โตโยต้าเผยตลาดรถยนต์ 6 เดือนหดอีก 28% ชี้ครึ่งปีหลังหดตัวน้อยลง

โตโยต้าเผยตลาดรถยนต์ 6 เดือนหดอีก 28% ชี้ครึ่งปีหลังหดตัวน้อยลง

โตโยต้าเผยตลาดรถยนต์ครึ่งปีแรกขายได้ 231,428 คัน ลดลง 28.0% ชี้ครึ่งปีหลังหดตัวน้อยลง พร้อมปรับเป้าหมายการขายปี 2552 คาดตลาดรวมทั้งปีขาย 480,000 คัน ลดลง 22%

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยสถิติการขายรถยนต์ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2552 มีปริมาณทั้งสิ้น 231,428 คัน ลดลง 28.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คาดครึ่งปีหลังสถานการณ์ตลาดหดตัวน้อยลง พร้อมปรับเป้าหมายการขายลง คาดตลาดรถยนต์รวมมีปริมาณการขาย 480,000 คัน

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวว่า ตลาดรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกนั้น ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากวิกฤติการณ์การเงินโลกที่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัว ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ตลาดรถยนต์มีอัตราเติบโตลดลง 28% ปริมาณการขายรวม 231,428 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 96,056 คัน และรถเพื่อการพาณิชย์ 135,372 คัน โดยเป็นรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเม้นท์นี้ 117,696 คัน ในช่วงครึ่งปีแรก ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราหดตัว 13% ขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตัน มีอัตราการหดตัวมากถึง 35.3% เป็นผลมาจากการหดตัวของการลงทุนและราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

สถิติการขายรถยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552

ตลาดรถยนต์รวม 231,428 คัน ลดลง 28.0%

รถยนต์นั่ง 96,056 คัน ลดลง 13.0%

รถเพื่อการพาณิชย์ 135,372 คัน ลดลง 35.9%

รถกระบะขนาด 1 ตัน117,696 คันลดลง 35.3%

สำหรับปริมาณการขายของโตโยต้านั้น ลดลงด้วยเช่นกัน โดยมียอดขายรวม 95,334 คัน ลดลง 29.9 % แบ่งออกเป็นรถยนต์นั่ง 41,541 คัน และรถเพื่อการพาณิชย์ 53,793 คัน และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเม้นท์นี้ 48,678 คัน โดยมีส่วนแบ่งตลาด 43.2% และ 39.7% และ 41.4% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามโตโยต้ายังครองอันดับ 1 ในด้านการขายในทุกตลาด

ในด้านการส่งออกรถยนต์ของเราใน 6 เดือนแรก มีปริมาณส่งออกทั้งสิ้น 102,179 คัน ลดลง 33% การส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่เป็นจำนวน 10,255 คอนเทนเนอร์ รวมมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 65,000 ล้านบาท ลดลง 24% เป็นผลกระทบจากวิกฤติการณ์การเงินโลก

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า 6 เดือนแรกของปี 2552

ปริมาณการขาย 95,334 คัน ลดลง 29.9% ส่วนแบ่งตลาด 41.2 %

รถยนต์นั่ง 41,541 คัน ลดลง 23.1% ส่วนแบ่งตลาด 43.2%

รถเพื่อการพาณิชย์53,793 คัน ลดลง 34.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 48,678 คัน ลดลง 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 41.4 %

รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 41,827 คัน ลดลง 37.9% ส่ สำหรับแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในช่วงหลังของปี 2552 มร.ทานาดะ กล่าวว่า วิกฤติการณ์การเงินโลก และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ ดังเช่นต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากยอดขายรถยนต์ 6 เดือนที่ผ่านมานั้น จะพบว่าตลาดรถยนต์มีอัตราการหดตัวน้อยลง และจะเป็นแรงบวกต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือ คาดว่าตลาดรถยนต์ในปีนี้ จะมีอัตราการเติบโตลดลงประมาณ 22% ปริมาณการขาย 480,000 คัน ลดลงจากการประมาณการเมื่อตอนต้นปี 7.7% โดยแบ่งออกเป็นรถยนต์นั่ง 202,000 คัน ลดลง 10.9% เนื่องจากยังคงมีความต้องการในรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ในขณะที่ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 278,000 คัน ลดลง 28.4% รวมถึงรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเม้นท์นี้ 241,000 คัน ลดลง 27.8%

ทั้งนี้ การชะลอตัวของภาวะเศษฐกิจ ยังคงส่งผลลบต่อเนื่องต่อตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และตลาดรถกระบะมากกว่าตลาดรถยนต์นั่ง

ประมาณการยอดขายรถยนต์ ประจำปี 2552

ปริมาณการขายรวม480,000 คันลดลง 22%

รถยนต์นั่ง 202,000 คันลดลง 10.9%

รถเพื่อการพาณิชย์ 278,000 คันลดลง 28.4%

ด้านเป้าหมายการขายและการส่งออกของโตโยต้า มร.ทานาดะ กล่าวว่า ในปี2552 โตโยต้า ตั้งเป้าหมายการขายไว้ที่ 205,000 คัน ลดลง 21.8% คาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาด 42.7% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 90,500 คัน ส่วนแบ่งตลาด 44.8% และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 114,500 คัน ส่วนแบ่งตลาด 41.2% โดยเป็นรถกระบะไฮลักซ์ วีโก้และฟอร์จูนเนอร์ 104,000 คัน ส่วนแบ่งตลาด 43.2% ในด้านการส่งออกเราตั้งเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปไว้ที่ 222,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 96,600 ล้านบาท และชิ้นส่วนอะไหล่มูลค่า 40,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 136,600 ล้านบาท ลดลง 25.4%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ปี 2552

ปริมาณการขายรวม 205,000 คันลดลง 21.8% ส่วนแบ่งตลาด 42.7 %

รถยนต์นั่ง 90,500 คันลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 44.8%

รถเพื่อการพาณิชย์114,500 คันลดลง 26.3% ส่วนแบ่งตลาด 41.2 %

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการขายของเราในปีนี้ โดยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งประสบความสำเร็จโดยได้รับรางวัล เจ ดี พาวเวอร์ จากผลการสำรวจความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้านบริการถึง 2 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญต่อกิจกรรมลดต้นทุน และจัดกิจกรรมการตลาดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา อาทิ คัมรี ไฮบหม่ที่จะเปิดตัวในปลายเดือนกรกฏาคมนี้ และที่สำคัญ เรายังคงให้การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและประโยชน์ต่อสังคมไทย

เราจะให้ความสนับสนุนแก่รัฐบาลในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นใจและอำนาจซื้อให้กับผู้บริโภค ตลอดจนมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยี ไฮบริดที่จะมาช่วยกระตุ้นตลาด ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ยังคงมีความแข็งแกร่งและเคยผ่านสถานการณ์ที่ตลาดตกลงในช่วงครึ่งปีแรกมาแล้ว การปรับเป้าหมายการขายของโตโยต้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้ พิจารณาจากสถานการณ์ตลาดที่เกิดขึ้น และมองเห็นสัญญาณที่ดี อาทิ ราคาน้ำมันที่ไม่ผันผวน และคาดว่า ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตันจะฟื้นตัว และความมั่นใจของผู้บริโภคจะมีมากขึ้น มร.ทานาดะ กล่าวในที่สุด

Advertisement Replay Ad
อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

อัยการฟ้อง ‘สุเทพ’ กับแกนนำกปปส. ข้อหากบฏ 24 ม.ค.นี้

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

เปิดวงจรปิด นาทีรถทัวร์เที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ เบรกแตกพุ่งตกถนน

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

วอนช่วย ด.ช. 10 ขวบ ยอดกตัญญู หาเลี้ยงย่า-ป้าพิการ ขาดเรียน 3 เดือนแล้ว

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

สงกรานต์ แต่งเต็มยศชุดนายตำรวจ เผยไปโรงเรียนเข้าฝึกอบรมหลักสูตร

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ประวิตร กำชับทุกส่วนดูแลไม่ให้ข้าราชการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

จากปาก ลาล่า เล่าถึงนาทีระทึก ตั้งใจไปทำบุญแต่กลับถูกขู่ฆ่า เพราะ GPS

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

ตั๊กแตน ชลดา ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อไปจะฉลาดเลือกกว่าเดิม

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิต.สาว อ้างหวาดระแวง

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิต.สาว อ้างหวาดระแวง

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

รถทัวร์หลุดโค้งหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ นักท่องเที่ยวเจ็บเพียบ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

อ่านแล้วจี๊ด ประโยคเดียวของแม่แอ๊ว พูดถึง กอล์ฟ หลังให้สัมภาษณ์ปมเลิก ขวัญ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

ชมพู่ เจอดราม่าเรื่องอุ้มลูก เป็นดาราต้องทำใจคนช่วยเลี้ยงเยอะ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

นทท.ตื่นมาตกใจ เที่ยวอ่างขางเช้ามาน้ำแข็งเกาะเต็มรถ

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

ปู แบล็คเฮด ไม่หวงแต่ห่วงมาก น้องนุ๊กซี่ แซว “มีพี่เหมือนมีพ่ออีกคน”

บุกช่วยสุนัขถูกขังในบ้าน 6 ปี ผงะ พบซากสุนัขแห้งกรังติดผ้าห่ม

บุกช่วยสุนัขถูกขังในบ้าน 6 ปี ผงะ พบซากสุนัขแห้งกรังติดผ้าห่ม

ฝีมือไม่ธรรมดา หมาก ทำคลิปหวานอวยพรวันเกิด คิมเบอร์ลี่

ฝีมือไม่ธรรมดา หมาก ทำคลิปหวานอวยพรวันเกิด คิมเบอร์ลี่

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

เพจดัง "แหม่มโพธิ์ดำ" ประกาศปิดชั่วคราว เพราะเหนื่อยอยากพัก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์