เกษตรกรไทยยังต้องลุ้น ''จำนำ+ประกัน''

เกษตรกรไทยยังต้องลุ้น ''จำนำ+ประกัน''

ผ่าทางตันราคาพืชผล?

ผลสำรวจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจระบุไว้ว่า... ชีวิต เกษตรกรไทย ยามนี้น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรที่ลดต่ำลง ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพ หนี้สินรุงรัง ซึ่งผลสำรวจนี้ก็ไม่เกินเลยไปจากความเป็นจริง และแม้การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจะถูกชูเป็นแผนหาเสียงหลักของทุกพรรค และเป็นนโยบายหลักมาทุกยุคทุกรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอย่าง ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง หรืออื่น ๆ แต่ก็ดูเหมือนปัญหายังคงวนเวียนอยู่ในวังวนเดิม

จนล่าสุดรัฐบาลปัจจุบันปัดฝุ่นนโยบาย ประกันราคา

ปัดฝุ่นนำมาใช้แทนหรือใช้ควบคู่ไปกับการ รับจำนำ

ทั้งนี้ ในขณะที่การปรับเปลี่ยนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องราคาพืชผลยังอยู่ในช่วงกำลังจะเริ่ม เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลาย ๆ ฝ่ายได้ตั้งวงเสวนาเรื่อง จำนำ-ประกัน ราคา ฤาแก้ปัญหาสินค้าเกษตรไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมก็มีทั้งนักวิชาการ, เอ็นนู ซื่อสุวรรณ รักษาการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), อรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, ประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนา ไทย, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (ทีดีอาร์ไอ), ผู้แทนสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ

ข้าว ถูกชูขึ้นมาเป็นตุ๊กตาหลักในวงเสวนาครั้งนี้

มีการวิพากษ์การช่วยเหลือทั้งระบบเก่า-ระบบใหม่...

สุวรรณา นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ ระบุว่า... ระบบรับจำนำ ที่ผ่านมา สำหรับข้าวก็ทำให้เกิดปัญหาหลายจุด อาทิ ภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องแบกรับไว้ ทั้งการอุดหนุนภาคเกษตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าแปรสภาพ ค่ากักเก็บ ค่าขนส่ง จึงเกิดปัญหารายจ่ายสะสม และการที่รัฐทำตัวเป็นพ่อค้ารายใหญ่ก็ทำให้ราคาตลาดถูกบิดเบือน ส่งผลให้กลไกตลาดถูกทำลาย โรงสีและผู้ส่งออกไม่สามารถหาซ้อข้าวได้เพียงพอ ไม่สามารถแข่งขันได้เพราะมีต้นทุนที่สูง

ที่สำคัญ ความยั่วยวนใจจากราคารัฐที่สูงกว่าราคาตลาดยังเป็นการทำลายคุณภาพสินค้าเกษตร-คุณภาพข้าวทางอ้อม เพราะทำให้ชาวนาเร่งรอบการผลิตมากขึ้น โดยใช้พันธุ์ข้าวเบาเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น จนข้าวที่ได้ ไร้คุณภาพ เหล่านี้ทำให้เกิดแนวคิดนำ ระบบประกันราคา มาใช้ทดแทน ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่การยกหรือพยุงราคา

ระบบประกันราคาที่จะนำมาใช้ เป็นการลดความเสียหายจากความ เสี่ยงราคาตกต่ำ เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนตัดสินใจในการเพาะปลูกได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะประสบปัญหาขาดทุน มีหนี้มีสิน นอกจากนี้ รัฐยังสามารถลดแรงกดดันทางการเมือง โดยยังสามารถแสดง เจตจำนงในการช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยการระบุอัตรา ตั้งราคาประกันที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต ขณะที่เกษตรกรก็วางแผนการผลิตได้ บริหารความเสี่ยงได้

ชาวนาก็จะรู้ว่าราคาที่ได้คุ้มกับต้นทุนผลิตหรือไม่ ซึ่งระบบประกันนี้รัฐไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าขายข้าว ทำให้กลไกตลาดไม่ถูกทำลาย และลดปัญหาทุจริตลงทุกระดับ...นักวิชาการทีดีอาร์ไอระบุ

ด้าน เอ็นนู รักษาการผู้จัดการ ธ.ก.ส. ก็บอกว่า... ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยกำลังจะมีการนำระบบประกันนี้มาใช้ควบคู่กับระบบ เดิมเพื่อเป็นทางเลือก โดยนำร่องโครงการประกันความเสี่ยงราคาข้าวเปลือกหอมมะลิใน 8 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุดรธานี นครราชสีมา

ระบบนี้เหมือนการประกันรายได้ขั้นต่ำให้เกษตรกร ดึงรัฐออกจากระบบ เป็นการแทรกแซงที่ไม่บิดเบือนกลไกเดิมของตลาด ไม่ทำให้ราคาเป็นปัญหาเช่นที่ผ่านมา ...รักษาการผู้จัดการ ธ.ก.ส. ว่าอย่างนี้

ขณะที่ ชูเกียรติ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ก็แสดงท่าทีเห็นด้วย โดยเชื่อว่า... ระบบประกันนี้จะไม่ทำลายกลไกตลาด เพราะรัฐไม่ได้ยุ่งในระบบ ซึ่งที่ผ่านมากลไกการตั้งราคารับจำนำข้าวเกิดจากการเมืองล้วน ๆ ทำให้กลไกตลาดและระบบการคาถูกทำลาย การส่งออกข้าวไทยลดลงเนื่องจากผู้ค้าข้าวทำยอดไม่ได้เพราะต้นทุนสูงขึ้น ในขณะที่ต้องขายข้าวแข่งกับ คู่แข่งในราคาเท่าเดิม ซึ่งถ้าปล่อยไปเรื่อย ๆ ไทยอาจถูกประเทศคู่แข่งแซงหน้า

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวนาไทย ระบุในวงเสวนาว่า...ส่วนตัวไม่คัดค้านระบบใหม่ แต่เห็นว่ายังไม่ควรเร่งรีบทำ เพราะ รายละเอียดยังไม่ชัดเจนในหลายประเด็น ทั้งเรื่องจำนวนพื้นที่ เกรดของข้าว ราคาอ้างอิง ดังนั้นจึงน่าจะรอจนกว่าจะหาข้อดีข้อด้อยให้พบชัดเจนก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาไม่ต่างจากระบบเก่า

หากเร่งรีบเกินไป ก็มีแต่จะเสียหาย ซึ่งนี่ก็ใกล้ฤดูรับจำนำแล้ว ถามว่าเจ้าหน้าที่พร้อมพอหรือไม่ ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะนำ 2 ระบบเก่า-ใหม่ใช้คู่กัน เพราะแม้แต่ระบบเก่าทุกวันนี้ชาวนาหลายคนก็ยังไม่เข้าใจ ยิ่งมีระบบใหม่อีกยิ่งงงไปกันใหญ่ สุดท้ายความสับสนก็จะเกิดขึ้น และสุดท้ายคนที่เจ็บก็เป็นชาวนาวันยังค่ำ

ต้องไม่ลืมว่าอาชีพของเกษตรกร การทำนา ไม่เหมือนการค้าขาย และที่มีการระบุว่าเงินที่รัฐใช้อุ้มชาวนาที่ผ่านมาทำให้ประเทศไม่พัฒนา นั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวนาทุกคนรู้สึกอึดอัดและเสียใจ เพราะข้อเท็จจริงคือ เงินเหล่านั้นถึงมือชาวนาไม่ถึงครึ่ง !!...นายกสมาคมชาวนาทิ้งท้าย

ถามว่า...แล้วเงินไปตกหล่นใส่กระเป๋าใคร ? ก็รู้ ๆ กันอยู่

แล้วช่วยเกษตรกรระบบใหม่จะอีหรอบเดิมมั้ย ? ก็ยังไม่รู้

ที่แน่ ๆ เกษตรกรไทย-ชาวนาไทย...กำลังตั้งตารอลุ้น ??.

Advertisement Replay Ad
นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

นายกฯ จัดโผครม.เสร็จแล้ว รอทูลเกล้าฯ อุบ รมต.ใหม่กี่คน

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

สะพัด! นายกฯนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ ทูลเกล้าฯแล้ว

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

ประวิตรไม่น้อยใจ ติดโผถูกปรับพ้นครม.ยันปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่  กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

เปิดจดหมายของบิ๊กตู่ กับ 6 ข้อคำถามถึงคนไทย

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

ป.ป.ช.ชี้มูลเจ้าหน้าที่กทม. ทุจริตไฟ 39 ล้าน สอบ “สุขุมพันธุ์” ไม่ยับยั้งทุจริตหรือไม่

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

มติ ครม.หยุดปีใหม่ 30 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. แผนสัญจรใต้ 27-28 พ.ย.

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

ประกาศสำนักนายกฯ ยืนยัน พล.อ.ศิริชัย ลาออก

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

“พล.ต.อ.ศรีวราห์”เผยกต.ถอนหนังสือเดินทาง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แล้ว

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯสั่งตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นายกฯ ยันยังไม่มีการเก็บประกันสังคมเพิ่ม

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

นครบาลให้ออกจากราชการ! ตำรวจพายิ่งลักษณ์หนีชายแดน

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

“ประยุทธ์” ส่งสารยินดี “อาเบะ” ชนะการเลือกตั้ง

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

รัฐบาลปฏิเสธสั่งทุบทำลายเทวรูปภายในวัด ชี้เป็นดุลพินิจคณะสงฆ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

ทบ.ชี้แจงใช้งบ 15 ล้าน สร้างห้องน้ำ-ร้านค้าในอุทยานราชภักดิ์

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

“มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” นัดพบ “ลุงตู่” 30 ต.ค.นี้

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

'สุดารัตน์' น้ำตาคลอ ปัดขึ้นรถหาเสียงแฝงการเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

"บิ๊กตู่" ย้ำเอาอยู่ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

“ชัยฤทธิ์” รับทราบข้อหาผิดวินัยร้ายแรง คดีพา “ยิ่งลักษณ์” หนี

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

นายกฯ เผย มิ.ย.61 ประกาศวันเลือกตั้ง คาดจัดได้พ.ย.61

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ลงดาบ! รอง ผบก.น.5 ผิดวินัยตำรวจ พาอดีตนายกฯ หลบหนี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์