ประกันแหยงไข้หวัด2009เลิกต่อแคมเปญคุ้มครอง ร.พ.ห้องแน่นเอี้ยด

ประกันแหยงไข้หวัด2009เลิกต่อแคมเปญคุ้มครอง ร.พ.ห้องแน่นเอี้ยด

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงถึง 4,469 ราย และเสียชีวิต 24 ราย สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ประชาชาติธุรกิจ สอบถามโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่ง ต่างให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดเข้ารับการตรวจและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาก และบางช่วงถึงขนาดจำนวนเตียงที่มีอยู่ของโรงพยาบาลเต็ม

@ คนไข้รอต่อคิวเข้าโรงพยาบาล

นายธนา ถิระมนัส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดและสนับสนุน รักษาการผู้อำนวยการสายการตลาด เครือโรงพยาบาลพญาไท เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ ว่า คนทั่วไปยังตื่นตระหนกกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 ทำให้มีผู้ป่วยไข้หวัดเข้ารับการรักษา ตรวจแล็บเบื้องต้นมากขึ้น

ตั้งแต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้คนไม่สบายเล็กน้อยขอนอนพักในโรงพยาบาล เพื่ออยู่ใกล้หมอและกลัวแพร่เชื้อผู้อื่น คาดว่าการตื่นตัวจะยังมีอย่างต่อเนื่องถึงสิ้นปี ยกเว้นรัฐมีมาตรการเด็ดขาดสามารถหยุดการแพร่กระจายได้

รศ.พ.ญ.เมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารและรักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 และไข้หวัดตามฤดูกาลที่เกิดขึ้น ทำให้ปริมาณผู้เข้ารับการบริการเพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 100 คน และโรงพยาบาลรับตัวไว้รักษา 30 ราย/วัน ส่งผลให้อัตราการใช้ห้องพักมีสัดส่วน 80-90% ซึ่งมีทั้งกรณีของผู้ป่วยระบบประกันและผู้ที่จ่ายเงินสดในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน

ด้านนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ กล่าวว่า เฉพาะที่สาขาประชาชื่น มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 3,000 คน/วัน เพิ่มจากปกติ 2,000 คน/วัน แบ่งเป็นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 10-19% จากเดิม 5-8% ส่งผลให้ห้องพักเต็มและไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยต้องการรับการรักษาในโรงพยาบาลและต้องรอห้องสำรองพัก ขณะที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากความตื่นตระหนกจากกรณีของไข้หวัด 2009 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดกลางหลายๆ แห่งที่มีจำนวนเตียงประมาณ 150-200 เตียง มีคนไข้เข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และมีอัตราการครองเตียงประมาณ 80-90% และบางเคสคนไข้อาจต้องเข้ามานอนรักษาตัวในห้องสำรองเพื่อรอห้องพัก นอกจากนี้ยังมีบางแห่งที่โรงพยาบาลแจ้งให้ผู้ป่วยแสดงความจำนงขอจองห้องพักไว้ก่อน เนื่องจากเตียงหรือห้องพักมีไม่เพียงพอ

@ เปาโล เผยยอดคนไข้หวัดเพิ่ม 3 เท่า

ส่วนนายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปริมาณผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการตั้งแต่มิถุนายนเพิ่มขึ้น 20-30% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และมีอัตราการใช้เตียงอยู่ที่ 400 เตียง จากทั้งหมด 420 เตียง เช่นเดียวกัน โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ที่มีจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นและตัดสินใจเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากปกติตั้งแต่มิถุนายนของทุกปี จะมีผู้เข้ารับบริการรักษาไข้หวัดตามฤดูกาลมาก และค่อยๆ ลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม จึงไม่สามารถระบุได้ว่าจำนวนเพิ่มขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือไม่

ส่วน นายเบญจะ อาสนเพชร รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและบริการ เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าปริมาณคนไข้เข้ารับการรักษาโรคไข้หวัดเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบกับแคมเปญฉลองครบรอบ 37 ปีของเครือ รพ.เปาโล เมโมเรียล จัดโปรโมชั่นลดราคาค่าห้องพักเดี่ยวเหลือคืนละ 370 บาท ทำให้คนไข้ตัดสินใจง่ายขึ้นและอัตราการใช้ห้องพักของผู้ป่วยในเต็มเกือบทุกวัน

@ สมาคมแจงจ่ายสินไหม 40 ล้าน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยถึงข้อมูลผู้เอาประกันที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่พบว่า มีจำนวน 11 บริษัทที่มีผู้เอาประกันขอเคลมค่าสินไหมแล้วเป็นจำนวน 2,234 ราย คิดเป็นค่าสินไหมทั้งหมด 39.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเคลมความคุ้มครองด้านสุขภาพในกรณีผู้ป่วยใน 35.7 ล้านบาท และมีเคลมกรณีเสียชีวิต 3 ราย เป็นค่าสินไหม 2.7 ล้านบาท รวมถึงมีค่าสินไหมด้านชดเชยรายได้อีกประมาณ 1 ล้านบาท

แม้สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 จะคาดเดาได้ยากว่าจะไปถึงเมื่อใด และถือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ แต่ในส่วนของประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันได้ซื้ออนุสัญญาด้านสุขภาพควบไปด้วยก็จะได้รับความคุ้มครองตามสัญญาอยู่แล้ว รวมถึงยังไม่มีแนวโน้มที่จะต้องปรับเพิ่มเบี้ยประกัน หรือเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยแต่อย่างใด นายสาระกล่าว

@ คปภ.หนุน บ.ประกันเพิ่มคุ้มครอง

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.ได้ผลักดันให้บริษัทประกันชีวิตมีการแนบท้ายความคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยเงื่อนไขการคุ้มครองให้กำหนดเป็นช่วงระยะเวลา เช่น เริ่ม พ.ค.-ส.ค. และ มิ.ย.-ก.ย. เป็นต้น รวมทั้งค่าชดเชยรายวันในโรงพยาบาลที่บางบริษัทจะจ่ายเพิ่มให้กับลูกค้าอีก 2 เท่า จากตัวเลขการชดเชยรายได้ปกติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย รวมถึงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มเป็น 2 เท่าด้วย ยกเว้นค่าห้องที่ คปภ.ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทประกันชีวิต 3 แห่ง ที่ปรับเพิ่มความคุ้มครองเป็นพิเศษ หากผู้เอาประกันของบริษัทติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ประกอบด้วย บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต (เอเอซีพี) ถือเป็นบริษัทแรกที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษกรณีนี้ โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษเป็น 2 เท่าจากเดิม หากมีการเคลมกรณีไข้หวัดใหญ่ 2009 ภายในเดือน พ.ค.-ก.ค.นี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเป็นพิเศษถึง 3 เท่าจากเดิม หากลูกค้ามีการเคลมในช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค.นี้ โดยบริษัทยังไม่มีแผนจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองพิเศษดังกล่าวเพิ่มขึ้น หากผู้เอาประกันเคลมในช่วงหลังจากนี้จะให้ความคุ้มครองตามสัญญาเดิม

ขณะนี้ลูกค้ากรมธรรม์รายสามัญที่มีอนุสัญญาเพิ่มเติมของบริษัท 60 ราย แจ้งยอดเคลมกรณีไข้หวัดใหญ่ 2009 คิดเป็นเงินค่าสินไหมประมาณ 1.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นต้นทุนค่าสินไหมในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ประมาณ 2-2.5 หมื่นบาท/ราย อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าระดับเบี้ยประกันสุขภาพในปัจจุบันยังครอบคลุมอยู่กับระดับต้นทุนการเคลมดังกล่าว และยังไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องปรับเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพแต่อย่างใด

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย (เอไอเอ) เพิ่มความคุ้มครองในกรณีนี้เช่นกัน โดยลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์พร้อมควบอนุสัญญาสุขภาพและจ่ายเบี้ยภายใน 20 ก.ค.2552 หากเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในช่วง 6 เดือน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 150% จากปกติ โดยผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเติมรวมสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และกรณีซื้ออนุสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันจะได้รับเงินค่าชดเชยเพิ่มขึ้นจากปกติอีก 50% จากเดิมด้วย สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

@ ลูกค้าแห่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม 15%

ด้านนางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต (เอเอซีพี) กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 เพิ่มมากขึ้น รวมถึงบริษัทได้ปรับเพิ่มความคุ้มครองแก่ลูกค้าเอเอซีพีเพิ่มขึ้นพิเศษเป็น 2 เท่าจากความคุ้มครองตามสัญญาปกติ พบว่ามีลูกค้าสนใจซื้อประกันชีวิตและควบอนุสัญญาสุขภาพในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น 15%

ทั้งนี้บริษัทไม่มีแผนจะขยายระยะเวลาเกี่ยวกับความคุ้มครองพิเศษออกไปเช่นกัน เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะขยายไปถึงเมื่อใด โดยข้อมูลค่าสินไหมกรณีไข้หวัดใหญ่ 2009 ของเอเอซีพีจนถึงวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีลูกค้าขอเคลมแล้ว 112 ราย เป็นเงินค่าสินไหมทดแทน 3.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการคุ้มครองตามสัญญาปกติประมาณ 2.5 ล้านบาท และเป็นความคุ้มครองที่บริษัทได้ปรับเพิ่มพิเศษดังกล่าวอีก 8 แสนบาท

Advertisement Replay Ad
แอนนี่ บรู๊ค ซิงเกิ้ลมัมสุดแกร่ง มาในลุคสวยสะกดจิต

แอนนี่ บรู๊ค ซิงเกิ้ลมัมสุดแกร่ง มาในลุคสวยสะกดจิต

หวานมุ้งมิ้ง เคลลี่ ควง น้องนาย ทริปฉงชิ่ง-เที่ยวใกล้แม่

หวานมุ้งมิ้ง เคลลี่ ควง น้องนาย ทริปฉงชิ่ง-เที่ยวใกล้แม่

งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

งามหน้า แท็กซี่ในคราบโจรกรรโชกทรัพย์ หนุ่มเลบานอน

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

หนุ่มวิศวะฯ สารภาพฆ่ายายร้านของชำ คิดชั่ววูบ-หาเงินให้เมีย

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอโทษญาติปัดจงใจกระทบความรู้สึก

เย็นจับใจ “อำเภอหนาวสุดของจีน” -33 องศา งดงามราวเมืองเทพนิยาย

เย็นจับใจ “อำเภอหนาวสุดของจีน” -33 องศา งดงามราวเมืองเทพนิยาย

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

โฆษกกลาโหมขอโทษญาติ ปัดจงใจพูดกระทบความรู้สึก

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

พี่สาว “น้องเมย” โพสต์วอนหยุดโจมตีโรงเรียนเตรียมทหาร

ภูผา เฉลยมือปริศนา ทำอินสตาแกรม สงกรานต์ วุ่น

ภูผา เฉลยมือปริศนา ทำอินสตาแกรม สงกรานต์ วุ่น

ระทึก! หนุ่มอินโดโชว์จับงูฟาดพื้นบนรถไฟ

ระทึก! หนุ่มอินโดโชว์จับงูฟาดพื้นบนรถไฟ

แอน ลงภาพคู่ แอฟ ไร้แคปชั่นแต่คนพร้อมใจส่งหัวใจโดยไม่ได้นัดหมาย

แอน ลงภาพคู่ แอฟ ไร้แคปชั่นแต่คนพร้อมใจส่งหัวใจโดยไม่ได้นัดหมาย

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

“เมืองอัจฉริยะ” สู่ก้าวต่อไป...ไม่ใช่เพียงความฝัน

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

แก๊งโจ๋อุกอาจ! รุมฟันคู่อริคาแยกไฟแดง ย่านคลองเตย

จากปากผู้ชายเจ้าชู้ "ปั๋ง ประกาศิต" ยอมรับบ้ากาม "เซ็กส์" คือเรื่องสำคัญ

จากปากผู้ชายเจ้าชู้ "ปั๋ง ประกาศิต" ยอมรับบ้ากาม "เซ็กส์" คือเรื่องสำคัญ

ฉุนแค้นแทนเมีย ยกพวกมาไล่แทงคู่กรณี นอนเจ็บสาหัส

ฉุนแค้นแทนเมีย ยกพวกมาไล่แทงคู่กรณี นอนเจ็บสาหัส

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์ตกท่อประปาเจ็บ ย่านราษฎร์บูรณะ

ณิชา รับควงแฟนเก่า "ไอติม" ดูคอนเสิร์ต แต่ไม่ใช่รีเทิร์น

ณิชา รับควงแฟนเก่า "ไอติม" ดูคอนเสิร์ต แต่ไม่ใช่รีเทิร์น

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

ไฟไหม้อาคาร 8 ชั้น ย่านทองหล่อ ดับเพลิงเร่งระงับเหตุ

หญิงจีนโดดน้ำดับ คิดไม่ตกหาสินสอดให้ลูกไม่ได้ จนท.แจงเป็นข่าวผิด

หญิงจีนโดดน้ำดับ คิดไม่ตกหาสินสอดให้ลูกไม่ได้ จนท.แจงเป็นข่าวผิด

กบ ปภัสรา ฉลองวันเกิดพร้อมครอบครัว สดใสวัยเฉียดเลข 5

กบ ปภัสรา ฉลองวันเกิดพร้อมครอบครัว สดใสวัยเฉียดเลข 5

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์