ครม.ไฟเขียวต่อ 5 มาตรการถึง31ธ.ค.

ครม.ไฟเขียวต่อ 5 มาตรการถึง31ธ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ก.ค.)ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ในโครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน ทั้งการใช้น้ำ ใช้ไฟ ขึ้นรถเมล์ รถไฟ และชะลอการขึ้นก๊าซแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ม ออกไปอีก 5 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนก.ค.นี้ ไปเป็นสิ้นเดือนธ.ค. 52 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะเรียกชื่อเป็น 5 มาตรการ 5 เดือน

ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลเข้าไปแบกรับภาระแทนประชาชนทั้งการใช้ไฟ-ใช้น้ำฟรี การขึ้นรถเมล์-รถไฟฟรี จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,117 ล้านบาท โดยจะนำเงินจากงบกลาง ของงบประมาณ ปี 53 มาชดเชยภาระทั้งหมด และที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดสรรเงินเพื่อนำไปชดเชยภาระที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งต้องรับภาระใน 6 มาตรการ อีก 452 ล้านบาท

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้หารือถึงการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล ที่นำเข้าสมทบในกองทุนอนุรักษ์พลังงาน จากปัจจุบันที่น้ำมันบี 2 ที่จัดเก็บอยู่ 75 สต. ขณะที่น้ำมันดีเซลบี 5 จัดเก็บที่ลิตรละ 25 สต. โดยได้หารือว่าจะลดภาษีของน้ำมันดีเซล บี 2 ที่ลิตรละ 50 สต. แต่ที่ประชุมยังไม่สรุป โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ยุติเรื่องนี้ไว้ก่อน โดยพิจารณาเพียงแค่ 5 มาตรการ ไปก่อน ส่วนเรื่องการลดภาษีน้ำมันขอให้นายกรณ์ ไปหารือกับรมว.พลังงาน ให้ชัดเจนก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้นายกรณ์ ยังได้เสนอให้ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยให้ประชาชนที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ปัจจุบันมีมากถึง 7 ล้านบัญชี คิดเป็นมูลค่าเงินฝากกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งนายกฯและครม.เห็นว่า กระทรวงการคลังควรตั้งกรอบวงเงินที่ควรได้รับความช่วยเหลือให้ชัดเจน พราะจากบัญชีเงินฝากทั้ง 7 ล้านบัญชี มีบัญชีที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท ประมาณ 90% โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไป

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบการขายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งสำหรับผู้สูงอายุและรายย่อยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก เพราะสามารถจำหน่ายได้มากกว่าที่กำหนดไว้ถึงเท่าตัว คือจาก 15,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท โดยนำวงเงินพันธบัตรที่จะขายในรอบที่สาม มาเปิดขายให้กับผู้สูงอายุก่อน โดยมผู้สูงอายุซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ทั้งสิ้น 40,000 ราย เฉลี่ยรายละ 700,000 บาท เนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่ดี ดังนั้นนายกรณ์ จึงขออนุมัติครม.ที่จะเพิ่มเติมวงเงินขายพันธบัตรอีก 30,000 ล้านบาท ซึ่งครม.ก็เห็นชอบ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือถึงการเปิดขายพันธบัตรไทยเข้มแข็งในวันที่ 15 ก.ค. นี้วงเงิน 15,000 ล้านบาท ที่จะขยายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งหากไม่เพียงพอจะนำวงเงินของพันธบัตรในส่วนที่เหลือสำหรับขายช่วงที่ 3 อีก5,000 ล้านบาท มาเพิ่มเติมให้การขายรอบที่ 2 นี้แทนด้วย

ที่กระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า สัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะนำแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของประชาชนเสนอให้ที่ประชุมครม.รับทราบต่อไป เนื่องจากเห็นว่า พันธบัตรไทยเข้มแข็งได้รับความสนใจมาก เพราะให้ดอกเบี้ยสูง และสะท้อนให้เห็นว่า ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปัจจุบันต่ำมาก ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจึงต้องการหาแนวทางเพิ่มผลตอบแทนให้ 60 ล้านบัญชีทั่วประเทศได้รับประโยชน์มากขึ้น

ส่วนกรณีที่มีผู้เสนอว่า ปัจจุบันนี้บัญชีที่มีเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนั้น เห็นว่าในทางปฏิบัติไม่มีใครรู้ว่าบัญชีนั้น ต้องเสียภาษีหรือไม่ เพราะลูกค้าอาจมีหลายบัญชีก็ได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าจะหาแนวทางอื่นที่ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับผลตอบแทนอย่างแท้จริง

สำหรับการยืดอายุ 5 มาตรการ 5 เดือนออกไปนั้น จะใช้เงินจากงบกลางปีของปีงบประมาณ 53 ซึ่งอยู่ในวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลจะจัดการได้ เนื่องจากเป็นมาตรการที่เข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยเรื่องไฟฟรีนั้นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 8.5 ล้านครัวเรือ น้ำฟรีมีประชาชนได้รับประโยชน์ 4 ล้านครัวเรือน รถไฟฟรีมีประชาชนได้รับประโยชน์เดือนละ 2.8 ล้านราย รถเมล์ฟรีมีประชาชนได้รับประโยชน์วันละ 430,000 ราย เป็นต้น

สำหรับการทบทวนภาษีน้ำมันนั้น ขณะนี้เห็นว่าราคาน้ำมันเริ่มลดลงมาแล้ว แต่ในครม.คุยกันในภาพรวมแล้วว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดภาษีน้ำมันลงแต่อย่างใด เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บเงินเข้ากองทุนไว้สำรองต่อไป เพื่อว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกในอนาคต จะได้นำเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือรับภาระให้ประชาชนได้

นายกรณ์ กล่าวว่า การพิจารณาเพิ่มวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์นั้น กระทรวงการคลังยังไม่ตัดสินใจว่าจะเพิ่มวงเงินอีกเท่าใด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยจะรอดูสถานการณ์การจองซื้อพันธบัตรในวันที่ 15 ก.ค.นี้ก่อนว่าเป็นอย่างไร จึงจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเพิ่มวงเงินหรือไม่ เท่าใด.

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์