ครม.ไฟเขียวต่อ 5 มาตรการถึง31ธ.ค.

ครม.ไฟเขียวต่อ 5 มาตรการถึง31ธ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ก.ค.)ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ในโครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน ทั้งการใช้น้ำ ใช้ไฟ ขึ้นรถเมล์ รถไฟ และชะลอการขึ้นก๊าซแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ม ออกไปอีก 5 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนก.ค.นี้ ไปเป็นสิ้นเดือนธ.ค. 52 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะเรียกชื่อเป็น 5 มาตรการ 5 เดือน

ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลเข้าไปแบกรับภาระแทนประชาชนทั้งการใช้ไฟ-ใช้น้ำฟรี การขึ้นรถเมล์-รถไฟฟรี จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,117 ล้านบาท โดยจะนำเงินจากงบกลาง ของงบประมาณ ปี 53 มาชดเชยภาระทั้งหมด และที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดสรรเงินเพื่อนำไปชดเชยภาระที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งต้องรับภาระใน 6 มาตรการ อีก 452 ล้านบาท

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้หารือถึงการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล ที่นำเข้าสมทบในกองทุนอนุรักษ์พลังงาน จากปัจจุบันที่น้ำมันบี 2 ที่จัดเก็บอยู่ 75 สต. ขณะที่น้ำมันดีเซลบี 5 จัดเก็บที่ลิตรละ 25 สต. โดยได้หารือว่าจะลดภาษีของน้ำมันดีเซล บี 2 ที่ลิตรละ 50 สต. แต่ที่ประชุมยังไม่สรุป โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ยุติเรื่องนี้ไว้ก่อน โดยพิจารณาเพียงแค่ 5 มาตรการ ไปก่อน ส่วนเรื่องการลดภาษีน้ำมันขอให้นายกรณ์ ไปหารือกับรมว.พลังงาน ให้ชัดเจนก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้นายกรณ์ ยังได้เสนอให้ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยให้ประชาชนที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ปัจจุบันมีมากถึง 7 ล้านบัญชี คิดเป็นมูลค่าเงินฝากกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งนายกฯและครม.เห็นว่า กระทรวงการคลังควรตั้งกรอบวงเงินที่ควรได้รับความช่วยเหลือให้ชัดเจน พราะจากบัญชีเงินฝากทั้ง 7 ล้านบัญชี มีบัญชีที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท ประมาณ 90% โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาต่อไป

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบการขายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งสำหรับผู้สูงอายุและรายย่อยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก เพราะสามารถจำหน่ายได้มากกว่าที่กำหนดไว้ถึงเท่าตัว คือจาก 15,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท โดยนำวงเงินพันธบัตรที่จะขายในรอบที่สาม มาเปิดขายให้กับผู้สูงอายุก่อน โดยมผู้สูงอายุซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ทั้งสิ้น 40,000 ราย เฉลี่ยรายละ 700,000 บาท เนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่ดี ดังนั้นนายกรณ์ จึงขออนุมัติครม.ที่จะเพิ่มเติมวงเงินขายพันธบัตรอีก 30,000 ล้านบาท ซึ่งครม.ก็เห็นชอบ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือถึงการเปิดขายพันธบัตรไทยเข้มแข็งในวันที่ 15 ก.ค. นี้วงเงิน 15,000 ล้านบาท ที่จะขยายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งหากไม่เพียงพอจะนำวงเงินของพันธบัตรในส่วนที่เหลือสำหรับขายช่วงที่ 3 อีก5,000 ล้านบาท มาเพิ่มเติมให้การขายรอบที่ 2 นี้แทนด้วย

ที่กระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า สัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะนำแนวทางการเพิ่มผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของประชาชนเสนอให้ที่ประชุมครม.รับทราบต่อไป เนื่องจากเห็นว่า พันธบัตรไทยเข้มแข็งได้รับความสนใจมาก เพราะให้ดอกเบี้ยสูง และสะท้อนให้เห็นว่า ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปัจจุบันต่ำมาก ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจึงต้องการหาแนวทางเพิ่มผลตอบแทนให้ 60 ล้านบัญชีทั่วประเทศได้รับประโยชน์มากขึ้น

ส่วนกรณีที่มีผู้เสนอว่า ปัจจุบันนี้บัญชีที่มีเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนั้น เห็นว่าในทางปฏิบัติไม่มีใครรู้ว่าบัญชีนั้น ต้องเสียภาษีหรือไม่ เพราะลูกค้าอาจมีหลายบัญชีก็ได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าจะหาแนวทางอื่นที่ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับผลตอบแทนอย่างแท้จริง

สำหรับการยืดอายุ 5 มาตรการ 5 เดือนออกไปนั้น จะใช้เงินจากงบกลางปีของปีงบประมาณ 53 ซึ่งอยู่ในวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลจะจัดการได้ เนื่องจากเป็นมาตรการที่เข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยเรื่องไฟฟรีนั้นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 8.5 ล้านครัวเรือ น้ำฟรีมีประชาชนได้รับประโยชน์ 4 ล้านครัวเรือน รถไฟฟรีมีประชาชนได้รับประโยชน์เดือนละ 2.8 ล้านราย รถเมล์ฟรีมีประชาชนได้รับประโยชน์วันละ 430,000 ราย เป็นต้น

สำหรับการทบทวนภาษีน้ำมันนั้น ขณะนี้เห็นว่าราคาน้ำมันเริ่มลดลงมาแล้ว แต่ในครม.คุยกันในภาพรวมแล้วว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดภาษีน้ำมันลงแต่อย่างใด เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บเงินเข้ากองทุนไว้สำรองต่อไป เพื่อว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกในอนาคต จะได้นำเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือรับภาระให้ประชาชนได้

นายกรณ์ กล่าวว่า การพิจารณาเพิ่มวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์นั้น กระทรวงการคลังยังไม่ตัดสินใจว่าจะเพิ่มวงเงินอีกเท่าใด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยจะรอดูสถานการณ์การจองซื้อพันธบัตรในวันที่ 15 ก.ค.นี้ก่อนว่าเป็นอย่างไร จึงจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเพิ่มวงเงินหรือไม่ เท่าใด.

Advertisement Replay Ad
คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

สั่งจำคุก 3 เดือน "ธาริต เพ็งดิษฐ์" จงใจปกปิดทรัพย์สิน ปรับ 5 พัน รอลงอาญา 2 ปี

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

เปิดกรุ 'ครม.ลุงตู่ 5' ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

รัฐบาลจัด Meet The Press ครั้งแรก รมว.ดิจิทัลกางแผนปีนี้เดินหน้าเข้มข้น

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

ส่องอดีตนักการเมือง ทำอะไรช่วงพักร้อนยาว

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

เปิดเกณฑ์พักโทษ 'กำนันเป๊าะ' ดีลลับการเมือง?

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

"อภิสิทธิ์" ชนะคดี "พล.อ.อ.สุกำพล" ปลดจากราชการทหาร ย้อนหลัง 23 ปี

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

คืบหน้าปฏิรูปตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจให้หลายกระทรวง หวังช่วยลดงาน?

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

"ประวิตร" แจงนาฬิกาหรูแลกเพื่อนใส่ พร้อมลาออกหาก ปปช.ชี้ผิด

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

ตั้ง กอ.ตร. ตรวจสอบตร. เป็นการปฏิรูปตำรวจอย่างไร?

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

นายกฯ ชี้ ประชาธิปไตยแบบไทยนิยม ยึดทำดี รู้จริง ถูกต้อง

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

คกก.ปฏิรูปตำรวจชี้ ทำอย่างไรตำรวจไทยจะมีเครื่องมือครบครัน

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

แชร์สนั่น ผบ.ทบ.ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องบินโลว์คอสต์ ลงใต้ให้กำลังใจทหาร

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"โฆษกไก่อู" เปิดใจความฝันวัยเด็ก อยากจับไมค์ร้องเพลง

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

"กล้านรงค์" วูบหมดสติกลางสภา จนท.ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาล

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

ตร.ลุ้นอังกฤษออกหมายน้ำเงินคดี "ยิ่งลักษณ์" ยันไม่ได้ล่าช้า

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเด็กปีนี้ ทำเนียบฯ เตรียมสแตนดี้ 'ลุงตู่' ต้อนรับอย่างอบอุ่น

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

'บิ๊กตู่' ไม่ชัด 'ปู' ซุกอังกฤษ ปัดตอบนายกฯคนนอก รอแรงงานเสนอปรับค่าแรง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

 ‘บิ๊กตู่’ งัดมุก ยกสแตนดี้ตัวเอง มาให้นักข่าวถามเรื่องการเมือง-ความขัดแย้ง

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

จำลอง ลั่น! ไม่ได้ทำผิด แต่กลับโดนยึดทรัพย์ 800 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์