ฮิลลารีหวังผนึกกำลังอาเซียน ชูไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์ กษิตแถลงเดินหน้าตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน

ฮิลลารีหวังผนึกกำลังอาเซียน ชูไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์ กษิตแถลงเดินหน้าตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน

ฮิลลารีออกบทความหยอดหวังผนึกกำลังอาเซียนร่วมรับมือปัญหาใหม่ ปรบมือให้ไทยประเดิมออกกม.ปราบค้ามนุษย์ กษิตแถลงผลประชุมรมต.อาเซียน ผลักดันร่วมปฏิบัติตามกฎบัตร ยันองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนต้องเกิด ชงเดินหน้าสร้างเท่าเทียม เชื่อพม่าเข้าใจ นำร่องแก้ปัญหา โรฮิงญา กษิตแถลงเดินหน้าตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 20 กรกฎาคม นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ในฐานะประธานในที่ประชุม แถลงข่าวถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 ว่า บรรยากาศของการหารือในเวทีต่างๆ ทำให้มีความรู้สึกร่วมกันว่าขณะนี้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎบัตรฯ และกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต การหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องทำงานร่วมกัน วางแผนและกำหนดเป้าหมายของเราเอง

ผมเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของการทำงานเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมของอาเซียนโดยไม่จำเป็นต้องให้ต่างชาติมาบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรหรือไม่ควรทำ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตและชะตากรรมของเราเองว่าเราควรมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดในฐานะครอบครัวเดียวกัน นายกษิตกล่าว

นายกษิต ตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้ให้การรับรองทีโออาร์ไปแล้วแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเป็นองค์กรที่ไม่มีอำนาจมากพอว่า การตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นกระบวนการที่ต้องมีพัฒนาการต่อไปในอนาคต ทำไมไม่มองในแง่บวกบ้างว่าเมื่อพิจารณาจากความแตกต่างกันของประเทศสมาชิกขณะนี้ถือว่าเรามาไกลแล้วที่สามารถจัดตั้งองค์กรเช่นนี้ขึ้นได้ การกำหนดให้มีการทบทวนในอีก 5 ปีข้างหน้าก็เป็นการให้แนวทางแล้วว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อไปในวิถีทางที่เคารพซึ่งกันและกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการสัมภาษณ์มีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียถามว่าการตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจะไม่ขัดกับการที่ไทยยังคงมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือ นายกษิตกล่าวว่า ไทยเป็นสังคมเปิด เราไม่มีอะไรต้องซ่อนเร้น ไม่ว่าจะมีองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนหรือไม่ เราก็ยังคงเคารพหลักกฎหมายและปฎิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน แต่การที่ต้องมีกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อปกป้องสถาบันซึ่งไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือในการปกป้องตนเอง ในลักษณะเดียวกับที่ต้องมีการปกป้องผู้พิพากษาจากการข่มขู่คุกคามซึ่งก็เป็นเหมือนกับที่ทุกประเทศทำกัน ตามรัฐธรรมนูญไทยเขียนไว้ชัดเจนว่ากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ดังนั้นอย่านำเอาสองเรื่องมาปนกัน เพราะขณะนี้มีคนบางส่วนพยายามดึงเอาสถาบันมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อสู้ทางการเมืองในประเทศ

ส่วนเรื่องพม่านั้น นายกษิตกล่าวว่า เชื่อว่าพม่าทราบดีถึงความหวังของอาเซียนต่อพม่า และพม่ามีพันธกรณีต่ออาเซียนในฐานะสมาชิกที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร นับเป็นเรื่องดีที่พม่าพร้อมให้ความร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงประเด็นเรื่องโรฮิงญา แต่ต้องให้เวลาพม่าทำงานด้วย

มาร์คเปิดประชุมรมต.อาเซียน

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ก่อนที่จะเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับคู่เจรจา รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ลากูน่า ภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยนายอภิสิทธิ์กล่าวระหว่างเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า การที่ไทยได้ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้บรรลุตามกฎบัตรอาเซียนในเวลาที่กำหนดไว้ในปี 2558 และหวังว่าระหว่างการเดินทางไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อาเซียนจะผนึกความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ในมุมมองของไทยเห็นว่า อาเซียนควรเป็นประชาคมแห่งการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคและโลก เป็นประชาคมแห่งการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน และเป็นประชาคมของประชาชน เป้าหมายที่สองคือ การริเริ่มการดำเนินการขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้เกิดขึ้นได้ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคมนี้ และสุดท้ายคือ การรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาคและโลก

สิ่งที่เราใฝ่ฝันคือ อยากให้ภูมิภาคของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย มีความศรัทธาและความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว โดยชื่นชมและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผมหวังว่าประสบการณ์และการสานต่อการสมานฉันท์ระหว่างอาเซียน จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นแบบอย่างของภูมิภาคแห่งความสมานฉันท์กลมเกลียว มีเอกภาพในความแตกต่าง และเป็นแบบอย่างที่จะนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆ สำหรับสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง นายอภิสิทธิ์กล่าว

ฮิลลารีหวังผนึกรับมือแก้ปัญหา

ขณะที่ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่บทความนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ หัวข้อ กระชับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปว่า สหรัฐและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นมิตรเก่าแก่ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหารูปแบบใหม่ๆ และพวกเราจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆ ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะไม่มีชาติใดจะสามารถรับมือกับปัญหาของโลกในยุคนี้ได้เพียงลำพัง

เมื่อต้นปีนี้ ข้าพเจ้าได้ประกาศว่า สหรัฐจะพยายามเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้ามาก และเราหวังว่าเราจะได้ฉลองความสำเร็จแห่งการเข้าเป็นภาคีได้ในไม่ช้า นางฮิลลารีระบุ และว่า เราจะทำงานร่วมกับรัฐบาล ประชาสังคม และประชาชน เพื่อพัฒนาวิธีการปกครองที่มีความรับผิดชอบ สถาบันประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งเหล่านี้คือ ค่านิยมหลักสำหรับสหรัฐ และสำหรับอาเซียน ค่านิยมเหล่านี้ถือเป็นหลักสำคัญในกฎบัตรอาเซียนฉบับใหม่

ชมไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์

นางฮิลลารีระบุว่า พวกเรายังมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างเอเชียที่สงบสุข ปราศจากภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอาวุธ การรุกรานและอาชญากรรม นี่คือคำตอบว่าเหตุใดสหรัฐจะยังคงแสวงหาความร่วมมือจากอาเซียนในการบังคับใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับประเทศเกาหลีเหนือ และจะยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด และองค์กรอาชญากรรม

ข้าพเจ้าขอปรบมือให้แก่ประเทศไทยที่ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับแรก ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 การดำเนินคดีและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญในทิศทางที่ถูกต้องในการต่อสู้กับปัญหาเร่งด่วนด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้และทั่วโลก นางฮิลลารีระบุ

Advertisement Replay Ad
เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

เด็กนักเรียนจีน ป.4 ซดยาพิษตาย เพราะโรงเรียนไม่ให้สอบ

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

น่าเอ็นดู กอริลลาหนุ่มนั่งดูรูปกอริลลาสาวกับนักท่องเที่ยว

รพ.เกาหลี ฉาว  พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

รพ.เกาหลี ฉาว พยาบาลถูกบังคับแต่งเซ็กซี่ เต้นยั่ว ในงานประจำปี

เล่นท่ายาก สาวจีนปีนข้ามรั้ว เสียหลักพลิกหัวติดช่อง

เล่นท่ายาก สาวจีนปีนข้ามรั้ว เสียหลักพลิกหัวติดช่อง

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

สวยสุดประณีต 6 นศ.จีนสร้างแบบจำลองพระราชวังต้องห้าม

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

หนุ่มจีนหลับในเวลางานถูกไล่ออก เมา-จุดไฟเผากองสินค้าข้างทางวอด

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

เหมือนเป๊ะ ร้านกาแฟในปักกิ่งเปลี่ยนใบหน้าคุณให้เป็นลาเต้อาร์ต

คนขับแท็กซี่ใจซื่อนำเงินสดกับเพชรมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของ

คนขับแท็กซี่ใจซื่อนำเงินสดกับเพชรมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทส่งคืนเจ้าของ

ภาพที่กำลังถูกแชร์ไปเยอะสุด มุมภาพสร้างความเข้าใจผิดไปมาก

ภาพที่กำลังถูกแชร์ไปเยอะสุด มุมภาพสร้างความเข้าใจผิดไปมาก

รถไฟญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ขอโทษที่ออกก่อนเวลา 20 วินาที

รถไฟญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ขอโทษที่ออกก่อนเวลา 20 วินาที

อุทาหรณ์ เด็กหญิง 3 ขวบถูกเก๋งชน ร่างติดใต้ท้องรถ มวลชนยกรถช่วย

อุทาหรณ์ เด็กหญิง 3 ขวบถูกเก๋งชน ร่างติดใต้ท้องรถ มวลชนยกรถช่วย

แม่เพนกวินสุดเศร้า ยากจะทำใจลูกน้อยหนาวแข็งตาย

แม่เพนกวินสุดเศร้า ยากจะทำใจลูกน้อยหนาวแข็งตาย

เหตุไม่คาดฝัน ท่อน้ำระเบิดกลางถนนในเซี่ยงไฮ้ พุ่งสูงกว่า 5 เมตร

เหตุไม่คาดฝัน ท่อน้ำระเบิดกลางถนนในเซี่ยงไฮ้ พุ่งสูงกว่า 5 เมตร

ศาลกัมพูชา สั่งยุบพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่ “ฮุนเซน” ประกาศเดินหน้าเลือกตั้งปีหน้า

ศาลกัมพูชา สั่งยุบพรรคฝ่ายค้าน ขณะที่ “ฮุนเซน” ประกาศเดินหน้าเลือกตั้งปีหน้า

ซึ้ง ชายดูแลภรรยาเจ้าหญิงนิทรากว่า 2,000 วัน  สุดท้ายเธอก็ตื่นอีกครั้ง

ซึ้ง ชายดูแลภรรยาเจ้าหญิงนิทรากว่า 2,000 วัน สุดท้ายเธอก็ตื่นอีกครั้ง

เร็วมาก นักดับเพลิงจีนฝึกซ้อม เจอเหตุทางติดขัดคับแคบ

เร็วมาก นักดับเพลิงจีนฝึกซ้อม เจอเหตุทางติดขัดคับแคบ

4 นางแบบ Victoria's Secret ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าจีน

4 นางแบบ Victoria's Secret ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าจีน

เครื่องบินเล็กตกที่รัสเซีย เด็กหญิง 4 ขวบรอดปาฏิหาริย์เพียงคนเดียว

เครื่องบินเล็กตกที่รัสเซีย เด็กหญิง 4 ขวบรอดปาฏิหาริย์เพียงคนเดียว

ฮิวแมนไรท์วอทช์เผย จีนช็อตไฟฟ้าอ้างรักษารักร่วมเพศ

ฮิวแมนไรท์วอทช์เผย จีนช็อตไฟฟ้าอ้างรักษารักร่วมเพศ

เผยภาพน่ารัก เจ้าตูบเข้าพิธีจบการศึกษาสุนัขนำทาง

เผยภาพน่ารัก เจ้าตูบเข้าพิธีจบการศึกษาสุนัขนำทาง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์