และเพื่อสันติสุข

และเพื่อสันติสุข

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เรียนอะไรบ้างในสาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรนี้ชื่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตรคือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามหลักการอิสลามอย่างแท้จริง ทั้งด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสามารถด้านภาษาในการสื่อสาร รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม การตระหนักถึงคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามและวัฒนธรรมอิสลามอันจะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข

2.เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางด้านภาษาไปใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มชนในทุกภาคส่วนของประเทศได้อย่างมีสัม พันธภาพ

3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านอิสลามศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรม

วิชาที่เรียนนอกจากวิชาพื้นฐานทั่วไป ในส่วนของวิชาอิสลามศึกษา มีอาทิ กลุ่มวิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย พื้นฐานอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลาม จริยธรรมอิสลามในการทำงาน พื้นฐานหลักศรัทธา ศาสนบัญญัติเบื้องต้น ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับ อัล-กุรอาน มนุษย สัมพันธ์ในอิสลาม ความรู้เกี่ยวกับ อัล-หะดีษ ศาสนาปริทัศน์ วัฒนธรรมอิสลาม กฎหมายอิสลามว่าด้วยการลงโทษ การธนาคารในอิสลาม กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม บทบาทผู้นำมุสลิม กฎหมายครอบครัวอิสลาม ดาราศาสตร์อิสลาม ประวัติศาสตร์มุสลิมในประเทศไทย การบริหารจัดการธุรกิจองค์การฮาลาล ปรัชญาอิสลาม สิทธิและบทบาทสตรีในอิสลาม การประกันในอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม การสัมมนาในอิสลามและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมอิสลาม

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มวิชาเลือกอีกหลายวิชา คือ ตัจวีด หะดีษ นักคิดมุสลิม หลักการเผยแผ่อิสลาม ศิลปะการพูดในอิสลาม สังคมอิสลาม การบริหารกองทุนอิสลาม อิสลามในสังคมไทย การเมือง การปกครองในอิสลาม สุขภาวะในอิสลาม และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา

วันหนึ่ง ได้รับหนังสือที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เย็บเล่มจากอาจารย์ ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิ สุข-แก้ว แก้วแดง ซึ่งอาจารย์รุ่งจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อทำงานให้เกิดสันติสุข ให้ผู้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมาในอดีต

หนังสือเล่มนี้รวมงานเขียนของเยาวชนหญิงชายจาก 6 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่คัดมาจำนวน 20 เรื่อง เขียนถึงความเป็นมาเป็นไป ขนบธรรม เนียม ประเพณีของหมู่บ้าน ตำบล

ในคำนำ ปู่รุ่ง แก้วแดง คัดรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502 ขณะเสด็จฯ มาที่จังหวัดยะลา ความว่า

ที่นี้สำคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มากนัก เพียงแต่รู้เรื่องกันก็ยังดี เพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ที่ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปล ควรพูดให้เข้าใจกันได้เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน

รับสั่งครั้งนั้น ยังคงเป็นรับสั่งที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ต้องเอาใจใส่และดำเนินการให้เกิดขึ้นจงได้ เพราะไม่ว่าใครจะนับถือศรัทธาศาสนาใด ลัทธิความเชื่อใด ไม่ใช่ขีดจำกัดที่จะติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกำหนดในรัฐ ธรรมนูญ หรือความเป็นผู้คนในขอบเขตพัทธสีมาเดียวกัน

การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด จะเปิดสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษามุสลิม และนักศึกษาพุทธ หรือนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นใดเข้าเรียนก็ย่อมจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเอง และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่เฉพาะในชาติเดียวกันเท่านั้น ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับชาวโลกทั้งผองอีกด้วย

ยุคแห่งโลกาภิวัตน์เช่นนี้ ยังมัวแต่ใช้ความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกซึ่งกันและกัน แล้วประชาคมโลกจะมีความสุขตามปรารถนาของศาสดาแห่งศาสนาได้อย่างไร

Advertisement Replay Ad
นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

นศ.ฝึกงานโดนเตาโรงงานระเบิดใส่หน้า พอคนเริ่มรู้ข่าว บริษัทบังคับให้ออกจากรพ.

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ต้อม ขายหัวเราะ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

สุดสะเทือนใจ ลุงทิ้งจดหมายบอกรักลูก ก่อนกินยาพิษสลบข้างทาง

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

สาวโวยกลางขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน โดนหนุ่มหื่นเอานิ้วล้วงกระโปรง

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

แม่เครียดไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง เอาปืนจ่อหัวลูกวัย 8 ขวบ โพสต์เฟซบุ๊กประชด

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

หนุ่มเมาล็อกคอสาวกลางร้านก๋วยเตี๋ยว โดนรุมกระทืบเจ็บ

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

แม่-พ่อเลี้ยงทำร้ายลูก 6 ขวบ เข้าพบตำรวจ อ้างมีสิทธิ์ตีเพื่อสั่งสอน

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

"กระบะหัวร้อน" โดน3 ข้อหา ยอมขอโทษคู่กรณี

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ไฟไหม้รถตู้สามีของโบ ชญาดา เพลิงวอดทั้งคัน เคราะห์ดีไร้เจ็บ

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

ศิลปินแห่งชาติ 2560 คนดังติดโผ รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-ไข่ บูติก

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

CastingAsia เปิดตัว CastingAsia Marketplace

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

เตรียมนับถอยหลัง! สู่งานญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย! JAPAN EXPO THAILAND 2018

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

ปปท.สอบเหยื่อวิคตอเรีย มีจนท.รัฐใช้บริการ 100% คาดรู้ผลใน 90 วัน

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

คดีพลิก พ่อแม่ลูกถูกอุ้มบังคับเซ็นจำนำเก๋ง ที่แท้เพ่ิ่งโกงเต็นท์รถมา

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

ยายเดือด แจ้งจับพ่อเลี้ยงทำร้ายหลาน 6 ขวบ แม่เด็กออกรับแทนแฟนใหม่

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เปิดเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกเป็นแพะ จากกรณี "ณิชา"

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

เก็บตกความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในบ้านการไฟฟ้านครหลวง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

ช็อกไปอีก สาวจองที่พักหรูผ่านเว็บ ไปถึงสภาพเหมือนโรงแรมผีสิง

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

โดนแล้ว ก.ค้าภายในรุดตรวจข้าวกระเพราหมูกรอบ 150 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์