ฮิลลารีหวังผนึกกำลังอาเซียน ชูไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์ กษิตแถลงเดินหน้าตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน

ฮิลลารีหวังผนึกกำลังอาเซียน ชูไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์ กษิตแถลงเดินหน้าตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน

ฮิลลารีออกบทความหยอดหวังผนึกกำลังอาเซียนร่วมรับมือปัญหาใหม่ ปรบมือให้ไทยประเดิมออกกม.ปราบค้ามนุษย์ กษิตแถลงผลประชุมรมต.อาเซียน ผลักดันร่วมปฏิบัติตามกฎบัตร ยันองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนต้องเกิด ชงเดินหน้าสร้างเท่าเทียม เชื่อพม่าเข้าใจ นำร่องแก้ปัญหา โรฮิงญา กษิตแถลงเดินหน้าตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 20 กรกฎาคม นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ในฐานะประธานในที่ประชุม แถลงข่าวถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 ว่า บรรยากาศของการหารือในเวทีต่างๆ ทำให้มีความรู้สึกร่วมกันว่าขณะนี้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎบัตรฯ และกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต การหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องทำงานร่วมกัน วางแผนและกำหนดเป้าหมายของเราเอง

ผมเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของการทำงานเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมของอาเซียนโดยไม่จำเป็นต้องให้ต่างชาติมาบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรหรือไม่ควรทำ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตและชะตากรรมของเราเองว่าเราควรมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดในฐานะครอบครัวเดียวกัน นายกษิตกล่าว

นายกษิต ตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้ให้การรับรองทีโออาร์ไปแล้วแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเป็นองค์กรที่ไม่มีอำนาจมากพอว่า การตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นกระบวนการที่ต้องมีพัฒนาการต่อไปในอนาคต ทำไมไม่มองในแง่บวกบ้างว่าเมื่อพิจารณาจากความแตกต่างกันของประเทศสมาชิกขณะนี้ถือว่าเรามาไกลแล้วที่สามารถจัดตั้งองค์กรเช่นนี้ขึ้นได้ การกำหนดให้มีการทบทวนในอีก 5 ปีข้างหน้าก็เป็นการให้แนวทางแล้วว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อไปในวิถีทางที่เคารพซึ่งกันและกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการสัมภาษณ์มีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียถามว่าการตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจะไม่ขัดกับการที่ไทยยังคงมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือ นายกษิตกล่าวว่า ไทยเป็นสังคมเปิด เราไม่มีอะไรต้องซ่อนเร้น ไม่ว่าจะมีองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนหรือไม่ เราก็ยังคงเคารพหลักกฎหมายและปฎิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน แต่การที่ต้องมีกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อปกป้องสถาบันซึ่งไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือในการปกป้องตนเอง ในลักษณะเดียวกับที่ต้องมีการปกป้องผู้พิพากษาจากการข่มขู่คุกคามซึ่งก็เป็นเหมือนกับที่ทุกประเทศทำกัน ตามรัฐธรรมนูญไทยเขียนไว้ชัดเจนว่ากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ดังนั้นอย่านำเอาสองเรื่องมาปนกัน เพราะขณะนี้มีคนบางส่วนพยายามดึงเอาสถาบันมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อสู้ทางการเมืองในประเทศ

ส่วนเรื่องพม่านั้น นายกษิตกล่าวว่า เชื่อว่าพม่าทราบดีถึงความหวังของอาเซียนต่อพม่า และพม่ามีพันธกรณีต่ออาเซียนในฐานะสมาชิกที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร นับเป็นเรื่องดีที่พม่าพร้อมให้ความร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงประเด็นเรื่องโรฮิงญา แต่ต้องให้เวลาพม่าทำงานด้วย

มาร์คเปิดประชุมรมต.อาเซียน

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ก่อนที่จะเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับคู่เจรจา รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ลากูน่า ภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยนายอภิสิทธิ์กล่าวระหว่างเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า การที่ไทยได้ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้บรรลุตามกฎบัตรอาเซียนในเวลาที่กำหนดไว้ในปี 2558 และหวังว่าระหว่างการเดินทางไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อาเซียนจะผนึกความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ในมุมมองของไทยเห็นว่า อาเซียนควรเป็นประชาคมแห่งการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคและโลก เป็นประชาคมแห่งการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน และเป็นประชาคมของประชาชน เป้าหมายที่สองคือ การริเริ่มการดำเนินการขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้เกิดขึ้นได้ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคมนี้ และสุดท้ายคือ การรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาคและโลก

สิ่งที่เราใฝ่ฝันคือ อยากให้ภูมิภาคของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย มีความศรัทธาและความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว โดยชื่นชมและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผมหวังว่าประสบการณ์และการสานต่อการสมานฉันท์ระหว่างอาเซียน จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นแบบอย่างของภูมิภาคแห่งความสมานฉันท์กลมเกลียว มีเอกภาพในความแตกต่าง และเป็นแบบอย่างที่จะนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆ สำหรับสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง นายอภิสิทธิ์กล่าว

ฮิลลารีหวังผนึกรับมือแก้ปัญหา

ขณะที่ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่บทความนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ หัวข้อ กระชับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปว่า สหรัฐและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นมิตรเก่าแก่ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหารูปแบบใหม่ๆ และพวกเราจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆ ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะไม่มีชาติใดจะสามารถรับมือกับปัญหาของโลกในยุคนี้ได้เพียงลำพัง

เมื่อต้นปีนี้ ข้าพเจ้าได้ประกาศว่า สหรัฐจะพยายามเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้ามาก และเราหวังว่าเราจะได้ฉลองความสำเร็จแห่งการเข้าเป็นภาคีได้ในไม่ช้า นางฮิลลารีระบุ และว่า เราจะทำงานร่วมกับรัฐบาล ประชาสังคม และประชาชน เพื่อพัฒนาวิธีการปกครองที่มีความรับผิดชอบ สถาบันประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งเหล่านี้คือ ค่านิยมหลักสำหรับสหรัฐ และสำหรับอาเซียน ค่านิยมเหล่านี้ถือเป็นหลักสำคัญในกฎบัตรอาเซียนฉบับใหม่

ชมไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์

นางฮิลลารีระบุว่า พวกเรายังมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างเอเชียที่สงบสุข ปราศจากภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอาวุธ การรุกรานและอาชญากรรม นี่คือคำตอบว่าเหตุใดสหรัฐจะยังคงแสวงหาความร่วมมือจากอาเซียนในการบังคับใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับประเทศเกาหลีเหนือ และจะยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด และองค์กรอาชญากรรม

ข้าพเจ้าขอปรบมือให้แก่ประเทศไทยที่ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับแรก ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 การดำเนินคดีและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญในทิศทางที่ถูกต้องในการต่อสู้กับปัญหาเร่งด่วนด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้และทั่วโลก นางฮิลลารีระบุ

Advertisement Replay Ad
จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองซีอาน

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

สาวอินเดียน้อยใจสามีไม่พาไปซื้อของ ขังตัวเองก่อนผูกคอดับ

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

เปิดบ้านเจ้าแม่คีบตุ๊กตา เสพติดจนพบเทคนิค ปีเดียวกวาด 7,000 ตัว

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

โตเกียวเตือนภัยหิมะตกหนักครั้งแรกในรอบ 4 ปี

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

ครูจีนช่วยครอบครัวนักเรียน 4 ชีวิต หลังไม่มาเรียนจึงรุดไปดูที่บ้าน

สาวช็อกหนัก ฟันปลอมหลุดกลางอากาศ ขณะกำลังโดดร่มกับครูฝึก

สาวช็อกหนัก ฟันปลอมหลุดกลางอากาศ ขณะกำลังโดดร่มกับครูฝึก

ตำรวจสหรัฐฯ แคลงใจ 13 เหยื่อถูกจับขังในบ้าน อาจไม่ใช่พี่น้องกัน

ตำรวจสหรัฐฯ แคลงใจ 13 เหยื่อถูกจับขังในบ้าน อาจไม่ใช่พี่น้องกัน

สังคมปรบมือให้ จนท.สาวถลาตัวคว้าหนูน้อยดิ่งลงบันไดเลื่อน

สังคมปรบมือให้ จนท.สาวถลาตัวคว้าหนูน้อยดิ่งลงบันไดเลื่อน

วิจารณ์สนั่น แม่ชาวจีนจับลูกมัดติดท้าย จยย.ขับลากไปกับถนน

วิจารณ์สนั่น แม่ชาวจีนจับลูกมัดติดท้าย จยย.ขับลากไปกับถนน

พี่เลี้ยงโมโห เด็กร้องไห้งอแงไม่หยุด หยิก-จับห้อยหัวตีลังกา

พี่เลี้ยงโมโห เด็กร้องไห้งอแงไม่หยุด หยิก-จับห้อยหัวตีลังกา

มื้อนี้กินไม่ลง ลูกค้าจีนกินข้าวอยู่ เปลือกกล้วยลอยร่วงกลางโต๊ะ

มื้อนี้กินไม่ลง ลูกค้าจีนกินข้าวอยู่ เปลือกกล้วยลอยร่วงกลางโต๊ะ

บ่อน้ำพุร้อนเมืองจีนแห่งัดไม้เด็ด ใส่ตั้งแต่ผลไม้ยันเครื่องแกง

บ่อน้ำพุร้อนเมืองจีนแห่งัดไม้เด็ด ใส่ตั้งแต่ผลไม้ยันเครื่องแกง

วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

วิกฤตจับตัวประกันโรงแรมหรูกรุงคาบูล ผู้คนโรยตัวหนีตายชุลมุน

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

เล่นพิเรนทร์เกินไป เด็กจีนนั่งบันไดเลื่อนสุดหวาดเสียว

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวอเมริกันนับแสน รวมพลังหญิงชุมนุมประท้วงต่อต้าน "ทรัมป์"

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

สาวจีนข้ามถนนเจอกระดาษขอความช่วยเหลือ ปลิวลงมาจากตึก ตร.ตามเช็ควุ่น

เด็กอิตาลีสำลักน้ำพุ่ง ซดน้ำอัดลมกระป๋องกลืนหนอนเข้าไป

เด็กอิตาลีสำลักน้ำพุ่ง ซดน้ำอัดลมกระป๋องกลืนหนอนเข้าไป

ดวงดี! รถบรรทุกดินเทกระจาด หวิดฝังจยย.กลางถนน

ดวงดี! รถบรรทุกดินเทกระจาด หวิดฝังจยย.กลางถนน

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

ขอเข้ากล้องด้วยคน สะพรึงเบาๆ เมื่อเหล่าสิงโตทะเลอยากเล่นกับช่างภาพ

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

พ่อแม่มะกันล่ามโซ่ทรมานลูก 13 คน กินข้าววันละมื้อ-อาบน้ำปีละครั้ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์