และเพื่อสันติสุข

และเพื่อสันติสุข

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เรียนอะไรบ้างในสาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรนี้ชื่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตรคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามหลักการอิสลามอย่างแท้จริง ทั้งด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสามารถด้านภาษาในการสื่อสาร รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม การตระหนักถึงคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามและวัฒนธรรมอิสลามอันจะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข

2.เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางด้านภาษาไปใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มชนในทุกภาคส่วนของประเทศได้อย่างมีสัม พันธภาพ

3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านอิสลามศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรม

วิชาที่เรียนนอกจากวิชาพื้นฐานทั่วไป ในส่วนของวิชาอิสลามศึกษา มีอาทิ กลุ่มวิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย พื้นฐานอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลาม จริยธรรมอิสลามในการทำงาน พื้นฐานหลักศรัทธา ศาสนบัญญัติเบื้องต้น ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับ อัล-กุรอาน มนุษย สัมพันธ์ในอิสลาม ความรู้เกี่ยวกับ อัล-หะดีษ ศาสนาปริทัศน์ วัฒนธรรมอิสลาม กฎหมายอิสลามว่าด้วยการลงโทษ การธนาคารในอิสลาม กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม บทบาทผู้นำมุสลิม กฎหมายครอบครัวอิสลาม ดาราศาสตร์อิสลาม ประวัติศาสตร์มุสลิมในประเทศไทย การบริหารจัดการธุรกิจองค์การฮาลาล ปรัชญาอิสลาม สิทธิและบทบาทสตรีในอิสลาม การประกันในอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม การสัมมนาในอิสลามและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมอิสลาม

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มวิชาเลือกอีกหลายวิชา คือ ตัจวีด หะดีษ นักคิดมุสลิม หลักการเผยแผ่อิสลาม ศิลปะการพูดในอิสลาม สังคมอิสลาม การบริหารกองทุนอิสลาม อิสลามในสังคมไทย การเมือง การปกครองในอิสลาม สุขภาวะในอิสลาม และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา

วันหนึ่ง ได้รับหนังสือที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เย็บเล่มจากอาจารย์ ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิ สุข-แก้ว แก้วแดง ซึ่งอาจารย์รุ่งจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อทำงานให้เกิดสันติสุข ให้ผู้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมาในอดีต

หนังสือเล่มนี้รวมงานเขียนของเยาวชนหญิงชายจาก 6 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่คัดมาจำนวน 20 เรื่อง เขียนถึงความเป็นมาเป็นไป ขนบธรรม เนียม ประเพณีของหมู่บ้าน ตำบล

ในคำนำ ปู่รุ่ง แก้วแดง คัดรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502 ขณะเสด็จฯ มาที่จังหวัดยะลา ความว่า

ที่นี้สำคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มากนัก เพียงแต่รู้เรื่องกันก็ยังดี เพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ที่ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปล ควรพูดให้เข้าใจกันได้เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน

รับสั่งครั้งนั้น ยังคงเป็นรับสั่งที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ต้องเอาใจใส่และดำเนินการให้เกิดขึ้นจงได้ เพราะไม่ว่าใครจะนับถือศรัทธาศาสนาใด ลัทธิความเชื่อใด ไม่ใช่ขีดจำกัดที่จะติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกำหนดในรัฐ ธรรมนูญ หรือความเป็นผู้คนในขอบเขตพัทธสีมาเดียวกัน

การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด จะเปิดสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษามุสลิม และนักศึกษาพุทธ หรือนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นใดเข้าเรียนก็ย่อมจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเอง และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่เฉพาะในชาติเดียวกันเท่านั้น ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับชาวโลกทั้งผองอีกด้วย

ยุคแห่งโลกาภิวัตน์เช่นนี้ ยังมัวแต่ใช้ความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกซึ่งกันและกัน แล้วประชาคมโลกจะมีความสุขตามปรารถนาของศาสดาแห่งศาสนาได้อย่างไร

Advertisement Replay Ad
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูไลฟ์ "ตูน" เจอแม่ตัวเอง โพสต์ความในใจน้ำตาซึม

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

เปิดภาพปัจจุบัน "อ.ไชยวัฒน์" นักวิ่งเบตง-แม่สายคนแรก รอวิ่งพร้อมตูน

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

กรมอุตุฯ เตือนตะวันออก-กทม.รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

แชร์ว่อนเน็ต สาวเมาอ้วก ถีบหน้าด่ากราดคนขับแท็กซี่

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

ตูน บอดี้สแลม ประทับใจได้เจอ น้องมาร์ค เจ้าของวลีฮิต "พี่ตูนสูญแล้ว"

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

เปิดใจฮีโร่คนแรก วิ่งเบตง-แม่สาย หาเงินช่วยเด็กนักเรียนเมื่อ 31 ปีก่อน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

"ตูน" หยุดวิ่ง 1 วัน ตามคำแนะนำหมอ ยอดบริจาค 273 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

หนุ่มก่อสร้างดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

จน เครียด ติดคุก ทำความรู้จักแคมเปญ #ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

เซียนหวยเฮลั่น! ปืนใหญ่โบราณ อายุ 250 ปีให้โชค ออกตรงเป๊ะเลขตีตราปืน

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

สดร.ชวนชมฝนดาวตกลีโอนิดส์คืนนี้

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

เปิดใจหนุ่มผู้มีความเชื่อในพลังศรัทธาแห่ง "พี่นวล" ของขลังที่กำลังถูกพูดถึง

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

ไอเดียดี "หน้ากากพี่ตูน" เพื่อ คนเพชรบุรีไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูน

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

พนง.ในคลิปปะทะเดือดกับลูกค้าถูกไล่ออกแล้ว ขณะ ตร.เคลียร์ทั้งสองฝ่ายจบด้วยดี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

หลวงพ่อเพี้ยน เกจิดังลพบุรีมรณภาพแล้ว สิริอายุ 92 ปี

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

เริ่มแล้ว! รื้อสายสื่อสาร - เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

รพ.อุดรฯ พยาบาลรวมตัว ไล่หัวหน้าเหตุจัดเวรโหด ขาดธรรมภิบาล

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

TMB เปิด LINE Official Account พร้อมฟรี PIGGY GANG Sticker สุดน่ารัก 16 แบบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

อ.ชัย สักยันต์ "เจ้า เวย-องค์หญิงกำมะลอ" ก่อนดาราแห่สักเพียบ

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

กำลังใจล้น นร.ร่วมกันต่อธนบัตร 20 บาท ยาว 4 กม. บริจาคก้าวคนละก้าว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์