทศจำนวน 2 ล้านโด้ส ดังนั้นในระยะอันใกล้นี้ จะมีการนำเข้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากต่างประเทศเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในไทยจำนวน 2 ล้านคน พร้อมกับประชาชนประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้มาตรการการควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทำได้เข้มแข็งและจะสามารถยุติการระบาดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้หยิบยกเรื่องการช่วยค่ารักษาให้แก่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ โดยให้ศึกษาตัวเลขผู้ป่วยที่ชัดเจนก่อนเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณต่อไป สำหรับมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วยวัคซีนนั้น ขณะนี้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนตามสายพันธุ์ไวรัสชนิด A H1N1 ทั้งจากเชื้อที่มีชีวิตและปราศจากชีวิต จะมีการพัฒนาในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ส่วนไทยองค์การเภสัชกรรมได้รับสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก เร่ง พัฒนากระบวนการผลิต คาดจะสามารถผลิตออกมาใช้ได้ภายในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลจะขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน ปรับลดค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาไม่ให้เกิน 3,500 บาท ส่วนโรงพยาบาลของรัฐก็จะพยายามให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคนี้ฟรี และในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะหารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการทั่วประเทศ ให้ความรู้และคัดกรองผู้ป่วยในโรงงานทุกระดับชั้น เพราะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยง กระทรวงแรงงาน ยืนยัน แรงงานไทยในลิเบียที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อาการดีขึ้น และไม่มีการแพร่เชื้อไปสู่แรงงานไทยอีกกว่า 8,000 คน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานไทย กรุงริยาด แจ้งว่า ประเทศลิเบีย ได้มีหนังสือด่วนมาว่า พบแรงงานไทยในลิเบียเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย และเมื่อเดินทางกลับไปที่ลิเบีย มีอาการไข้สูง 38.5 องศา จากการตรวจสอบพบว่า ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ประเทศลิเบีย ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่พบการแพร่ระบาดไปยังแรงงานไทยที่อยู่ในลิเบียอีกกว่า 8,000 คน ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า จะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ระลอก 2 ไปยังกลุ่มคนทำงาน ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือด่วนไปยัง สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ทั้ง 11 ประเทศให้ตรวจสอบดูแลแล้ว และในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะประชุมสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ขณะนี้ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้วรวมทั้งหมด 21 ราย เป็นหญิง 10 ราย ชาย 11 ราย อายุระหว่าง 8 ถึง 63 ปี ซึ่งพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 8 ราย , ชลบุรี 3 ราย , ราชบุรี 2 ราย ,จังหวัดนครศรีธรรมราช ,นนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา ,ภูเก็ต ,มหาสารคาม ,สกลนคร สมุทรปราการ และเพชรบุรี จังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่พบเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 329 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,883 คน มีผู้ป่วยที่อาการน่าเป็นห่วง ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งหมด 10 คน มาที่ความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกษิต ภิรมย์ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ จากปัญหาถูกหมายเรียกในคดีก่อการร้าย โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า นายกษิต ยังสามารถทำงานต่อไปได้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้พูดคุยกับ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ซึ่งเข้าใจกันดี และตนเองได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าหากมีเพียงหมายเรียก ก็ยังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และไม่จำเป็นต้องชี้แจงกับทหาร เพราะไม่ได้มีปัญหากัน ส่วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่ออัยการสั่งฟ้องคดีของนายกษิตแล้ว จะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ เพราะจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง ซึ่งอาจจะก่อนหรือหลังอัยการสั่งฟ้อง นายกรัฐมนตรี ยืนยันด้วยว่า การรักษาความปลอดภัยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่จังหวัดภูเก็ต จะไม่มีปัญหา เพราะเชื่อว่าการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่เหมือนการประชุมที่พัทยา อีกทั้ง กอ.รมน. และผู้ที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานได้ยืนยันว่า การประชุมครั้งนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนกลุ่ม นปช.หากจะชุมนุมต่อต้านก็ให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน 35 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศระมัดระวังภัยจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 กรกฎาคม นี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มใน 35 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม นี้ โดยให้ติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง หากสังเกตพบสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติ เช่น น้ำเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินบนภูเขา ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สัตว์ป่าแตกตื่น มีเสียงดังมาจากป่าต้นน้ำ ให้รีบอพยพขึ้นที่สูงไปในบริเวณที่ปลอดภัยทันที กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา ระนอง และสตูล รวม 10 อำเภอ 20 ตำบล ราษฎรเดือดร้อน 2,742 ครัวเรือน 2,912 คน ความเสียหาย อยู่ระหว่างการสำรวจ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป นอกจากนี้น้ำป่ายังได้ไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านในเขต อำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่บ้านป่าปุก ป่าหัด บ้านร้อง บ้านขอน ตำบลปัว , บ้านปรางค์ หมู่ 3 และ บ้านสวนดอก หมู่ 9 เขตเทศบาลตำบลปัว และ บ้านร้องแงง หมู่ 7 ,บ้านห้วยเสือ หมู่ 8 ตำบลวรนคร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน กว่า 30 หลังคาเรือน โดยเฉพาะที่บ้านห้วยเสือ หมู่ 8 ชาวบ้าน 10 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านอยู่ติดริมห้วย น้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็ว โดยระดับน้ำสูงกว่า 1.3 เมตร เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจ ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมจัดกำลังเข้าสังเกตการณ์และเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ เมื่อมีสถานการณ์อุทกภัย และเหตุฉุกเฉินแล้ว พร้อมกับแจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สิน โดยให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทางวิทยุเสียงตามสายในหมู่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement Replay Ad
หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

หวานชื่น โอ๊ต จีน่า ฉลองแต่งงาน ให้ลูกชายเป็นคนถือแหวน

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

แอฟ น้ำตาคลอรับเลิก สงกรานต์ เกือบปี แต่ยังไม่เซ็นใบหย่า

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

นักนิติวิทยาฯชี้ นำอวัยวะ ‘น้องเมย’ ออกเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีข้อสงสัย

สิ้นเสียง “อย่าทำน้า” หนุ่มกระหน่ำยิงสมาชิกอบต.ดับคู่สามี

สิ้นเสียง “อย่าทำน้า” หนุ่มกระหน่ำยิงสมาชิกอบต.ดับคู่สามี

สุดระทึก ตร.บราซิลชักปืนยิงคนร้ายดับ ขณะอีกมือยังอุ้มลูกไว้

สุดระทึก ตร.บราซิลชักปืนยิงคนร้ายดับ ขณะอีกมือยังอุ้มลูกไว้

ส่องบรรยากาศสถานที่ฉลองวิวาห์ "โอ๊ต จีน่า" มีความเรียบหรู

ส่องบรรยากาศสถานที่ฉลองวิวาห์ "โอ๊ต จีน่า" มีความเรียบหรู

Vivo เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ พีช พชร จิราธิวัฒน์ กับ Vivo V7 ชัดครบทุกแอคชั่น

Vivo เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ พีช พชร จิราธิวัฒน์ กับ Vivo V7 ชัดครบทุกแอคชั่น

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียว 'สิทธิมนุษยชน' เป็นวาระแห่งชาติ

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

ครอบครัว “น้องเมย” เตรียมรับเอาชิ้นส่วนอวัยวะคืนวันพรุ่งนี้

สาวสมุยเซ็ง! ซื้ออาหารลดราคาจากห้างดัง พบไก่ยังดิบ

สาวสมุยเซ็ง! ซื้ออาหารลดราคาจากห้างดัง พบไก่ยังดิบ

คนงานหายไป 3 วัน ที่แท้ศพจมน้ำขึ้นอืดใต้แคมป์พัก

คนงานหายไป 3 วัน ที่แท้ศพจมน้ำขึ้นอืดใต้แคมป์พัก

น้ำท่วมทะลักรีสอร์ทหรูเพชรบุรี ช่วยระทึก 60 ชีวิตออกมาไม่ได้

น้ำท่วมทะลักรีสอร์ทหรูเพชรบุรี ช่วยระทึก 60 ชีวิตออกมาไม่ได้

บึ้มคาร์บอมใกล้ตลาดในกรุงแบกแดด ดับ 21 ศพ เจ็บอีกอื้อ

บึ้มคาร์บอมใกล้ตลาดในกรุงแบกแดด ดับ 21 ศพ เจ็บอีกอื้อ

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

จวกยับ คนไทยมือบอนเขียนบนโบราณสถานของจอร์แดน

เสียหลัก! 6 ล้อเสียหลัก พุ่งชนเสาไฟฟ้าหักทับร่างเมีย

เสียหลัก! 6 ล้อเสียหลัก พุ่งชนเสาไฟฟ้าหักทับร่างเมีย

คืบหน้าคดีครูจอมทรัพย์ "สับ วาปี" ดอดมอบตัว แฉถูกจ้างให้รับผิดแทน

คืบหน้าคดีครูจอมทรัพย์ "สับ วาปี" ดอดมอบตัว แฉถูกจ้างให้รับผิดแทน

ประวิตรย้ำ นตท.ป่วยตาย ปัดโดนซ้อม-หมอส่งคืนอวัยวะแล้ว

ประวิตรย้ำ นตท.ป่วยตาย ปัดโดนซ้อม-หมอส่งคืนอวัยวะแล้ว

บึ้มฆ่าตัวตายในมัสยิดที่ไนจีเรีย ดับอย่างน้อย 50 ศพ

บึ้มฆ่าตัวตายในมัสยิดที่ไนจีเรีย ดับอย่างน้อย 50 ศพ

ส่องเคล็ดลับพ่อบ้านแห่งปี ‘แมน การิน’ ขยันทำงานบ้าน แถมมีเวลาให้ศรีภรรยา ทำได้ยังไง!?

ส่องเคล็ดลับพ่อบ้านแห่งปี ‘แมน การิน’ ขยันทำงานบ้าน แถมมีเวลาให้ศรีภรรยา ทำได้ยังไง!?

Lancôme Black Friday

Lancôme Black Friday

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์